Общини

Кметът на Лясковец Ивелина Гецова: Приоритет е строителството и реконструкцията на водопроводната мрежа в съставните села

В общината вече са обособени три промишлени зони

Основна задача е превръщането на Лясковец в модерно и привлекателно място за младите хора

Д-р Гецова, община Лясковец се намира на кръстопът. Как това благоприятства развитието й?

Лясковец е град със 140-годишна история. Стратегическото разположение, което общинският център и петте прекрасни села на територията ни заемат на картата на България, е една от причините да ни наричат „Отличници в реализирането на проекти“, и то с основание. Всичко, което направихме през последните години, е доказателство за упорития труд на екипа ми, който разработи редица проекти. Заедно успяхме да превърнем мястото, в което живеем, в по-добро, по-красиво, уютно и привлекателно – за нас, за приятели, гости и туристи.

[caption id="" align="alignleft" width="720"] Изглед към общинския център[/caption]

Най-образно казано, се намираме на кръстопътя на страната. Близо са важните национални пътни артерии, до жп и въздушни транспортни точки сме, но не само мястото е определящо за успехите ни. Нашият съгражданин Павел Калянджи, първият българин, който прави опит за описание на селище, още преди близо две столетия е казал, че Лясковец е „Прелестно място по местоположението си“ и че „природата твърде щедро ни е дарила с всичките добрини, нужди и необходими за человека потреби“. И когато това е съчетано с трудолюбие, се получава отличната комбинация – развиваме се и градим.

Следвайки основните приоритети на управленската програма, с екипа ми набелязваме и нови цели, не спираме да дерзаем. Преди всичко главна задача за нас е повишаване благосъстоянието и стандарта на живот, инвестиране на наличните и осигуряване на нови ресурси за превръщане на община Лясковец в модерно и привлекателно място за младите хора и предпочитано място за развитие на бизнеса и туризма.

 

Какви икономически дейности се развиват в общината, правят ли се инвестиции, откриват ли се нови работни места?

Икономиката на Лясковец се характеризира с преобладаващ дял на промишлеността и селското стопанство. Ние разполагаме с местни ресурси и възможности за териториално развитие на населените места, географска и функционална свързаност с икономическите центрове Велико Търново и Горна Оряховица. През 2018 г. в общината са регистрирани рекордните за последните девет години 406 предприятия. Увеличението на броя им подсказва, че има позитивни нагласи за растеж не само на местната икономика, но и на националната. Общината е част от Икономическия център „Велико Търново“ и независимо че територията ни се явява периферна, през последните години регистрираме значителен икономически ръст и приносът й в произведената продукция нараства.

В Лясковец са обособени три промишлени зони. Най-новата е на югоизток и в тази посока градът ни се разраства. В нея разгръщат дейността си едни от най-големите предприятия и наличието им води до съвсем ниската безработица, като те осигуряват заетост и на хората от целия регион. Безработицата в общината е приблизително 0,9 процентни пункта под средните нива в страната.

Ние реализираме редица политики и инициативи за привличане на нови инвестиции, като цяло интересът продължава да расте и да е в непрекъсната динамика.

 

[caption id="" align="alignright" width="800"] Църквата „Св. Никола“[/caption]

Какъв е броят на строителните разрешения за изминалата година и от началото на тази?

2020 г. беше много трудна за всички ни. Ще я запомним с началото на пандемията от COVID-19. Надяваме се тя да не сложи твърде лош отпечатък напред в бъдещето. Но въпреки това строителните разрешения не са никак малко. Броят им е 70, като за 2020 г. имаме 52 разрешения, а от началото на 2021 г. до момента те са 18. Естествено в града са повече – 34 за предходната и 11 от началото на настоящата година до сега. По селата ни най-много са за с. Драгижево – 5 през 2020 г. и 4 – през 2021 г., 6 са издадени в с. Мерданя през 2020 г., а общо за целия период разрешителните в с. Козаревец са 5, в с. Джулюница 3, а в с. Добри дял само 2.

В града строителните книжа са за производствени складове, фотоволтаични централи, автомивки, автокомплекс, фирмени магазини. Няколко разрешения са за изграждане на жилищни обекти и такива за строеж на сгради с допълващо застрояване. По селата предназначението е почти същото – обекти за производствена дейност, за преработка на мляко, зърнобаза, спортна площадка и др.

 

Какво е състоянието на пътната и уличната мрежа след зимния сезон?

Общинската пътна мрежа е с обща дължина 43,471 км. Трасетата на шест от тях обслужват и съседни общини. В момента се изпълнява ремонт на пътя Джулюница – Горско Ново село. Наскоро приключи и обновяването от Лясковския кантон до разклона за гр. Златарица. Нормално е след зимния сезон инфраструктурата да се нуждае от възстановителни дейности. Имаме сключен договор по ЗОП с фирма „Пътни строежи“ за ремонт, рехабилитация и ново строителство на улици в общинския център и в отделните населени места. Предвиждаме също и реконструкция на тротоари и междуквартални пространства, а с радост искам да споделя и, че много скоро жителите на най-голямото ни село Джулюница ще се радват на обновен път. Републиканското трасе Джулюница – Златарица е с дължина над 15 км и е едно от най-проблемните на територията ни. Отсечката е важна регионална връзка на общините Лясковец, Златарица и Елена и в по-голямата си част от години е в незадоволително състояние. От доста време този проблем вълнуваше хората, ползващи пътя ежедневно, и благодарение на доброто сътрудничество между кметовете на трите общини ремонтът ще стане факт и ще се пътува комфортно.

 

[caption id="" align="alignleft" width="711"] Къща за гости „ЕПОХИ-1871“[/caption]

Какво предстои като строителни дейности по водопроводната мрежа?

Община Лясковец се обслужва от хидровъзел „Йовковци”, който водоснабдява Велико Търново и региона. Общата дължина на водопроводната мрежа на територията ни е приблизително 118,970 км. Но по нея има корозия и пукнатини, водещи до загуба на вода, и това налага необходимост от ремонти на водопреносната мрежа. С оглед нормативните промени на национално ниво, формирането на регионални асоциации и специализиран „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който да се грижи за инвестициите в сектора, ролята на общинската администрация е силно ограничена. Нашите възможности са свързани най-вече с изпълнение на СМР на разпределителната мрежа в партньорство с „ВиК Йовковци“.

Наш основен приоритет е строителството и реконструкцията на водопроводна мрежа в съставните села, както и поетапна подмяна на ВиК инфраструктурата в града и усилено работим по него. Представили сме две проектни предложения в ПУДООС в сектор „Управление на водите“, разработени след идентифицирани нужди сред населението в малките населени места. Те са за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на селата Добри дял и Джулюница. Стойността на първото е 2 531 648 лв., а второто е за 5 387 416 лв. Към настоящия момент предложенията се разглеждат и се очаква резултат от оценяването.

 

Разкажете ни повече за селата в общината. Как се грижи администрацията за читалищата, детските градини и училищата. Изграждат ли се спортни площадки за младите хора?

Модернизирахме сградите на читалищата в с. Козаревец и в гр. Лясковец, като внедрихме мерки за енергийна ефективност. Смело мога да кажа, че те се превърнаха в едни от найкрасивите и модерни духовни средища въобще в региона ни. Същият облик придобиха и трите детски градини и двете начални училища в общинския център, след като реализирахме проекти за енергийна ефективност. НУ „Никола Козлев“ вече е с ново предназначение и там сега се предлага пакет от разнообразни социални услуги. Продължаваме да модернизираме и интериора на детските градини и не само – работим и по дворните им пространства. По Проект „Красива България” благоустроихме площадки за игра за деца до 3 години в двора на детска ясла „Мир” в Лясковец. Напълно обновен е вътрешният двор на най-старото лясковско училище „Цани Гинчев“ – то е със 115-годишна история. В момента се реализира и проект, финансиран по Националната кампания „Чиста околна среда“, по който се изгражда площадка за игра със зона за отдих в един от оживените квартали на Лясковец. От новата придобивка ще се възползват много деца и младежи, като половината от средствата са осигурени от ПУДООС, а останалите са от бюджета ни.

Спечелихме и проект за ремонт на СУ „М. Райкович” и ОУ „П. Р. Славейков” в с. Джулюница, също и проект за възстановителни работи на читалището в с. Мерданя. Предвидена е и реконструкция и обновяване на кметството в с. Добри дял, както и на административната сграда на общината, като СМР ще започнат всеки момент. Ще се направи външна изолация, подмяна на дограми и осветителни тела, реконструкция на отоплителна инсталация, топлоизолиране на стени и т.н. С реализацията на проекта ще приключим напълно с енергийното обновяване на всички общински сгради от образователната и културната инфраструктура.

По отношение на спорта също направихме много. Рехабилитирахме стадион „Михаил Алексиев“ в града, игрищата и прилежащите постройки – съблекални, бани и т.н. Съвсем скоро приключихме с основния ремонт на обслужващата сграда към спортния комплекс, финансиран по „Красива България”. Също така успяхме да модернизираме и спортната площадка към стадиона по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това е поредна инвестиция на общината в подобряване на спортната инфраструктура, след като преди това в найголемия квартал „Черникова бара” изградихме за деца и възрастни комплекс, предлагащ модерни съоръжения за различни видове спорт – волейбол, футбол, баскетбол, тенис.

[caption id="" align="alignright" width="800"] Комплекс „Светицата“[/caption]

Скоро приключихме и партньорски проект с побратимения ни град Виделе по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014–2020“. По него в Лясковец бяха изградени разнообразни атракции и зона за рекреация, изкуства и спорт. Aлeйнaтa мpeжa на парка e oбoгaтeнa c нoви пeшexoдни вpъзки и вeлocипeдни тpaceтa. В него има пет зони с различни фyнкциoнaлности – маунтинбайк писта, скейтборд, както и арт зона, детска площадка с образователни игри за най-малките и пространство за рекреация. По същия проект приключихме обновяването на центъра на Козаревец, което е третото село в общината с променен облик на площада, след като преди това успяхме да реализираме същите дейности в с. Джулюница и с. Драгижево. Центърът на Козаревец и дворът около близкото читалище са с нови алеи, създадени са възможности за провеждане на масови мероприятия на построена открита сцена на две нива. В зоната около сцената са монтирани пейки, изцяло са подменени тротоарите, изградена е детска площадка и беседка. По същата трансгранична програма преди това изпълнихме реконструкция и на знакова обществена сграда в Лясковец – бившия Младежки дом, и сега модерните му зали са предпочитано място за срещи, презентации, изложби, конкурси, творчески изяви и празници. В обекта са инвестирани над 500 хил. лв.

Наша мечта е да осъществим реконструкция на още една забележителна сграда, намираща се в самия център. Имаме готов проект за старото кино, но все още не разполагаме с финансиране. Искаме да го превърнем в комплексен център за обслужване с художествени галерии и зала за сватбени ритуали и се надявам, че скоро и това ще стане.

 

Разкажете ни за партньорството Ви със съседните общини и за съвместната работа с Местна инициативна група (МИГ) „Лясковец - Стражица“.

Като част от агломерационния ареал Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец имаме силни функционални връзки с тези общини от триградието, а със Стражица контактите ни се засилиха посредством създадената МИГ. Тя работи на наша територия от 2010 г., като вече има успешен първи период с реализирани инвестиции в различни сектори за 3 млн. лв. В момента МИГ изпълнява нова Стратегия за развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие”, която е с предвидени средства от ПРСР и ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 4 419 745 лв.

[caption id="" align="alignleft" width="709"] НУ „Цани Гинчев“ след ремонт[/caption]

Сътрудничеството на община Лясковец като учредител на МИГ е ползотворно и дългосрочно. Съседната Стражица допълва нашето успешно партньорство. До края на 2023 г. чрез МИГ ще реализираме публични инвестиции в размер на над 1 млн. лв. по мерки от ПРСР в подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата. Ще бъде оползотворен и потенциалът по отношение на туризма, тъй като на територията на общината има съхранена и чиста околна среда, уникални природни дадености, исторически и културни ресурси, значимо биоразнообразие, автентична местна кухня с традиционни за региона рецепти, изпълнени изцяло с биопродукти от региона.

Ще спомена още някои проекти към МИГ като „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, такива има и за ремонт на спортни и детски площадки, за създаване на устойчива заетост в публичните услуги и други. Местните читалища, детските градини и училищните настоятелства имат вече натрупан опит и капацитет и работят успешно по реализацията на свои проекти, финансирани от МИГ, като целта е запазване на духовния и културния живот на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони.

 

[caption id="" align="alignright" width="788"] Обновената сграда на Младежкия дом[/caption]

Как развивате туризъм и строят ли се нови къщи за гости или други обекти?

Приоритет ни е разработването на туристически маршрути, като обогатяваме и създаваме нови атракции в единствения по рода си в България Музей на гурбетчийското градинарство, който е най-интересната за туристите забележителност в града ни. А многото ни църкви създават потенциал за културен и поклоннически туризъм. В Лясковец има значителен брой архитектурни паметници с местно и национално значение - манастирът „Св. 40 мъченици” до с. Мерданя, църквите „Св. Димитър”, „Св. Никола”, „Св. Атанас”, „Св. Васил”, „Св. Георги”. Пет красиви храма в град с мащабите на Лясковец и още седем в селата ни, както и два манастира, бих казала, си е цяло богатство. През годините успяхме по едно или друго направление да реконструираме четири от църквите в гр. Лясковец и тези в с. Драгижево и с. Козаревец. Те са собственост на Светия синод, но в добро партньорство между общината и църковните настоятелства нещата се случват, а скоро ще има подобрения и в двата манастира. Архитектурно богатство за лясковчани и привлекателна за туристите е и запазената във възрожденски стил с множество старинни къщи калдъръмена улица „Никола Козлев”, която също реставрирахме.

[caption id="" align="alignleft" width="709"] Детска площадка в с. Козаревец[/caption]

Петропавловският манастир „Св. св. Петър и Павел“ е също притегателен център. Сполучливият избор на място, композицията и добрият му външен вид, красивата гледка около обителта предизвикват интереса на много гости. Имаме бъдещи намерения и за обособяване и развитие на зона за спорт и отдих в местността до и покрай манастира, както и за изграждане на посетителски туристически център, пешеходни пътеки, изгледна площадка и др. В местността се провеждат редица фестивали и събори, като „Хоро се вие край манастира”, наричан Малката Копривщица, също най-мащабния в страната животновъден форум - националния Събор на овцевъдите, който събира хиляди гости. По време на посещенията си при включването в тези културни прояви те имат уникалната възможност да отдъхнат и сред природата, ползвайки услугите на комплекс „Светицата”, или да отседнат в „Лесопарка” и ваканционното селище „Манастира”, разположени в тихи и живописни местности. Те са най-близките и удобни туристически обекти до епицентъра на националните събори, които споменах. Към края на 2020 г. в общината ни са налични места за настаняване в хотели и къщи за гости с общ капацитет от 334 легла и един къмпинг, разположен в с. Драгижево. Има интересни и уютни семейни комплекси с изключително вкусна местна кухня, като най-предпочитаното напоследък бижу в Лясковец е реставрираната по уникален начин къща за гости „ЕПОХИ-1871“, ситуирана в близост до Музея на градинарството. Сградата е със 150-годишна история и съчетава традиции, поминък, старовремски и модерен бит в духа на различните епохи.

Степента на изграденост на туристическа инфраструктура е все още недостатъчно задоволителна, но ние работим по това и замисляме мероприятия за създаване на цялостен туристически продукт с общ маркетинг и предлагане. За селата също имаме нови идеи – възнамеряваме например да доразвием и красивите местности Романа и Попенец в Джулюница и Козаравец и да изградим и там зони за рекреация и отдих. С упоритост, търпение, работа и отдаденост всичко се постига. Хубавите неща се случват бавно, но когато човек създава със сърце и душа, няма как да не осъществи това, за което мечтае. А аз искам Лясковец и китните ни села да се развиват. Да пазят духа на предците, но и да са модерни, подредени и привлекателни. Искам хората да живеят като щастливи стопани на родния си край.