Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас: Благодарение на строителния бранш се случват проектите ни

КСБ е постоянно развиваща се структура, отговаряща на предизвикателствата на времето, и ние сме добри партньори

Прочетена: 112

Инж. Коралска, какви дейности реализира община Бургас в разгара на строителния сезон?

Местната администрация продължава работа по различни приоритети, които са свързани с осигуряването на привлекателни за гражданите публични пространства и на адекватна инфраструктура в сферите на образованието, културата, социалните услуги, здравеопазването и спорта. Дейностите, които осъществяваме, са във всички важни направления. За нас е ключово и да осигурим добра транспортна инфраструктура. Затова през последните години изпълнихме много проекти в тази посока. Сред основните ни задачи беше да изнесем транзитния трафик, който минаваше през центъра на Бургас, по посока Южно Черноморие. За целта реализирахме два големи проекта – изграждане на нов пътен възел с надлез над товарна жп гара и пълна реконструкция на улица „Крайезерна”, която вече е четирилентова. Сега транзитният трафик, който идва от София по автомагистрала „Тракия”, влиза в Бургас и още на входното кръгово кръстовище се отклонява и така не се затруднява автомобилното движение вътре в града.

Считам, че инвестициите в транспортна инфраструктура са изключително важни, особено когато чрез тях се осигурява бързо придвижване на автомобилния поток, което от своя страна се отразява на качеството на въздуха. Колите са един от основните замърсители и ако успеем да намалим трафика и да изведем транзитния извън Бургас, това в голяма степен ще промени средата, в която живеем.

 

Споменахте два големи инфраструктурни обекта, които са успешно приключени. По какви други важни проекти работи общината?

В момента изпълняваме реконструкцията на Културния дом на нефтохимика. С ремонтните работи, които започнаха съвсем скоро, зданието ще получи напълно нова визия, ще е с модерно оборудване и ще има допълнителни функции. Сградата е знакова за града ни, намира се на много централно място – на площад „Тройката“, който беше обновен с пари от ЕС в предишния програмен период 2007 – 2013 г. Домът на нефтохимика е средище на културния живот, но е с много остаряла инфраструктура, тъй като не е основно ремонтиран от 45 години, извършвани са само частични дейности. Стойността на инвестицията е приблизително 9 млн. лв. Финансирането е комбинирано – 50% от средствата са безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, а останалите 50% са осигурени чрез заем по „Фонд за градско развитие“.

Друг такъв многоочакван от гражданите на Бургас проект е за реконструкция и преустройство на сградата на бившата Немска болница, която ще се превърне в библиотека и културно-образователен център за съвременно изкуство. Бургас заслужава да има съвременна библиотека. В момента библиотечният фонд е разпръснат на много места из града. Радваме се, че най-накрая дойде моментът, когато можем да променим това.

 

А как се развива проектът за зала „Арена Бургас”?

Това е също доста очак­вана придобивка. Реализацията на спортния комплекс трябва да завърши през следващата година. Имахме известно забавяне, но това е голям проект не само за Бургас, но и за мащабите на България. През 2019 г. градът ни ще се сдобие с многофункционална сграда, която ще има значение за развитието и на региона, и на страната ни. Зала „Арена Бургас” е проектирана и се строи, така че в нея да могат да се провеждат европейски състезания по лека атлетика на закрито. До момента в България нямаше обект, който дава възможност за организирането на подобни надпревари. Също така това, че ще бъде многофункционална, е важно, защото в нея ще могат да се провеждат концерти на световноизвестни звезди. Убедена съм, че „Арена Бургас“ напълно ще обезпечава техните изисквания.

Предстои провеждането на местни избори през есента. За какво не Ви стигна времето?

За изминалия период, както споменах и в началото, усилията ни бяха насочени към това да осигурим адекватна инфраструктура в различни сфери. Като за нас не са важни само пътищата и ВиК мрежата. Винаги сме се стремили да осигуряваме необходимата среда в образованието, в която да се учат нашите деца, в социалната сфера, за да предоставяме качествени услуги на нуждаещите се, в спорта – така че всички ние, и малки, и големи, да водим по-здравословен начин на живот.

Надявам се инвестициите в образованието да продължат и през следващия мандат. Трябва да имаме и съответната база за това, за да искат младите хора да остават в Бургас. За тях е важно не само да имат високоплатена работа, но и децата им да се учат в добри условия.

Като цяло не ни стигна времето да изпълним проекти, които да доведат до по-бързо и по-успешно развитие на бизнес средата. Кметът на община Бургас Димитър Николов има много идеи в това направление.

 

Кой е най-големият Ви успех за Вас като зам.-кмет? С какви предизвикателства се сблъскахте през изминалите години?

Всичко, което се случва в града, е факт, защото в общината работи висококвалифициран екип, ръководен от изключително амбициозен и успешен кмет. Тоест аз не мога да определя мое собствено най-голямо постижение, защото всеки един добър резултат в Бургас е плод на общата ни работа.

Предизвикателство беше Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Когато бе обявено началото й, кметът Николов ни събра и каза: „Който първи кандидатства, той печели – искам Вие да сте първи“. Малко страшно ни прозвуча, защото не е лесно да се състезаваш с всички останали 264 общини. Положихме големи усиля, за да могат гражданите да се включат в НПЕЕМЖС – доста безсънни нощи, обикаляне, разговори с хората. Най-голямото удоволствие за мен сега е, когато собствениците идват при нас, за да изкажат своите благодарности и да споделят колко са доволни, че сградата им е санирана. Смятам, че усилията са си стрували.

 

Колко блока са обновени по НПЕЕМЖС и за колко предстоят дейности?

На територията на Бургас са подписани 187 договора за саниране на сгради по Националната програма, като дейностите по всички тях са приключени. В тези обекти има 18 хил. апартамента, в които живеят около 40 хил. души. Това никак не е малко. Допълнително по НПЕЕМЖС са подадени още над 200 заявления. От тях сме одобрили 150, които сме изпратили към Българската банка за развитие. Те чакат втори транш на програмата. Всички, които не успяха да се включат в НПЕЕМЖС, могат да изчакат да видят какви ще са условията, при които евентуално би продължила програмата, и дали в обозримо бъдеще имат шанс да станат бенефициент по нея.

 

Можем да кажем, че определено в община Бургас има интерес към Националната програма за енергийна ефективност и би било хубаво тя да продължи.

Смятам, че няма спор по този въпрос, не може и да има, защото това показват резултатите. Санирането в града продължава по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. За целта сме заделили ресурс. Той е скромен и е насочен към по-малки жилищни сгради, които не са допустими но НПЕЕМЖС.

Община Бургас развива и собствена програма, която се казва „Нов живот на старите фасади”. Тя е свързана с обновяването на обекти в центъра на града, които са знакови паметници на културата. Модернизирахме много улици в тази част на Бургас, по които обаче има доста неподдържани фасади. Паметниците на културата подлежат на по-специален съгласувателен режим с Националния институт за недвижимо културно наследство. Проведохме доста срещи със собствениците в тези сгради, Общинският съвет одобри средства, с които да подготвяме проектите и да обновяваме тези обекти.

 

Как се развива туризмът в района?

Известно е, че има лек спад при посещенията. В сравнение с 2018 г. тази година е по-слаба, но спрямо 2017 г. нивата са същите. Разбира се, това се дължи на различни фактори, които не зависят от нас. Те са геополитически.

Общината прави всичко възможно гостите да се чувстват добре на територията ни, комфортно и да искат отново да се върнат. През лятото Бургас се превръща в един фестивален град. Тук не минава и ден, в който да няма културно събитие. Или който предпочете нашия град за почивка, със сигурност може да се наслади и на доста мероприятия.

 

Има ли интерес от инвеститори в града?

Да, макар че този процес върви доста бавно, защото местоположението на Бургас го определя като туристическа дестинация. Тук тежка промишленост не може да се развива, но смятаме, че може да предоставяме терени и бизнес среда на компании, които създават висока добавена стойност, работят основно в областта на иновациите и новите технологии, IT сектора. Фокусирали сме усилията си и в тази посока, които дават резултат, защото вече имаме инвеститори, предпочели Бургас.

С какво им помагаме? С това, че в последните години инвестираме в изграждането на инфраструктура до терените, където се позиционират – осигуряваме им достъп до електричество, ВиК, пътища, така че това да не представлява допълнителна тежест за компаниите, които искат да развиват бизнес в града ни.

 

Как се развива ВиК инфраструктурата. Изпълняват ли се проекти за ремонти и строителство?

През изминалия програмен период община Бургас беше бенефициент и отговаряше за редица проекти във ВиК сектора. С изменението в Закона за водите и с предоставянето на възможността ВиК дружествата да бъдат бенефициент по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ общината е малко по-встрани от тези инвестиции. Тоест не участва пряко при изработване на проекти, организиране на обществени поръчки и избора на изпълнители.

Но работим много добре с ВиК дружеството. Очакваме през следващата година да стартират големия воден проект, който ще реши доста от неразрешените проблеми, като канализацията на кварталите „Крайморие” и на „Сарафово”. Те са крайбрежни и се разрастват много интензивно през последните години. Там има нужда от разширение на ВиК инфраструктурата, както и да се увеличи капацитетът на пречиствателната ни станция. Бургас расте и това е хубаво, защото показва, че сме намерили правилната посока.

 

Как работите с Камарата на строителите в България (КСБ) и Областното представителство на организацията в Бургас?

КСБ е постоянно развиваща се структура, отговаряща на предизвикателствата на времето. Ние сме добри партньори с Камарата и в хубавите, и в лошите моменти. Когато ние имаме нужда от помощ – те се отзовават, а когато те имат нужда от съдействие, ние винаги сме насреща. Няма как да е по друг начин, защото общините са един от най-големите възложители в строителния сектор. Благодарение на строителния бранш се случват всичките ни проекти.

Виждам, че КСБ работи много усилено в посока фирмите от бранша, които са в сивия сектор, да излязат от него и могат да разчитат на сътрудничество от наша страна в тази посока. Партнираме си и по отношение на подобряването на качеството на изпълнение. Но това няма да стане без законови промени, по които също работим заедно. Борбата ни е обща.

 

А какви законодателни промени според Вас са най-належащи?

Законът за обществените поръчки се изменя непрекъснато, но не бих казала, че всички нови текстове са най-адекватните. Искрено се надявам, че ще се намери правилната формула, по която да може да избираме не на най-ниска цена, а най-добрия строител, който да ни даде най-качествения продукт. Това е изключително важно. При неадекватна и ниска цена няма как да говорим за перфектно изпълнение.

Нека да си пожелаем Бургас да продължи да се развива с тази динамика, както в момента. Следващите 4 години да се поздравим с много постижения, особено в сферата на привличането на нови инвестиции, на образованието – средно и професионално. Тук е мястото да отбележа, че КСБ работи в тясно сътрудничество с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас. Смятам, че обучението на кадрите в профилираните училища ще доведе до разрешаването на един много наболял проблем – този с липсата на кадри, на добре обучените и подготвени, които трябва да влязат не само в сектор „Строителство”, но и във всички останали браншове.

CV:

Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас по строителство, инвестиции и регионално развитие:

Благодарение на строителния бранш  се случват проектите ни

КСБ е постоянно развиваща се структура, отговаряща на предизвикателствата на времето, и ние сме добри партньори

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.08.2019. Категория Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: