Общини

Димитър Иванов, кмет на община „Марица”: Община „Марица“ е шампион по сертифицирани инвеститори

С 4 млн. лв. ще решаваме проблемите в областта на пътната инфраструктура в нашите села

Г-н Иванов, община „Марица“ бе посетена от посланика на САЩ в България Н.Пр. Херо Мустафа. Бихте ли разказали повече за тази визита?

Много се радвам, че такъв високопоставен дипломат беше в нашата община. Посещението на Н.Пр. Мустафа беше организирано така, че тя да може да види всичко, което правим заедно с държавната власт и бизнеса. Усилията ни вървят ръка за ръка и затова успехите на местната администрация са значителни, видими и имат сериозна перспектива. Като администрация се грижим документооборотът, от който зависи бизнесът, да бъде придвижван в рамките на законоустановените срокове независимо от пандемията. Фактите са красноречиви, като и тази година се очертава да има чувствителен ръст на разрешителните за строежи на бизнеса – от началото на годината те са над 350.

Наред с тази си функция ние подпомагаме продължаващото развитие на „Тракия икономическа зона” (ТИЗ) и на Учебен център в Индустриална зона „Стряма” на община Раковски, който бе посетен от Н.Пр. Херо Мустафа. Правим всичко възможно да подпомагаме подготовката на кадри за бизнеса в зависимост от неговите потребности. В тази връзка ще кажа, че преди две години едно от нашите най-големи училища - в с. Калековец, стана средно специално. В него децата паралелно с общообразователните предмети могат да придобият и знания за своята бъдеща професия, да се квалифицират в областта на металообработването, електротехниката, производството на хладилна и осветителна техника, на автомобилната индустрия и т.н.

Направихме учебен център в Индустриална зона „Стряма”, защото там имаше подходяща за това сграда. Разбира се, той няма да бъде единственият в общината. С Фондация „Америка за България”, които са наши партньори в „Тракия икономическа зона”, работим по подготовката на втори учебен център, за което им благодарим. В центъра ще има оборудване по роботика и различни машини и учениците, преди да навлязат реално в производството, ще могат да карат своята стажантска програма в съответните заводи и предприятия, да получават адекватна подготовка. С помощта на Фондацията в обучителния център на ТИЗ 60 ученици от XI и XII клас на четири учебни заведения в зоната – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Калековец, Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Белозем, ПГ по машиностроене в Пловдив и ПГ по хранителни технологии и техника – Пловдив, ще придобият практически умения в съвременна материално-техническа база.

Имаме уверението на бизнеса, че след стажантската програма младежите, които се дипломират, ще бъдат назначени на съответните работни места.

 

Казахте, че са издадени 350 разрешителни за строителство на обекти на бизнеса. А какъв е броят им за жилищни сгради?

Те са повече – от началото на годината са близо 400. Разрешителните са за реконструкция на еднофамилни къщи, за строителство на нови. Тук бих искал да кажа, че от началото на пандемията имаме над 3500 новодомци. Все повече жители на Пловдив, а и от съседни градове, търсят своята реализация в нашата община. Основно хората искат да закупят общински имоти, където да построят семейна къща. На тези хора ние помагаме с всички възможни средства на администрацията.

Интересът към нас не е случаен. Можем да се похвалим с пореден старт на изграждане на нов парк в кв. „Гарваница“ в с. Труд. Проектът се реализира със 120 000 лв. от общинския бюджет и 174 035 лв. европейско финансиране по договор, сключен между община „Марица“, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ „Марица” по Програмата за развитие на селските райони. Обектът е разположен на терен от близо 10 декара и ще се строи на два етапа. Първият предвижда озеленяване и изграждане на алейна мрежа, площадки за почивка, поливна система, тротоари, паркинги и парково осветление. Следващата фаза включва строеж на тенис кортове, мини футболно и баскетболно игрище и кафене.

 

[caption id="" align="alignright" width="770"] Индустриален парк „Тракия икономическа зона”[/caption]

С какви средства разполага общината тази година?

Бюджетът за 2021 г. е балансиран, ние не си позволихме да го раздуваме. Поемаме нов общински дълг в рамките на 4 млн. лв. Той изцяло ще бъде насочен към решаване на проблеми в областта на пътната инфраструктура в нашите села. Ще реконструираме няколко от стратегическите улици в населените места. Преди да се решим на този дълг, ние се допитахме до хората и те изцяло ни подкрепиха.

Определящи за развитието на икономиката в общината са отраслите лека промишленост и селско стопанство. Инвестициите в последните години надхвърлят 1 млрд. лв. Регистрирани са над 4000 стопански субекта. А най-големите предприятия са изградени на „зелена поляна”.

През годините вестник „Строител“ регулярно информира своите читатели за обновяването на общинския сграден фонд – училища, читалища, здания от социалната сфера. Сега акцентът е улиците – ще преасфалтираме над 40 км. Общинският дълг го поемаме поради факта, че средствата от държавата не достигат, а ние няма как да спрем да се развиваме. В последните години вдигнахме доста летвата и хората изискват все повече и повече. И са прави.

Но ако днес с изтегления дълг ще можем да асфалтираме 40 км, утре няма да можем да направим и 10 км. Ето едно сравнение – в първия ми мандат, преди 10 г., когато поехме общински дълг, една детска градина от четири групи за 120 деца струваше около 850 000 лв. Във втория мандат също взехме заем и подобна детска градина вече струваше около 1 100 000 лв. – с цялостното изграждане, площадките, вертикалната планировка и прочие. В момента подобен строеж излиза 1 200 000 лв. Искам да отбележа, че всичките детски градини ги изграждаме по наш проект, т.е. не даваме пари за проектиране. Независимо че съм кмет, аз доста активно следя цените на строителните материали и на строителството, защото от това зависят много неща в общината. Винаги най-редовно обслужваме заемите си и според оценката на Министерството на финансите общината е на едно от първите места по финансова стабилност.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Икономическа зона „Марица”[/caption]

Споменахте, че са реновирани редица обекти от образователната, културната и социалната инфраструктура.

Да, това беше приоритет през първите два мандата, в рамките на които построихме осем нови детски градини, сгради на две кметства, две читалища, създадохме бази за шест пенсионерски клуба, изградихме две здравни служби. По наш проект ще строим и нови детски градини в селата Радиново и Бенковски. В Рогош започна реализацията на спортна зала с 400 седящи места. Абсолютно всички училища на територията на общината са реновирани, с изключение на това в с. Войводиново, но предстои и то да бъде обновено.

През първия мандат построихме нова сграда на гимназията в с. Маноле, профилирана в специалностите „Икономика на земеделието” и „Текстилна обработка”. Това се наложи от необходимостта от подготвени кадри за голямо текстилно предприятие в региона.

 

Продължава ли общината да е първенец по отношение на чуждите инвестиции?

Инвеститорският интерес към „Марица“ е факт. В момента са заявени инвеститорски намерения от компании от Турция, Китай, от Арабския свят. Има идеи за логистични центрове. Това не е случайно, защото сме разположени на стратегическо място – автомагистрала „Тракия”, международната жп линия от Централна Европа през България за Азия, летище.

В Индустриалната зона „Марица”, част от ТИЗ, в с. Радиново започна строителството на високотехнологичен завод за алуминиеви профили за прозоречни решения и фасади. Инвестицията е за 39 705 000 лв., а общата площ на терена е 200 000 кв. м. Изпълнител на строежа е „Сиенит строителна група” ЕАД. В района в перспектива ще бъдат построени още три складово-производствени халета. Плановете са на терена да се развие най-голямата производствена база в този сектор на Балканския полуостров. Ще бъдат разкрити и нови 150 работни места. Компанията инвеститор е в топ 10 на европейските производители на PVС профили.

Община „Марица” е шампион по сертифицирани инвеститори в България. Държавата оценява вложенията в модерни производства с висока добавена стойност и е поела ангажимент да изгради пътната инфраструктура до Околовръстното шосе. Този път ще се ползва и от населението на селата Костиево и Радиново. В общината вече са оформени четири промишлени зони, ситуирани по населени места. Това са: Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево; Труд, Строево, Граф Игнатиево; Войводиново, Калековец; Скутаре, Рогош, Маноле.

Характерното е, че териториално про­миш­ле­ност­та се развива извън населените места. Терените са на бившите стопански дворове. Те са обезпечени с техническа инфраструктура, разполагат с добри транспортни връзки и за тях процедурите в инвестиционното проектиране са опростени.

[caption id="" align="alignleft" width="770"] Първа копка на нов парк в с. Труд[/caption]

За тази година са планирани и още три големи инвестиции в Индустриална зона „Марица” на обща стойност около 100 млн. лв. Освен това в новата индустриална зона в землището на селата Калековец и Войводиново ще започне производство най-голямата консервна фабрика в страната - основно за доматено пюре, но и за преработката на чушки, патладжани и прочие. Тя именно е с инвеститори от Арабския свят.

Имате ли проблеми с екологията?

Опазването на околната среда безспорно е сериозен проблем. Ние нямаме сметище за битова смет, но имаме площадки за растителен отпадък, откъдето го извозваме за преработка. Въпреки че постоянно напомняме и разясняваме, че изхвърлянето на отпадъците по деретата или реките или накрая на селото е отдавна отречена и вредна практика, българинът си знае своето. Създали сме различни подходи - за събиране на стари уреди, за строителни отпадъци, ненужни мебели, раздали сме контейнери във всяко село, но въпреки активната ни информационна кампания, която водим, безотговорното отношение продължава.

Безотговорното отношение към природата, освен всичко друго, рефлектира и върху бюджета на общината.

 

Наскоро децата в с. Граф Игнатиево получиха петото в общината игрище за мини футбол с изкуствена трева.

Грижата за свободното време и за здравето на подрастващото поколение е първостепенна за администрацията. Това игрище е с размери 40 на 25 м и е в парка на селото. Изградихме го с около 100 000 лв. от бюджета ни. Като бивш спортист добре знам, че физическата активност освен радост и забавление носи и здраве. Първото такова игрище беше открито още в първия ми мандат в с. Маноле, а след това построихме и в селата Царацово, Калековец и Желязно.

[caption id="" align="alignright" width="769"] Откриване на реновирана детска градина в с. Костиево[/caption]

Партньори сме с конната база в с. Царацово, където годишно се провеждат състезания както на национално, така и на европейско равнище. Развиваме много добре футбола, имаме 17 отбора на територията на общината, юношите ни от тима по хандбал от с. Рогош са трикратни шампиони на страната. Изградихме спортна зала и в с. Труд. Развиваме и мотоциклетизъм. Наше момче от с. Войсил е републикански шампион по мотокрос и вицешампион в Източноевропейския шампионат за 2020 г. Ние по всякакъв начин подкрепяме даровитите си деца и помагаме те да развият талантите си, показвайки пред целия свят на какво са способни.

Спортът учи на дисциплина, възпитава и се надяваме нашите момичета и момчета след време да ги видим под българското знаме като национални състезатели.

С много настроение на 1-ви юни открихме и първата в общината площадка за безопасност на движението. Тя се намира в СУ „Васил Левски“ в с. Маноле. Съоръжението е с площ от 525 кв. м и разполага с всички основни пътни знаци, както и с пешеходни пътеки. Има и 3 вида кръстовища – Т-образно, кръгово и Х-образно, където децата се упражняват да пресичат безопасно улицата. Към площадката е маркирана алея за покриване на нормативите за бягане в часовете по физическо възпитание на учениците от всички възрастови групи.

 

Кажете няколко думи за знаковото с. Граф Игнатиево.

То е знаково не само с авиогарнизона си. От военното летище Граф Игнатиево се носи бойно дежурство Air Policing - мирновременна мисия на НАТО, включваща използване на системата за наблюдение на въздушното пространство и управление, системата за командване и управление на Военновъздушните сили и подходящи сили и средства за противовъздушна отбрана, включително изтребители, с цел защита на неприкосновеността на въздушното пространство на НАТО. Тази година там започва голяма реконструкция на пистата и останалите съоръжения на летището, която е свързана с новите изтребители F16, които ще бъдат базирани при нас. Разбира се, това мащабно строителство пряко е свързано и с общинската администрация, с общинските имоти. От наша страна няма проблеми. В името на сериозното ни партньорство с поделението ние ще дарим тези имоти за разширяване на летището.

Военното летище в нашето село е на път да се превърне в строителна площадка. Това стана, след като Министерството на отбраната внесе инвестиционно намерение за изграждане на нова и модернизация на съществуваща инфраструктура. Тя трябва да отговаря на изискванията за експлоатация и поддръжка на новите бойни самолети F-16 Block 70. Дейностите по реализацията на инвестиционното намерение трябва да се извършат до 2023 г. Предвижда се строителството на нов складов район за въоръжение и боеприпаси. Заложен е и ремонт на пистата за излитане и кацане на самолети, изграждане на нова сграда за аварийно-спасително и противопожарно осигуряване, за да се създадат необходимите условия на работа и носене на дежурство на личния състав на противопожарната служба, както и за съхранение и поддръжка на наличната противопожарна и аварийно-спасителна техника.

 

Какви са контактите на община „Марица” с ОП на КСБ – Пловдив, и с неговия председател Пламен Иванов, който е и член на УС на КСБ?

Поддържаме колегиални и приятелски отношения с Областното представителство на Камарата на строителите в Пловдив. А Пламен Иванов е човек, с когото говорим на един и същи език.

 

Както знаете, в. „Строител“ и НСОРБ развиват съвместно рубриката „Общини: Кметовете говорят“. Какво е мнението Ви за нея?

Рубриката „Кметовете говорят” е изключително смислена. Колегите говорят за проблемите, за делничните трудности, за всичко онова, с което те 24 часа в денонощието се сблъскват и решават.