Общини

Фирми плащат депозит, за да копаят във Варна

Всички фирми, които получат разрешение за прокопаване на пътната инфраструктура на Варна, ще внасят депозит, съответстващ на завишената с 20 на сто стойност на възстановителните работи на обекта, или банкова гаранция. Това е записано в новата проектонаредба за условията и реда за прокопаване на техническата инфраструктура в града, разгледана на заседание на Комисията по архитектура към местния парламент.
Според текста 90% от депозита ще се връща след изтичане на 6-месечен срок след възстановяване на терена, а останалите 10% ще се връщат на изпълнителя, след като изтече гаранционният срок. При некачествено извършени ремонти депозитът няма да се връща, а с него ще се покриват разходите по възстановяване на пътната настилка. В наредбата са заложени и солидни глоби за фирми, които копаят без разрешение. Те са в размер от 5000 до 10 000 лева. При повторни нарушения пък санкциите са с 3000 до 5000 лв. повече. В документа е описана и технологията за възстановяване на техническата инфраструктура. Наредбата трябва да бъде разгледана и на заседание на правната комисия. След това ще бъде качена в двуседмичен срок на сайта на община Варна за мнения. Очаква се да бъде приета на юлската сесия, коментира шефът на комисията по архитектура Владимир Тонев.
Припомняме, че недоволство сред компаниите предизвика промяна в другата наредба за местните данъци и такси, която изисква заплащане на определени суми на линеен метър при разкопки за полагане на кабели, ВиК съоръжения, при газификация и др. Според представители на фирмите т.нар. такса прокопаване е в разрез с множество нормативни актове и те ще си търсят правата в съда.