ОБЩИНИТЕ – големият партньор на българските строители – I част

Прочетена: 213

Георги Сотиров

Не беше случайност, че през 2018 г. в. „Строител” получи отново признанието на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На 2 октомври на нарочно тържество в кк „Албена” на официалното издание на Камарата на строителите в България беше връчена специалната награда „Медиен глас на общините”. Тя се присъжда на медии и журналисти, отразяващи важни за общините дейности и инициативи. През цялата година в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Общини“ Ви представяхме областни управители, общински и районни кметове, бяхме и в селата и Ви показахме, че администрацията може да работи и да изпълнява проекти съвместно със строителите. През годината екипите на нашия вестник пътуваха много и заслужено бяхме оценени от НСОРБ.

В следващите три броя на „Строител” ще направим равносметка кои са били най-важните теми и проблеми за решаване за нашите събеседници. Гостувахме в над 40 общини или кметства по четирите краища на страната. Навсякъде видяхме управленска култура и уважение към строителния бранш. Това най-добре може би го изрази кметът на община Белоградчик инж. Борис Николов: „Строителите са на уважение. Те не само създават нова материална среда, не само са достойни наследници на уста Кольо Фичето. Те работят, те откриват работни места. Те уважават труда, на който са се посветили…”

Столичният район „Връбница“

Кметът Младен Младенов: Развитието на София е на запад

„Връбница” продължава да се развива – част от намеренията ни са изпълнени, други са в различни процедури, а имаме и нови проекти. Всичко това определя отношението на кметската администрация към поетите ангажименти за работа през мандата. Развитието на София „тръгва на запад”. Гражданите вече не са привлечени от пренаселената централна част на мегаполиса, да не говорим за кварталите под Витошката яка, а се ориентират на запад, където има свободни терени, тишина, чист въздух и спокойствие. Определящи за „Връбница“ са и географията, и планинските въздушни потоци между Витоша и Люлин, които носят неподправена свежест по нашите земи. Досега тези предимства не се забелязваха, защото нямахме добра транспортна инфраструктура. Това вече е в миналото и софиянци и гражданите от други населени места вече виждат възможностите, които районът им предоставя. И още едно преимущество. Предстои реализацията на нова електроцентрала, за която вече има издадено разрешително за строеж. В момента инвеститорите преодоляват някои административни пречки. Важно е да се отбележи, че парата, която централата ще произвежда като отпадъчен продукт, ще захрани с топлина училището, детската градина, църквата и сградата на районната администрация за символичната цена от 1 лв., защото този продукт няма как да бъде подарен. За целта са подписани и съответните договори.

Перник

Кметът д-р Вяра Церовска: Ще направим Перник изключително атрактивен район за инвестиции

Започнахме една от важните си задачи – да променим индустриалната зона в Перник. Тя се намира в близост до магистралата и дава прекрасна възможност за развитие. Индустриалната зона ще бъде разделена на по-малки терени от по 5, 10, 15 и 30 дка. Вече сме направили необходимите проучвания. Черпим идеи от подобни зони в Бургас, Русе, Божурище, Горна Оряховица, Стара Загора. Смятаме, че това ще направи Перник изключително атрактивен район за инвестиции.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради приключи санирането на 44 блока. Когато встъпих в длъжност като кмет на Перник, в града нямаше нито една обновена сграда. Дейностите по Националната програма вече вървят добре и положителният ефект се усети от голям брой домакинства. Ако санирането продължи, имаме идеи да включим още блокове. По ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ ще бъдат санирани малки здания с до 35 апартамента.

Белоградчик

Кметът инж. Борис Николов: Изпълнихме 41 туристически обекта за настаняване

Строителният бранш е на уважение в нашия регион, защото с неговите професионални умения построихме 41 туристически обекта за настаняване с 430 легла. В този брой включваме, разбира се, и четиризвездния хотел „Скалите”. Вече имаме възможности да развиваме и фестивален туризъм, извън традиционните фотосафари, пешеходни преходи и т.н. Добри думи могат да се кажат и за строителството на винарски изби и особено на винзавода в с. Рабиша.

Не мога да не отбележа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството постоянно ни посочва като добър пример при санирането на многофамилни жилищни сгради. При сформирането на сдруженията на собствениците бяхме много активни като администрация. Правехме по 7 – 8 срещи с хората, за да ги убедим, че те само печелят от тази държавна политика, че е в интерес и на обществото – като нова визия на блоковете и на града като цяло.

Като всяко населено място имаме и проблеми, предимно свързани с водоснабдяването. Четирите съседни общини – Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Димово, са с алпийски водохващания навътре в планината. Става дума за две реки, които при силните валежи и снеготопенето помитат всичко по пътя си и стигат до чешмите на хората с механични примеси, за което осигурихме едно съоръжение за филтриране. Довеждащият водопровод от Чупренския балкан е силно амортизиран. Той е над 50-годишен и досега нямаше форма по оперативните програми да получим финансиране за неговата подмяна.

Костинброд

Кметът Трайко Младенов: Европейска община се става с реализация на проекти

Европейска община се става с реализацията на проекти с финансиране от ЕС. Очакванията на всички кметове са големи по ОП „Региони в растеж”, ОП „Околна среда“ и по Програмата за развитие на селските райони. Ще изградим сепарираща и компостиращи инсталации, които са особено важни за целия регион. От реализацията на проекта зависят общо шест общини – Своге, Годеч, Сливница, Драгоман, Божурище и ние. С европейско финансиране ще се направят три компостиращи инсталации – една на територията на регионалното депо, която ще обслужва Костинброд, Годеч и Божурище, друга, самостоятелна – за Своге, и трета – за Сливница и Драгоман. Ще има и една обща сепарираща инсталация за разделно сметосъбиране с предварително третиране.

Особено актуален проект, който е на дневен ред благодарение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е за строителството на водопровод за високопланинските ни села. Вече има средства за проучване на дебита и трасетата. Получихме и одобрението на Министерския съвет за средства за изграждането на един много важен мост за хората от т.нар. Корейска махала.

Лесичово

Зам.-кметът Веселина Милкова: Изградихме два стадиона

Изградихме два стадиона – в с. Лесичово и в с. Калугерово, както и спортна площадка в с. Динката. Те са с изкуствена настилка, което дава възможност да се използват целогодишно. През тежките зими на нашите стадиони се играят по два мача на ден. Всички, които идват тук, са очаровани и от съоръженията, и от поддръжката им, и от това, че се ползват. В с. Щърково бе направен ремонт на съблекалните към местния стадион. Всичко това стимулира хората и забелязваме, че все повече се спортува.

Всеки желаещ да се засели или строи на наша територия е добре дошъл. Живеем в една спокойна община, нещо, което се оказва много важно за хората. Нямаме конфликтни ситуации, независимо че в общината живеят представители на различни етноси. Разбира се, и доброто местоположение е важно. За отбелязване е, че имаме доста на брой кандидати да се заселят при нас. Сред жителите ни вече има англичани, немци, израелци, руснаци и т.н.

Най-големият проблем в региона са отпадъците, които ежедневно генерираме, тяхното депониране и обезвреждане. Община Лесичово е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик. Т.е. образуваните отпадъци на територията на общината след 1 януари 2018 г. се обезвреждат на регионалното депо в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик. Регионалното депо има издадено Комплексно разрешително за експлоатация, ние сме направили организация от 4 януари да стартира услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Съгласно поети ангажименти към Европейската комисия, вече сме предприели мерки по закриването и рекултивирането на нашето общинско сметище.

Хасково

Станислав Дечев, областен управител: Строителният бранш е много активен

През последните години фирмите от строителния бранш работят изключително динамично. Това до голяма степен се дължи на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За по-малко от две години нашата област се нареди на трето място сред регионите по брой регистрирани сдружения на собствениците и подписани контракти за финансиране. Тук държа да отлича огромната работа, която върши както екипът на областната администрация, така и общините. Благодарение на Националната програма бяха ангажирани стотици строителни работници, успоредно с това се развива и спомагателният бизнес – материали, транспорт, консумативи, ако щете, дори и хотелски услуги, търговия и т.н.
Сериозни средства от държавния бюджет се инвестират и в благоустрояването на общините от Хасковска област. Тези пари са още един тласък за развитието на строителството и на фирмите от бранша. Последният пример, за който се сещам, е от края на 2017 г. Тогава правителството одобри допълнителни разходи за общините в област Хасково в общ размер на 6 587 725 лв. С тях се финансират важни инфраструктурни проекти, пътища, улици в населени места, ВиК мрежи, обществени сгради, читалища.

Икономическото ни развитие и новите производства тук доведоха до остра нужда от работна ръка. Това е проблемът, с който ще трябва да се справяме през следващите години. Затова заедно с бизнеса и Регионалното управление по образование в Хасково мислим за механизми за квалификация, стимулиране и наемане на работници. Затова и един от основните ми приоритети е професионалното образование. В тази връзка вече имаме идеи как да насочим младите хора към професиите, които имат бъдеще тук, за да им осигурим заетост и да ги задържим в областта.

Кърджали

Никола Чанев, областен управител: Важно е да форсираме реализацията на обходния път

Кърджали е областта с най-голям брой населени места, с разпръснати села и махали, с тежък терен и затруднен достъп. Това е сериозно предизвикателство за административното, транспортното и комунално-битовото обслужване на населението. Още при встъпването си в длъжност заявих основните акценти в работата си – изграждането на обходен път, индустриална зона, спортен комплекс в областния град и модернизирането на ВиК мрежата в малките населени места. Обходът на Кърджали е стратегически обект от национално значение, той е част от републиканската пътна мрежа и от Паневропейския транспортен коридор 9 от Хелзинки до Александруполис, който пресича областта ни и провежда международните транспортни потоци между Румъния, България и Гърция. Новото трасе ще заобиколи Кърджали и ще изведе изключително интензивния трафик извън рамките на града, ще реши проблема с безопасността на движението и замърсяването на въздуха. През областния център минава транзитният трафик за Гърция и Турция. Ползват го и граждани на страни извън ЕС. Само за миналата година през града са преминали над 1,8 млн. автомобила с над 3 млн. пътници. Сами разбирате, че градът се задъхва. Затова е важно да форсираме изграждането на обходния път. Добрата новина е, че отчуждителните процедури по трасето вече стартираха. Това е сериозна крачка напред в посока реализирането на най-важния инфраструктурен проект на територията на област Кърджали, за което благодаря специално на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Говорим за сложно пътно съоръжение с дължина около 15 км, с виадукти, естакади, надлези и мост над
яз. „Студен кладенец“.

Раковски

Кметът Павел Гуджеров: Разширяваме индустриалната зона

Индустриална зона „Раковски“ е частна инициатива, която е подкрепена много силно от общинската администрация от самото начало на проекта. Развитието на общината като индустриална и като земеделска територия позволи по-безболезнено да преминем през тежката икономическа и финансова криза от 2008 – 2009 г. Предприятията ни не спряха да произвеждат продукция. Това са международни корпорации от автомобилния сектор, които правят определени компоненти на леки коли – части за сглобяване, електрически и хидравлични помпи и др. На мой въпрос при срещите ми с ръководството на една от фирмите от този бранш – за кои по-известни марки автомобили произвеждат елементи, те отговориха лаконично, че освен за всички известни у нас модели, правят части и за непознати.

Строителството на нови халета и производствени мощности в Индустриална зона „Раковски“ не спира.
На територията на общината функционират към 500 микро-, малки, средни и големи фирми. Много от тях са извън индустриалната зона – например огромната рафинерия в с. Белозем, както и предприятие за промишлени текстилни изделия.

С тези и още много други дейности успяваме да овладеем миграцията, въпреки демографската криза. Мога да кажа, че се забелязва и една интересна тенденция. Хора, дори от Северна България, купуват имоти – най-вече в с. Момино, където цените на терените все още са ниски, трайно се заселват, строят нови домове, ремонтират стари къщи и избират по-нататъшният им житейски път да премине в община Раковски.

Свищов

Кметът Генчо Генчев: Славното ни минало трябва да започне да работи за просперитета на града

Славното минало на Свищов трябва да започне да работи за просперитета на града, но е нужна грижа от страна на всички. Затова ние полагаме усилия Свищовска община да се върне на подобаващото й място върху картата на България. Това ще стане, като насочим нашата политика изцяло към хората, към справедливо и солидарно отношение към тях. Свищов е бил, е и ще пребъде, но това зависи от всички нас. Какво ще направим за града си, за икономиката, културата, за обществото ни, за да достигне старата си слава на икономически, търговски, културен, исторически притегателен център на територията не само на Северна България, особено с географската даденост, която имаме. Става дума за ресурса във всяко едно отношение, което ни дава трансграничната р. Дунав.

Реката е огромен икономически дар за нашата община и всичко, което е направено през годините за развитието на инфраструктурата на града и региона за използването на този природен феномен, трябва да продължи. Сега имаме и фериботен комплекс, който по един много рационален и бърз начин ни свързва с румънските ни съседи в Зимнич. От миналата година пристанището ни е в състояние да обработва и голямотонажни контейнери, което предполага допълнително развитие и на транспортната инфраструктура. Искам да обърна внимание и на бъдещото изграждане на магистралата между Русе и Велико Търново, с отклонение към Свищов, което ще реши до голяма степен трудността с придвижването на камионите с тежките контейнери от нашето пристанище към вътрешността на страната.

Миналото на Свищов с основание рефлектира върху цялостното развитие на града. Днес Свищов е един спокоен град, с миролюбиви и трудолюбиви хора, високо образовани и предприемчиви.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 23.12.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: