ЕЛИН ПЕЛИН – активно развиващата се община на изток от София

Инж. Радослав Орловски, зам.-кмет с ресор „Инвестиции, европейски проекти, строителство и екология“: Изпълняваме обещаните три приоритета – изграждане на детска градина, на училище и църква

Прочетена: 517

Георги Сотиров

Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле и разположените му от север склонове на Стара планина и от юг-югоизток на Средна гора. Релефът е високоравнинен, полу­планински и планински. За територията на общината най-висок е връх Мургаш – 1687 м.

През равното Софийско поле минават важни пътища, свързващи Азия със Западна Европа. Многобройни са следите от стари селища и крепости, строени по протежението им. Територията на общината е пресичана от тъй наречения Траянов друм от II в. Тракийските селища и надгробни могили и находките в тях свидетелстват за висока духовна и материална култура. Римляните и византийците също са оставили значими следи. До с. Лесново край римския път (III век) се намира голяма пътна станция, наречена Бурагара. Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от археолозите останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV в.). Наблизо е открито и създадено по-късно славянско селище, просъществувало до началния период на османското владичество. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски населени места.

От времето на Втората българска държава е църквата „Свети Николай Чудотворец“ в с. Столник. На 4 км от с. Елешница е Елешнишкият манастир, построен през XV век. През XVI – XVIII в. той е оживен книжовен център. В църквата му „Света Богородица“ са запазени ценни стенописи от XVI и XIX в.
Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност – типичният твърд говор, белодрешното облекло, характерните народни танци, песни и хумор.

Традициите на местното население намират своята ежегодна изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда от 1970 г.

Още през Възраждането тогавашното с. Новоселци (сега гр. Елин Пелин) постепенно се превръща в естествен културен и търговски център за близките селища. През 1881 г. то е обявено за един от околийските центрове на Княжество България. Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София – Саранбей (Септември) и създаването на първата керамична фабрика в страната – „Изида”, намираща се на 4 км южно от сегашния град. С течение на времето селото укрепва икономически. В края на XIX в. са създадени класно училище и читалище, които работят за повишаване на културата и просветата на населението в региона. През 1950 г. с. Новоселци е преименувано на Елин Пелин. От 1960 г. е обявено за град.

Днес общината се променя ежедневно и определящото понятие за това е думата строителство, в това се убедихме след разговора ни с инж. Радослав Орловски – зам.-кмет с ресор „Инвестиции, европейски проекти, строителство и екология”.

Инж. Радослав Орловски, зам.-кмет с ресор „Инвестиции, европейски проекти, строителство и екология“: Изпълняваме обещаните три приоритета – изграждане на детска градина, на училище и църква

Инж. Орловски, пог­лед­нато в географски план, най-бързоразвиващата се община на изток от столицата е Елин Пелин.

И това ще продължи да е така. През 2017 г. при нас постъпиха доста на брой мащабни инвестиционни намерения, което показва, че вложенията в общината ще вървят възходящо. Задълбочават се намеренията на големи компании да инвестират в строителството на логистични центрове от всички сфери на икономиката. Мястото ни се оказа изключително подходящо за изграждането на складови бази и за ситуирането в близост до София на бизнеси, които обслужват цялата страна. Въпросните компании се занимават с внос на стоки и при нас ги разпределят за транспортиране. Имаме инвестиции и в производствени мощности, но те не са толкова големи. Това, което също прави впечатление през изминалата година, а и от началото на тази, са намеренията в областта на жилищното строителство. Става дума за едно от най-динамично развиващите се села в общината, а и не само в нея. Това е Нови хан, където има инвестиции за изграждане на затворени комплекси от еднофамилни жилищни сгради, по подобие на американските от този вид. При тях е предвидено строителството на всички необходими комуникации и инфраструктура, включително и инсталации за доставяне на газ за домакинствата. Става въпрос за закупени терени преди селото, като идвате от София.
Отредените за жилищно строителство в района на селото са към 200 дка.

Каква е заетостта в района?

Почти няма безработица. Практическата липса на незаети хора е и проблем, защото вложенията изпреварват подготовката на квалифицирани работници и обезпечаването на знаещи и можещи специалисти затруднява икономиката. Наскоро имах делова среща с голям инвеститор на територията на с. Равно поле и той заяви, че и в нашата община е дошло време фирмите да крадат качествените хора. Това предполага ръст на работната заплата и аз лично приветствам тази тенденция. Според мен този процес най-вероятно ще доведе и до увеличаване броя на населението ни, като показателен факт за това е именно бързото заселване на двата комплекса край вилната зона Побит камък в землището на Нови хан.
Официалната безработица при нас е към 3,5%.

Един от Вашите ресори като зам.-кмет са инвестициите. Започнахте с тях, но сигурно можете да добавите и още.

Мога например за общината като инвеститор. Нашите намерения през новата година са да обърнем по-сериозно внимание на с. Равно поле. В последните две години отделихме доста сериозен ресурс в развитието на с. Нови хан, защото то, не само по наша преценка, се оформи като най-динамично развиващ се регион от селски тип в страната. Няма спор, че населението му ще се увеличава непрекъснато и затова разширяваме детската градина, има и проект това да направим и в училището.

От другата страна е Равно поле. Селото след общинския център е най-големият нетен вносител на средства в бюджета на общината. Там има много производства и всичките тези реални инвестиции дават резултати под формата на преки данъци. От тази гледна точка ние считаме, че е редно голяма част от налозите да се връщат в съответните населени места, с което да подпомогнем обновяването на инфраструктурата. Нашите намерения са с тези средства да изградим плувен басейн в местното училище, да реновираме физкултурния салон, който от 10 години не се използва, и да санираме сградата на школото. Има и спортни площадки, които се нуждаят от ремонтни дейности, това се отнася и за площада на с. Равно поле, и за сградата на кметството. С други думи, през 2018 г. е ред общината да се фокусира на това красиво село с трудолюбиви хора. Постепенно, съобразно бюджета ни ще преминаваме от селище към селище, за да решаваме основните проблеми.

Равно поле граничи с друго Ваше знаково село – Мусачево. В последно време то нашумя с една далекоизточна инициатива – в него да се построят хотели, и така селището да се превърне в Лас Вегас на Балканите. Какво стана с това амбициозно намерение?

В отделни моменти компанията се активизира да осъществи тази своя идея. Набавя необходимите неща, купува терени, но после настъпва затишие. Иначе сертификатът за инвестиционни намерения е подновен…

В ресора Ви влиза и работата с европейските проекти.

Известно е, че държавата сега приоритизира Северозападна България и общините с висока безработица. Ние, разбира се, отчитаме, че тя е предприела подхода на диверсификацията на инвестициите, които иначе през годините се струпваха на няколко места в страната – около София, Пловдив, Варна.

В момента очакваме да се класираме с проект по мярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за рехабилитация на пътя гр. Елин Пелин- яз. „Огняново“. Реализацията на предложението ни ще има редица положителни резултати. В общината основно инвестициите са насочени към изграждане на производствени и логистични центрове и жилищно строителство, но туризмът, за който имаме дадености, някак си изостана… Проектът на пътя до язовира предполага уширения, които могат да се използват за колоездене. Нашите наблюдения са, че през уикендите много хора от София идват да карат семейно велосипеди по нашите пътища. Говорим за огромен брой желаещи да излязат на въздух от мегаполиса. С новата идея ще осигурим възможност язовирът да се превърне в нещо различно от място само за рибарите. Да се превърне в място за водни спортове, пешеходен и фототуризъм, пикници на открито и т.н.
Трябва да кажа обаче, че самият водоем все още е с неустановен статут, а на всичко отгоре за него няма и издаден акт 16, независимо че закритият МК „Кремиковци” интензивно го използваше още от 90-те години на миналия век за производствени нужди до самото му спиране от експлоатация. „Огняново” е един от 30-ината язовира със стратегическо значение. Той е тежък за поддържане и в момента върви процедура за неговото стопанисване. Необходими са много средства за нормалната му експлоатация.

Новата скоростна жп магистрала ще преминава и през територията на общината. А Европейската комисия одобри финансирането на проекта за модернизацията на жп отсечката Елин Пелин – Костенец в размер на 451 млн. лв.

Този модерен жп транспорт ще бъде добре дошъл за близо 53 хил. души, живеещи във визираната територия. Като община ние можем само да приветстваме това строителство, което ще премахне всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт и автомобилното движение. Проектът е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Отсечката, която преминава през сложен планински терен към Вакарел, ще способства за бързото придвижване на стоки и хора, а за времето на реализация до 2023 г. ще има нужда и от работна ръка, като се надяваме наши хора също да попаднат сред жп строителите в една или друга степен. За нас от значение е, че проектът предполага изграждането на надлез над жп линията на гара Верила, където в момента се образуват огромни опашки от чакащи ТИР-ове с продукция от или за промишлените предприятия или складовите бази на територията на общината при спуснати бариери. А това е много често, защото, да не забравяме, там функционира двойна жп линия…

Работим много активно да осигурим финансиране за осъществяването на връзката между пътя от жп гара Верила до с. Равно поле с трасето от общинския център до жп гара Елин Пелин. Има изработен проект още преди 10-ина години, който цели да свърже двете икономически агломерации, без да преминава през населени места. Това ще бъде от особено значение за големите логистични бази и тяхната връзка с АМ „Тракия”. В гара Елин Пелин установяваме сериозно напрежение сред местното население от непрекъснатото нарастване на тежкотоварното движение по съществуващите пътища. Почти всеки месец има граждански протести, напуквания на къщи вследствие на вибрациите и т.н. За шума да не говорим… Затова идеята за свързващата отсечка на упоменатите територии ще извади този трафик извън населените места.

Разкажете как се развива добивната промишленост в региона. Въглищната мина „Чукурово“ вече не функционира.

Да, и в момента на дневен ред са мероприятия по рекултивацията. Проблемен е и въпросът за кариерата за кварцов пясък в природния парк над вилна зона Побит камък. Тя е от 60-те години на миналия век с прекъснат добив. В началото на т.г. концесионерът й реши да я отвори отново, но тази идея срещна недоволството на хората. В близост до находището вече се разви голям комплекс и бъдещите инвестиционни намерения са изключително за жилищни нужди. Много хора от София закупиха или са в процедури за придобиване на апартаменти или къщи в региона. Те са се ориентирали към избягване на градския шум и пренаселеността на столичните квартали.

Как протича животът в населените Ви места?

С малки изключения нашите села са живи. Трудно върви с. Потоп, което е със затихващи функции. Там местността е прекрасна, но от повече от 20 години инфраструктурата не е обновявана. Имаме идея за рехабилитация на пътя, който преминава през селото.

В другите ни селища се забелязва постепенно съживяване и връщане в бащините къщи на хора в пенсионна или следпенсионна възраст. Ситуацията е благоприятна и за млади семейства, които работят в общината или в столицата. Пътуването е лесно и бързо. За пример мога да дам малкото с. Караполци – прекрасна локация, асфалтирани улици, реновирана църква, парк и предпочитана от целия регион изворна вода, водопровод, канализация, а имотите непрекъснато увеличават цената си. А пък в едно също знаково за общината село Лесново има летище, където се обучават пилоти за малката авиация. Изграждат се сгради с промишлено предназначение, складови бази и нови къщи.

Впрочем да не пропусна да отбележа, че в нашата община има отлично работеща фабрика с чуждестранен инвеститор, която изработва кожените тапицерии за една от най-престижните германски марки леки коли…

Газифицирана ли е общината?

Да, и тази инфраструктура продължава да се развива. Строителството на съоръжения в момента е съсредоточено на територията на индустриалния парк и жилищата в с. Равно поле. На следващ етап газовото ни дружество ще насочи усилията си и към другите села – Петково, Лесново, Огняново. Една устойчива екологична тенденция, спор няма. Ще допълня, че хората активно се включват към газоснабдителната мрежа, отчитайки предимството на този вид енергия пред досега използваните от техните домакинства. Дружеството ни е ориентирано към хората и не търсим някаква печалба от дейността му, а осъществяваме идеята ни да доближим тази услуга до възможностите на населението.

Как модернизирате образователната инфраструктура?

В началото на нашия разговор споменах за разширенията, които ще направим в тази сфера. За т.г. сме предвидили и изграждане на физкултурен салон в основното училище в града, който да бъде с възможности да се провеждат състезания по художествена гимнастика, а нашият отбор по тази дисциплина вече има международни награди. Очакваме финансиране от 750 000 лв. от Министерството на спорта за спортна инфраструктура в учебни заведения. Нашата градска спортна зала – много модерно съоръжение, вече няма капацитет за допълнителни мероприятия и затова се налага да я разширим.

Завършвате и строителството на голямата църква на гара Елин Пелин.

Да, нашият кмет доц. д-р инж. Ивайло Симеонов си постави три цели при встъпването в длъжност. Първата беше строителство на детска градина, която става факт на 99%. Втората е училището, чието изграждане предстои, и третата – църквата на гара Елин Пелин, като нашето желание е тя да отвори врати в края на май, когато е храмовият празник „Св. св. Константин и Елена“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.02.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: