Новини

Кметът на Костинброд Трайко Младенов: Администрацията в Костинброд активно работи по подготовката на проекти за енергийна ефективност

Вместо нова сграда на общината ще изградим модерна детска градина

Г-н Младенов, точно преди да започнем интервюто, в. „Строител“ присъства на подписването на два важни договора за община Костинброд. Благодарим Ви за поканата. Бихте ли ни разказали повече за проектите?

Единият е за строителство на Културно-информационен център в Костинброд по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Обектът ще бъде издигнат в една от най-хубавите части на града ни непосредствено до бъдещата външна сцена, която предстои да изградим. По този начин ще затворим карето в централната част - площад, читалище, църква, информационен център и сцена. В непосредствена близост на около 200 м е новата детска градина, за чиято реализация е отпуснато финансиране от държавата за над 3 000 000 лв. Тази сграда ще бъде на три етажа и ще поеме шест групи.

Другият обект е ритуалната зала в градското читалище, която ще претърпи цялостен ремонт. Тя е направена през 70-те години на миналия век и е с дървена ламперия, с остаряло осветление и т.н. На 19 септември ще вдигнем първата сватба там на служителка на общината, която е отговорник по строителството. При нея мотивацията е двойна – обектът да бъде завършен и предаден съобразно разписаните качество и срокове, за да може тя първа да го използва. Аз като гражданско лице ще извърша бракосъчетанието.

Преди доста време екип на в. „Строител” присъства на откриването на ПСОВ на Костинброд и модернизираната ВиК мрежа. Тогава като зам.- кмет ни информирахте, че са реконструирани 41 км водопроводи, а новоизградената и рехабилитирана канализация е повече от 43 км. Как продължава развитието на ВиК инфраструктурата?

Върнахте ме шест години назад, през които градът не е спирал да се разраства, построиха се много красиви еднофамилни къщи, разви се икономиката, а това предполага разширение на цялостната инфраструктура на общината.

Готвим се да започнем с изграждането на ВиК инфраструктура на два от кварталите на Костинброд, за да затворим водния цикъл на града ни. Имаме проект за канализация на най-голямото ни с. Петърч. Отделили сме общински средства за направа на водопровод на четири по-малки села, с което ще преодолеем недостига на вода и кризите през летните месеци в някои от тях.

Централният площад в Костинброд прави особено впечатление. Докато го разглеждах, Ваш съгражданин, с когото се заприказвахме там, каза: кметът ни се казва Трайко Младенов. Запомнете това име...”

Не само площадът, а всички улици, които водят към него, са чисто нови. Това не е благодарение само на Трайко Младенов, не бива да се забравя, че преди мен имаше и други градоначалници, като моят предшественик Милен Димитров, които също оставиха трайна диря в живота на хората. Факт е, че от много години има приемственост и яснота на това, което прави общинското ръководство.

При всяко крупно мероприятие каня на него да присъстват предходните кметове, за да се запази приемствеността и последователността в работата на администрацията, а и защото виждам онази искрица в очите им, която говори много. Надявам се и аз да запазя тази искра поне докато съм кмет на Костинброд.

Когато живееш в общината, няма как да не милееш за всичко онова, което се случва в града и в селата. В свободното си време, колко и да е относително това понятие за един кмет, най-вече през уикендите обикалям територията ни, срещам се с хората и чувам проблемите и надеждите им.

Застанах начело на общината със солидна програма и съм декларирал, че няма да си тръгна от кметската стая, докато не изпълня обещаното. Всичките ми приоритети, по които ще работя в годините напред, са свързани с развитието на Костинброд и съставните села като по-привлекателни за работа, за отглеждане на деца, за добър живот на пенсионерите, за отдих във вилните имоти.

Трасето към общинския център от Софийския околовръстен път изглежда много добре.

Великолепно изпълнено строителство. За отбелязване е, че експлоатацията на този път е много голяма. От преброителните камери е видно, че по него през града ни към Монтана и Лом на ден преминават по 7000 автомобила в едната посока и още толкова в другата. Разбира се, това строителство нямаше да бъде възможно без изключителната помощ на правителството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

През Костинброд пътят също е нов, както и по посока на Петрохан.

Какво е мнението Ви за изграждането на тунела под Петрохан?

Ние сме сред общините, които са изключително дейни по тази тема, като взимаме най-вече отношение в прединвестиционните проекти. За нас този строеж е свързан с две неща – изграждане на обходен път на града ни, който като трасе вече е ясен, но настояваме за съответните кръгови кръстовища и обход на едно от найкрасивите ни села – Бучин проход.

Наясно съм, че след построяването на тунела автомобилното движение ще нарасне, но с двата обхода и със съответните пътни комуникации към столицата и автомагистрала „Европа” то няма да създава проблеми.

Очаквам ситуацията в държавата постепенно да се успокои, за да можем да водим разговори с АПИ и за пътните връзки с нашето с. Петърч.

По какви европейски проекти работите?

Тази година със заема, който е гласуван от Общинския съвет, ще усъвършенстваме работата на администрацията по отношение на проектите. Имаме нужда от още финансиране и за канализацията, и за водопроводната система. В същото време, очаквайки средства от новия програмен период наЕС, се подготвяме с проекти за ЕЕ – извършваме енергийно обследване на общински сгради, правим енергийни паспорти. С други думи, изработваме качествени проекти, за да можем да кандидатстваме във всеки възможен момент за европейски средства, а и за национално финансиране, където сме допустими.

Кога общината ще има нова сграда?

Няма да имаме, приключихме с тази идея. Нашата община е сред първите по прираст на населението, дори преди Кърджали, а по постоянен адрес само за миналата година са се регистрирали нови 700 човека. 2020 г. се характеризираше с неочакван „бейби бум” - родиха се над 140 деца, и прецених, че ние можем да останем да работим в старата сграда и вместо кметство да построим модерна и функционална детска градина. Вече имаме работни проекти на новата идея. Тя ще е за шест групи, ще има уникални детски площадки, и прочие. Така че замисленият нов дом на общината става детска градина, а средствата, които имахме за ремонт на нашата сграда, пренасочваме към реализацията на два проекта за енергийна ефективност в две основни училища.

Имаме финансиране и за надграждане на детската градина в с. Петърч.

При този сериозен прираст строят ли се по селата - а и в общинския център, нови еднофамилни домове, вили, къщи за гости и т.н.?

Еднозначният отговор е да. Например в с. Понор има пет регистрирани жители по постоянен адрес, а като отидеш там, не можеш да се разминеш от коли със софийски номера. Това е и навсякъде в селата ни – строи се много активно. Хората искат да живеят близо до столицата, но на тишина и спокойствие, на чист въздух - нещо, което нашата община предлага.

Заселването на нови хора и строителството на домове има своето обяснение за съответното населено място. В града новите къщи се отличават със своята специфика и това личи от модерната архитектура, зеленината в дворовете, големите прозорци. В равнинния терен, където са част от селата ни, се градят малко по-различни жилища за целогодишно обитаване. Имаме и такива населени места с планински характеристики, като Бучин проход и Чибаовци, което е и най-високо разположеното.

Не само имаме стотици разрешения за строеж на територията на общината, но и очакваме няколко крупни инвеститори, с които да започнем работа. Това само по себе си говори, че бизнес климатът, който сме създали, е на добро равнище. Промишлената ни зона продължава да се надгражда. Тук ще спомена, че частни компании застанаха зад нашата идея за издигане на паметник на един от найвеликите индустриалци на България - д-р Никола Чилов, създателя на нашите Химически заводи. Продукцията им се е изнасяла за Америка, Япония, Австралия, за европейските страни да не говорим.

Грижата на общинското ръководство за всичките ни села е еднаква – било за реконструкция на водопроводната мрежа, за неизбежните ремонти на улиците и тротоарите, а и по отношение на регулярното извозване на сметта. С последното сме изправени пред сериозен проблем – сметката за сметосъбирането и неговото извозване до депото за битови отпадъци е направена на базата на постоянно живеещите, а през лятото, а и не само през този сезон, населението нараства двойно. Затова и с нетърпение очаквам преброяването, за да видим какви са реалните цифри.

Има ли новости около спортната инфраструктура?

Развитието на спортната база в населените места също е основна грижа на общинското ръководство. Наскоро имахме среща на наша територия с представители на Българската федерация по крикет. На нея обсъдихме дейностите на детско-юношеските ни школи, с които Костинброд е известен с традициите си. Показахме на гостите от федерацията един от свободните общински терени, където евентуално да бъде построено ново игрище за крикет. Надявам се то да стане факт в относително близко бъдеще.

Вие силно подкрепяте развитието на различни туристически идеи на територията на общината.

Костинброд наистина е специално историческо място. На територията ни през 1973 г. са открити археологически останки – пътна станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София (Сердика) до Истанбул (Константинопол), и изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, наречена найвероятно също с името Скретиска. Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният у нас сред известните сродни по предназначение. Нещо повече – той е сред най-големите резиденциални комплекси, познати изобщо от Римската империя.

През 2021 г. средствата за консервационни и реставрационни дейности отидоха за почистване на речните корита предвид наводненията и други стихийни бедствия, които сполетяха някои общини. Впрочем, това е и една от причините аз и много от колегите ми да искаме децентрализация на общините.

Да завършим със социалните Ви инициативи?

Сред тях е спечелен проект за децата на служителите от общината. Иновативна идея, която се посрещна доста радушно.

Друг уникален проект, по който работим, е на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ в с. Опицвет”. Той се изпълнява по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР, която осигурява до максимум 3 млн. евро безвъзмездно финансиране. Целта, която сме си поставили, е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да подобрим социалната им адаптация по време на лечението и в последващия период, да осигурим помощ на тях и техните семейства за преодоляване на емоционалните последствия от болестта. Много психолози, арттерапевти и учители изявиха желание да помагат и да работят с децата и семействата им. Затова ще изградим съвременен възстановителен център за децата с този вид заболявания.