Новини

СЪРНИЦА – една от най-привлекателните общини на Западните Родопи

Георги Сотиров Според най-разпространената легенда в Родопите е роден митичният певец Орфей, който омайвал с вълшебната си музика хора и животни. Друго предание разказва за тракийския цар Хем и царицата Родопе, които се обичали толкова много, че се наричали един друг с божествените имена – Зевс и Хера. Боговете се разсърдили на дързостта им и ги разделили, превръщайки ги в отдалечените Стара планина и Родопите… Най-голямата забележителност за пътешественика безспорно е самата планина Родопи с нейните плавни и меки форми, изваяни от природата. Неповторима гледка по тези български земи са стотиците чешми по пътищата. Всяко изворче е хванато и каптирано. После някой е съградил чешма с няколко чучура, с малък зидан долап, където има чаши, чинии, вилици и лъжици, сол и захар. Няма такъв феномен никъде по родните планини и паланки. В Родопите мирно съжителстват мюсюлмани и християни. А Сърница с яз. „Доспат” прекрасно се вписват в тази идилия. „Това е нашето ежедневие. От хората - за хората”, подчертава зам.-кметът на Сърница Халил Байрактар. Тук има много места за любознателния турист - на югоизток от Доспат са природните забележителности Триградското ждрело, Ягодинската пещера, Дяволското гърло, Чудните мостове... В близост до Сърница са природните забележителности Побит камък и Жабата. Халил Байрактар, зам.-кмет: Строим модерна туристическа инфраструктура над яз. „Доспат” Г-н Байрактар, нашият разговор започва на брега на яз. „Доспат”, чието крайбрежие се е превърнало в едно от най-привлекателните места за туристическо строителство в Родопите. Какво е състоянието на пътната инфраструктура в района? Как се пътува от общинския център до съставните села? За пътищата вие сам видяхте – те са в добро състояние. Oт двете села до общинския център Сърница придвижването става с личен транспорт. На територията на общината няма изградена транспортна линия за автобуси. Относно придвижването на децата до трите училища на територията ни разполагаме с наши превозни средства. В Западните Родопи шосетата се поддържат, а основните грижи на администрацията са съсредоточени към транспортното обслужване. На среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова беше намерено решение и на проблемите с електропреносната мрежа. Вече е на дневен ред строежът на електромагистрала като алтернативен вариант на съществуващите линии, което от своя страна ще рефлектира върху новото строителство покрай яз. „Доспат”, тъй като всички строежи ще имат възможността да бъдат прикачени към системата. Това е един много добър пример на съвместна работа на общината с държавата и само мога да го приветствам. В близост до Сърница минава древен римски път, свързвал навремето Филипопол с Никополис ад Нестум (руините на този град се намират до с. Гърмен). Разкажете за бита на хората тук. При население от около 3500 души усеща ли се демографската криза? Сърничани са работливи и добри хора, които изкарват прехраната си с честен труд. Разбира се, и при нас се усеща демографската криза. Както навсякъде, така и тук безработицата оказва влияние. Все повече млади семейства се грижат само за едно дете. Голяма част от населението търси препитание в чужбина. Хората ни основно са строители в цяла Европа, а за отбелязване е, че голяма част от завършващите средното си образование отиват на сезонна работа във Великобритания, за да изкарат пари за следването си в университета. После следващото лято това се повтаря и така, докато се дипломират. Нашите деца много помагат на родителите си. Днес Сърница се развива като културно и промишлено средище. Основен поминък на населението е дърводобивът, животновъдството, картофопроизводството, гъбарството и билкарството. Особено е развит риболовът край язовира. Възникват множество малки и средни фирми, главно за дъскорезно производство. Откриват се търговски заведения. Развива се хотелиерството. Оформят се вилни зони край язовира. От кметската администрация се стараем да разкриваме работни места, но сме хем малка, хем млада община (от 1 януари 2015 г.) и силите ни не са достатъчни. Все пак успяхме да обновим осветлението по улиците, а в новия квартал на с. Побит камък хората за първи път усетиха удобството да е светло през нощта… Как подобрявате образователната инфраструктура? На територията ни има 3 училища и 1 детска градина. Училищата ни са разположени в трите населени места - в общинския център е гимназията, а в селата Побит камък и Медени поляни имаме основни. Всичките са със статут на защитени към момента. Детската ни градина е в Сърница и разполага с филиал в с. Медени поляни. Към момента ДГ „Мир” има достатъчен капацитет да побере децата на града. Обособени са 4 възрастови групи и грижата за малчуганите е целодневна. Детската градина спечели проект за енергийна ефективност на стойност 1 988 000 лв. По него бяха извършени различни строително-монтажни работи - цялостно саниране на сградата и подмяната на вратите и прозорците. Направихме нов покрив и др. Там е сменена и парната инсталация. СУ „Кирил и Методий“ също спечели проект за енергийна ефективност за 2 929 000 лв. Строителите цялостно санираха зданието, като подмениха и дограма. Каква вода пият хората в Западните Родопи? Имате ли проблеми по ВиК мрежата? Откъде търсите средства за преодоляването им? Проблемите на нашата община по ВиК трасетата са основно в това, че се налага да се изградят нови каптажи и отвеждащи връзки към водоемите. Освен това трябва да се довърши и строителството на новия водоем. Относно фондовете служителите на общинската администрация правят нужното за кандидатстване за средства, но всички знаем, че такова финансиране изисква време, а проблемите са неотложни. На територията на общината има изградени различни съоръжения за водоподаване и водоразпределение. Водоемите са 5 - 3 за града, които се намират в зоната на кв. „Петелци“, и по един за селата Побит камък и Медени поляни. Шест са водните каптажи, като всеки един от тях е построен за добиване на подземни води. Самата водопроводна мрежа - вътрешна и външна, е с около 40 км дължина. Това е за Сърница. За двете села дължината приблизително също е толкова. През т.г. започна ремонтирането на водопроводната мрежа в Медени поляни. Впрочем нека да спомена и новите възможности на общината - например закупуването на тежкотоварен автомобил самосвал с възможности за почистване на снега и опесъчаване, както и багер и валяк… На пръв поглед това са относително дребни неща, но за района на Родопите, когато паднат големите снегове, такава общинска техника е от жизнено значение – за осигуряване на продоволствие, за спешни медицински случаи, за извозване на учениците и т. н. И още малко на темата за водата. Направеното наскоро изследване на питейната вода е показало, че всичко е в нормата и тревога за някакво радиоактивно замърсяване няма. Защо се наложи този анализ? По медиите нашумя новината, че в населени места, намиращи се в близост до Сърница, водата била замърсена. Това до някаква степен притесни жителите на нашата община. По тази причина предприехме действията за изследването, за да може населението да е информирано за това каква вода използва и да бъдат спокойни, че няма опасност. Заради красивата природа и язовир „Доспат” сте предпочитано място за туризъм. Как се развива секторът в района? Вие сам видяхте какво елегантно туристическо строителство се реализира над язовира. И един феномен – когато долу, извън планината, температурата гони 30-ото деление, ние привечер обличаме пуловерите. Това е една от причините през уикендите да имаме толкова много посетители. Стараем се да изграждаме пътища и да подобряваме инфраструктурата по крайбрежието на язовира, където основно са разположени хотелите и къщите за гости. И още един феномен – по язовира, който е вторият по големина в страната след „Искър“ над столицата и е дълъг 19 км, плава… ферибот. Малък наистина, построен също с европейски средства от предприемчиви нашенци, той е голямата атракция. Добре е да се знае, че водноелектрическа каскада „Доспат – Въча” е най-голе­мият хидроенергиен комплекс в България. Пускането му в действие и завиряването му става през 1967 г. Ежегодно Сърница се посещава от над 15 000 души от страната и чужбина. Затова по идея на нашия кмет беше създаден и успешно работи Консултативен съвет по туризма. Търсите ли контакти с други общини от България и от Европа? Имаме изградено много добро партньорство с швейцарската местна власт Хаслиберг. По покана на посолството ни в Швейцария и НСОРБ кметът на младата ни община Неби Бозов беше на визита в Берн. Официалното посещение беше свързано и с уточняване на бъдещото ни партньорство в областта на туризма и дърводобивната индустрия. Важно е да подчертая, че по покана на евродепутата Филиз Хюсменова, зам.-председател на Алианса на либералите и демократите в ЕП, служители от местната администрация посетиха Европейския парламент и нагледно се запознаха с делата, които европейските избраници вършат там. Това беше и нагледен урок по парламентаризъм за нашите хора. Относно контактите с български общини ние успяхме за кратко време да изградим много добри взаимоотношения със съседните местни власти, а и не само. Например НСОРБ дари на Сърница чрез проекта „Е-подем+” два броя компютърни конфигурации с периферни устройства към тях. Със съдействието на Българо-швейцарската търговска камара получихме също модерно компютърно оборудване. За отбелязване е, че нашият съгражданин от САЩ Исмет Мерджан също дари компютри - общо 20 броя, за модернизиране на залите на училищата, което спомогна и в Сърница децата ни да имат модерен достъп до IT технологиите. Служителите ни поддържат добри взаимоотношения с колегите си от цяла България. Поне веднъж годишно организираме обмяна на опит с различни общини. Населението ни говори български език и изповядва исляма. Има три джамии, изградени с доброволен труд и дарения от мюсюлмани и християни. Етнически проблем в района на Сърница не съществува. Разкажете за нови проекти с европейско финансиране, които представляват интерес и за строителния бранш. Кандидатствахме за цялостна рехабилитация на улици в общинския център на стойност около 1,9 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР), за който чакаме одобрение. Следващият по приоритет проект е за основен ремонт на главен път, свързващ населените места с. Побит камък, м. Овчарниците и с. Медени поляни на стойност 4 923 566 лв. Изготвили сме и проект за основна реконструкция с озеленяване на гимназиалния двор в размер на 1 955 722 лв. Но не мога да скрия, че един от най-наболелите проблеми на жителите на общината остава този с неасфалтираните улици вътре в населените места. Ние с Вашия екип бяхме на строежа на една от трудните наклонени улици на града и видяхте, че когато се изгражда с акъл и професионализъм, нещата се случват. Асфалтирането на общинската пътна мрежа и като цяло - реализирането на модерна и надеждна инфраструктура, е основен приоритет за кмета на общината Неби Бозов и неговия екип, което е залегнало и като основна идея за обновяване облика на общината ни. Тази есен ще работим по два проекта, като по единия ще асфалтираме още 5 улици, а по другия - нови 3, всичките разположени на територията на града. Благоустрояването на тези осем обекта значително ще допринесе за облекчаване както на преминаващите автомобили, така и ще помогне за работата ни по зимното снегопочистване на пътната мрежа. Не мога да подмина и спечеления проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” за 500 000 лв., с който решихме наболели социални проблеми. Освен това сме се съсредоточили и върху проекти за реконструкция на площада на общинския център, за разширяване и модернизация на спортния комплекс, рехабилитация на странични улици и т.н. Имаме и реални успехи по ПРСР - един от тях е за реконструкция, благоустройство и подобряване на физическата среда на улици в града за над 1 955 700 лв. А нашият МИГ „Високи Западни Родопи” се присъедини към общините Борино и Доспат, като специфичните цели са свързани с разнообразяване на туристическите услуги и предлагания, с настаняването и изхранването на гостите, както и с развитието на нови микропредприятия в периметъра на действие на групата. Това е показателно. Екипът на общинската администрация разработи Програма за опазване на околната среда и Програма за битовите отпадъци. Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците Общинският съвет даде съгласие за членство в Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Ние депонираме отпадъците си на депото в с. Барутин, което е избрано поради близостта му до Сърница и с оглед на по-ниските транспортни разходи за извозването.