Новини

Район „Триадица“ – биещото сърце на София

Кметът Димитър Божилов: Съживихме проекта за нов канализационен колектор в кв. „Кръстова вада”

Георги Сотиров Г-н Божилов, бих искал първо да Ви попитам какво за Вас е район „Триадица“? С население от вече над 81 хил. души това е район, който представлява нещо като представителна извадка с почти всички особености на нашата прекрасна столица - добре развита централна част, ясно откроими жилищни комплекси от панелен тип и периферна нова част - отдалечена от центъра, но силно предпочитана от млади и проспериращи семейства. В централната градска част, където съм роден, сградите са построени в годините на подем между двете световни войни - те са монолитни, градени са с прецизна педантичност и са удържали изпитанията на бомбардировки и земетресения. В такава къща, издигната през 1939 г., са се защитили моите баба, дядо и баща - тогава невръстно дете, докато столицата ни е била обстрелвана през 1943 г. Без да преувеличавам, мога да заключа, че дължа съществуването си на това, че домът им е устоял на взривовете около него. Жилищните комплекси „Иван Вазов“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“ са добре устроени - при тях се наблюдава удачно планиране на междублоковите пространства и уличната регулация. Очевидно при изграждането на тези комплекси не е имало как да се предвиди интензитетът на ползване на лични превозни средства, поради което и в момента в тях има сериозни проблеми с трафика и паркирането - гражданите с право се оплакват от завземането на тревните площи и тротоарите от автомобили или цели гаражни клетки - до една незаконни. Това е и причината един от приоритетите ми да е освобождаването на тези пространства и регулирането на хаоса с монтаж на антипаркинг елементи, обособяване на места за автомобили - засега забавено заради извънредната обстановка, или въвеждането на участъци с режим на зелена зона. В по-отдалечените „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада“ се наблюдава интензивно строителство. Масовото изграждане на сгради без съобразяване с нуждите от публични пространства доведе до необходимостта общината да интервенира с по-бързи темпове: в „Кръстова вада“ правим нов канализационен колектор - изключително важен проект, който съживихме от декември насам и скоро започва поредният етап от неговата реализация. Къде виждате мястото на един районен кмет? Винаги съм считал, че районната администрация има призванието да бъде максимално близо до хората. Голямата Столична община контролира процесите и решава проблемите на целия град. Законодателят е бил мъдър, когато е предвидил ниво на посредничество - районна администрация, която бързо и адекватно да помага на хората за разрешаване на проблеми, които са най-близко до тях и с които се срещат най-често - дупките по улиците, плочките по тротоара, състоянието на уличното осветление, парковете и междублоковите пространства. Ето защо се опитах да чуя максимално голям брой жители, да вникна в основните им искания, както и да преценя техните предложения. И с радост мога да се похваля, че немалка част от решенията, предложени от гражданите, са изключително резонни и намират реално приложение. Пример в тази насока са обществените обсъждания и Общественият съвет към района - форуми за обмен на идеи и предложения, които администрацията да приложи. Районът обхваща емблематични обекти, като Националния дворец на културата, Съдебната палата, Плувния комплекс „Спартак“, Националния музей „Земята и хората“, Националния музей за история на МВР. Всичко това в определена степен е и грижа на Вашата администрация, нали? Факт е, че на територията на района са разположени обекти от изключително местно и национално значение, но нашата администрация се грижи за тях така, както и за всеки друг. Изграждането на жилищните комплекси предполага трудности при поддържането и развитието на подземната инфраструктура. Как се справяте? Подробното и детайлизирано регулиране на подземната инфраструктура е предизвикателство за всеки развиващ се активно град, а София и „Триадица“ не са изключение. Ремонтите на ВиК системата попадат в прерогативите на комуналното дружество, но ние поддържаме добра връзка с тях - навременна информация за планови и извънредни ремонти, съдействие при съгласуването на линейни графици и плановете за безопасност и здраве. Всичко това представлява част от съвместната ни работа, която намирам за ползотворна. Адмирирам и инициативата на комуналното дружество да „запечатва“ участъци с павета вместо чакъл преди асфалтиране - получава се далеч по-добър и безопасен резултат за ползвателите на засегнатите улици или пътища, по-приятно е дори и от естетическа гледна точка. „Триадица може много повече!“, заявявате в управленската си програма. Какво значи това? Всеки район и град заслужава добро управление близо до жителите си. Убедеността ми, че „Триадица“ може много повече, се потвърждава - разрешаваме казуси, изостанали с години, като канализационния колектор по ул. „Хенрих Ибсен“, материалната база на 121-во основно училище, занемарените подлези. Вече сме предприели стъпки за преодоляване на негативните фактори по отношение на тези части от района - изграждането на колектора започва съвсем скоро, проектираме мерките за енергийна ефективност в училището, ремонтирахме изцяло подлеза при Техникума по дизайн „Елисавета Вазова“. Ако вземем само 20-о OУ „Тодор Минков“, основано през 1906 г. и настанено в прекрасна като архитектура сграда, можем да кажем, че грижата за общинските училища е на висота. Така ли е навсякъде? 20-о ОУ, където е учил баща ми, е пример за прекрасния архитектурен ансамбъл, прилаган в София в началото на 20-и век. Изящен, но монолитен, този характер е запазен на немалко места в централна градска част. Но точно то се нуждае от спешен и цялостен ремонт на покрива. Отчитайки преподавателската дейност, както и статута на сградата - паметник на културата, в момента сме в процес на проектиране на този основен ремонт. Наред с това почти всички училища в района трябва да преминат към едносменен режим. Това обстоятелство води до спешна нужда от нови пространства за преподаване - корпуси или допълнителни стаи. За тази цел още в началото на моя мандат отправих към Столичната община програма и предложение за финансиране на такива проекти, които ще доведат до оптимизиране на училищните пространства. Една част от доклада ми беше приета, но необходимостта за разширяване материалния капацитет на някои заведения остава – такива са 22-ро СУ, 73-то СУ и 104-то ОУ. Районът има ли нужда от още детски градини и ясли и какво предстои? „Триадица“ изживява бейби бум през последните 4 години. На този етап сме приключили с проектирането на едно преустройство, което ще превърне бившата малка спортна зала в кв. „Гоце Делчев“ в детска ясла за две групи - очакваме и финансиране на ремонта от Столичната община. Наред с това приключи и обществената поръчка, водена от СО, за изграждане на нова голяма детска градина в „Манастирски ливади-изток“. Този проект ще помогне поне малко на младите семейства от квартала, които са принудени всеки ден да пътуват с часове, за да ползват тази услуга в различни краища на София. Значителна част от най-авторитетните медицински заведения с национално значение също са на Ваша територия. Това означава, че към тях се придвижват много хора. Къде са тесните места в областта на пътната инфраструктура? Тук мога да отлича ясно две направления, по които работим - поддържка на наличната и реализиране на нова пътна мрежа. Вече изградената система от улици и тротоари се нуждае от адекватни грижи - за тази цел подаваме най-проблемните участъци към СО, които да бъдат ремонтирани от изпълнителя, избран от общината за тази дейност. Самият район също има програма за прокарване на нови улици и тротоари, най-вече в кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади-изток“. Там приключваме процедурите по отчуждаване, които са задължителната предпоставка за изграждането на улична мрежа. Проблемът със статута на собствеността на отделни участъци в уличната регулация съпътства мандата на всеки районен кмет в „Триадица“, но аз няма да стоя безучастен и съм ангажирал сериозния потенциал на моите служители, за да бъдем бързи, ефективни и най-вече - съобразени със закона при нашите действия. Няма спор, че паркирането е един от най-големите проблеми на София и Вашият район не прави изключение. „Иван Вазов“ и „Стрелбище“ наистина са се превърнали в буферни зони на широкия център. Но същевременно на много места в старите квартали собствениците си оставят колите на улицата, вместо да отворят поне за тях малките дворни места, които и без това не се използват активно. В „Иван Вазов“ и „Стрелбище“ рядко може да се намерят частни дворни места, каквито има например в центъра и кв. „Буката“. Ето защо преди два месеца набелязахме няколко парцела, които са общински, за публични паркинги. Една част от тях, тези в „Стрелбище“, са заети от незаконни гаражни клетки. Това обстоятелство бе предмет на разговор между ръководството на района и ресорния зам.-кмет по строителството в СО – инж. Божинов. Получихме неговата подкрепа за разчистване на тези клетки и финансиране за полагане на асфалтова настилка и разчертаване на освободените терени. Това може да се случи, разбира се, единствено след прекратяване на извънредното положение в страната. „Роден съм, израснах и живея в „Триадица“. Тук създадох моето семейство, този район е моят дом…“, твърдите в едно интервю. Да очакват ли повече Вашите съкварталци заради този факт? „Триадица“ е биещото сърце на София. Тук живеят и работят хиляди хора, които допринасят за развитието и икономиката на нашата столица. Като кмет аз съм отговорен главно за материалната база и за сигурността на населението, така че обществото в моя район може да разчита на публичност, прозрачност, човечност и професионализъм, когато говорим за дейността на моята администрация. Управление, близко до хората, отзивчиво на техните разумни желания и стремежи. Защото виждам ролята си на стопанин, медиатор и лидер при решаването на проблемите. Компетентното управление нерядко е функция не само на знания и опит, но и на ангажираност и чуваемост - порядки, които са все по-необходими за прогресивен и добре развиващ се град. Това е и моята рецепта за управленско поведение, която дава и ще дава добри резултати. Най-доброто средство за управление е диалогът, което е и причината да считам, че немалка част от решенията ще дойдат от „Триадица“ за „Триадица“.