Новини

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков: Бюджет 2021 г. е амбициозен, но и революционен

20% от средствата, които държавата ще получи от Европейския съюз, ще дойдат в Северозапада

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Поглед към крепостта „Баба Вида“ и Дунав мост Видин - Калафат[/caption]

Заедно с нашите съграждани ще превърнем Видин в „перлата“ на Дунав

Д-р Ценков, каква е равносметката Ви за изминалата 2020 г.? Какво сочи изпълнението на бюджета? Как се отрази пандемията на приходите и като цяло на работата на общината?

2020-а беше наистина много тежка година за мен като кмет и за община Видин. Това, че съм за първи мандат начело на местната администрация, поражда само по себе си трудности – моята неопитност ме изправи пред доста предизвикателства. Такива бяха приключването на проектите за ремонтa на централната пешеходна зона и за модернизация на две видински училища. Но успяхме да финализираме всичко в срок.

Пандемията изправи не само местната администрация пред сериозна криза, но и цялото общество. За пръв път нашето поколение се сблъсква с такъв проблем, който засегна всеки един човек и постави в сложна ситуация институциите. Радващо е, че както областният, така и общинският кризисен щаб овладяват успешно възникващите обстоятелства. В трудно положение се оказа и МБАЛ „Света Петка“, но с подкрепата на местните власти и на държавата и там вече нещата се нормализираха.

Въпреки всички перипетии ние съумяхме да овладеем финансовите процеси в община Видин, това показват и данните на Министерството на финансите (МФ). Дори нещо повече – вдигнахме събираемостта за пръв път до над 83%, независимо че с решение на Общинския съвет (ОбС) освободихме много фирми от заплащането на наеми за използваните от тях обекти общинска собственост. Така благодарение на водената икономическа политика излизаме от списъка на МФ като рискова община.

Постигнахме това независимо от натрупаните в предходните мандати задължения. Те включват над 8 млн. лв. към РИОСВ – Монтана, от невнесени отчисления по Закона за управление на отпадъците. Поради което усилията ни са насочени към намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в Регионалното депо чрез въвеждане в него на инсталации за сепарация и компостация. Също така правим погасителен план, за да изчистим постепенно тези задължения към РИОСВ. Освен тях общината трябва да връща и пари по проект, финансиран в предходни мандати от Оперативна програма „Околна среда“. Натрупани са задължения за 6,5 млн. лв. – неправомерно изразходвани средства от община Видин през програмен период 2007 – 2013 г. по първия етап за пречиствателната станция, както и натрупани лихви над 3,5 млн. лв. След моите и на екипа ми усилия и водените разговори с Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ към МОСВ размерът на лихвите бе преизчислен до 104 хил. лв. Сега водим дела по наложена глоба за нарушения при изпълнението на втория етап на проекта за пречиствателната станция – заради неправомерна промяна на един от експертите ни е наложена санкция от 4,5 млн. лв.

И на мен ми е крайно неприятно, когато предходният кмет говори, че е оставил общината в цветущо финансово състояние. И то при положение, че още в първия месец от нашия мандат установихме над 2 700 000 лв. неразплатени средства към контрагентите на общината, които сме ги стопили до една трета. Така че, независимо от наследството, което сме поели, все пак Видин върви по своя правилен път.

 

[caption id="" align="alignright" width="800"] Централна градска част, в дъното е сградата на общината[/caption]

Кои бяха по-значимите проекти, които бяха реализирани през изминалата година? Имаше ли такива, които се наложи да бъдат забавени или отложени поради променената ситуация в страната?

Вече споменах, че приключихме успешно проекта за ремонт на централната пешеходна зона, който тотално промени визията на Видин. Финализирахме и проект „Модернизация на образователната инфраструктура в град Видин“, по който бяха включени Професионалната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“. И двете училища изглеждат фантастично, разполагат вече и с модерни спортни зали.

През миналата година завърши и санирането на няколко жилищни блока. Тъй като в някои случаи има жалби от страна на граждани относно изпълнението, община Видин създаде свое звено за инвеститорски контрол, каквото досега не е имало – колегите, които са в него, изключително внимателно следят работата на фирмите.

В рамките на 2020 г. проведохме процедурите по много важния проект, който ще окаже положително влияние по отношение на проблема с фините прахови частици. Видин е сред трите града в България с най-мръсен въздух. Успяхме да стартираме изпълнението на първия етап на този проект, независимо от трудностите и от атаките – жалко е, че хора, които са работили за община Видин, се опитаха да попречат над 3000 домакинства да сменят печките си на дърва и въглища с климатици и камини на пелети.

Ключово за 2020 г. е, че успяхме да се откъснем от зависимостта си от външни фирми за дейности като озеленяване и чистота – това вече го вършим ние и Видин и останалите населени места са доста по-чисти и поддържани. Новото Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ започна кампания по почистване на града от табела до табела, както и поетапно влиза във всички квартали. Разликата е видима за нашите съграждани. Поставили сме си за цел да почистим всички културно-исторически паметници и забележителности, за да придобие Видин съвсем друг облик.

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] СУ „Цар Симеон Велики“[/caption]

Един от големите инфраструктурни проекти, който се реализира в момента с държавно финансиране, е скоростното трасе Ботевград – Видин. Какви са очакванията Ви за ползите от него?

Аз съм един от хората, които вдигнахме първите протести с настояване за изграждането на този път. Подкрепиха ни хиляди наши съграждани, които пожелаха този изключително важен и необходим проект да се осъществи. Община Видин извърши в много кратки срокове всички процедури – например успяхме в рамките на четири работни дни да връчим над 1000 уведомления на хората, чиито имоти се отчуждават, тъй като влизат в обхвата на трасето.

[caption id="" align="alignright" width="530"] Общинският драматичен театър[/caption]

Надявам се този път убиец, какъвто е Е79 в отсечката си Монтана – Видин, след две години да стане магистрален. Така ще се изпълни дълголетната мечта на поколения видинчани. А моята мечта е още през този мандат да започнем активни разговори с Агенция „Пътна инфраструктура“, с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерския съвет за строителството и на пътя през Петрохан. Това ще доведе до значително скъсяване на времето за пътуване от Видин до София.

 

Местните власти работят по новите бюджети. Какво предвижда Вашата финансова рамка?

За 2021 г. община Видин ще разполага с близо 9 млн. лв. повече спрямо 2020 г., като размерът на бюджета ще е над 51 млн. лв. Важното обаче са новостите, които въвеждаме с него. За пръв път в историята на България, разбира се, спазвайки Закона за публичните финанси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и всички останали нормативни актове, даваме самостоятелност на населените ни места. За тях са предвидени над.

700 000 лв. И ако се покаже добро управление на този ресурс, можем да утвърдим модел, който да заимстват и други общини – надявам се, че Видин ще стане флагман в това отношение.

Също за пръв път в бюджета за 2021 г. се предвиждат средства за ремонт на всички сгради на детски градини, като тук влизат и филиалите. Новост са и планираните пари за археология, с които подкрепяме продължаването на разкопки на античния римски град Бонония – обектът, който в момента археолозите проучват, се намира в кв. „Калето“, което е най-старата част на гр. Видин.

Отпускаме и повече средства за спорта – но при строга финансова отчетност. Това, което наблюдавам, е, че, от една страна, упрекват общината, че не обръща достатъчно внимание на спорта, а от друга - виждам безхаберно отношение към финансите на спортните клубове. И това е довело до сегашното състояние и във футбола, а и в други спортове. Лично аз смятам, че трябва да дадем приоритет на значимите за Видин спортове, каквито са баскетболът, волейболът, гребането, леката атлетика, футболът. Ние ще направим всичко възможно да подкрепим и усилията на спортните клубове за намиране на дарители и спонсори, като това ще става напълно прозрачно.

От началото на тази година създадохме нов Общински културен институт „Дунав“. Значителни средства в бюджета за 2021 г. отделяме за организирането на различни фестивали. Надявам се до края на мандата Видин да се превърне в един от най-модерните фестивални центрове в България.

Много можем да говорим за бюджет 2021. Аз се спрях само на някои от параметрите. Този бюджет е амбициозен, но смятам, че той е и революционен, защото поставя нещата на съвсем друга плоскост.

 

[caption id="" align="alignleft" width="567"] Д-р Ценков инспектира асфалтирането на улици в града[/caption]

Какво предстои да стартира като СМР за обновяването на образователна, социална, културна, пътна, екологична инфраструктура?

Както казах, в бюджета ни за 2021 г. залагаме значителни средства за ремонт на общински сгради. Предвидени са инвестиции за подмяна на улично осветление в града и останалите населени места с енергоспестяващо. В поименния списък за капиталови разходи са включени над 100 обекта – улици и междублокови пространства, които ще бъдат асфалтирани. Планираме и изграждане на нови кръгови на няколко ключови кръстовища във Видин. Опозицията ни упреква, че предоставените ни с постановление на Министерския съвет 2 750 000 лв. са за ремонт на улици и междублокови пространства само в града, но ние имаме и свои средства за капиталови разходи, които да насочим към селата, както и правим – вече споменах, че за тях отделяме значителен ресурс от 700 000 лв.

През тази година ще започнат СМР и по проект „Реставрация и адаптация на Синагога Видин в Културен център „Жул Паскин“. В момента тече срокът за изработване на инвестиционния проект. Предстои и реализацията на последния етап от ремонта на централната пешеходна зона на Видин в участъка от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“. Стартира и проектът за строителство на нови социални жилища. В ход е и обществената поръчка за избор на изпълнители за въвеждането на мерки за енергийна ефективност в още 13 многофамилни жилищни блока. Ще бъде ремонтирана и сградата на общината. Значителни финанси са предвидени за подобряване на облика на градските градини във Видин – това включва и асфалтиране на алеи, чиито настилки са компрометирани. Смятаме да изградим и няколко модерни детски площадки. Кандидатствахме с проект пред „Уолтопия“ за разполагане на голям атракцион.

С много усилия от моя страна и на екипа ми успяхме да променим Видин видимо. Затова с още по-голяма увереност повтарям непрекъснато, че заедно с нашите съграждани ще превърнем Видин в „перлата“ на Дунав. Това вече се случва.

 

[caption id="" align="alignright" width="535"] Връчване на ключовете на новата техника за общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“[/caption]

През новия програмен период Северозападният регион ще получи значително финансиране по различни европрограми. Разработвате ли проекти, за които ще търсите средства от ЕС? В каква посока се насочвате?

Въпросът е много удачен, защото 20% от средствата, които държавата ще получи от Европейския съюз, ще дойдат в Северозапада, като приоритетните градове са Видин и Плевен. Това е един значителен ресурс. Важна сфера, към която общината насочва своето внимание, е енергийната ефективност. Един от приоритетите ни за програмен период 2021 – 2027 г. ще бъде всички общински сгради да бъдат обследвани, да се разработят проектите, за да имаме готовност, когато стартират оперативните програми, да кандидатстваме и да получим финансиране.

Тема, от която видинчани се интересуват изключително много, е какви мерки предприема общината за откриване на работни места. Едно от нещата, които правим в тази посока, е създаване след решение на ОбС на общинско предприятие по енергетика. С него ще започнем поетапно подмяната на всички осветителни тела на уличното осветление с LED, което ще доведе до 70% икономии при разходите за ток. Дружеството ще търси и възможности за изграждане на малки ВЕИ централи – има много общински имоти, където могат да се направят например малки соларни станции. Така ще се открият много работни места, а това ще даде и голям престиж на града ни. Енергийното дружество ще работи и за снабдяването на Видин с газ.

Като цяло проектите, които са свързани с енергетиката, ЕЕ, чистотата на въздуха и, разбира се, с иновациите, ще са приоритетни за общината.

 

А какъв е инвеститорският интерес към Видин? Какъв е броят на издадените строителни разрешителни и за какъв тип сгради?

Въпреки пандемията през цялата минала година аз и екипът ми не спряхме да провеждаме срещи и разговори с потенциални инвеститори. Надявам се да успеем да привлечем предприемач, който да позиционира във Видин производството на слънчеви панели – водим такива разговори. Инвеститори закупиха част от бившата Бирена фабрика, където ще бъде разкрито производство в сферата на леката промишленост. Има проявен интерес и в областта на земеделието. Няма да скрия в тази връзка, че моята мечта още преди изборите е изграждането на консервна фабрика. Собствениците на най-голямата винарска изба в община Видин – „Бонония Естейт“, планират строителството на дестилерна в с. Гомотарци, където доста хора ще намерят препитание. Очаквам, че изграждането на бъдещата магистрала също ще даде тласък за развитие на икономиката. Съвсем естествено е по самото трасе да бъдат изградени бензиностанции, паркинги и т.н. и това също ще генерира работни места.

[caption id="" align="alignright" width="603"] Крайдунавският парк и „Баба Вида“[/caption]

Активно работим и с Българската агенция за инвестиции. Община Видин всячески подкрепя инвеститорите, включително чрез политика на нулева корупция. В момента се работи по нов Общ устройствен план на община Видин, както и по такъв на гр. Видин, в който сериозно внимание обръщаме на индустриалните зони, като важна предпоставка за привличането на инвеститори.

 

Каква е Вашата визия за развитието на общината в следващите години?

Надявам се 2021 да е преломната година. Видин е старопрестолен град с изключителни културно-исторически забележителности, с единствения запазен средновековен замък. Представям си една компилация между нашата невероятна двехилядолетна история и бъдещите иновации. Мечтата ми е Видин да се превърне в прекрасен туристически център за културно-исторически, религиозен, воден, балнеолечебен и СПА туризъм. И вярвам, че това ще се случи.

 

В. „Строител“ и НСОРБ съвместно реализират рубриката „Кметовете говорят“. Какво е Вашето мнение за нея?

Това е една чудесна инициатива, защото дава възможност на кметовете на общини да представят работата си, при това на страниците на авторитетно издание, каквото е вестник „Строител“.