Новини

В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ се преплитат традиции и бъдеще

Георги Сотиров Област Разград е богата на културни и исторически забележителности, а местоположението на Лудогорието по пътя към морската ни столица Варна е чудесна предпоставка за развитие на различни видове туризъм. През последните години се работи особено активно за привличане на посетители. А присъствието на „Лудогорец” - шесткратния футболен шампион на България в Разград, е също фактор за развитието на качествен туристически продукт. С участието на отбора в европейските турнири областният град се посещава от тимове от различни държави, с тях са и официални делегации от клубовете, както и фенове. Това носи приходи на местния бизнес, но и го задължава продуктът, който се предлага, да е на европейско ниво. В Лудогорието могат да се видят много неща. Следите от древното минало са експонирани. В Националния историко-археологически резерват Сборяново в община Исперих се намира Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на културно-историческото наследство през 1985 г., която е един от деветте подобни обекти в България под закрилата на ЮНЕСКО. През 2012 г. на територията на резервата беше открито уникално златно тракийско съкровище от края на 4 век пр. н.е. в т.нар. Омуртагова могила, представляваща царски некропол в столицата на тракийското племе гети. Историко-археологическият резерват Абритус край Разград с площ от 1000 дка е паметник на културата с национално значение. Представлява фортификационната система на античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна за туристи. Близо до Абритус във военно стълкновение с готите умира Траян Деций, единственият загинал извън пределите на Рим в битка император. Важен обект на културно-историческото наследство е джамията „Ибрахим паша” в Разград. Тя е уникален паметник на ислямската култура, изградена е през 1614 г. и е втора по големина в България след „Томбул джамия” в Шумен. За днешния ден на област Разград повече в интервюто на в. „Строител“ с областния управител Гюнай Хюсмен. Гюнай Хюсмен: Възможностите за работа на строителния бранш в района са големи Г-н Хюсмен, представете ни област Разград в културен план. Районът дава възможност за развитие на селски, екологичен, познавателен, културен, конгресен, ловен, спортен, а дори и кулинарен туризъм. В Разград от 16 години през юли се провеждат Панаирът на киселото мляко и Фестивалът на народните традиции и художествени занаяти. Уникално е киселото мляко, както и кулинарните изкушения, които местните хора произвеждат с мляко, заслужава си да се опита и каня Вашите читатели да посетят Разград по време на следващи издания, за да се убедят в това. Други мащабни културни събития, които се случват ежегодно в областта, са Дните на културно-историческото наследство с Панаир на царевицата в Исперих, Традиционният фолклорен събор „Божурите“ в Кубрат, Международният фолклорен фестивал в гр. Завет, Общинският фолклорен фестивал „Тюлбето“ в Лозница и други. Бих искал да спомена също, че във всяко населено място към читалищата има формации, които представят етническото многообразие на региона – на концертите им можеш да чуеш музика, характерна за българския и турския етнос. Това категорично показва, че цари разбирателство между етносите, населяващи Лудогорието, което ни прави пример за цялата страна. Съхрани ли се и доразви ли се икономиката в района през годините? Много от структуроопределящите предприятия от началото на прехода бяха закрити или драстично намалиха обема на производството си. Поради тези промени и липсата на перспективи за дребните земеделски производители голяма част от населението от областта се насочи към строителния бранш при изграждане на обекти по Българското Черноморие и в Западна Европа. В района е налична квалифицирана работна ръка в редица сектори - селско стопанство, строителство, лека промишленост, металургия и др. Друга част от структуроопределящите предприятия обаче не само бяха запазени, но и се развиха интензивно. Те са в отраслите фармацевтична индустрия, биотехнологии, производство на препарати за ветеринарна медицина и керамика. Предприемачите от Разградско използват активно възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз. По данни от началото на 2017 г. на територията на областта се работи по 148 проекта на обща стойност 51 585 648 лв., като не всички те са в производствения сектор. Има такива и в образованието, и в администрациите и т.н. С евросредства земеделските производители, и част от предприятията обновиха техниката, с която работят. За Вашите читатели ще бъде интересно да знаят, че структуроопределящо за регионалната икономика е производството на керамични подови и стенни плочки. Предпоставка за това развитие са залежите на каолин и кварцов пясък край Сеново и Ветово, област Русе. Секторите на машиностроенето и производството на метални и пластмасови изделия също заемат важно място. Какво е състоянието на пътната инфраструктура? Областта има стратегическо географско положение. Тя е важен международен и републикански транспортен кръстопът, свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. I-2 Русе – Разград – Шумен – Варна, преминаващ през областта, не само е основно направление от републиканската пътна мрежа (РПМ), а е част от европейската мрежа Е70. Чрез връзката си с магистрала „Хемус“ трасето свързва част от Североизточна България, включително Варна, с Дунав мост и пристанището в Русе. През 2013 г. то бе ремонтирано, стана трилентово, бе поставена и шумяща маркировка. РПМ на територията на Областно пътно управление – Разград, е с дължина 505 км. II-49 Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан пресича територията на нашата област в посока север – юг. Той е от особена важност, тъй като освен че свързва Разград и Търговище, по него се осъществява движението на товарни и леки автомобили от Турция за Румъния. През юни започна мащабен ремонт на 21 км от участъка с финансиране от над 15 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“. След приключването му достъпът на инвеститорите и туристите към региона ще е значително подобрен. На церемонията за първа копка министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков сподели, че през мандата на правителството ще се реализират още важни инфраструктурни проекта в Североизточна България. Това е добър знак към хората от региона, създава позитивни очаквания у гражданите за подобряване на живота им. Убеден съм, че тези обекти ще се осъществят. Един от участъците, за които очакваме постановление на правителство за осигуряване на средства за рехабилитация, е Разград – Кубрат. По направление Велико Търново и София през м.г. беше извършен превантивен ремонт на републикански път III-204 Разград – Попово на обща стойност 5, 1 млн. лв. През настоящия програмен период е планирано и довършването на АМ „Хемус“ от Шумен до София, като е предвидено трасето да премине през община Лозница. Беше извършен ремонт на пътя Самуил – Подайва на стойност 4,3 млн. лв. и на трасето от Побит камък за Завет (Веселец) на стойност 1 млн. лв. През територията на областта преминава първата железопътната линия в България Русе – Варна. Тя е на 5 км северно от центъра на Разград в непосредствена близост до една от индустриалните зони на града. Линията обслужва не само националните, но и международните пътни и товарни потоци и е вторият съставен елемент на регионалния транспортен коридор Русе – Варна. Бяха ремонтирани и немалка част от трасетата от четвъртокласната мрежа, а през 2016 г. сериозни суми от републиканския бюджет бяха насочени към подобряване на общинската пътна инфраструктура и улиците в няколко населени места в областта. С постановление на кабинета от 28 юли т.г. са отпуснати 1 млн. лв. за ремонт на улици в Разград, 850 000 лв. - за населените места на община Лозница, както и 354 000 лв. за селищата в Самуил. Как протичат демографските тенденции в област Разград? Естественият и механичният прираст са отрицателни. Налице е още тенденция на застаряване на населението. Прогресивно спада относителният дял на лицата в трудоспособна възраст, което се отразява на икономическото състояние на региона. Всяка година младите хора намаляват с поне 1000 души. Тази тенденция оказва непосредствено негативно влияние върху образователната система в областта ни. Това само по себе си допълнително засилва миграционните нагласи на млади семейства от слабонаселени места, искащи да осигурят добро образование за децата си. Процесите са факт и в останалите региони, затова считам, че е необходимо на национално ниво да се вземат решения за минимизирането им. Всички сме свидетели, че такава обществена дискусия върви, и съм убеден, че правителството ще вземе нужните мерки за подобряване на тенденциите в демографските процеси в страната. Според мен стъпка напред в тази посока е създаването на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Областната администрация – Разград, и лично аз сме силно ангажирани с темата. По отношение на етническия състав при последното преброяване през 2011 г. около 43% са се самоопределили като българи, 50% като турци и 5% като роми. Както вече стана дума, това съотношение изобщо не е повод за етническо напрежение в региона - напротив, живеем заедно от векове, празнуваме заедно, общи са ни проблемите, заедно търсим решения. Обновява ли се образователната структура в района? Подобренията се случват предимно благодарение на евросредствата. В община Разград например бе реализиран проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура, съпътстваща устойчивото развитие“ по ОП „Регионално развитие“ за 4 678 198 лв. Благодарение на него бяха въведени мерки за енергийна ефективност в 7 училища. По тази програма бяха извършени реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Васил Априлов“ в Исперих за 687 523 лв., на ОУ „Христо Ботев“ и ЦДГ „Радост“ в с. Острово, община Завет - 559 210 лв., както и на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Самуил - 625 849 лв. В община Лозница пък бе изпълнен проект „Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване“ на стойност 883 087 лв. за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност. В община Самуил също бе реализирана подобна идея. Инвестициите в подобряване на материално-техническата база в областта продължават и в настоящия програмен период. По ОП „Региони в растеж“ предстои реализиране на проекти за обновяване на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“, на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в Исперих и СУ „Христо Ботев“ в Кубрат. Ще обърна внимание, че в областта функционира многообразна училищна структура и мрежа от детски градини. Те са общо 132. В Разград се намира единственото висше учебно заведение в региона - филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“, като в него се подготвят предимно кадри за фармацевтичната промишленост и в сферата на биотехнологиите. Проблемите в образованието са свързани основно с качеството на получаваните знания. Набелязахме конкретни мерки и очаквам скоро да видим първите положителни резултати. Стана ясно, че на места има проблеми и с материалната база. Липсват достатъчно класни стаи, което налага двусменен режим. Налагат се спешни ремонти на покриви, предприемат се мерки за енергийна ефективност, трябва да се ремонтират спортни площадки, отоплителни системи и т.н. Каква вода пият хората в Лудогорието? Има ли проблеми по ВиК мрежата? Доставянето на вода за питейни нужди се извършва по съоръжения, поддържани и експлоатирани от три ВиК оператора на територията на областта, като водата се добива от подземни източници. Водопроводните мрежи на територията ни са в експлоатация в порядъка от 50 до 80 години, т.е. в по-голямата си част надвишават амортизационния си срок. Някои от тях са реконструирани по ОП „Околна среда“ (ОПОС) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). ВиК операторите със собствени средства частично модернизират съоръженията, но пълно обновяване без загуби на ресурс би било налице при мащабно европейско финансиране. Имаме създадени две асоциации по ВиК. При спазване на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г. и необходимостта от евросредства се полагат усилия в насока пълната им консолидация в областта. По ОПОС бяха реализирани три мащабни проекта за водни цикли, като това са най-големите инвестиции в обновяването на водопроводната мрежа в областта. Проектът за строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води бе за 35 953 480 лв. В община Исперих бе реализиран воден цикъл на града на стойност 39 692 378 лв. По този проект бе изградена канализационна мрежа и бе извършено разширение и реконструкция на ПСОВ с биологично стъпало. В община Лозница бяха изпълнени нови клонове към съществуващата канализационна мрежа. Направен бе ремонт на водопроводната мрежа за 10 816 028 лв. С постановление на Министерския съвет през м.г. бяха отпуснати 400 000 лева за доизграждане на канализацията на Лозница. През миналата година започна реализацията на проекта за „Реконструкция на водопроводи в жк „Орел“ - Разград“ на стойност 500 хил. лева. Предложението е разделено на три етапа, като планираната обща инвестиция по линия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлиза на 2,6 млн. лв. Язовирите в региона предпочитано място ли са от хората за краткотраен отдих, осъществява ли се и превенция на наводнения? На територията на областта съществуват няколко зони за почивка. С особено значение е местността Пчелина, разположена на 7 км от областния център. Живописната територия е с полупланински релеф и великолепни природни дадености - благоприятен климат, богато биоразнообразие, река, два язовира, наличие на културно-исторически паметници, хотелски комплекси и ресторанти. Местността предлага условия за различни видове спорт, природосъобразен отдих, риболов и туризъм. Изградена е велопътека от Разград до зоната. Освен за семеен отдих Пчелина се използва и за масови събития, които се радват на голяма посещаемост. Преди дни се проведе „Лудогорски маратон“, организиран от разградския клуб за приключенски спортове „Зелена стъпка“. В него участваха над 270 човека. Язовири има и край други населени места в Лудогорието, те са предпочитани места за риболов и отдих. Сред най-посещаваните са „Бели Лом“, „Русалка“ и „Цар Калоян“. По отношение на превенцията на наводнения регулярно се извършват проверки на състоянието на съоръженията от Междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на водните обекти. Последната подобна инспекция бе между 24 април и 2 май 2017 г. Тя установи неизправности по някои от водоемите, като в най-лошо техническо състояние се оказа яз. „Юпер“. Как стои въпросът с трансграничното сътрудничество? Изпълнихме единствения проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България с водещ бенефициент област Разград. Той бе реализиран в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара – Гюргево, и Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара - Разград. Договорът бе за 267 743 евро. По проекта беше направен анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево, на актуалната законова рамка и административните изисквания за бизнес дейности в двете държави. Беше изготвена обща маркетингова и икономическа стратегия на двата региона. Същевременно бяха открити местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в Разград и Гюргево, подпомогнати бяха местни малки и средни предприятия за участие в годишни търговски изложения със съпътстващи ги бизнес форуми. За съжаление в настоящия програмен период не попадаме в допустимата зона за финансиране на предложения, тъй като няма пряк излаз на р. Дунав. Областната администрация е член на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и участва активно в инициативите й. Друг пример за дейност в сферата на международното сътрудничество е изпълнението на План за действие за прилагане на Протокол за намерения за социално-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество между Разград и Орловска област, Руската федерация. Наши предприятия участват в Международното икономическо изложение в гр. Орел. Една от точките на плана включва установяване на контакти и взаимодействие между строителни предприятия от Орловска област и Разград. Разработен е инвестиционен профил на района ни, който е преведен на английски и турски език и се предоставя на потенциални инвеститори от различни държави. Разкажете за нови по-крупни проекти, които представляват интерес за строителния бранш. Как протича работата Ви по Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради? Мащабни инвестиции с финансиране от ОП „Региони в растеж“ са планирани в рамките на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано развитие на община Разград. Местната власт има възможност да използва бюджет от 20 013 781 лв. за възстановяване на градската среда и подобряване условията на живот на населението. С реализацията на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“ в областния център на стойност 5 948 844 лв. ще бъде обновен най-големият жилищен квартал в Разград. Предвижда се да бъдат осъществени дейности по паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, детски и спортни площадки, площадка за фитнес на открито и за скейтборд, парково осветление, изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, вътрешноквартално енергоспестяващо осветление и други. По инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ предстои изпълнение на предложение за изграждане на социални жилища на стойност 2 422 000 лева. Проектът включва строителство на 4 триетажни блока с по 4 апартамента на етаж в тях, или общо 48 жилища с различна площ. Инвестиционната програма включва и строителство на физкултурен салон за Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ - Разград, обновяване на детски градини и др. Останалите общини в района ще имат възможност за реализиране на инвестиционни проекти по ПРСР, които да включват строителство. Изпълнението на Националната програма навлиза във все по-интензивна фаза. До момента има завършени 4 здания – по две в общините Разград и Исперих. Предстои въвеждане в експлоатация на още 4 - 1 в Лозница и 3 в Кубрат. СМР се извършват в 3 блока – в Кубрат, Завет и Разград. Предстои стартирането на дейности по още 5 здания и по-късно - в още 2 в Разград и в Исперих и 2 в Лозница. Общата стойност на проектите е за над 20 млн. лв. Наскоро ПФК „Лудогорец“ откри новата част от клубната си база „Гнездо на орли“, за изграждането на която бяха инвестирани 15 млн. лв. С първоначалното вложение в комплекса общата му стойност стана 25 млн. лв. В момента се завършва строителството на новата трибуна „В“ на стадион „Лудогорец Арена“. Инвестицията е за 5,7 млн. лв. без ДДС. След реконструкцията на нея ще има 3600 седалки. Преди това в трибуна „Моци“ бяха вложени 5 млн. лв., а след сектор „В“ следва обновяване на „А“, последен ще е този за гостите. След приключването на цялостната реконструкция стадион „Лудогорец Арена“ ще е с вместимост 12 500 места.