КАМЕНО – общината, която строи и развива земеделие

Георги Георгиев, зам.-кмет: Очакваме европейско финансиране за най-дългия ни път от Константиново до Русокастро

Прочетена: 203

Георги Сотиров

Община Камено се намира в югоизточната част на България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. Камено може да се характеризира с две думи – строителство и земеделие. В общинския център и в по-големите села се изграждат еднофамилни къщи, а в живописните територии в района – много вили. Въпреки че тук има сериозни предпоставки за развитие на туризъм, основният поминък за хората е земеделието.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Най-старият средновековен документ датира от 1498 г., в който населеното място е записано като Каикли.

Името Камено е буквално преведено през 1934 г. Според етимологията „кая” идва от турски и означава „скала”. През 1974 г. Камено е обявено за град, а две години по-късно и за общински център.

Културното наследство е резултат от напластяване на отминали епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото. Сред тях се отличава средновековната крепост Русокастро. Със сигурност се знае, че тя е била най-могъщият страж на границата ни с Византия. Именно там се е състояла една от най-важните битки в историята. Дебелите крепостни стени и високи кули и днес пазят спомена за варварски нашествия и кръвопролитни битки. Името на древната крепост идва от червените скали, от които тя е изградена.

За миналото, а и за днешния ден на хората по тези земи ще стане дума в интервюто със зам.-кмета на общината по строителството Георги Георгиев.

Георги Георгиев, зам.-кмет: Очакваме европейско финансиране за най-дългия ни път от Константиново до Русокастро

Г-н Георгиев, преодоляхте ли последиците от голямото наводнение във Вашата община през октомври миналата година?

Това беше много тежко наводнение, което донесе доста неприятности и на хората, и на кметската администрация. Основно пораженията бяха върху инфраструктурата. В селата Черни връх, Полски извор и частично в Тръстиково, Константиново, Ливада, Русокастро, Трояново и Желязово паднаха мостове, пътищата бяха отнесени, канализацията – изровена или скъсана, тротоарите бяха разбити, покривите протекоха, имахме и жертви… С други думи – с природата шега не бива, но за съжаление не мислим за превенцията, за нея се сещаме чак когато се случи бедствие.
По време на наводнението през миналата година предприехме евакуационни действия. Веднага щом спря проливният дъжд, начело с кмета на общината Жельо Вардунски организирахме цялостната работа по ликвидиране на щетите и подпомагане на хората.

Още в началото – при разнасянето на минералната вода и хляба на населението, за нас картината постепенно се проясняваше. След оттеглянето на водата започнахме с разчистването на пътищата, за да дадем възможност на съответните екипи от държавните структури безпроблемно да си вършат работата, за да се възстанови ежедневието в откъснатите села.

И постепенно – с помощта на правителството – нещата се нормализираха. Няма как да не споделя, че много колеги от общините в страната проявиха съпричастност към бедствието и изявиха желание да помогнат с каквото е необходимо. Получихме безвъзмездно легла, телевизори, бяла и черна техника, дрехи, храни и т.н. Специално искам да подчертая, че дойдоха хора от варненския квартал „Аспарухово“, които активно се включиха в почистването. Отзова се и армията.
Започнахме и възстановяването на къщите на хората и на общинските сгради.

От столицата до Камено се стига лесно и бързо. Каква обаче е пътната инфраструктура от малките населени места до общинския център, до Бургас, между самите села?

Болшинството от пътищата в общината, които са част от републиканската мрежа, се нуждаят от ремонт. През това лято доста километри бяха рехабилитирани от ОПУ – Бургас, но дейностите обхванаха по-малката част от пътищата в региона. Все още има и непроходими участъци от републиканската мрежа. Други са изцяло ремонтирани, а на места възстановителните мероприятия продължават. В момента активно се изпълняват СМР на най-важната отсечка Камено – Братово – Полски извор.

При общинските пътища работим според силите си. Кърпим, частично рехабилитираме и т.н. Имаме проекти, но чакаме финансиране.

В Камено има 8 детски градини, гимназия, основни училища. Как се грижи общинската администрация за образователната инфраструктура?

Новата учебна година започна без проблеми. Успяхме да извършим необходимите ремонти на някои от сградите на училищата. Те са с нови дограми, а покривните им конструкции са здрави.
Детските градини са приветливи, отговарят на всички изисквания за отглеждане и възпитание на подрастващите, но няма да издам някаква тайна, ако кажа, че децата са все по-малко. Миграцията към големите градове вече е неизбежна.

По отношение на работни места Камено е облагодетелствано от големия индустриален съсед – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Да, това е факт и в представите на хората рафинерията и Камено са идентични понятия, но това не е съвсем вярно. Нашата община има добро географско разположение спрямо транспортно-комуникационната и икономическата структура на страната. Хората лесно пътуват, намират си работа и в областния център Бургас, работят и в „Лукойл Нефтохим“. Неговите мениджъри доста често помагат в реализацията на някои наши социални дейности. Например те ни помогнаха да направим представителния вход на града, както и при изграждането на детски площадки и т.н.

И все пак, какъв е поминъкът на хората в общината? Намирате се много близо до морето и до летните курорти.

Земеделието, това е основното, с което се занимават нашите жители. Ако намеквате за някаква сезонна работа по морето, то това не е водещо за нас. Местните хора обичат спокойствието и тишината, които имаме тук. Шумът и навалицата по хотелите определено не ги привличат. В Камено не работи само този, който не иска. Всеки, който има желанието да се труди, дори да няма квалификация, може да получи професионална реализация в мебелното производство или в цеховете, които произвеждат суровини за „Лукойл Нефтохим“, а и в самия него, ако има добро образование.

В Камено се намират едни от най-големите зърнобази и мелници, които също създават достатъчна заетост на хората. Най-големият износител на зърно в страната е фирма, позиционирана имено в нашата община.

Имате ли проблеми с ВиК инфраструктурата? Какво е състоянието на мрежата, пречиствате ли водите?

Преди два месеца подписахме договор за ремонт на водопроводите на селата Трояново и Тръстиково и в момента са в ход процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Водопроводът в града е подменен на 70%. Питейната вода в общината е или от дълбоки сондажни кладенци по поречието на р. Русокастро, или от яз. „Камчия”, който снабдява и областния център Бургас.

Нямаме пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), но канализацията ни функционира без проблеми и се зауства в старото корито на р. Айтоска. Имаме съвместен проект за включването ни заедно с Българово в ПСОВ на „Лукойл Нефтохим“, но засега още няма положителни резултати.

Градът Ви е газифициран.

Камено е газифициран чрез нашето 100% общинско дружество „Каменогаз”. Този вид инфраструктура преминава край града ни и това е едно от предимствата да бъдем търсени от инвеститори, които искат да произвеждат продукция на базата на газта.

Тук е мястото да спомена, че сме атрактивни за бизнеса и по отношение на пътната инфраструктура – автомагистрала „Тракия“ е само на 4 км от общинския център, на 17 км е морското пристанище Бургас и летището край „Сарафово”.

Вероятно изграждането на нови еднофамилни къщи е следствие на газифицирането и близостта до магистралата. Като специалист в материята не мога да не Ви попитам има ли незаконно строителство в Камено?

Е, във всяка българска община в различна степен има заварено незаконно строителство. Важното е администрацията да бъде на мястото си и в този сектор от нейното развитие.

В Камено и в селата се строи и това е повече от радостно. Така се задържат хората, а семействата се връщат в малките селища, уморени от ритъма на големия град. Спазвайки законите, те купуват или парцели, или стари къщи, после на тяхно място строят и т.н. Това най-добре личи в общинския център и в селата Черни връх, Константиново и Тръстиково.

Изпълняват ли се обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

Имаме подадени документи за шест от нашите седем блока, които отговарят на изискванията на програмата. Но определено закъсняхме с процедурите и сега чакаме финансиране.

Реализирате ли проекти със средства от ЕС, насочени към създаването на по-добра визия на града, на населените места, а и на възможности за хората да живеят по-добре?

Ще започна с очакванията ни да получим европейско финансиране за най-дългия ни общински път от Константиново до Русокастро. Именно край с. Русокастро през 1332 г. цар Иван Александър надвива византийския император Андроник III и това е последната победа на България, преди да падне под османско владичество, а Византия изчезва като държава. Става дума за живописен път покрай р. Русокастренска. В този район се намира красивата едноименна крепост. Сведения за нея се съдържат в съчиненията на арабския пътешественик Ел Идриси от XI век.

Сами разбирате, че очакванията на хората са най-вече към развитието на различните видове туризъм, свързани с далечната история на България. И в този план търсим финансиране на консервацията и реставрацията на самата Русокастренска крепост.

Имаме и два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП „България – Турция 2014 – 2020“ за строителството на парк „Класна стая на открито” под самата крепост, както и за изграждането на павиран път до входа на тази забележителност. И тук чакаме финансиране. Няма как да не спомена, че Карел Шкорпил – пионерът на българската археология, през 1885 г. издава книгата си „Някои бележки върху археологическите и историческите проучвания в Тракия”, където е описана и нашата Русокастренска крепост.

Имаме проекти и по Програмата за развитие на селските райони. Един от тях е за важна за града ни улица – изход за с. Кръстина. Ще санираме сградата на общината, ще отговорим на изискванията на младежите за построяването на два фитнеса на открито – в Камено и в с. Трояново.

Ще завърша с това, че ремонтирахме читалището. Грижим се и за най-малките, като изграждаме непрекъснато и детски площадки.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.09.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: