Новини

Красимир Даскалов: 1,8 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонта на централната градска част, която не е обновявана близо 25 години

Всички фирми, работили на територията на общината, са изпълнили обектите качествено

Ренета Николова Г-н Даскалов, бихте ли разказали какво се строи в Девин и как се променя градската среда? Какви проекти се изпълняват? Нашият град в последните 3 години и половина коренно промени облика си благодарение на усилията на общинското ръководство, на целия екип, с който работя. Заедно с администрацията успяваме да привлечем средства по редица европейски програми, така че инвестициите за този период в община Девин са над 30 млн. лв. Това е нещо, което не се е случвало през последните 30 години. Като една от най-важните инвестиции бих определил рехабилитацията на топлопровода от Беденски бани до Девин. Това е едно съоръжение, изградено през 1984 -1985 година. Дължината му е 12,5 км. Водопроводът довежда изключително лековита минерална вода за опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и други заболявания. Аз с гордост винаги казвам, че съм роден и израстнал тук, и си спомням как целогодишно пристигаха на лечение групи от Финландия, скандинавските страни и от цяла Европа. Те идваха с патерици и бастуни, които захвърляха след проведеното лечение. Идеята ни беше да се върне водата тук. На мястото имаше една общинска баня, която не предполагаше да се използва водата и да се развиват възможностите за по-мащабно лечение. Това, което направихме ние, обърнахме се към правителството. Благодарение и на премиера Борисов получихме целево субсидиране към общинския бюджет за рехабилитацията и реконструкцията на водопровода. Вложихме 2,5 млн. лв. Когато проектът беше изпълнен, той дойде, за да види свършената работа и да го открие. Непосредственият резултат от тази инвестиция е увеличение на броя на туристите с 30% по данни на хотелиерите. Това е радващо за нас, защото един от приоритетите в моята управленска програма като кмет е развитието на туризма. А туризъм не може да се прави без добра инфраструктура, без добра визия на града. В това отношение съвместната работа с правителството е от важно значение. Благодарен съм на централната власт за подкрепата не само за този проект, но и защото срещаме изключително разбиране по нашите проблеми. Винаги е откликвано по тях и мога да кажа, че със средства от бюджета се направи много в нашата община. Например по НПЕЕМЖС бяха обновени 7 жилищни блока в града. Бяха проведени обществените поръчки, избрани бяха изпълнители и надзорници. При нас всичко протече много гладко и без никакви проблеми. Заслугата е и на екипа на общината, защото това е един изключително голям обем от работа, който се върши от неголям състав. Ние сме допустим бенефициент на средства и по „ОПРР 2014 - 2020”. Като четвърта категория община ние сме допустими за финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и с европейски средства успяхме да санираме 9 сгради - 5 обществени и 4 жилищни. В първата група влизат зданието на местното Районно управление на МВР, на Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението, една общинска сграда, където се намират звената „Местни данъци и такси”, „Социални грижи”, Бюро по труда и сградите на две детски градини. Това е много важно за нас, имайки предвид, че образованието е поставено като приоритет номер 1 за правителството. То е приоритет и за нас, тъй като знаем, че инвестицията в образованието в най-ранна детска възраст е една от най-значимите. Създаването на нормални условия за учебен процес, за игри, за почивка, а от друга страна - и за работа на персонала в тези учебни заведения, беше водещо и затова предложихме тези две детски градини да са част от обществените сгради, които ще бъдат ремонтирани. В двете здания е сменена отоплителната инсталация, до този момент се използваше дизел, а вече преминаха на метан. Това свали разходите за общината през зимния сезон почти наполовина. Друг важен приоритет е изграждането на пътната инфраструктура. Безспорно без добри пътища и добра свързаност ние не можем да разчитаме на развитие на туризма и привличане на инвеститори. Когато туристите дойдат тук, те намират добри условия в хотелите, местата за настаняване и обслужващите обекти - мога да кажа, че районът дава възможност те да се задържат по 5 - 6 дни. Гостите остават доволни, но всички сме на мнение, че единственото нещо, което ги въздържа да ни посетят, е лошото състояние на пътищата, особено на пътя от Кричим до Девин. Отново благодарение на правителството, на усилията на областната управа и на общинското ръководство пътят Михалково - Кричим беше включен за финансиране по ОПРР. Осигурени са 44 млн. лв., обектът е разделен на два лота – 22 и 23 – и вече текат усилени ремонтни дейности. Изпълнител на лот 22 е фирма „ИСА 2000“ ЕООД, а на лот 23 – „Автомагистрали - Черно море“ АД с подизпълнител „ИСА 2000“ ЕООД. Тук искам да благодаря на собственика на „ИСА 2000“ ЕООД, защото се обърнах към него с призив да бъдат наети основно работници от региона и той се отзова. Около 80% от заетите по това трасе са местни хора, което спомага за заетостта и намалява безработицата в района. Разчитаме много на такива обекти, защото за нас е важно развитието на туризма. В сферата могат да бъдат ангажирани хора по-дълготрайно и през цялата година. Силно се надявам - и това със сигурност ще се случи - след ремонта на пътя да се увеличи броят на туристите в Девин - както на тези, които остават в града, така и на преминаващите, защото те се отбиват, посещават нашите обекти - забележителности, заведения за хранене, и ако им хареса, ще се върнат при нас. Оттук минава най-прекият път от Централна България към Гърция - от Пловдив – Кричим - Девин - Доспат - Гоце Делчев – Драма, и оттам - Солун или Кавала. Така че реализацията на този инфраструктурен проект със сигурност ще оживи още повече района. В по-малки мащаби мога да кажа, че пак благодарение на доброто взаимодействие на централно ниво с различните министерства осигуряваме средства за асфалтиране на улици. 550 хил. лв. бяха дадени за рехабилитация на улица в село Осиково, важно беше, защото там имаме потенциален инвеститор. Той прави проучване за отваряне на цех за бутилиране на изворна вода. Улицата, освен че минава почти през половината от селото, ще бъде полезна и ще съдейства за реализацията на тези инвестиционни намерения. 900 хил. лв. сме вложили в ремонт и рехабилитация на улици в село Гьоврен, където почти нямаше асфалтирани. А сега в изключително труден и пресечен терен, с големи наклони и остри завои успяхме да завършим 2 обекта. Правим необходимото, за да отчетем и разплатим тези дейности. По ПРСР кандидатствахме и спечелихме проект за рехабилитация на път до една изключително красива местност на 12 км от града - Лисичово. Това е отсечка, която пряко ни свързва с община Батак и е един от вариантите за развитие на туризма, защото ще даде възможност за обмен на гости между Батак - Велинград и Девин. Трасето се съкращава с 30 - 35 км, в сравнение с това през Доспат, което сега се използва. Има красиви гледки и се надявам да привлече посетители и в двете посоки. Освен това в този район се намират местности, които преди се използваха за земеделие и животновъдство. Разчитам, че след реализацията на проекта отново ще възвърнем желанието на някои хора да се занимават с тези дейности. Районът дава възможности и вече има някакви наченки. Договорихме с правителството целева субсидия за асфалтиране на улици в кв. „Врътлек”, който повече от 20 години чака това да се случи. В момента хората се движат като в гората - няма асфалт, няма тротоари. Благодарение на разбирането, което срещнахме, са ни отпуснати 670 хил. лв., проведена е процедура по ЗОП, има избран изпълнител, предстои стартирането на дейностите. Малко ни забави подмяната на водопровода и на части от канализацията. Но и те са към финал, така че мога да заявя, че до 15 - 20 дни ще стартира същинското строителство. Със собствени средства от общинския бюджет миналата година асфалтирахме една част от улица в село Брезе, тази година предвиждаме да работим в същото село и общинския път - при него ще са по-скоро кърпежи, до село Селча. Той е в изключително окаяно състояние след дейностите, извършени преди десетина години при строежа на яз. „Цанков камък”. Пропуснах да кажа и за подмяната на водопровода в село Лясково, която се случи през нашия мандат със субсидия от ПУДООС за около 670 хил. лв. Преди там течеше кална вода. А сега водопроводът е подменен изцяло и предстои асфалтирането на улицата от центъра до края на селото, която е около 1 км, за около 260 хил. лв. Други 280 хил. лв. са осигурени за асфалтиране на улици в село Грохотно. Стараем се балансирано да разпределяме средствата, отпуснати ни от различни програми и целеви субсидии от бюджета, така че да ги насочваме в различни части на общината, за да може хората да усетят нашата и на правителството загриженост за подобряване качеството на живота им. Колко са населените места в рамките на общината и колко са жителите? 14 са населените места и около 14 хил. души са жителите. Най-много са в Девин - около 7 хил., останалите са в селата. Две от тях са по-малки и там населението е по 100 - 120 души, а другите са с по 300 - 350 жители. Разчитаме основно на туризма. Наскоро бях на откриването на летния сезон в Пампорово. Това се прави за първи път при нас. Курортът се намира на 30 км от Девин. Там наистина са направени доста инвестиции, има изградени много атракциони, които могат да привличат туристи и през лятото. Водим разговори с колегите кметове за един интегриран подход за общо регионално развитие. Ние осъзнаваме, че сами не можем да излезем на висококонкурентния туристически пазар. Затова моята идея е да вървим заедно - да обменяме туристи между Смолян - Чепеларе и Девин. Да предложим общ рекламен пакет и всеки да представя това, което има. Ако тези атракциони, които в момента са направени в Пампорово, задържат туристи 4 дни, след това те могат да дойдат в Девин и да се възползват от лечебната сила и богатството на минералните води и след това в Смолян, където също могат да се видят много интересни неща. Целта е заедно, комбинирано, интегрирано да постигаме по-високи резултати. Природните дадености са изключителни. Те трябва по всякакъв начин да се показват и да се привличат хората, защото не може да се види такава красота на много места. Пак казвам - ние сме погалени от Господ. Природата ни е изключително красива, с феноменални скални образования, с пещери, които ги няма в България на друго място. Любопитен факт е, че посещаемостта на пещерата Дяволското гърло рязко нарасна след излъчването на едноименния тв сериал, което също е добре дошло за нас. Създаването на филма е пример за интегрирания подход, защото снимките са правени в Смолян, Пампорово и в пещерата Дяволското гърло, която се намира в община Девин. При нас е също уникалният природен феномен Триградското ждрело, а в съседната община е Ягодинската пещера. Това е една от най-облагородените пещери в България. Друго, с което може да привлечем хора, са няколко красиви водопада в дефилето при Ждрелото на Девинската река, с няколкото туристически пътеки и кристалният въздух. Според статистиката след Сандански Девин е с най-много слънчеви дни през годината. Атрактивни сме също и с водата. Девин е районът в страната с най-много и разнообразни по вид находища на минерални води. Няма друга община в България, а може би и в Европа, но не съм правил проверка за това, на територията на която да има три предприятия за бутилиране на минерална и изворна вода - Девин, Михалково и Бълдаран. Преди малко споменах за инвестиционно намерение в тази посока и това ще бъде четвърта марка минерална вода. „Девин” е най-старото предприятие за бутилиране на вода в района, то и най-бързо се развива. Вече държи 40 - 45% пазарен дял между всички марки в страната. И като сложим пазарния дял на останалите предприятия, мисля, че от нашата община излизат над 50% от минералните и изворните води, които са на пазара. Споменахте доста обекти, които са изпълнени и се изпълняват в Девин. Как работите със строителните фирми, доволен ли сте от качеството на това, което се реализира. Какво е Вашето мнение като кмет за ползата от НПЕЕМЖС? За всички обекти, които се изпълняват, се провеждат процедури по ЗОП. Така че ние нямаме възможност субективно да си избираме фирмите, с които ще работим. Офертите, които ни подават, се разглеждат внимателно от екипа, който съм назначил. Досега мога да кажа, че всички фирми, които са спечелили обществени поръчки и са работили на територията на общината, са работили качествено. Тече трета година от санирането на блоковете по НПЕЕМЖС. Програмата е успешна и от нея има ефект както за населеното място, така и за гражданите. Преди дни имахме проверка от ОПРР за санирането на жилищните сгради. Бяха установени някои дребни пропуски. Имаме и срок, в който да се отстранят. Свързахме се със строителните фирми, които са изпълнявали дейностите по тях. Казвам наистина, че са дребни - подмяна на 1 - 2 капандури или отклоняване на улук. В рамките на 1 - 2 седмици строителите ще ги отстранят. Работим наистина добре с фирмите, които изпълняват обектите на територията на общината - и високото, и ниското строителство, и ремонтите и рехабилитацията на улици. Предстои ни една много важна за нас инвестиция, средствата са осигурени от правителството. 1,8 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонта на централната градска част, която не е обновявана 20 - 25 години. Всички плочки ще бъдат подменени, ще бъде изграден шадраван и за да покажем, че това е място, населявано от древните траки, в центъра на шадравана ще има статуя на вакханка. Съоръжението ще бъде осветено. В някои места от централната градска част ще има водни каскади със звукови и светлинни ефекти, така че градът ни да стане още по-красив и да може да привличаме още повече туристи. Вече имаме избран изпълнител и предвиждаме до месец да стартират дейностите. Ние сме балнеологичен курорт. Опитваме се целогодишно да привличаме тук гости, но пък лятото ни е най-силен сезон. Юли и август почти няма свободни места за настаняване. Съобразяваме се със сезона, с това, че трябва да има възможност търговските обекти да работят нормално, хората да си почиват, но пък да вървят и строителните дейности. Предстои ремонт на сградата на Дома на културата, която е в центъра на града, с добра архитектура, добър салон и акустика. 80% от средствата идват безвъзмездно от Националния доверителен екофонд. Проектът включва изолация, подмяна на дограми, ремонт на покрив и подмяна на отоплителна инсталация. В момента тази огромна сграда не може да бъде използвана в по-голямата част от годината, защото няма как да се отоплява. При подмяна на отоплителната инсталация ще имаме възможност да поддържаме една добра температура и през студените месеци. Има ли текучество в района? Много населени места имат проблем с демографията? Както в цялата страна, така и нас не ни е подминал този проблем. Но поне моите наблюдения са, че не сме засегнати както някои други райони. Наблюдава се едно запазване на населението в града за сметка на хората в селата. Обясняваме си го с това, че младите хора от селата идват в града, а тези от града - към по-големи населени места или в чужбина. Казахте неколкократно, че туризмът е приоритет. Вие вече имате възможност да покривате изискванията на всякакъв клас туристи - от къщи за гости до петзвездния хотел „Персенк”, а вече имате и аквапарк. Това помага ли за привличане на посетители? Искам да благодаря чрез Вашата медия на всички хотелиери - както на местните, така и на всички, които са решили да инвестират тук, и специално на Николай Иванов за перлата „Персенк” и аквапарк „Персенк”. След откриването му преди две години веднага се забеляза ръст на туристите. Това е единственият термален аквапарк в страната, разполага с 6 басейна с различно предназначение, с всички необходими съоръжения. В почивните и празничните дни той е посещаван от хора от Смолян, Пловдив, от околните населени места. Няма как да не спомена и хотелски комплекс „Исмена”, който също е много красиво място, предлагащо условия за релакс. За хотелски комплекс „Орфей” благодаря на Николай Вълканов за тази мащабна инвестиция. Това е и хотелът, който предлага едни от най-добрите физиотерапевтични условия за лечение. Там съществува болница за рехабилитация, хората постоянно се увеличават и остават много доволни от терапиите. Благодарни сме и на семейство Шарлопови, които продължават да развиват бизнеса си тук чрез хотел „Девин”, и на още много други по-малки места за настаняване. Какво предстои за обявяване като процедури по обществени поръчки? Ние кандидатствахме на втория етап на ОПРР за саниране на още два блока в центъра на града – „Кольо Фичето” I и II. Това са сгради на по 45 години. Одобрени сме от Управляващия орган, проведени са процедурите и предстои оценка на оферти. Очаквам комисията да представи протоколите за избор на изпълнители и надзор. И се надяваме да няма обжалване, за да може да стартираме това лято. Другото, което върви като строителство, е изграждането на нов гробищен парк. Това е голям проблем, който заварихме в общината. Вече имаме избран изпълнител и дейностите започнаха със средства от собствения бюджет. Правителството също ни отпусна около 950 хил. лв. за този парк, където ще бъдат изградени два молитвени дома - църква и джамия, защото тук населението е смесено. Двата храма ще бъдат свързани с чешма, защото хората от двете вероизповедания живеят задружно, няма никакви негативни настроения и тази толерантност и взаимно уважение искаме да ги пресъздадем с двата храма. Има няколко месеца до новите избори - каква е равносметката на кмета, за какво Ви стигна и за какво не времето? Ще се кандидатирате ли пак? Това за мен е първи мандат. Като такъв е много трудно времето да стигне за всичко. Наистина работата е много всеобхватна, касае различни направления. Кметът се грижи както за строителството, така и за образованието, здравеопазването, сигурността на хората, за инвестициите и за привличането на нови такива, хората да се чувстват добре, на туристите да им харесва. Постигнахме много. Работя с един прекрасен екип - сам човек нищо не може да свърши. Успехите ни са резултат от съвместната дейност. Това, което направихме, не се е правило в последните 15 - 20 години, взети заедно. Имаме амбицията да реализираме и нови проекти, като напр. спортна зала, с каквато градът не разполага. Трябва да се направи ремонт и на стадиона. Належаща е нуждата от изграждане на пречиствателна станция. А що се отнася дали ще се кандидатирам - това не зависи само от мен, зависи дали ще бъда предложен. Ако бъда предложен, ще приема, защото много неща сме започнали и нашето желание е да ги завършим, както и да продължаваме да развиваме общината и да я правим все по-желана и привлекателна за жителите и гостите ни.