ПЪРВОМАЙ – с традиции в земеделието, промишлеността и строителството

Кметът Ангел Папазов: Предстои ни строителна година със значителен финансов ресурс

Прочетена: 242

Георги Сотиров

Град Първомай е разположен в средата на плодородната Тракийска низина в източната част на Пловдивска област. Той е център на община, която включва града и още 16 села. Хората от района имат традиции в областта на земеделието, промишлеността, строителството, културата и спорта. Край Първомай се намира една от четирите лонгозни гори в България. Тя е обявена за защитена природна зона. В нея виреят редица уникални видове, а находището на рядко срещащото се блатно кокиче е най-голямото в страната. Ценна даденост са и термичните минерални извори в селата Драгойново, Бяла река и Леново.

По тези земи е открит уникален скелет на динотериум, живял преди 10 милиона години. В периода V – I в. пр. Хр. в района е съществувал тракийски център около връх Драгойна. Преки доказателства за това са намерени през 1912 г. край с. Езерово и с. Татарево.

През Първомай преминават железопътната линия от Европа за Мала Азия, международният път Е 80 и шосето от Стара Загора през Чирпан за Асеновград и Смолян.

Кметът Ангел Папазов: Предстои ни строителна година със значителен финансов ресурс 

Г-н Папазов, започна една кратка в кметски план година, заради предстоящите местни избори, а и европейски. През октомври жителите на община Първомай отново ще застанат пред урните. Къде ще бъде тогава Ангел Папазов?

2019-а е година на много надежди – за здраве на хората, за професионални успехи в икономиката, за развитие на нашата община, и естествено е всичко това накрая да рефлектира на изборите. Европейските ще бъдат своеобразен индикатор за това, което България прави за ЕС – износ на продукция, на специалисти, на хора, които търсят по-добър живот извън границите на страната. Те ще покажат и какво ни дава ЕС със своите фондове, които определено формираха и една нова управленска култура у нас.

Трябва да търсим рационалните неща – и в областта на законодателството, и по отношение на инвестициите и проектите, които реализираме с финансиране от ЕС. Също не трябва да забравяме, че наши фирми, както и такива с чуждестранно участие, насищат европейските пазари с българска продукция – селскостопанска и такава, която носи висока принадена стойност. И то не само в Европа. Конкретен пример за това са традиционните ни партньори от Турция, с които целият регион Тракия поддържа отлични взаимоотношения повече от 10 години. Те имено чрез фирми, регистрирани в България, излизат на европейските пазари. Това е прекрасна възможност за развитие и на общините от Тракия. Затова на тези европейски избори трябва да изберем най-добрите професионалисти от различни сфери на икономиката и познавачи на живота, които да отстояват нашите интереси. И на общините, и на фирмите, и естествено – на гражданите.

Сега е актуален проблемът с транспортните фирми, които осигуряват препитание на около 150 000 семейства у нас и затова България очаква той да бъде решен в полза на отговорния, но и много труден делник на водачите на тежкотоварни камиони. Положителното е, че всички страни от Източна Европа споделят нашите очаквания. Те са солидарни в защита на общия интерес.
За местните избори мога да кажа, че определено ще бъдат доста интересни. Очакванията на хората са различни, но много големи. Разбира се, изключително трудно е всички разнопосочни искания да бъдат задоволени. Все пак трябва да бъдем реалисти, да се съобразяваме с икономическите и финансовите си възможности. Очаквам силна обществена активност в навечерието и на самите избори. И там: „Глас народен – глас Божи”. Къде ще бъде тогава кметът Ангел Папазов, питате? Ще се явя на избори.

Разбира се, голямата оценка за работата на кметската администрация ще дадат хората. Но каква е Вашата равносметка за последните четири години от дейността на местната власт за развитието на всички видове градска инфраструктура?

За този период нашата администрация работи активно и няма да сгреша, ако кажа денонощно. За всички е ясно, че за ден не могат да се намерят и реализират всички добри намерения. Кметският екип полага усилия в много посоки. Непрекъснато има законодателни промени, откриват се нови възможности за кандидатстване по европейските програми с проекти. Често сме оставали след работно време. Нещо повече, сътрудничим си активно и с всички съседни общини като Асеновград, Хасковски минерални бани, Братя Даскалови и Чирпан, дори съвсем наскоро със Садово заседавахме до късно и начертахме планове и цели за работа през 2019 г. През мандата намерихме правилната формула за това нашите служители да се срещат, да обменят информация, която се променя всеки ден, и чрез добрите практики да предлагат и правилните решения.

И по отношение на строителството сме много активни. Непрекъснато търсим начини, форми и средства за подмяна на водопроводни трасета, за изграждане на нови ВиК мрежи. Например „Асоциация по ВиК – Пловдив” реши проблема на с. Поройна с изграждането на водоизточник и сега разработваме проект за изграждането на необходимата техническа мрежа, за да може тази хубава вода да стигне до всеки дом в селото. Ще подменим водопроводните системи в с. Татарево и с. Виница. Досега това е направено в шест от нашите села, които са с нови тръби.

Продължаваме този строителен процес. Пречистването на водата също е проблем. Известно е, че в някои от водоизточниците ни е констатирано съдържание на уран над нормата. Асоциацията разработи съоръжения за пречистване на тези води, като първото от този тип е монтирано на входа на водопровода на с. Караджалово. Полагаме сериозни усилия и в това направление.
Работим и по редица благоустройствени проекти в малките населени места. Моето разбиране е, че дори един човек да има някаква конкретна нужда в нашите села, ние сме длъжни да му я осигурим. Затова населените места в община Първомай са живи и някои от тях като Градина, Дълбок извор, Искра и Караджалово имат от 1000 до 2000 и нагоре жители.

Кандидатствали сме с проекти по Програмата за развитие на селските райони и очакваме да стартират някои от одобрените. Имаме изпълнител за ремонта на общинската пътна инфраструктура и след като минат законовите процедури, ще направим една нова 8 км отсечка.

Газификацията също е важен елемент за нас – не само от гледна точка на опазването на природата, но и като чиста енергия, необходима за модерния начин на живот. Тя засяга почти 90% от Първомай – общинските сгради са газифицирани, а всички фирми използват синьото гориво като елемент от своето производство или отопление.

Какви инвестиции привлича община Първомай?

В момента се строят две нови оранжерии – в с. Градина и в един от кварталите на общинския център. Това са сериозни селскостопански производства, с търсена продукция, с нови работни места.

Преди месец главният архитект на общината издаде разрешение за строеж на две нови консервни фабрики за преработка на зеленчуци. Тези обекти ще издигнат в още по-голяма степен името на общината като национален феномен в областта на хранително-вкусовата промишленост. Дори само ако вземем за пример първомайската лютеница – като натурален продукт без алергени и консерванти, която се произвежда от 1939 г. при нас. Няма как да не похваля строителния бранш, който построи нашите шест действащи фабрики, а на дневен ред за изграждане са още две нови. Това е едно от направленията за развитието на града и общината. Не на шега, но българинът, като чуе за Първомай, веднага се сеща за лютеницата с хорцето на етикета. Това е нещо като визитна картичка на града, продукт още от създаването на фабриката „Витекс”. Тя основно се е занимавала с изкупуването на червен пипер – от него се е произвеждал млян пипер за хранително-вкусовата промишленост. Точно това дава възможност за развитие на пиперопроизводството в района и съвсем резонно се появява прочутото днес хорце от първомайската лютеница.

В с. Искра една фирма изгражда огромен кравекомплекс със затворен цикъл до краен продукт. Разви се овощарството, построиха се едни от най-големите в страната хладилни халета и предизвикателството пред нас е ясно – строим и развиваме хранително-вкусовата промишленост.

Разкажете ни и за социалната политика на общината. Обновяват ли се обекти от тази инфраструктура?

С няколко думи – развиваме тази дейност чрез социалния патронаж, социалните кухни и търсим да удовлетворим максимално нуждите на хората. Модернизираме и поддържаме сградите и помещенията съгласно изискванията, имаме необходимите автомобили за разнасяне на храна по домовете на болните и т.н. Кандидатстваме и по всички проекти на Министерството на труда и социалната политика – за личен асистент, за социален помощник и др.

Над 120 са заетите ни съграждани в този род дейности, както и в някои от другите, като поддържането на чистотата на града и прочие. Основният фактор, който обаче движи района и дава препитание на хората от поречието на Марица, е земеделието. Плодородната земя покрай Марица и тучните ливади в подножието на Източните Родопи са фактор за развитие на растениевъдството, овощарството, лозарството, както и на животновъдството. Въпреки трудностите, хората умеят да работят и да изкарват прилични добиви.

На територията на Първомай има 13 общински училища и 7 детски заведения. Как изглеждат те?

Образователната инфраструктура е основен приоритет и на нашата администрация. Училищата ни могат да се определят като съвременни дворци на здравето и знанието. Децата ни получават наистина качествена услуга от съответните здравни работници, възпитатели и учители.
В бюджета сме заложили достатъчно средства за инфраструктура и обзавеждане, компютри, интересен културен календар, като акцентът са спортните клубове, където децата да могат да развиват различни умения в интерес на тяхното здраве и физическо развитие.

На колко възлизат капиталовите разходи на общината за 2019 г.? Ще има ли възможности за работа за строителния бранш?

За тази година те са 1 100 000 лв., като нашите идеи в момента се обсъждат от общинските съветници. Предстои и обществено обсъждане, и всеки, който има предложение, е добре дошъл да го сподели.

Доста възможности ще има за нашите строители не само по линия на общината, но и на фирмите, за строителство и ремонти на еднофамилни къщи. Заложили сме идеи за пътно строителство, за изграждане на двете нови фабрики, за които стана дума. Предстои строителна година със значителен финансов ресурс, но лично аз съм оптимист и вярвам, че компаниите, които строят в нашия регион, ще се справят.

От миналата година създадох звено, което се занимава с малките ремонти по нашите улици, особено след зимния период. За закупуването на необходимия асфалт за тази поддръжка през 2019 г. отделяме към 60 000 лв.

Какви дейности реализирате за екологията?

Опазването на околната среда ще е сред ключовите приоритети в нашата програма и през 2019 г. Трите съседни общини – Садово, Асеновград и Първомай, изградихме на територията на Асеновград съвременно Регионално депо за битови отпадъци. През 2018 г. бе подписан договор за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ и той ще донесе не само ползи за екологията, но ще се понижат и разходите ни, ще открием нови работни места на тези инсталации.

Тук позволете да добавя, че имаме и минерална вода, която използваме. В начален етап на развитие сме на този вид туризъм, като основно хората строят къщи за гости, а общината има идеи за изграждането на екопътеки до някои от нашите забележителности. След влизането в експлоатация на скоростната жп линия от турската граница към вътрешността на страната бяха построени и няколко хотела, които предлагат добри условия за отдих. В южната част на общината имаме реализирани няколко проекта – туристически маршрути, изложени артефакти, работим активно в това направление с Шуменския университет, катедра „История и археология” и т.н.

Ще Ви върна отново на селата. Какво още може да кажем за тяхното благоустрояване?

За тази дейност разходваме около половината от бюджета на общината. Разбира се, подхождаме конкретно, съобразно приоритетите на кметствата по места. На първо място е грижата за подрастващите, после за техните майки, следват пенсионерите с техните клубове и т.н. Позволете малко повече думи за едно от знаковите ни села – Градина. В него има ОУ „Христо Ботев“, читалище, детска градина, здравна служба, пенсионерски клуб, спортно дружество. Основното училище е създадено на 28 януари 1856 г. Сто шестдесет и три години оттогава неговите традиции се пазят в сърцата на стотици преминали през него ученици. Живи в паметта и в летописната книга на училището са ентусиастите, които в онези години полагат основите на просветното дело в селото. Нашите села са големи, активни и хората в тях тачат историята им.

16 години кметуване сами по себе си са красноречив феномен и в национален мащаб. След 4 мандата има ли един необикновен ден в работата на първомайския градоначалник?
Труден въпрос…Щом хората гласуват за теб, кметът е длъжен да работи с тях и за тях. Необикновен ден? Аз всеки ден съм сред хората и имам живата връзка с тях. Те искат да си виждат кмета, да го пипнат, да се здрависат с него и да го питат за най-различни неща. И той е длъжен да вземе справедливото решение.

Позволете да завърша нашия разговор нетрадиционно, донякъде извън спецификата на уважавания вестник „Строител“. От нашия край водят началото си изворите на тракийската народна музика, която завладява всеки, имал щастието да я чуе. В този смисъл Първомай е и ще бъде столица на тракийската народна музика и всеки гост е добре дошъл в нашия прекрасен град.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.01.2019. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: