Общини

Търново спечели нов строителен проект

Автор Георги Иванов


Световната банка отпуска 1 млн. лв. на община Велико Търново в рамките на спечелен проект за предотвратяване на социалната изолация и намаляване на негативните ефекти на бедността сред децата. Общината ще участва със съфинансиране в размер на 65 хил. лева. Общинската администрация планира построяването на Общностен център, който да предоставя социални услуги на деца до 7 години и семействата им. Според проекта Общностният център ще се помещава в сградата на бившия пионерски дом на булевард „България” във Велико Търново, която ще бъде ремонтирана за целта. Ще бъдат изградени специални помещения за работа с родители с рискови бременности, с многодетни семейства и от малцинствата, както и рампи за детски и инвалидни колички, които да улеснят достъпа до сградата. Името на проекта е „Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, а продължителността му е 2 години.