Общини

Кметът на Копривщица Бойка Дюлгярова: Развиваме нашия град с труда и таланта на наследниците на старите школи

Предстои обявяването на обществени поръчки по четири проекта

Копривщица – еталонът за възрожденско строителство

[caption id="" align="alignleft" width="515"] Част от крайречния парк "Тополница"[/caption]

Г-жо Дюлгярова, Копривщица е от съдбовно значение за българската история. На 20 април 1876 г. на Калъчевия мост е поставено началото на Априлското въстание, довело до освобождението на България…

И не само това - в унисон с тематиката на в. „Строител“ трябва да кажа, че развитието на града е представено и от шедьоври на възрожденското строителство. Имаме съхранени над 300 паметника на културата, от които 19 с национално значение. Сред забележителностите са родните къщи на Любен Каравелов, Тодор Каблешков, Георги Бенковски и Димчо Дебелянов. Ценни със своята архитектура и изграждане, резба и стенописна украса са Ослековата и Лютовата къща.

 

Как се развива общината в първата година от Вашия мандат? Какво сочат данните за изпълнението на бюджета за полугодието?

Уточненият план на бюджета към 30 юни 2020 г. е 6 286 603 лв. Изпълнението на приходите от местни данъци за периода е 67%, но неданъчните постъпления са едва 26%, или при планирани 2 464 103 лв. акумулираните към края на юни са 271 048 лв.

Съгласно Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на общините“ за 2021 - 2027 г. подготвяме съответния документ. Той се явява основен инструмент за програмиране, управление и ресурсно осигуряване през следващите седем години.

 

Какво да очакват фирмите на КСБ като работа, свързана с дейности на общината?

Предстоящо е обявяването на обществени поръчки по четири проекта. Те са за основен ремонт на улици, на сградата на общината, на детската градина и за рекултивация на местното депо за отпадъци. Вашият вестник наскоро писа, че се изгражда сепарираща и компостираща инсталация на територията на община Златица за седемте средногорски общини, сред които и нашата. Както сподели пред Вас тамошният кмет инж. Стоян Генов, това е много голям обект, с който решително ще се подобри състоянието на околната среда.

 

[caption id="" align="alignright" width="388"] Градското читалище от 1869 г.[/caption]

В града видимо се правят нови еднофамилни къщи. Колко са разрешенията за строеж от началото на 2020 г.?

Oт началото на т.г. имаме седем разрешения за строеж, предимно на жилищни сгради, но и за закриването и рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци, което ще се извърши със средства по ОПОС - Приоритетна ос 2.

Разбира се, ние много добре работим с онези, които искат да се развиват на територията на общината. И естествено, че за всеки бизнес трябва някаква нова или ремонтирана сграда, и строителните фирми могат да очакват съдействие от наша страна за бързото обработване и придвижване на документация, ускоряване и опростяване приемането на извършените дейности, бързото разплащане с изпълнителите и прочие.

 

Да разкажете за нови обекти с евро пари.

Община Копривщица към момента има сключени 3 договора за обекти с европейско финансиране. Очакваме до дни подписването и 4-ти - за ремонт на детската градина. Работим и по 3 социални проекта. Предстои ни закупуването на електромобил за различни услуги.

 

[caption id="" align="alignleft" width="446"] Класното училище „Св. св. Кирил и Методий“, построено през 1837 г.[/caption]

Градът-музей трябва да има и добре развита туристическата инфраструктура.

Имаме добре изградена туристическа инфраструктура. Става дума за места за настаняване, заведения за хранене, екопътеки със заслони, функциониращ аквапарк. Отворени за посещение са 8 музея. Всеки гост на нашия град е добре дошъл!

 

Какво е състоянието на ВиК мрежата в общината? Пречиствате ли отпадната вода? Как се справяте с опазването на околната среда?

ВиК мрежата ни е компрометирана, морално остаряла и следва да бъде подменена. Няма пречиствателна станция за отпадни води за съжаление.

Проблемът с канализацията е от години, тръбите са с малък диаметър, проектирани са за по-малко домакинства, което води до непълноценното им функциониране. Обилните валежи предизвикват запушвания на шахтите, а и обичайните експлоатационни проблеми в целия град са сериозна пречка за цялостното функциониране на системата.

Водопроводите пък не са подменяни от 1976 г. и 45-годишните съоръжения постоянно аварират. Влагаме собствени средства, за да подновяваме ВИК, но цялостното обновяване не е по възможностите на малка община като нашата. Както ни е непосилно и да довършим строителството на ПСОВ, чиито градеж е започнал преди повече от 10 години, но е замразен по някаква причина.

 

[caption id="" align="alignleft" width="566"] Новите еднофамилни къщи са в типичния копривщенски стил[/caption]

Работите ли по програми за енергийната ефективност – както в общински, така и в жилищни сгради?

Нямаме блокове. Успяваме да съхраним духа на възрожденска Копривщица по отношение на жилищното строителство. Интересът към нас е огромен и не може да си позволим да излезем от стила на старата архитектура – с цветовата й гама, с покривните конструкции и т.н.

Имаме проблеми с някои от наследствените къщи, които притежават архитектурна стойност, но са неподдържани, с много, много наследници, някои от които са неоткриваеми в чужбина.

Предстои ни саниране на сградата на местната администрация. Трябва да призная, че до тази година общината нямаше изготвена Програма за енергийна ефективност. Такава вече има с нашия мандат и е за периода 2020 - 2022 г.

Горди сме с реализирания проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Любен Каравелов”, финансиран по схема за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Топлинната енергия е от котел на твърдо гориво. Подобно е положението и в детската ни градина, която също е санирана.

В резултат на приложените мерки, съчетани с подмяна на амортизирани съоръжения, са намалени значително разходите за електро- и топлинна енергия и което е особено важно, снижихме чувствително тези за поддръжка на съоръженията в образователната инфраструктура.

Продължаваме обновяването на уличните лампи с LED осветителни тела. В синхрон със световната политика всичките тези мерки водят и до екологични подобрения и ползи, което за нашия град е от особено значение. Не трябва никога да забравяме, че имаме целогодишно гости от цял свят. Сградите на образователната и на социалната инфраструктура, както и някои от нашите музеи, където през годините са извършвани необходимите ремонтни дейности, също са съобразени със съхранението на природата и на духа на града ни като исторически факт и туристическа дестинация. Националният събор на българското народното творчество в Копривщица например е вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО като еталон за най-добри практики за популяризиране на световното нематериално културно наследство. С това се гордеем.

[caption id="" align="alignright" width="530"] Възрожденска архитектура и строителство[/caption]

Понеже говорим за образованието, не мога да не спомена за нашите творчески контакти с Техническия университет в Габрово. С подкрепата и съдействието на община Копривщица авторитетното висше училище предлага за учебната 2020 - 2021 г. на нашите абитуриенти две специалности степен „бакалавър” – „Индустриален мениджмънт“ и „Дигитална администрация“, свързани пряко с развитието на региона.

 

Каква е визията Ви за развитие на общината, кои са приоритетите? Към какъв тип обекти се насочват инвеститорите и какви бизнеси ще се развиват?

Копривщица е град-музей, но и красиво място за живеене. Ако трябва с едно изречение да отговоря на Вашия въпрос, то то е стремеж за обединение на мислещи и можещи хора за доброто на всички. Внедряваме иновации, инвестираме в човешки капитал, развиваме туризма, пазим традициите и духовността. Емблема сме за зелен град и притегателна сила за биоинвестиции. Екотуризмът е най-динамично развиващият се отрасъл на световната туристическа индустрия, който започва да се оформя през 70-те години на ХХ век и се превърна в световен в началото на новото хилядолетие. Ние сме един от 27-те града, които спечелиха проект за развитие на екотуризъм.

Сега инвестираме в модерна инфраструктура, подобряване на условията за обслужване на туристи, създаване на нови продукти, атракции и реклама.

А промяната към по-добро, както и на останалите населени места в страната, става с труда и таланта на българските строители – наследниците на уникалните възрожденски школи. Горди сме, че Копривщица е еталон и в строително отношение.