Новини

ГАБРОВО – пази традициите и отстоява бъдещето си

Георги Сотиров Община Габрово има уникална история. Не е случайно, че габровци оформили четирите основни стълба на държавата – българската община, борбата за независима църква, новобългарското училище и движението за признаване на българите като отделен народ в Османската империя. Габровец организирал изграждането на първия български православен храм в Цариград. Със събраните средства по идея на Васил Априлов в населеното място отваря Първото светско новобългарско училище (1835 г.), което се превърнало в модел за образование по нашите земи. Първата електрическа крушка в България е светнала именно тук. В годините на Освободителната Руско-турска война от 1877 - 1878 г. Габрово бил един от десетте български града с най-голям принос за победния й край, особено по време на епичните Шипченски боеве през август 1877 г. Местните попълнили опълченските дружини, организирали охранителни чети, дали работници за прокарване на пътища и строеж на военни съоръжения. В новосъздадената държава габровската интелигенция станала основа на държавната администрация, за която дала народни представители, първия министър-председател, министър на образованието и на вътрешните работи. И още един феномен, за който разбрахме по време на интервюто с кмета на общината Таня Христова. Габровските села са вдъхновител на една идея, която тръгва от този край и се мултиплицира много пъти в България – програмата „Приеми ме на село“. Чрез нея млади хора от града стават „внучета назаем“ при възрастни жители на селата – баби и дядовци „под наем“. Те живеят там, помагат им в работата, но и научават много за българския бит и фолклор. Програмата е изключително успешна, носител на редица международни награди. Тя е невероятен начин да съчетаеш мъдростта с младостта, малките населени места - с новите идеи и жизнеността... Кметът Таня Христова: Можем да предложим много добри условия на високотехнологични инвеститори Г-жо Христова, кмет сте на община с много богата история, която и в момента е изключително атрактивна. Вероятно това се дължи на строителните дейности, които се реализрат в региона. Нашата община устойчиво застана на първите позиции по успешно изпълнени проекти с европейски ресурс. Изключително важно е и автомагистрала „Хемус“, и тунелът под връх Шипка да бъдат изведени като основни приоритети на държавата, защото те ще имат положително въздействие върху цяла Северна България. Очаква­ме да бъде завършен обходният път на Габрово, чийто последен етап ще приключи с тунела под Шипка. Вече е готов един от довеждащите тунели, който е част от третата фаза на проекта. Тази инвестиция е стратегическа както за икономическото развитие на Габрово, така и за преодоляване на дисбаланса, който сега съществува между градовете от двете страни на Балкана. Да бъдеш кмет на Габрово не означава да чакаш реализирането на една инвестиция, която безспорно ще промени много неща. Това е изключителна привилегия и отговорност. Габрово е град с история, индустриална слава, силни традиции в образованието и културата и родно място на невероятно предприемчиви, дейни и съответно изискващи хора. Преди година излезе докладът „Изследване на иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията”. Как ще коментирате предложената визия за развитието на града като технологична инвестиционна дестинация? Според проучването Габрово е със силно изявен индустриален профил по отношение на заетостта. Всеки втори нает в региона е в преработващата промишленост. Подобна концентрация на ангажираност в индустрията не успява да постигне нито един друг регион в страната. Близо половината от наетите само в община Габрово са техници, квалифицирани работници, машинни оператори и монтажисти. Секторът на бизнес услугите също е в подем. С икономическия си профил и образователни възможности Габрово е един от индустриалните градове, който може да предложи много добри условия на високотехнологични инвеститори и има шанс да се развива като място за нови глобални продукти и решения. Точно затова сме фокусирани върху създаване на екосистема за подкрепа на иновациите и индустрията. Разбира се, изисква се да мислим и работим заедно за формирането на кадри с висок научен и иновативен потенциал, капитализирайки връзката между средното професионално и висшето образование. Така ще можем да изградим заедно професиите на бъдещето, инвестирайки в младите хора. Със своите 65 000 жители, живещи в общо 135 населени места, Габрово се явява важен административен, икономически, транспортен и културен център. Всички те очакват грижата на кметската администрация. Да, в общината наистина има много села. От една страна, те са голямо предизвикателство, а от друга – изключителна възможност и богатство. Трудно е да бъдат поддържани с ограничения бюджет, но пък те представляват един неизчерпаем източник на предприемачество, добри идеи за развитие на туризъм. Пословични сме със селата със странни имена – те са донесли немалка слава на Габрово и работят за облика ни на нестандартни и иновативни хора с чувство за хумор. Къде другаде можете да отседнете в Торбалъжи? Стремим се да използваме всяка възможност, за да направим населените места в общината по-добро място за живеене. Последният ни успех е одобреният проект за изграждане на кът за отдих в с. Музга на стойност 9978 лв. по програмата „За чиста околна среда – 2019 г.“ на Министерството на околната среда и водите и ­ПУДООС. Какво е състоянието на пътната инфраструктура към многобройните малки населени места и улиците в тях? Традиционно нуждите на малките населени места са по-големи от финансовите ни възможности, но поддържането на общинската пътна мрежа e постоянна задача. Тази година за ремонт и благоустрояване на улици в селата са заделени 100 хил. лв., а за обезпечаване на дребни благоустройствени дейности – 60 хил. лв. Принос за подобряване на състоянието на инфраструктурата има рехабилитацията на близо 13 км от пътя с. Драгановци – Габрово, която Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) осъществи със средства по ОП „Региони в растеж“. Безспорно най-мащабната и широко коментирана инвестиция за Габрово през този програмен период е проектът за интегриран градски транспорт за над 13 млн. лв. Очакваме доставката на първите три нови 12-метрови CNG автобуса, производство на чешка фирма. Предвидени са още три 12-м електробуса и други осем 12-метрови CNG автобуса. В края на 2018 г. подписахме договор за инсталиране на 104 електронни табла на спирките и бордово оборудване в 57 бр. транспортни средства. С модернизацията целим да създадем по-ефективен, по-бърз и по-екологичен транспорт. Тази година ще завършим реконструкцията на кръговото кръстовище на предгаровия площад. Предвидили сме зона за почасово платено паркиране и видео наблюдение на два от изходите на Габрово. Мислим върху създаването на система за прекачване на пътници с общ билет, както и за нова транспортна схема. В партньорство с АПИ планираме изграждане на кръгово кръстовище и на изхода за Велико Търново, като за обекта вече има избран изпълнител. Продължаваме и с аварийното укрепване на улици и речни корита в града и в някои населени места. Какви са най-важните дейности във ВиК сектора – строят ли се нови мрежи, пречиствателни съоръжения? През последните десетилетия най-мащабни бяха инвестициите в сектор „Околна среда“. За 10 години членство в ЕС Габрово стана град с модернизирани пречиствателни станции за питейни и отпадни води, със 120 км обновена ВиК мрежа, с пет ремонтирани помпени станции, паралелно с това и с километри новоасфалтирани пътища и модерно депо за битови отпадъци. Приложихме цялостни инженерни решения във ВиК сектора и града ни има съвременна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение по целия път на водата. Като планински район с водоизточници от всякакво естество Габрово няма проблеми с водоснабдяването. Сега усилията е необходимо да бъдат насочени към подмяна на остарялата водопроводна мрежа в повечето селски райони. Предстои да започнем последен етап по отделяне водоснабдяването на 15 габровски села и кв. „Войново“, част от тях получаваха вода от севлиевското ВиК „Бяла“, поради което бяха на режим. Общата стойност на инвестицията е малко над 1,5 млн. лв. Населните места се захранваха от водопровод, който бе силно амортизиран и с малък диаметър. Вече е завършено трасето на главния водопроводен клон и остават за изпълнение отклоненията към селата. Състоянието на инфраструктурата е тясно свързано с развитето на туризма. Каква е визията на общината за изграждането на дългосрочен имидж на модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация? Габрово безспорно е здраво стъпил на туристическата карта както на България, така и на Европа и това не е в резултат просто на природни дадености, а на целенасочена политика. В края на 2017 г. Габрово беше обявен за Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство на ЮНЕСКО. Ясно разпознаваем е като столица на хумора и карнавален град. Инвестираме и в нови атракции - като Интерактивен музей на индустрията, който по модерен и високотехнологичен начин представя миналото и настоящето на града в това направление. За Габровския карнавал можем да кажем, че е с най-стари традиции в България, като в шествието дефилираха 2500 маскирани участници. Тази година мотото му беше „Маски горе“. В момента работим сериозно върху брандинга на града. Да изведем посланията си и ясно и целенасочено да покажем какво е Габрово, кое ни отличава, с какво сме разпознаваеми или искаме да покажем на света. Това ще ни помогне да повишим популярността си. Да, туризмът е свързан с добрата инфраструктура и затова тя е един от основните приоритети на екипа ми през последните години. Стараем се да бъде изградена така, че да удовлетворява желанията и удобството на жителите на града, но и комфорта и очакванията на туристите. Разбира се, винаги има още какво да се направи. В момента например работим по облагородяването на района около Дома на хумора, също и приобщаването на реката към живота на града, развитието на зелената инфраструктура, където си партнираме с побратимения гр. Тун, Швейцария. Вече споменах градския транспорт и вложенията в нови автобуси и нова транспортна схема. Продължаваме да търсим инвеститора, който ще построи голям 4-звезден хотел. В края на 2018 г. заедно с Българската фондация „Биоразнообразие“ учредихме фондация „Узана“. Основната й задача е съдействието за развитието на местността и прилежащия й район като дестинация за природен и екологичен туризъм, създаване на събития, изпълнение на маркетингови и рекламни дейности за увеличаване на интереса към курорта. Предстои да внесем за одобрение проект за близо 10 млн. лв. за развитие на Етъра. Няма спор, че габровци са находчиви и предприемчиви особено по отношение на решаването на част от проблемите на общината с пари от ЕС. Още след влизането на България в ЕС Габрово си извоюва позицията на шампион по привличане на европейски средства, но нашият фокус е върху интегрираните инвестиции, които предлагат комплексни решения. Точно затова успяхме да решим ключови въпроси на базисната инфраструктура, да подобрим качеството на образователната, социалната, културната, туристическата и градската среда. За пример ще дам оперативните програми за регионално развитие, по които не пропуснахме нито една възможност и няма приоритетни оси, по които да нямаме успешно реализиран проект. С отговорността, която сме поели, успяхме да създадем взаимодействие между всички тези проекти. Спорно е доколко за всички публични инвестиции трябва да разчитаме на 100% безвъзмездна помощ. Този подход може да продължи за създаване на конкурентни условия в образователната система, за благоустрояване на градски зони и за малките населени места. Бъдещето е на интегрираните и умните инвестиции. Те трябва да бъдат насърчавани заедно с онези, които създават условия за бизнеса и професионалната реализация на младите или решават социални проблеми. При всички случаи обаче общините и регионите трябва да продължат да използват европейски ресурс, за да създават по-добри условия за хората и да подкрепят своето развитие. С пари от ЕС решихме проблеми, които са непосилни за общинския бюджет, и категоричен пример за това е водният проект на Габрово. Инвестициите осигуряват работа и на строителния бранш. От общ интерес е да имаме повече възможности за инвестиции в строителство, защото, от една страна, се създават работни места, а от друга - се удовлетворяват съответните нужди на градовете. Всеки кмет би бил спокоен да знае, че разполага с отговорни строители, които реализират обектите качествено и в срок. От значение е конкурентоспособността на фирмите, наличието на квалифицирани кадри и необходимите технически ресурси. Сътрудничите ли си с Областното представителство на КСБ в Габрово? Считам, че поддържането на добро партньорство между общинската администрация и строителния бранш е приоритетна тема. Като представители на местната власт участваме в срещите на ръководството на КСБ и Областното представителство. Обсъждаме различни проблеми в строителството – обществените поръчки, заплатите в сектора, липсата на подготвена работна ръка, нелоялната конкуренция, изискванията към компаниите и качеството на материалите, механизмите за контрол и др. Отворени сме за сътрудничество и диалог по всички важни въпроси, които изискват насочване на нашите общи сили и капацитет. Габрово е прочут и като люлка на образованието. Тук се намира първото светско училище в България – Априловската гимназия, а също и Националният музей на образованието. Разкажете ни за развитието на тази инфраструктура. По отношение на санирането и модернизацията на училищата и детските градини имаме повече от 30 обществени сгради, които са с изпълнени мерки за енергийна ефективност, включително са монтирани фотоволтаични системи. Скоро ще покажем резултатите от внедряването на енергоспестяващи мерки в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в Начално училище „Васил Левски“, което от тази учебна година е в обновената база на бившето „Цанко Дюстабанов“. Двете образователни институции придобиха изключително съвременен и иновативен облик. Класните стаи са с ново обзавеждане, приложени са оригинални дизайнерски решения в интериора и дворните пространства, въведена е система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация. Учениците вече се радват на интерактивни дъски, модерни форми на обучение и материално-технически условия. По проект по ОП „Региони в растеж“ за 4 700 000 лв. всички общински сгради са с въведени мерки за енергийна ефективност и имат съвременен облик. През 2015 г. в Габрово бе изградена първата обществена пасивна сграда в страната – ЦДГ „Слънце“, сертифицирана от Института за пасивни къщи в Дармщат, Германия. Това е проект с добавена екологична стойност, каквото е и обновяването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. При него постигнахме подобряване на здравословната среда чрез автоматично контролирани клапи на дограмата на сградата. Предвиден е и максимален дебит на водата през чешмите и др. мерки, в резултат на които се реализират екологични показатели и се спестяват ресурси. Имаме намерение да осъществим пилотно проект за въвеждане на интегрирана система за сграден мениджмънт в осем детски заведения (7 детски градини и 1 ясла). Финансирането е по Програмата за иновации в областта на околната среда на Федералното министерство на околната среда на Германия. Общата стойност на инвестицията е над 400 хил. лв., като очакваме скоро процесът по оценяване на проектното предложение да приключи. Габрово има побратимени градове от цял свят. Какви са общите Ви проекти? Да, с населни места от Германия, Белгия, Швейцария, Русия, Беларус, Израел, Македония, Полша, Литва, Украйна, Азербайджан. С всички тях си партнираме много добре. Темите ни са различни – карнавал, младежки обмен, социални дейности, образование, лекарски практики и стажове, предоставяне на опит в различни сфери, размяна на културни продукти. Проблемите навсякъде са еднакви, но решенията, които намираме, са различни и това е много ценно за всички. Например с побратимения ни град Тун в Швейцария работихме по зелената инфраструктура, като съвместният ни проект се нарича „Цветен град“. Благодарение на уменията, които служителите на община Габрово, занимаващи се с озеленяването, придобиха от швейцарските си колеги, днес обликът на града ни е изключително цветен, подреден и създаден с много професионализъм и вкус. За партньорството с Митищи, Русия, ни напомнят два много интересни акцента в градската среда. Единият е Дървото на верността и любовта в парк „Маркотея“. То е метално и на клоните му влюбените двойки могат да „заключат“ с катинар любовта си. Ладията на улица „Аврам Гачев“ е друго приятно място, създадено благодарение на сътрудничеството ни с Митищи. Тя е пълна с цветя, дълга е 8 м и е символът на побратимения ни град. А в град Тун има огромна котка без опашка, изградена от растения, която напомня за Габрово. Най-новият ни побратим е израелският град Петах Тиква. В областта на общите ни интереси са проекти, свързани с комуникационните технологии и ноу-хау, съвременното градско развитие и въвеждането на системи за интелигентно управление. В програмата си за управление на общината преди четири години декларирахте, че на фокус ще бъдат изграждането на привлекателна и безопасна среда в цялата община, включително енергийна ефективност, развитието на индустрията и високите технологии, на качествена професионална ориентация на подрастващите, на доброто и достъпно здравеопазване, на подкрепата за всички хора в неравностойно положение, на спортната база и на продукти и инициативи, създаващи устойчиви партньорства, популяризиращи марката Габрово. Изпълнението на всички тези стъпки е задължителната част от превръщането на град като Габрово в модерна европейска община, която насърчава и развива интелигентни и устойчиви решения в полза на хората. Но наред с всичко това е важно какво е качеството на живот и средата, която хората обитават, нивото на доходите, възможностите за работа, реализация и разгръщане на творческия им потенциал. Поддържам идеята за една приобщаваща и високотехнологична община, която умело използва капитала на своето минало – индустрията, образованието, културата. Постигнахме немалко и тук трябва да благодаря на габровци за успехите и резултатите досега, защото те са факт благодарение и на тяхната подкрепа. Стремежът ни за Габрово е неговото утвърждаване като център на промишлеността и иновациите. Но за да постигне населеното място своята собствена интелигентна визия, трябва да бъдат задоволени неговите специфични нужди. Със сигурност ни предстои още много работа, но началото е вече поставено. Пътят, който избрахме – европейското развитие на страната ни, задължава всеки от нас да допринася за каузата Габрово – с труда си, идеите и мечтите си. Габрово остава отворен към хората.