Новини

Кметът на Враца Калин Каменов: Проектите за обновяване на жилищни сгради остават за общините приоритет №1

Смятам, че ще успеем да реализираме инфраструктурните обекти, заложени в инвестиционната ни програма

Ренета Николова Г-н Каменов, в навечерието на Деня на Враца каква е актуалната ситуация в общината? Възстановяват ли се всички дейности след отмяната на извънредното положение? Враца започва да се връща към нормалния ритъм на живот, спазвайки противоепидемичните мерки. Стартираха колективните спортове и тренировки, от 1 юни отварят врати детските градини и ясли, както и занятията на танцовото, творческото и музикално изкуство. Общината ще създаде необходимата организация и на 1 и 2 юни, когато се чества Денят на Враца и се прекланяме пред подвига и безсмъртието на Христо Ботев и неговата чета, всеки жител и гост на нашия град да може да отдаде своя поклон пред паметника на великия българин на централния площад, както и на в. Околчица. Тази година по нетрадиционен начин ще се отбележат Ботеви дни, като ще запазим похода Козлодуй - Околчица. На 2 юни пътят на Христо Ботев и четниците му ще бъде изминат от колоездачи, футболисти и представители на спортни клубове от Враца под формата на щафета дуатлон. В рамките на извънредно положение община Враца продължи да обслужва гражданите при строг пропускателен режим. Всички функции, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, се изпълняваха в пълен обем. За общинските структури бяхме осигурили дезинфектанти, кооперативният пазар работеше при въведени строги противоепидемични мерки, извършваха се ежедневно съвместни проверки от звено „Инспекторат“, полицията, служители на РЗИ и Българската агенция по храните. В рамките на извънредното положение са извършени близо 500 плащания чрез виртуалния ПОС терминал на дирекция „Местни данъци и такси“, а над 150 са допълнително заявилите граждани за издаване на ПИН код за достъп в системата на дирекцията. Непосредствено след обявяването на извънредното положение с моя екип стартирахме инициативата „Остани вкъщи“, чрез която възрастните хора и лицата в неравностойно положение да имат възможност както да получават хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, така и да имат достъп до основните административни услуги. Кампанията срещна подкрепа от голяма чат от обществеността. Успоредно с това социалният отдел разработи проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в рамките на който успяхме да разширим обхвата на патронажната грижа. Над 800 хранителни пакета бяха раздадени за великденските празници на нуждаещи се и социално слаби хора, а над 150 наши жители получиха пакети за Гергьовден. Благодаря на фирмите дарители, на гражданите и на доброволците, които се постараха да облекчат живота на хората във Враца в тези трудни времена. Искам да благодаря и на всички наши съграждани, които спазваха въведените мерките и по този начин показахме, че сме отговорни и Враца може да бъде добрият пример! Как се отрази извънредното положение на общината, отчитате ли намалени приходи в бюджета и повече разходи във връзка с редицата допълнителни ангажименти, които възникнаха за местните власти? Община Враца влезе в стабилно финансово състояние в епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната. Факт е, че и ние, както останалите местни администрации в страната, отчитаме намаление на собствените приходи в бюджета в сравнение със същия период на 2019 г. – както на данъчните, така и на неданъчните приходи. Причина за понижените приходи от собственост и такси е спирането на конкретни функции на общински предприятия, като зоната за платено паркиране, спортните и туристическите дейности, ученическото хранене, детските градини и ясли, общинските пазари. Вследствие от извънредното положение в страната има спад и на приходите от наеми на общински имоти и зали, административни услуги и други. Независимо от трудностите ние предприехме редица пакети от социално-икономически мерки за облекчаване на бизнеса. Част от тях касаеха фирмите и гражданите, използващи общински обекти, които са преустановили дейност. Те бяха освободени от такси и наеми за периода на действие на противоепидемичните мерки и един месец след тяхната отмяна. Също така търговците, които не са преустановили дейност и използват обекти общинска собственост, ще заплащат само 50% от наема за целия период на ограничителните мерки и един месец след тяхната отмяна. Бе взето решение вече платените авансово наеми и такси да бъдат прехвърлени в следващите финансови периоди. Освен това удължихме срока за внасянето на такса битови отпадъци с 5% отстъпка до 30 юни 2020 г., както и времето за погасяване на данъците върху недвижими имоти и превозни средства - отново с 5% отстъпка за същия период. Свиването на приходите ще се отрази ли на инвестиционната програма на общината? Рано е за категорична оценка на това какво ще е намалението на планираните собствени приходи и как спадът на определени постъпления ще се отрази върху инвестиционната програма. Има преходни обекти, за които средствата са на разположение и изпълнението им е осигурено. Разполагаме и с източници на финансиране, за които имаме висока степен на сигурност, че ще постъпят в общинския бюджет и съответните проекти ще бъдат реализирани. В момента следим внимателно постъпленията на собствените приходи. Изпълнението на инвестициите съобразяваме с наличните и очакваните постъпления за тяхното осигуряване. През летния сезон предстоят основни строителни дейности и смятаме, че ще реализираме приоритетните инфраструктурни обекти, заложени в програмата. Кои са основните инвестиционни акценти в този мандат? Враца е сред общините в България, които имат приета Наредба за насърчаване на инвестициите и издаване на сертификат за инвестиции, клас В. Предпочитана е като локация от бизнеса поради стратегическото си местоположение - близост до столицата, до границите със Сърбия и Румъния. Освен това развитието на Враца, подобряването на градската среда и прозрачността в работата на институциите са видими. Интерес към закупуване на терени и изграждане на нови производства проявяват различни компании от целия свят. Основните инвестиционни акценти на мандат 2015 – 2019 г. бяха стабилизиране на икономиката в общинския център и региона, подобряване на градската инфраструктура, както и привличане на инвеститори с цел създаване на по-добри условия за развитие на работната сила във Враца. Смея да твърдя, че резултатите надминаха поставените в началото на мандата цели. През настоящия мандат насърчаването на вложенията отново е сред главните ни приоритети. Изграждането на производства с висока добавена стойност е от изключителна значимост за благоустрояването на градската среда. В този контекст нашата работа ще бъде насочена към създаване на предпоставки за дългосрочна трудова заетост, развитие на човешкия ресурс като активна и квалифицирана работна сила и изпълнение на инвестиционни проекти. Усилията на мен и моя екип ще са за създаването на екологичен градски транспорт, модернизирането на уличното осветление и ефективното управление на отпадъците. Ще направим така, че Враца да се развива все повече и отново да си върне позициите на проспериращ, а не на обезлюдяващ се град. Целта ни е с течение на времето нашите съграждани да се върнат от различни места тук. Когато едно населено място има сигурност, чисто е, подредено е и с добра инфраструктура - инвестициите не закъсняват. Убеден съм, че това ще се случи. Кои са по-значимите инфраструктурни обекти, които се реализират в момента, и какъв е напредъкът им? Стартът на кои проекти предстои до края на годината? И през следващите години ще продължим да надграждаме постигнатото досега и ще работим по поставените в Управленската ми програма основни приоритети - инфраструктура, инвестиции и образование, както и по стотици важни за Враца теми - обновяване на градската среда, нов публичен транспорт, видео наблюдение, енергийна ефективност и мн. др. В момента се работи по четвъртия етап от най-големия воден проект в България „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ - изграждането на довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара“. Изпълнението му беше застрашено, но с помощта на МОСВ успяхме той да бъде фазиран, да бъдат завършени дейностите по първи и втори етап, да се изгради и пречиствателната станция. До края 2020 г. се очаква да завърши строителството на 33-километровото трасе, като по този начин ще се редуцират загубите на вода, качеството на питейната вода ще бъде подобрено, а честите аварии по мрежата ще се минимизират. Подобна реконструкция на участъка не е извършвана от 70-те години на миналия век. Безспорно приоритет и през 2020 г. ще бъде пътната инфраструктура в общината. През изминалия мандат инвестирахме над 35 млн. лв. за ремонти на улици в града, входно-изходните артерии, главни булеварди, ключови пътни участъци, стотици отсечки и междублокови пространства. По ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) беше възстановен пътят до пещера Леденика. Продължаваме обновяването и надграждането на обществения транспорт в града. Съществуващият автопарк на дружеството беше изключително амортизиран, голяма част от превозните средства са произведени преди повече от 25 г. Визията за развитие на публичния транспорт бе изготвена съвместно с гражданите чрез няколко обществени обсъждания, акцент от които е запазването на екологичните транспортни средства. В рамките на първата фаза закупихме нови 14 нископодови автобуса с най-високия екологичен клас. Инвестицията е в размер на близо 3 млн. лв. Втората фаза е закупуването на 9 тролейбуса и 13 електробуса, ремонт на контактната мрежа и нови спирки. Предвидените средства са близо 21 820 000 лв. без ДДС и са осигурени по ОП „Околна среда“. Не спираме да влагаме средства и в модернизирането на образователната инфраструктура, като само през 2019 г. по оперативни програми са инвестирани 17 млн. лв. По проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ са обновени 4 детски градини и ППМГ. Към момента в процес на доизграждане е спортната зала на СУ „Христо Ботев“. Правят се и нови детски площадки и се обновяват спортни игрища в учебните заведения. Стартира и проектът за ново улично осветление на стойност близо 3 млн. лв. Започваме и работа по спортната инфраструктура, като по този начин ще се модернизират почти всички съоръжения във Враца. Мащабна реконструкция се осъществява на волейболното хале в града, което ще бъде преобразено в модерна енергийно ефективна волейболна зала. Извършва се и ремонт на спортна зала „Вестител“. Проектира се изграждането на нов плувен басейн, който ще бъде съобразен изцяло с нуждите на клубовете по водни спортове, както и обновяване на съществуващите два покрити басейна, които ще бъдат предназначени за ползване от гражданите на Враца. По Ваше предложение УС на НСОРБ разгледа необходимостта българските общини да получат безвъзмездна финансова подкрепа за подготовката за новия програмен период 2021 - 2027 г. Слабостите в проектирането са една от основните причини за възникване на много от проблемите при строителството, а след това и за налагането на финансови корекции. Какво се случи с предложението, разкажете ни повече за него. Качествената подготовка на всеки проект е гаранция за неговото успешно изпълнение. Предложих по време на срещата с вицепремиера Томислав Дончев да се обсъди възможността аналогично на предходния програмен период да се предостави целенасочена подкрепа от настоящите програми по ЕСИФ или от държавния бюджет за разработването на плановете за интегрирано развитие на общините, както и за подготовката на техническа и друга документация по инфраструктурни проекти обект на подкрепа в следващия период 2021 - 2027 г. Имаме уверението, че ще бъдат търсени възможности това да се случи. Кризата К-19 наложи намаляване на ресурс по покани за набиране на проекти, прекратяване на обявени за кандидатстване схеми и заличаване на планирани процедури за набиране на проекти, в това число и със значителен инвестиционен компонент. Как реагират кметовете на тези релокации на средства? Споделихме с вицепремиера тревогите си по този въпрос. С 30%, или с 15 млн. лв., бе редуциран бюджетът на процедурата за мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и публичен сграден фонд на териториите на градовете на 28-те малки общини по ОПРР, а за нас дейностите по саниране са приоритетни. Дончев подчерта, че при препрограмирането на програмите са положени усилия в минимална степен да бъдат засегнати процедури с инвестиционен компонент. Той подкрепи становището на кметовете, че именно на инвестициите ще се разчита в дългосрочен план за възстановяването на строителството и всички свързани с него икономически дейности. Важно е да бъде отчетено, че инвестиционните дейности постигат ефект както върху бизнеса, така и за повишаване качеството на живот и на територията на самата община, а много от тях се ползват и от жители на други общини. Враца е един от малкото региони в страната, в които се строят предприятия. Общината беше отличена с награда в конкурса „Инвеститор на годината“ от Българската агенция за инвестиции. Как напредва строителството на двата нови завода и на какъв етап са другите две важни инвестиции в производство на територията на общината? Изграждането на нови производства във Враца е показател за подобряване на инвестиционния климат и предпоставка за преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие. По-мащабните проекти са базите на немската „МД Електроник“ ЕООД и „Теклас България“ ЕАД. Към момента „МД Електроник“ ЕООД приключват със строителните дейности. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация. Подадени са хиляди молби за започване на работа, като самите инвеститори са очаровани от мотивацията на врачани. Реализацията на завода на „Теклас България“ ЕАД е на финалната права. Очаква се началото на работния цикъл там да започне през септември т.г. В процес на строителство са още два завода. Враца е лидер в Северозападна България по резултати от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност. Продължава ли интересът на хората към санирането, каква е оценката на общината за програмата? Имате ли готови проекти и каква е позицията Ви - трябва ли програмата да продължи и как, защото се чуват различни мнения? В началото на първия мандат аз и моят екип предприехме реални действия по изпълнението на Националната програма за ЕЕ. Липсата на достатъчна информираност сред гражданите за ползите от нея наложи необходимостта от създаване на работна група от експерти на местната администрация. Проведените разговори с членовете на етажната собственост допринесоха за регистрирането на 211 сдружения на собствениците, както и до подписване на 126 договора за обновяване на жилищни сгради. Към момента са санирани 14 обекта по Националната програма за енергийна ефективност, а на фасадите на две от тях са изписани емблематични стихове на Христо Ботев, като родолюбивата инициатива ще продължи. Внедряването на мерки за ЕЕ бе реализирано и чрез средства по ОПРР, като бяха санирани 15 многофамилни блока. Сега със самочувствие можем да заявим, че Враца е от градовете в България с най-качествените и красиво изпълнени проекти, той е и „по-зелен“ от гледна точка на ефекта от намаляване на енергийното потребление. Градът се оказва и единственият в региона, който е обособил колоритни цветови ансамбли в различните си квартали и части. Ефектът от направените инвестиции е генерирал нов интерес сред гражданите. И това е трайна тенденция. Нещо повече, освен социалният ефект трябва да бъдат оценени адекватно и икономическите ползи - широк спектър специалисти от различни сфери са ангажирани в процеса. Това са проектанти, строителен бранш, компании за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали, търговци, дружества, предоставящи съпътстващи услуги, при това те развиват дейност на територията на цялата страна. Инвестиционните дейности в този момент са един от най-важните инструменти за възвръщане на икономиката към стабилност, а проектите за обновяване на жилищни сгради остават за общините приоритет №1, защото освен че генерират работни места в различни сектори, те носят значителна обществена полза. Вашата Визия за дългосрочните перспективи за развитие на общината като сфери и инвестиции. Убеден съм, че всеки добър и отговорен стопанин трябва да има два плана – краткосрочен, който обхваща следващите 2 - 3 г. с най-належащите задачи, и дългосрочен - в перспектива поне за 10 г. Наше задължение е да задържим хората да работят тук и да живеят в града. Предизвикателствата през последните 4 г. пред мен и моя екип бяха много и изключително сериозни. Започнахме коренна промяна на начина на управление на Враца. Проектите, които реализираме, са свързани с дългосрочна управленска визия, а именно как трябва да изглежда общината след 10 г. В същото време, за да развиваме Враца, е необходима добра бизнес среда и възможности за нови инвестиции. За да се случи това, е нужна качествена инфраструктура, която е и приоритет за мен и моя екип. Именно в тази посока са насочени усилията на общината през последните 4 г. Дефицитът на кадри е един от най-сериозните проблеми, пред които се изправят бизнесът и потенциалните инвеститори. Преимуществото на града се състои в това, че във Враца има достатъчно свободна квалифицирана работна ръка, конкурентоспособна по отношение на показатели като цена и качество на труда. Едно от направленията, към което ще насочим усилията си, ще бъде именно развитието на кадрите чрез обособяване на специализирани паралелки в средните училища. По този начин бизнесът може изцяло да разчита на подготвени специалисти от града. Същевременно ще има добра база за развитие, гарантирана от другия приоритет на моя екип – сигурна бизнес среда, прозрачност и добра базисна инфраструктура, за да се развива, да генерира повече приходи, да осигурява повече работни места и по-висок жизнен стандарт за населението. Враца има изключително голям потенциал за бързо развитие, което проличава през последните години. Обликът на града започва да става все по-европейски, с което видимо изпреварва други. Враца ще продължава да прогресира като един от градовете с най-добра бизнес среда и условия за живот в България. Днес Враца се нарежда в топ 10 за страната по доверие и почтеност. Това показва, че тук се работи добре, работи се много и това ще продължи. Сигурен съм, че през следващите години броят на изпълнените обекти, на спечелените проекти и на асфалтираните улици ще бъде по-голям, защото сме го постигнали заедно. Как работите с Областното представителство на КСБ във Враца и планирате ли разширяване на сътрудничеството? Партнираме си при реализирането на много проекти на общината, като при санирането на жилищните сгради основните изпълнители бяха врачански фирми. Убеден съм, че доброто партньорство с представителите на Камарата на строителите ще продължи, защото сътрудничество между бизнеса и местната власт е начинът за една стабилна икономика, за вземане на правилните градоустройствени решения и за развитието на Враца като модерен и европейски град. Мнението Ви за вестник „Строител“ и за съвместната ни рубрика с НСОРБ. Поздравявам целия екип на в. „Строител“, който повече от 10 години с ентусиазъм, упоритост и вдъхновение дава най-доброто от себе си за професионалното израстване на националното издание. Пожелавам успех на рубриката „Общини“ с новото мото „Кметове говорят“, която се реализира съвместно с НСОРБ. Убеден съм, че по този начин се представят постиженията, предизвикателствата, но и проблемите, които възникват пред местната власт, свързани с инфраструктурни проекти. Вярвам, че заедно ще обединим усилия и ще работим за изграждането на по-красива, достъпна и съвременна градска среда.