Общини

МРРБ изплати още 1,3 млн. лв. на строителни фирми

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разплатило още 1,3 млн. лв. от дължимите пари на строителните компании. Тази сума ще получат три от тях, които са подали заявление до Българската банка за развитие. Така изплатените дългове към фирмите достигат 150 млн. лв. от общо дължимите 240 млн. лв. От ведомството сега работят по следващи 11 заявления, чиято стойност е за близо 11 млн. лв. Съкращаването на административния персонал с 12,2% в МРРБ е намалило разходите с 4,058 млн. лв. С оптимизацията, която ще бъде направена до края на годината, те ще бъдат свити с още 325 хил. лв. По този начин общата стойност на спестените пари ще достигне 4,383 млн. лв. Ние не просто режем, а анализираме, каза Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие. По думите му българите ще станат по-продуктивни, ако администрацията работи по-ефективно. До края на годината от ведомството ще намалят администрацията с още 90 щатни бройки, или с 2,8%. Така МРРБ ще достигне 15% оптимизиране на персонала, което беше предвидено по-рано тази година. Досега министерството вече е съкратило 424 души. Но освен със съкращения на работещите разходите са оптимизирани и чрез сливането и обособяването на дирекции по функционален признак. След предвидените реформи заетите в администрацията на регионалното министерство ще бъдат 407 души. Близо 3/4 от съкращенията, които са направени и продължават да се правят, са в агенция „Пътна инфраструктура". От ведомството са започнали работа по няколко линии на оптимизиране на персонала. Премахната е двустепенната система на управление на различните структури към ведомството. От това преструктуриране ще бъдат спестени 170 хил. лв. Елиминирани са дублиращите функции, предстои 156 души да бъдат пенсионирани. МРРБ предвижда и децентрализация на администрацията, както и аутсорсване на услуги по райони. Министерството е изготвило и нов устройствен правилник. Неговата цел е разделянето на административната и политическата власт във ведомството.