КОПРИВЩИЦА – туристическа дестинация с възрожденски дух

Прочетена: 172

Георги Сотиров

Копривщица е разположена в Същинска Средна гора по поречието на река Тополница. Градът е забележителен исторически резерват. Със своите калдъръмени улички, с боядисаните в ярки цветове къщи с просторни чардаци и големи стрехи и високопланинска природа той пленява със своята неповторимост. На всяка крачка усещаш зримо всички легенди и предания от времето, когато България е отстоявала своята самобитност. А вгледаш ли се в сградите, ще усетиш и майсторството на строителите.

В този град са родени много българи, отдали живота си на родината, като Тодор Каблешков и Георги Бенковски – организатори и участници в Априлското въстание, избухнало в Копривщица на 20 април 1876 г., както и Любен Каравелов, Петко Каравелов, Димчо Дебелянов, Найден Геров и Йоаким Груев. За тях и за Българското възраждане разказват множеството музеи в Копривщица.

Градът не само пази духа на миналото, но и се развива като европейска дестинация, за което ни разказа кметът Генчо Герданов.

Кметът Генчо Герданов: Промяната в населените места на България става с таланта и труда на строителите 

Г-н Герданов, предишната ни среща беше точно преди две години, когато приоритет за общинската администрация беше работата по водния цикъл на града. Какво се случва с този проект?

Радвам се, че вестник „Строител”, който всеки петък е на моето бюро, продължава активно да следи и коментира проблемите на българските общини и работата на местните администрации. Трудностите с водния цикъл на града все още не са решени. Изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) е започнало преди около десет години, но този строеж е бил замразен, преди аз да бъда избран за кмет. Многократно съм отправял запитвания до различни институции през годините по този въпрос, но…

Общо е убеждението, че ПСОВ трябва да бъде изградена и пусната в експлоатация, защото от нас започва река Тополница, която по-нататък преминава през други общини, замърсява водите им, съответно те се вливат в трансграничната река Марица и т.н. Възможно е този строеж вече да не е актуален, но нали специалистите са именно за това – да преценят докъде, колко и как той може да се използва, да се развие или коригира, и най-накрая градът да има свое пречиствателно съоръжение.

Недопустимо е през XXI век този уникален, самобитен възрожденски и най-български град да няма ПСОВ. С всяка изминала година Копривщица става все по-желана туристическа дестинация с невероятната визия на възрожденските къщи, цветовете и багрите им, където и новото строителство под мой пряк контрол има архитектурна стойност. Развиваме се бурно в това направление, а в същото време не можем да завършим пречиствателната си станция. С реализацията на ПСОВ Копривщица ще добави още една гордост в своята визитка – град, чиито води щадят зеленото богатство по планинските склонове наоколо.

Ще направя всичко възможно до края на мандата проблемът с пречистването на водите да се реши по най-добрия за населението начин. Не бива с лека ръка вложените средства да се хвърлят на вятъра. Не може съседните Душанци и Пирдоп да имат такива съоръжения, а Копривщица да има в покрайнините си един бетонен паметник.

Има ли проблем с питейната вода, която също е фактор, рефлектиращ върху развитието на туризма?

През април, като се стабилизира времето и е подходящо за строителни дейности, ще започне работата по реконструкцията на водопровод „Въртопа“. Финансирането на този проект е изцяло осигурено, като една трета от парите са преведени на изпълнителите. Разбира се, резонен е и въпросът защо тези необходими дейности се бавят? Отговорът е много прост – имаше обжалвания, които, както навсякъде в страната, бавят реализацията на проектите, които имат готовност.

Стана ли по-чисто в Копривщица след закриването на местното сметище и откриването на регионалното депо в Златица? Каква е съдбата на градското сметище?

Рекултивацията на замърсените терени е на дневен ред, имаме проект, има и изпълнител. С новото депо имаме малки проблеми, свързани с цената на услугата, но работим коректно и в перспектива и лично аз няма да допусна и за ден нашият град да осъмне непочистен, с преливащи контейнери.

Елемент от красивата природа наоколо безспорно е и гората. Как се грижите за нея?

Имаме утвърдени устройствени планове, а поделенията на Министерството на земеделието, храните и горите определя сечта. Ние имаме общинско предприятие, което се занимава с охраната и поддържането на горския фонд, а през настоящата година започваме и залесявания. Необходимите средства са осигурени.

Този природен ресурс трябва да се поддържа в оптимално състояние. Парите, които получаваме от някои стопански дейности в планинските масиви, отиват в общинския бюджет за поддържане не само на градската инфраструктура. Тук искам да подчертая, че за нашия район това благородно дело в горите – залесяването, винаги е било на първо място, когато сме обсъждали дейностите по лесоустройствените планове и работите по отглеждането на масивите. Гората, освен икономика и препитание за определена категория нашенци, е и чист въздух, планинска вода, а и възможност да развиваме различни форми на туризъм.

Копривщица е различна община, неповторима като дух и традиции, с хора, които пазят завещаното от предците. Това се вижда дори във визията на новите домове, които за радост се строят непрекъснато.

Благодаря за това становище. Вашият екип има професионално око и определението Ви е много ценно за мен. Като кмет съм дал дума пред съгражданите си, а и лично на министър-председателя Бойко Борисов, който е определено съпричастен с проблемите на нашия град, в Копривщица да има жилищно строителство, но то да бъде съобразено с възрожденската архитектура. А за това настояват не само нашите съграждани, архитектите и строителите. Интересът към нас е огромен – потоците от гости и туристи от цял свят не прекъсват и за ден и няма нищо по-свято за мен като управленец да работя така, че да оставим на поколенията един наистина различен град, както го и определихте.

Голямата ми болка са възрожденските къщи, които имат много наследници, част от които живеят в чужбина и нямаме контакти с тях. Поставил съм проблема, свързан с рушащите се обекти, които са и паметници на културата, на министрите на културата и на регионалното развитие и благоустройството. Трябва да се измисли механизъм, с който наследниците да са задължени или да продават, или да поддържат. Общината няма възможност да възстановява такива сгради и после да си търси парите. Административни лостове няма за съжаление.

Иначе всеки един инвеститор е добре дошъл. Имаме терени извън града, където могат да се развият различни промишлени и други дейности. Големите площи на бившите казарми също представляват интерес, но нека да подчертая – в рамките на града ще се строи само в унисон с характерната копривщенска архитектура – с цветовата гама, с покривните конструкции, с ъглите, обшити с дърво…

Какви европейски проекти подготвя общинската администрация?

Реализираме някои социални проекти, които са от особена важност за по-малките населени места. В момента очакваме по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони да получим финансиране за реновиране на детската градина, както и за основен ремонт на пет улици, които трябва да бъдат асфалтирани и съответно после покрити с калдъръм съобразно характеристиките на Копривщица. Опитваме се да осигурим средства за реновирането на сградата на общинската администрация, която е важна част от лицето на града. Ще допълня, че по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП „България – Сърбия 2014 – 2020“ ще изградим сейф за ковчежето, което е оставено от най-големия благодетел за всички времена на нашия град хаджи Ненчо Дончев Палавеев, и така ще можем да го показваме на гостите на града ни. Сред най-значимите му дарения са: за водоснабдяването на града, построяването на паметника мавзолей в чест на загиналите в Априлското въстание, съграждането на гранитната камбанария при църквата „Св. Никола”, довършването и изписването на храма „Успение на Пресвета Богородица”, построяването на читалищата в Копривщица и в Златица, за паметника на лобното място на поета Димчо Дебелянов, изработен от скулптора Иван Лазаров, залесяването на хълма над града, довършване на сградата на началното училище в днешното с. Дюлево, много чешми и др.

В бившата сграда на Държавното предприятие за услуги ще се опитаме да направим един обучителен център с голяма конферентна зала. Идеята е и тази част на града да получи модерна визия.

Кое е най-важното в стратегическия план за развитие на общината до 2020 г.?

Голямата ми цел е да докараме планинската питейна вода и градът да няма проблеми с дебита, както и да се изпълни водният цикъл на общината. Водопроводната и канализационната система на Копривщица са морално и физически остарели. През 2017 г. подменихме подземната инфраструктура на пет улици, а тази година ще работим на други две.

Защо водният цикъл е приоритет за Копривщица? Едно разкопаване при нас не е като в обичайно населено място, където багерът зарива, а след седмица изсипват и трамбоват асфалта. При нас, освен всичко това, трябва да търсим майстори, които да възстановят визията на улицата, като наредят калдъръма. А това си е един труден занаят, в който са вещи много малко майстори.

На дневен ред ли е образователната инфраструктура в града?

За учебните ни заведения мога да кажа, че са на добро равнище и като подготовка на учениците, и като поддържани сгради. В гимназията ни има професионални паралелки, които готвят кадри както за туризма, така и за малкия и средния бизнес. Училището разполага и с добре обзаведено общежитие, дарение от Ненчо Палавеев. Децата ни получават съответна подготовка, която предполага работа в града, правим всичко възможно и за детската градина.

Основният проблем за цялата държава обаче е задълбочаващата се демографска криза. Населението застарява, а ние правим всичко възможно да стимулираме младите семейства да работят и живеят в града и тук да отглеждат децата си. Нима някога в Копривщица е имало фитнес на открито? Сега в крайречния парк „Тополница” построихме такъв, и то с много добри показатели за спортни дейности или за релаксация. Правим спортни площадки за младите хора, които се надявам да са по-инициативни.
Сам виждате, че аз нямам секретарка, която да „филтрира” посетителите. Всеки жител на града е „добре дошъл”, ако пък идва с някаква идея, още повече. Затова настоявам с младите хора да вървим заедно – от тях идеите, от нас тяхното осъществяване. Имено така ще доразвием предложенията за нашия аквапарк, който се използва само два или три месеца в годината. Ние сме на 1100 м надморско равнище и затова общинската администрация ще направи необходимото за покриване на част от този парк, за да може да работи пълноценно за по-дълъг период от време.

Преди години имаше идея над града да се изгради и любителска ски писта.

Тя е актуална и днес, но ски материята е доста сложна и затова сега правим проучвания за някогашната ни ски писта, която е обрасла с дървета. Водим разговори с регионалната дирекция по горите да уточним статута на това трасе и дали то през годините не е попаднало в плана на държавен или общински фонд. Амбицията ни е не да правим състезателна писта, а трасе за обучение на начинаещи, за свободното време на младите хора, за нов вид зимен туризъм.

Населението в преобладаващата си част се занимава с туристическия бизнес, а останалите са се ориентирали към селското стопанство – животновъдство и земеделие. Не е тайна, че при нас се отглеждат едни от най-екологично чистите картофи и даже сега имаме проблеми с тяхната реализация. В момента се търси пазар за 3000-4000 тона. Направил съм връзка по този повод с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Себестойността на картофите във и около Копривщица е по-висока от обичайното предвид особеностите на релефа – разпокъсани ниви, висока надморска височина и прочие, но копривщенските картофи са изключително качествени.

Това е вторият Ви мандат като кмет на Копривщица.

Да и се гордея с работата си за добруването на моите съграждани. На тях им пожелавам да са здрави, останалото ще го направят с ума, сърцето и с умелите си ръце. Нека добрите човешки ценности да бъдат дълбоко в душите им. А на Вашите читатели, които изграждат и моя град, желая още професионални успехи. Промяната в населените места на България става преди всичко с таланта и труда на строителите.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.03.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: