Новини

Кметът Иван Гавалюгов: Община Ботевград предлага благоприятен инвестиционен климат и квалифицирани млади хора

Всички големи предприятия, които през годините са се установили на нашата територия, разширяват производството си

Г-н Гавалюгов, строителството на скоростния път Мездра – Ботевград е от ключово значение за развитието на общината.

Отсечката е част от приоритетното направление Видин – Ботевград. Трасето Мездра – Ботевград е разделено на два лота – Мездра – Лютидол (13,4 км) и Лютидол – Ботевград (19,3 км). Пътят се строи активно, няма забавяне или преустановяване на дейностите. Финансирането е осигурено от държавата, като ще припомня, че за пръв път у нас се прилага нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора по съответната обществена поръчка за обекта да се разплати на изпълнителя след приключване на 100% СМР. Тоест строителите работят със собствен капитал.

Междувременно се извършва ремонт на обходния път на Ботевград, но там засега дейностите са замразени. Надяваме се СМР да се възобновят при първа възможност и обектът да бъде предаден в срок.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Сградата на общината[/caption]

На 13 декември се проведе обществено обсъждане на проекта за Генерален план за организация на движението на Ботевград. Кога е възможно да бъде приет?

Основната цел на проекта е да даде оптимални решения за повишаване на безопасността на транспорта и подобряване на трафика в града. Обсъдихме Генералния план с жителите на Ботевград и всички заинтересовани страни по един нетрадиционен за нас начин заради ограничителните мерки в пандемията - чрез интернет платформата Zoom. Авторите на проекта, представиха онлайн резултатите от анализа на съществуващата организация на движението и очертаха възможните решения и идеи. Хората дадоха своите становища и мнения по различните раздели на разработката.

В края на месеца на последната сесия за годината на Общинския съвет Генералният план ще бъде внесен за гласуване и се надявам той да стане реален действащ нормативен акт, който да регламентира организацията на движение във всичките й аспекти на територията на града. Веднага след одобрението на документа ще стартира работа по привеждане на знаковото стопанство и пътната маркировка в съответствие с плана. Той ще урегулира транспортно-комуникационните връзки не само на автомобилното движение, но и местоположението на спирките на градския транспорт, поведението на пешеходците, схемата за посоките на движение на улиците, които в преобладаващата си част се предлага да станат еднопосочни, за да се оптимизира трафикът. Планът предвижда и категоризиране на улиците. Радвам се, че важна инициатива на общинската администрация е към своя край и се надявам всички жители на Ботевград да усетят ефект от въвеждането му, включително и по отношение на замърсяването на околната среда.

 

В края на 2021 г. каква е равносметката Ви за разходването бюджета на общината?

Справихме се добре. Реализирахме всички заложени в бюджета дейности, включително и предвидените инфраструктурни обекти на територията на общината. При изпълнението на по-големите строителни проекти имахме сериозни трудности с осигуряване на финансирането заради периодичното нарастване на цените на строителните материали, на ел. енергията и т.н. Няма как в началото на календарната година да се съобрази в бюджета подобно повишение на стойностите.

Сега на дневен ред е разработването на общинския бюджет за 2022 г.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Общинският център[/caption]

Какво е състоянието на образователната инфраструктура? Ботевград разполага с две висши училища, три професионални гимназии, с основни училища, детски градини.

Това е приоритетно направление на общинската администрация. В момента изпълняваме проект по изграждането на ново крило на една от детските градини с финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои и строителство на детска градина в с. Литаково, което ще реши проблема с недостига на места в това красиво село. Междувременно реализирахме частичен ремонт на детската градина в с. Новачене по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика.

Нещо много важно, което се надявам в обозримо бъдеще да се случи на територията на Ботевград – изграждането на нов учебен център на Колеж по енергетика и електроника, който е в структурата на Техническия университет (ТУ) – София. Учебното заведение е ключово за развитието на икономиката на нашия град. Кадрите в областта на електрониката са изключително търсени в повече от 50% от икономическите субекти в района. В тази сфера оперират редица многонационални компании с повече от 3000 души, ангажирани в производствения процес. Става дума за изработването на електронни компоненти, детайли и части за автомобилната индустрия. Мениджърите на тези компании споделят като основно затруднение липсата на достатъчно на брой висококвалифицирана работна ръка. Именно затова работим в посока обучение на повече специалисти в това модерно направление на икономиката ни, което е с висока добавена стойност. Разговори за разширението на нашия колеж водим още от миналата година, когато стана ясна перспективата за нуждата от кадри за тези водещи отрасли. Наши партньори в това направление са ТУ – София, и МОН. Надявам се със сформирането на новото правителство разговорите да продължат и да имаме напредък с определена конкретика.

Новият учебен център ще готви специалисти за фирми за цялата област Враца, работещи в сферата на електрониката. Считам, че центърът ще се превърне в една изключително ценна инвестиция за образованието, което ще подпомогне регионалната и националната икономика. Нещо повече, всичко това ще спомогне да задържим младите хора да останат да живеят и работят в района, тук да създават семейства и да отглеждат децата си.

Щя поясня, че при нас дейност развива „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД, част от американската група Sensata Technologies, специализирана в разработката и производството на сензори и системи за контрол с приложение в автомобилната, самолетостроителната, корабостроителната, военната, телекомуникационната индустрия и др. Тя има 40% световен дял в производството на различни сензори, включително за „Мерцедес”, BMV, „Ролс-Ройс” и др. България е най-голямата локация на Sensata Technologies в Европа.

Един от стратегическите ни партньори е „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД, част от филипинската група Integrated Micro-Electronics Inc. Тя се занимава с производство на електронни компоненти за автомобилната индустрия, индустриалния и битовия сектор. Групата се нарежда на 5-о място в света сред най-добрите производители на електронни модули за автомобилната индустрия и осигурява над 2300 работни места.

 

[caption id="" align="alignleft" width="323"] Часовниковата кула[/caption]

Явно чуждестранните инвеститори имат афинитет към Вашата община?

Всички големи предприятия, които през годините са се установили на нашата територия, разширяват производството си. Строят складови площи, логистични бази, откриват нови работни места. Тези транснационални компании оценяват община Ботевград, която предлага благоприятен инвестиционен климат и квалифицирани млади хора.

Показателен е и фактът, че големите търговски вериги строят и откриват нови логистични бази или магазини при нас. Търговците идват заради платежоспособността на хората в региона, което доказва, че Ботевград има развита икономика.

 

Спортната инфраструктура в полезрението ли е на кметската администрация?

Разбира се. В момента завършваме основния ремонт на тренировъчното футболно игрище, което се намира до зала „Арена Ботевград”. Строително-монтажните дейности са изцяло финансирани от общината. Те включват изграждане на дренажна система и осветление, както и полагане на изкуствено покритие. С изпълнението на проекта ще се даде възможност на нашите клубове да тренират целогодишно при най-съвременни условия. На терена ще могат да спортуват и младежи, които не се занимават професионално с футбол.

През следващата година ще направим и основен ремонт на градския стадион „Христо Ботев”. Търсим финансиране и водим успешни разговори с БФС за подмяната на тревното покритие на терена, за изграждане на поливна и дренажна система във връзка с амбициите на нашия ФК „Балкан” за влизане в професионалната футболна лига. Намеренията ни са в бюджета за 2022 г. да заложим необходимите средства, за да подпомогнем финализирането на всичко предвидено за спортната инфраструктура.

 

Темата за енергийната ефективност е доста актуална. Какво правите в тази насока?

Санирахме 22 жилищни и обществени сгради, като обектите, реализирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, са 12. Работихме много активно в това направление и хората виждат всички предимства, които носи санирането.

Със собствени средства подменихме отоплителната инсталация и дограмата в детската градина в с. Новачене.

 

Основен проблем в общината продължава да е състоянието на ВиК системите.

Да, и затова със собствени средства реализирахме подмяната на водопроводната мрежа по някои от улиците на града ни, в селата Трудовец, Врачеш, Гурково, Боженица, Радотина. С финансиране от Програма за развитие на селските райони работим по водопровода в Новачене, Литаково и Скравена. След завършване на проекта тези три села ще имат изцяло нова водопроводна мрежа. Надявам се това да стане още в първите месеци на следващата година.

Ще се спра накратко и на проблемите с битовите отпадъци. От 2018 г. имаме сключен договор с МОСВ за осигуряване на средства за изграждане на инсталации за сепариране и за компостиране на зелени отпадъци. В момента сме на фаза избор на изпълнител, като процедурата се бави поради непрекъснатите обжалвания на заинтересованите лица. Важно е да се знае, че тази инсталация освен на Ботевград ще намалява обема на битовите отпадъци и на съседните Правец и Етрополе, тъй като Регионалното депо има ангажимент към трите общини. Предприятието, което ще стопанисва и управлява тези инсталации, ще бъде собственост на трите администрации. Реализирането на проекта ще донесе голяма екологична полза.

 

[caption id="" align="alignleft" width="652"] Храмът „Успение на Пресвета Богородица”[/caption]

Общината е с четири номинации в шестите Годишни награди в туризма – 2021, организирани от МТ. Какво е развитието на този сектор?

Работим активно по стратегията на общината за развитие на туризма. Документът е подробен, задълбочен, аналитичен и отчита в перспектива всичко онова, което Ботевград и селата наоколо имат и могат да предложат като услуга. Трябва да призная, че не сме известни като сериозна туристическа дестинация и затова създадохме Общинско предприятие „Туризъм”. По проект по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП „България - Сърбия 2014-2020“ направихме и Туристически информационен център. Двете структури изработиха проекти за изграждане на туристическа инфраструктура, сред които е и екопътека, водеща до нашите пещери в землището на с. Липница, които са много интересни, но недобре познати на обществеността. Ще изградим необходимата инфраструктура, която по-лесно да социализира тези красиви природни феномени, и се надявам това да стане още през следващата година.

Създадохме и към 15 веломаршрута, които професионалисти картографираха и описаха и сега тези места активно се ползват от любителите на велосипедните занимания. Имаме бази и за преходи с коне. Завършихме и съвместен проект с община Лесковац, Сърбия. С други думи – ботевградската община търси и намира своята ниша в областта на туризма.

 

Модерен туризъм се развива чрез атрактивни къщи за гости, места за хранене и т.н. Колко са строителните разрешения за изминаващата 2021 г. и за какви обекти са?

[caption id="" align="alignleft" width="711"] Реновираното ОУ „Н. Й. Вапцаров”[/caption]

Няколкостотин са строителните разрешения, като не са само за къщи за гости. Нашата община е интересна за всякакви инвестиции. Определящи са и близостта ни до автомагистрала „Хемус” и до София, скоростното трасе, което ще свърже Ботевград с Видин. Котловината ни е на печеливш кръстопът и това може само да ни радва.

Има интерес към ново жилищно строителство в града и особено към красивите ни села. Там се строят вили, ремонтират се стари къщи. Хората оценяват по достойнство, от една страна, близостта до столицата и възможностите за намиране на високоплатена работа, и от друга – тишината и спокойствието на града и селата ни.

 

Сигурно малцина знаят, че Врачеш е селото с най-много майстори на бъчви у нас?

Наистина този факт е малко известен, но все повече хора разбират за него. Защото производството на уникалните бъчви и каци във Врачеш става все по-популярно по цял свят. В селото работят над 100 майстори. Това е традиционен занаят, който се предава от поколение на поколение.

 

Какво още би искал да сподели Иван Гавалюгов в съвместната рубрика на в. „Строител“ и НСОРБ „Общини: Кметовете говорят”?

Аз и моите колеги в цялата страната работим в предизвикателна обстановка – в нестихваща пандемия, политическа и икономическа нестабилност. Затова е важно да продължаваме да се справяме с бюджетните дефицити, които произтичат от увеличаване цените на стоките и услугите.

В навечерието на коледните и новогодишните празници от страниците на в. „Строител“ искам да пожелая на моите съграждани, на кметовете в страната, на екипа на изданието, на строителите и всички останали читатели преди всичко да бъдат здрави. Да се пазят от невидимата зараза. И да имат незабравими и изпълнени с топлина и радост празнични дни.