Общини

В Добрич започва обновяването на концертната зала

В Добрич започва обновяването на концертната зала "Добрич" с финансов ресурс от над 2 334 000 лева,
съобщават от общината. Подкрепата за проекта, който е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, е по Оперативната програма "Региони в растеж".
Сградата е строена през 70-е години и при ремонтните работи ще бъде обновена залата за зрители с 534 места, гримьорни, фоайета, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Ще бъдат внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Ще бъде купена нова озвучителна техника и друго оборудване и обзавеждане, информират от общината.