Общини

Стефан Милев, зам.-кмет на община Плевен с направление „Проекти и хуманитарни дейности“: За 2021 г. общината разполага с около 110 млн. лв.

В. „Строител“ показва положителните практики, които се реализират от местните власти

Отчитаме нарастване на инвеститорския  интерес в Плевен

 

[caption id="" align="alignleft" width="785"] Водната каскада е част от големите обекти, изпълнени с европейски средства[/caption]

Г-н Милев, каква е равносметката Ви за трудната във всяко отношение 2020 г.? Какво е финансовото състояние на община Плевен и има ли направления, в които отчитате по-малки приходи?

Данните за 2020 г. показват, че събраните местни данъци и такси са с 3,3 млн. лв. по-малко в сравнение с тези през 2019 г. Заложените общи приходи във финансовата рамка бяха около 36 млн. лв., но изпълнението на плана спрямо предвижданията е 30 млн. лв. Това наложи да свием разходите миналата година и да намалим средствата за спорт и култура. Заради пандемията и голяма част от планираните събития бяха отменени.

Имаше периоди, в които обстановката беше доста усложнена в цялата страна, което се отрази на изпълнението на някои проекти и те се забавиха. Това бе най-вече в резултат на проблеми с доставките на материали, а и имаше много болни служители във фирмите. Нямаше начин графиците да не се удължават.

Изминалата година беше наистина трудна. Когато планирахме своя бюджет през 2019 г., не сме предполагали, че ще се разрази пандемия, а като дойде, никой не знаеше какво ще се случва. За 2021 г. сме направили разчетите така, че да разполагаме с реалистичен бюджет, който се базира на приходите от 2020 г., като в същото време не залагаме увеличение на размера на постъпленията.

 

Кои бяха големите обекти, които се реализираха на територията на община Плевен през 2020 г.?

След като през миналата година видяхме колко сериозна е ситуацията с COIVID-19 и как ограниченията влияят на дейностите, които бяхме планирали, насочихме усилията си към започнатите проекти и направихме всичко възможно да бъдат завършени в срок. Имахме три важни обекта за 2020 г., сред които бе този за обновяването на част от пешеходната зона на Плевен. Стойността на проекта е доста висока и обществените очаквания бяха той да се реализира в срок. Това се случи и пространството от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“ беше реновирано в рамките на графика, който бяха определили строителите. Благодарение на това сега имаме прекрасна нова отсечка в централната градска част.

[caption id="" align="alignright" width="460"] В Плевен 16 улици са ремонтирани основно със средства от ОПРР[/caption]

Тази година планираме да продължим с проектирането за останалата част от пешеходната зона, която остана неремонтирана. Целта е да имаме готовност и да осигурим финансиране от европейските средства, които Плевен ще защити в програмен период 2021 - 2027 г.

Другият голям проект, който започна през 2020 г. и е много важен за града, е свързан с подмяната на уличното осветление. Той е мащабен и в него са включени всички улици в Плевен, като те ще са с изцяло нови енергоспестяващи осветителни тела. По план дейностите трябва да приключат през май 2021 г. Смятаме, че от реализацията на проекта ще има значителни ползи – не само ще бъдат намалени разходите за осветление, но и улиците ще станат по-безопасни и ще се ограничи битовата престъпност.

Третият ключов обект, по който работихме миналата година, е водният цикъл на плевенските села Ясен и Буковлък. Той в по-голямата си част беше изпълнен през 2020 г. В Ясен и Буковлък бяха подменени ВиК мрежи, а улиците са преасфалтирани. Тук имахме изоставане от графика в частта, свързана с цялостната реконструкция на пречиствателната станция в с. Божурица, поради забавени доставки от други държави. Срокът за реализация беше удължен, но ще бъде наваксан, защото зимните месеци позволяваха да се извършват СМР.

 

Какви са приоритетите на общинската администрация, които намират отражение в бюджет 2021?

Както споменах, стремим се новият ни бюджет най-вече да бъде реалистичен. Залагаме ограничен размер на средствата, които очакваме да се съберат, но ако има повече постъпления от предвиденото, ще преразгледаме финансовата рамка. За 2021 г. разполагаме с около 110 млн. лв., като голяма част от тях са за делегирани от държавата дейности – социални, култура, образование. Собствените приходи са около 30 млн. лв. Инвестиционната ни програма е изготвена така, че да бъде изпълнена, като залагаме доста средства по различни европейски програми. Отделно имаме пари, които са ни отпуснати с постановления от Министерския съвет. Това е много важно за нас, защото допълнителното финансиране от кабинета е глътка свеж въздух за местните власти. В края на миналата година община Плевен получи 1,3 млн. лв. за обновяване на улици.

Държавата ни прехвърли за управление и централната част от парк „Кайлъка“, което беше изключително важно за нас и се случи след много искания от наша страна. Правителството ни отпусна 1 млн. лв. за поддръжка на парка – за окастряне на дървета, обновяване на алеите, поставяне на пейки, реновиране на детски площадки и др. Плевенчани очакваха това от доста време.

[caption id="" align="alignleft" width="451"] В града се реализира проект за цялостна подмяна на уличното осветление[/caption]

В новия ни бюджет сме предвидили средства за ремонт на автогара Плевен, която е вратата на нашия град. Планираме цялостно обновяване както на сградата отвътре, така и на секторите за спиране на автобуси. Стойността на строително-монтажните работи ще възлезе на 2,7 млн. лв., които ще бъдат осигурени посредством заем.

Имаме и още много други планове, които определяме като амбициозни, и смятаме те да станат факт през тази година. Един от проектите е за закупуване на 14 електробуса за 18 млн. лв., които трябва да подобрят транспортното обслужване най-вече в индустриалната зона и към близките малки населени места, които са част от общината. Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ ще изпълним ремонт на две улици и надлеза към жк „Сторгозия“. Тези пари бяха спестени при обществени поръчки и ни бяха предоставени от Управляващия орган на „ОПРР 2014 – 2020“. Стойността на дейностите е 4 млн. лв. Това показва, че и извън бюджета на общината можем да реализираме важни за града обекти.

Друг голям проект, който ще стартира в началото на март, е рекултивацията на старото сметище за битови отпадъци. Стойността му е 12 млн. лв. Целта е максимално бързо да приключи техническата рекултивация на депото, за да не търпи държавата санкции от ЕС.

Планирали сме още основни ремонти на улици в града. Ще работим и по друг проблем, който безпокои плевенчани - бездомните кучета. Държавата ни прехвърли сграда, която смятаме да обособим за приют за тези животни. Имаме подготвен проект и предстои да внесем в Общинския съвет доклад, за да получим становище от него как да реализираме тази идея - със собствени средства, заем или посредством европейско финансиране. Виждането на администрацията е, че приютът най-бързо може да стане факт с кредит.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Обновеният център на града[/caption]

Какви са плановете Ви по отношение на обновяването на образователната и културната инфраструктура?

Община Плевен спечели проект с финансиране от Министерството на образованието и науката за изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“. Подобно нещо не се е случвало в последните 20 години. Очакваме от държавата да получим терен, върху който да бъде построена. Към момента възпитаниците на учебното заведение се обучават в две сгради. 160 хил. лв. ще вложим в подмяна на дограмите в две детски градини. Имаме и спечелено финансиране от Проект „Красива България“ за подмяна на ел. инсталация и създаване на перилно помещение в ясла „Чайка“.

Ще продължат и дейностите в парк „Кайлъка“. Там има летен театър и планираме през 2021 г. да бъде извършено проектиране, за да сме наясно какви средства са нужни за неговия ремонт и той да бъде включен за финансиране през програмен период 2021 - 2027 г.

 

Няколко пъти споменахте обекти с европейско финансиране. Какви са резултатите от програмния период 2014 - 2020 г.?

За този период в община Плевен са инвестирани приблизително 46 млн. лв. Няма да може да усвоим около 2 млн. лв., защото трябваше да бъде ремонтиран Драматичният театър „Иван Радоев“. Стойността на проекта, които е подготвен, е 6 млн. лв., а свободният ресурс, с който разполагаме, е 2 млн. лв.

Средствата, които ни бяха предоставени основно по „ОПРР 2014 - 2020“, бяха вложени максимално добре. Изградихме видео наблюдение на 16 кръстовища, обособихме тикет система, която очакваме да заработи всеки момент. Екологичният транспорт също беше във фокуса ни. Бяха реновирани и знаковите за града обекти – Водната каскада и Градска градина в централната част. Обновихме основно 16 улици. Всички вложения в последните години допринесоха за по-хубавия облик на цялата община. Резултатите са видими за гражданите.

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] Вторият етап от модернизирането на пешеходната зона е реализиран през 2020 г.[/caption]

А през новия програмен период към какъв тип проекти ще се насочите?,

Община Плевен е един от водещите градски клъстери в Северозападен регион на планиране от ниво 2. Това обединение ще разполага с индикативен бюджет по Програмата за развитие на регионите, но все още не знаем какви средства ще може да инвестираме.

[caption id="" align="alignleft" width="488"] Държавата прехвърли през миналата година централната част от парк „Кайлъка“ за управление на община Плевен[/caption]

Фокусът през 2021 - 2027 г. ще бъде насочен към повишаване на икономическото развитие на териториите в общината, от една страна, и на клъстера, от друга. Този подход е правилен, защото ще можем да реализираме проекти със съседните на нас общини - например да се обособят индустриални зони. Дори във време на пандемия този тип обекти се оказа много интересен за инвеститорите, заявяват се намерения. Смятаме, че това е добра възможност за усвояване на допълнителни средства от общините. Ще има и ресурс, който да бъде използван за градската среда, за транспорта. Ще разполагаме и със средства за развитие на спорт и на туризъм, в програмен период 2014 – 2020 г. почти нямаше предвидени финанси за тази сфера, а това е един от проблемите в Плевен.

 

Колко са строителните разрешителни, издадени в община Плевен през 2020 г., и към какъв тип обекти проявяват интерес инвеститорите?

 Отчитаме нарастване на инвеститорския интерес в Плевен, който е насочен основно към изграждането на еднофамилни жилищни сгради. Той донякъде се дължи на факта, че на територията ни има Медицински университет. Направиха се няколко по-големи завода, които оперират в общината. В града се разкриват нови работни места.

[caption id="" align="alignright" width="585"] Администрацията планира да изгради приют за бездомни кучета в сграда, предоставена от държавата[/caption]

Общо за 2020 г. са издадени 370 строителни разрешителни. Като цяло отчитаме раздвижване и се надяваме този тренд на повишение на търсенето на жилища да продължи. Това ще мотивира представителите на общинската администрация да се справят още по-добре със своите задължения.

 

В . „ Строител“ и НСОРБ реализират съвместно рубриката „Кметовете говорят“. Какво е Вашето мнение за рубриката и за изданието на КСБ?

В община Плевен получаваме редовно вестника. Моето мнение е, че рубриката „Кметовете говорят“ е много полезна. Чрез нея в. „Строител“ показва положителните практики, които се реализират от местните власти, и как се справят с различните трудности. Добрият опит, който се презентира, също ни помага много. Когато видим как се изпълняват различни проекти, какви са идеите на различните администрации, си сверяваме часовника и подобряваме качеството на нашата работа. Смятаме, че това е една чудесна рубрика. Когато се показват положителните страни от дейността на местните власти, резултатът винаги е добър.