Велико Търново – градът с амбиция да се превърне в център на културния туризъм

Прочетена: 152

Росица Георгиева

Велико Търново е община, съчетаваща минало и настояще. Това населено място е съхранило българските дух и традиции през вековете, като в същото време е модерен и жив културен център. Емблемата от годините, когато Търново е столица на Второто българско царство, все още може да се види в източната част на града. За великата история напомня и възстановената крепост на хълма Царевец.
Днес Велико Търново е 15-ият по големина град в страната и безспорно един от най-красивите и посещавани в България. Голяма част от сградите в старата столица са запазили традиционния си български стил и създават уникална атмосфера. Повечето улички са тесни и криволичещи, но изпълнени с неповторимо очарование. Освен красивата си архитектура Велико Търново предлага на своите посетители голямо разнообразие от музеи и забележителности, пръснати из калдъръмените улички. Културният календар на града е изпъстрен с различни фестивали, представления и събития, които са разпределени през цялата година. Търново е и много важен образователен център – местните средни и висши учебни заведения се определят като едни от най-добрите у нас.
Наскоро в старата столица се проведе среща на ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и Областното представителство на КСБ във Велико Търново с инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). За резултатите от нея разговаряхме с инж. Даниел Панов. Той ни разказа и за партньорството между местната власт и КСБ, както и за инвестиционната програма на общината.

 

 

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ:

Вярвам, че партньорството ни с КСБ ще продължи да се развива

 

Инж. Панов, проведохте среща с ръководството на Камарата на строителите в България. Бихте ли разказали какви са основните резултати от нея и какви ще бъдат темите, по които ще работите заедно с КСБ?
Действително наскоро имахме среща с новия председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев и с изп. директор на организацията инж. Мирослав Мазнев. На нея говорихме за интензитета на строителните дейностите в градовете, изпълняващи проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, както и за качеството на работата. Много важно бе, че изразихме единна позиция относно необходимостта от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ограничаване на практиката фирми без строителна дейност да забавят реализацията на важни проекти чрез обжалване. Говорихме също за развитието на професионалното образование, което е много важно за подготовката на качествени кадри за сектор „Строителство“.
Пред ръководството на КСБ споделих още, че НСОРБ води разговори за увеличаване на средствата за поддръжка на общинската инфраструктура и всяка подкрепа – включително от строителния бранш, ще бъде много полезна. Изразихме и общо мнение, че е напълно целесъобразно да продължи Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Инж. Даниел Панов по време на срещата с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев и председателя на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов

Как си партнирате с КСБ?
Категорично мога да заявя, че през последните няколко години местната власт във Велико Търново и Областното представителство на КСБ си партнират много добре. Сред големите ни успехи е започналият ремонт на един от най-забележителните паметници на културата в старата столица – църквата „Св. св. Константин и Елена“. Сградата е блестящо творение на майстор Колю Фичето.
Дълги години изграденият през 1872 г. храм бе изоставен и затворен. С подкрепата на Камарата на строителите в България бяха ремонтирани покривът и стените, свалено бе опасното скеле, стоящо десетилетия наред. Така през 2017 г. в деня на св. Мария Магдалена църквата отвори врати за служба. Остава да се направи вътрешното обновяване, а след проведените разговори с ръководството на КСБ съм уверен, че завършването на дейностите по храма продължава да е наша обща кауза.
В този ред на мисли вярвам, че партньорството ни с КСБ ще продължи да се развива. Винаги досега от Камарата на строителите са се отзовавали на нашите инициативи, подкрепяли са ни с експертизата си.

На 20 юни предстои среща на ръководствата на КСБ и НСОРБ. Това е първото подобно събитие между двете организации. Общините и строителните фирми са свързани, защото въпреки че едните са възложители, а другите изпълнители, целта е обща – да се реализират проектите успешно. Какви ще бъдат основните теми, които ще предложите за дискусия на нея?
Предстоящата среща има за цел да разшири партньорските отношения между Националното сдружение на общините в Република България и Камарата на строителите в България. Доброто сътрудничество е от решаващо значение за успешното изпълнение на редица проекти на общините, свързани със строителството и финансирани по механизмите на Европейския съюз. Ще обсъдим теми, свързани с критериите за качеството на изпълнението, за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки срещу неоснователните обжалвания, за пътните ремонти и реализирането на програмата за саниране. Вярвам, че срещата наистина ще бъде ползотворна за всички страни и най-вече – за жителите на българските градове, общини и региони.

Бихте ли разказали повече за инвестиционната програма на община Велико Търново. Какъв е размерът на средствата, които ще се инвестират през 2018 г.? Представете и по-големите обекти, които предстои да се изпълняват.
Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2018 г. е една от най-амбициозните, които сме изпълнявали през последните години. Стойността й достига 32,3 млн. лв. По най-големия ни проект е за обновяване на градската среда инвестираме близо 11 млн. лв. 38 улици и площадни пространства в старата градска част ще изглеждат по съвсем нов начин, като същевременно ще запазим автентичния им вид. Голяма част от квартал „Чолаковци“ също ще бъде облагородена.
За пръв път от близо 40 години насам ще започне строеж на нова детска градина – тя ще е в квартал „Зона В“. Предстои изграждането и на пътна връзка от ул. „Магистрална“ към жилищните комплекси „Бузлуджа“ и „Зона В“.
В процес на реализация е новият мост над р. Янтра, който ще свързва града и пет от най-близко разположените села. Ще стартираме и модернизацията на обекти от образователната инфраструктура – три училища и три детски градини, както и проекти за подобряването на градската среда в Западната промишлена зона и др.

Бяхте удостоен с наградата на Министерството на културата „Златен век” за приноса Ви за опазването на културно-историческото наследство на България. Може ли да разкажете накъде са насочени усилията Ви и успявате ли да осигурите необходимия ресурс за постигане на целите?
Тази престижна награда е за цяло Велико Търново, както и за екипа ми в местната администрация и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“. Преди да бъда избран за кмет, десет години бях управител на „Царевград Търнов“. Още оттогава работим с цялостна концепция за превръщането на Велико Търново в европейски и световен център на културния туризъм. Стратегията ни включва адекватна и добра грижа за забележителностите, с които старата столица е популярна в цял свят, непрекъснато подобряване на туристическата инфраструктура и градската среда, както и създаването на нови атракции.
Всеки нов обект удължава престоя на туристите и привлича посетители. С подкрепата на правителството и на фондация „Гейдар Алиев“ успяхме да възстановим средновековната крепост Трапезица. Друг нов обект е Шишмановата баня – най-добре запазеният паметник от Средновековието. Насърчаваме и частните вложения в туризма – през миналата година бе открит първият завършен парк с миниатюри, носещ името „Търновград – духът на хилядолетна България“. Над 14 млн. лв. са инвестициите от европейските фондове в туристически обекти и инфраструктура за последните няколко години.

В началото на 2018 г. прогнозирахте силен строителен сезон. Оправдават ли се очакванията?
Да, напълно както за Велико Търново, така и за останалите български градове. Инж. Терзиев и инж. Мазнев се увериха в мащаба на строителните дейности в града. Разбира се, освен общинските проекти наблюдаваме повишен интензитет и в частния сектор – на предприятия и заводи, хипермаркети, търговски комплекси, шоуруми и експозиционни центрове и др.

Изборът на трасе на пътя Велико Търново – Русе е една много дискутирана тема. Като кмет на Велико Търново каква е Вашата оценка за въздействието му върху развитието на целия регион?
Категорично мога да заявя, че както изборът на трасе, така и строителството на магистралния път Велико Търново – Русе, а и доизграждането на АМ „Хемус“, са жизненоважни за икономиката на цяла Северна България. Съвсем скоро бяхме домакин на национална дискусия за АМ „Хемус“. Много важно е, че правителството, както ни увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, разглежда двете магистрали като едно цяло и ги е поставило като национален приоритет.
Прогнозите, че АМ „Хемус“ ще достигне до Велико Търново през 2021 г. заедно с магистралата от Русе и че ще бъде завършена напълно до началото на 2024 г., са напълно реални. Втората добра новина е, че срокът за изпълнението на тези изключително важни проекти бе скъсен с една година.

Един от основните проблеми на местните власти е състоянието на общинската инфраструктура. Може ли да се каже какъв финансов ресурс е необходим за привеждането й в добър вид, колко км се нуждаят от неотложен ремонт? Срещате ли помощ от държавата в тези Ваши усилия?
Осигуряването на ресурс за общинските пътища е приоритет на НСОРБ и моя кауза. Във всички преговори по бюджета ние се опитваме съвместно с Министерството на финансите (МФ) да гарантираме поетапно увеличение на средствата за основен ремонт и поддръжка на общинските пътища. По наша оценка допълнително са необходими около 60 млн. годишно, с които да подкрепим усилията на местната власт. За 2018 г. получихме само 10 млн. лв. от тази заявена сума.
Предстои Управителният съвет на НСОРБ да одобри предложенията ни за бюджет 2019 г. и ние ще поискаме субсидията за 2019 г. за общински пътища да бъде завишена допълнително с 50 млн. лв. Ще предложим на МФ и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се работи в посока увеличаване на средствата за инфраструктура и чрез предоставяне на общините на част от постъпленията от очакваните приходи от ТОЛ системата и свързаните с нея промени във винетните такси.
По сегашния механизъм за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи годишната субсидия за поддръжка на общинските пътища е 50 млн. лв. Много лесно можем да съпоставим този ресурс със средствата, предоставяни на Агенция „Пътна инфраструктура” – от 750 млн. лв. годишно, при почти равностойна дължина на общинската и републиканската мрежа – 19 500 км и 20 000 км.

Като председател на УС на НСОРБ Вие поискахте по-добра нормативна уредба, за да работят общините по-успешно. Може ли да посочите конкретни инициативи, които са предприети или предстоят?
Това също е един от основните приоритети на НСОРБ. Резултатите са положителни – по времето на кабинета „Борисов 2” срещнахме много голямо разбиране и подкрепа от тогавашния председател на Народното събрание Цецка Цачева. Беше извършена промяна в Закона за нормативните актове, според която измененията в законите вече задължително се обсъждат и с Националното сдружение на общините в Република България.
Настояваме за насърчаване на финансовата децентрализация и за разширяване на собствената база от приходоизточници на общините. Нужни са също повече възможности за повишаване събираемостта на приходите от данъка върху превозните средства и търсенето на по-справедлива и равнопоставена основа за облагането им.

Един от приоритетите на правителството е развитието на електронното управление. Как протича процесът в община Велико Търново?
Общинската администрация в старопрестолния град остава сред водещите в България по дигитализиране на административното обслужване. Повишаването на качеството и бързината при работа с физически и юридически лица се превърна в ясно изразена тенденция. С внедряването на нови електронни услуги община Велико Търново разширява цялостно дигиталната платформа и отговаря адекватно на обявената от правителството на Република България политика за намаляване на административната тежест. 13 са административните услуги, предоставяни изцяло по електронен път. За още над 140 е налице необходимата подробна информация, бланки, документи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.06.2018. Категория Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: