Общини

Кметът на Костенец Йордан Ангелов: Инвестициите в инфраструктура ще донесат дългосрочна промяна за всяко едно населено място

Община Костенец продължава да работи за развитието на региона

Г-н Ангелов, какви строителни проекти изпълни общината през миналата година и какво предстои през 2022 г.?

Реализирахме различни проекти през цялата 2021 г. Бяхме изправени пред редица предизвикателства, но не сме спирали изпълнението им, а напротив. Не мога да не отбележа, че ограниченията в пандемията се отразиха несъмнено на работата ни, като тази година трудностите са повече.

Успяхме да открием изградения път по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Костенец – с. Костенец – Вили Костенец”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Той включи отсечка с дължина 9 км, която е асфалтирана. Направени са тротоари със сиви павета. С държавни средства и с пари от капиталовата програма успяхме да извършим ремонт на доста километри улична мрежа както в гр. Костенец, така и в с. Костенец и гр. Момин проход.  

С постановление на Министерския съвет от декември 2020 г. общината получи допълнителен бюджет от малко над 2 433 000 лв. Те ни бяха отпуснати за ремонт на ул. „Стефан Караджа” гр. Костенец, мултифункционално игрище за волейбол и тенис на корт, реконструкция на ул. „Самуил” в курорта Вили Костенец. Провели сме всички процедури и през тази година ще завършим и трите обекта. Относно ул. „Стефан Караджа” сме готови на 80%. Предизвикателство за нас е изпълнението на игрището за волейбол и тенис. Това е много интересен проект, който предвижда ремонт на съществуващото силно компрометирано баскетболно игрище - асфалтът ще бъде подменен с акрилна спортна настилка и ще се изгради нова ограда около него. Заложена е и промяна на предназначението му в игрище за тенис на корт и волейбол с височина на оградата от 6 м и размери на игралното поле 23,77/10,97 м за тенис на корт и 18/9 м за волейбол. В имота ще се построи и нова обслужваща сграда, в която ще бъдат разположени санитарни възли, съблекални и помощни помещения за трениращите. В нея ще се поставят вендинг-автомати, ще има и покрита тераса за отдих на спортуващите и придружителите им. Проектът включва още обособяването и на детска площадка. Тя ще е за малчугани до 3 г. с настилка от каучукови плочи и с комбинирано съоръжение за игра. Предвидени са и алеи от унипаваж от входа към имота до спортната и детската площадка и сградата, както и пейки, слънцезащитна пергола, кошчета за отпадъци и прочие.

 

Какво е състоянието на пътната инфраструктура на територията Ви след зимата? Предвиждате ли ремонти на улици в селата?

Считам, че именно инвестициите в инфраструктурни проекти ще донесат дългосрочна промяна за всяко едно населено място в общината. Все още търсим голям инвеститор, който да дойде при нас и да открие работни места, а това няма да се случи без добра инфраструктура.

Има комисия, която ще извърши оглед на пътната мрежа. Определно доста трасета се нуждаят от ремонт. Имаме и идеи, но за да ги реализираме, е необходимо да намерим външно финансиране, защото не разполагаме с нужните средства. Подготвили сме много проекти и сме в очакване да се отворят нови програми, по които да кандидатстваме.

В малките населени места има проблеми с водопроводната мрежа. Усилията ни са насочени в преодоляването им и едва след това ще можем да извършваме други дейности по пътната инфраструктура.

 

Нека продължим с водопроводната мрежа. Какви дейности са планирани в тази сфера?

През март 2021 г. подписахме споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зона на гр. Костенец”. Поетапно за изпълнението му ще бъдат отпускани средства, като първият транш е в размер на 300 000 лв., а общата сума е 2 389 545 лв.

Нашият водопровод е положен през 1958 г. главно с етернитов материал и стомана, като основните размери на тръбите са ф 400 и ф 200. Вече е изключително амортизиран и с изтекъл експлоатационен срок в голямата си част. Предвиденото за реконструкция трасе с финансирането от МРРБ е с дължина 8648 м. С реализацията на тази инвестиция ще се подобри водоснабдяването и ще се минимизират авариите в труднодостъпните участъци извън регулация и загубите. Това ще е още една крачка за подобряване на средата на живот на хората в общината.

Що се отнася до уличната водопроводна мрежа, ежегодно подменяме старите тръби в почти всички населени места в рамките на възможностите в капиталовата ни програма. Едновременно с това търсим по-мащабно решение на проблема – за групи улици, за ключови водопроводи в общинския център, както и в с. Костенец чрез включване в инвестиционните политики на МРРБ и др.

Три от населените места в общината - Момин проход, курортът Вили Костенец и Пчелинските минерални бани, са известни балнеолечебни центрове. Находището на минерална вода „Костенец”, което е разположено в подножието на Костенския водопад на р. Чавча, също е популярно.

Това са най-големите ни забележителности, с които се гордеем. Курортът Вили Костенец е важна част от историята ни. В миналото е бил притегателен център за представителите на интелигенцията. Тук са почивали и са се вдъхновявали Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Елин Пелин и мн. др. Патриархът на българската литература Иван Вазов дори е посветил и стихове за курорта.

Пандемията има сериозно отражение върху туристическия сектор, което продължава и тази година. Въпреки че отрасълът е сред най-засегнатите, хотелите и местата за отдих и туризъм в общината са доста посещавани. Костенският водопад целогодишно посреща гости, както и крепостта „Траянови врата”, където цар Самуил нанася голямо поражение на император Василий Втори. Важно е да отбележа, че успяхме да захраним с ток обекта след дълги процедури и предстои да надградим с осветление този исторически феномен.

Имаме и други идеи по отношение на минералната вода. Тя е нашето природно богатство и много бих искал хората да знаят повече за нея. 

 

 Какъв е броят на строителните разрешения през 2021 г. за туристически обекти?

Само няколко са строителните разрешения за обекти за туризъм за изминалата година. Вероятно това се дължи на предпазливостта на бизнеса заради ограниченията и загубите му през изминалите пандемични две години. Въпреки това видимо има повишен интерес към закупуване на имоти във всички населени места, което индиректно води до активиране в сектора и забележимо подобряване на средата на живот, особено в селата.

 

Какви други важни задачи имахте през изминалата година?

Както знаете, общината не разполага с автогара и този проблем не е намерил своето решение дълги години. Много мислихме как да подходим по най-добрия начин. Предвид финансовото ни състояние е трудно да бъде построена нова сграда и затова влязохме в преговори с Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Имаме уверението, че от НКЖИ ще започнат процедура за прехвърляне изцяло в собственост на общината на част от жп гарата (която не се използва с пълния си капацитет), както и на парка в съседство до нея. Той ще бъде превърнат в нов модерен градски парк за активен отдих, спорт, разходка, развлечение и игра за децата. Това е обещано и ще продължим процедурата. Очакваме да сключим и договор за наем с компанията за използване на част от сегашната чакалня на жп гарата, както и на стая до нея.

 

Как администрацията се грижи за образователната инфраструктура? Добри ли са базите на училищата и на детските градини?

Всичко направено, което изброих до момента, считам, че е постижение за нашата община, но най-големият ни успех си остават децата на Костенец. Те са нашето бъдеще. Нееднократно съм го казвал.

Направихме доста инвестиции в образователната инфраструктура. Вече можем да се похвалим с два STEM кабинета в ПГ „Г. С. Раковски” и в СУ „Св. Климент Охридски”. Извършихме ремонти и подобрения във всяко едно учебно заведение и детска градина. Дълги години такива не бяха правени. Сега обучението на територията на общината се провежда в отлични условия, и то от истински професионалисти.

Бяхме одобрени по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на Министерството на образованието и науката с проект за изграждане на пристройка към физкултурния салон на СУ „Св. Климент Охридски”. Инвестицията е на стойност 510 300 лв. Благодарение на нея училището ще може да премине в целодневна форма на обучение. Друг плюс е, че физическата среда ще отговаря на нормативните изисквания, което е гарант за това децата и преподавателите да се чувстват добре.

Още един важен успех за мен е, че ни отпуснаха средства за ремонтни дейности на ПГ „Г. С. Раковски”, които ще обхванат корпуса и покрива, ще се монтира хидроизолация и дограма и др.

В процес на реализация са и четири спечелени проекта в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.” на МОСВ и ПУДООС.

 

Изпълнявате ли проекти за ремонт или ново строителство за спортна инфраструктура?

В активен диалог съм с всички спортни клубове. Познавам треньорите и заедно постигнахме много успехи. Говоря в множествено число, защото преживявам всичко, което се случва в сферата.

С подкрепата на Министерството на младежта и спорта в общината ни са изградени две спортни площадки - в ОУ „Константин Костенечки” в с. Костенец и в общинския център. В града направихме комбинирано игрище за волейбол и футбол. Поставихме съоръжения за игра. Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол и писта за лекоатлетически спортове има и в основното училище в с. Костенец. Там бяха поставени по проект и съоръжения за фитнес на открито. Както споменах в началото, през 2022 г. в гр. Костенец ще се сдобием и с игрище за тенис с професионални размери.

През годината стартирахме строителството на игрище и в с. Горна Василица. Имаме идея да бъде изградено спортно съоръжение с изкуствена настилка и в с. Пчелин.

Винаги съм насърчавал спорта. Затова и кандидатствахме пред МОН и за финансиране за изграждане на нова спортна площадка в двора на СУ „Климент Охридски”. За съжаление не постигнахме успех, но общината ще съдейства за осъществяването на този проект, макар и в по-малък обем.

 

Какви инвестиции сте заложили за изпълнение в бюджета на общината за 2022 г.?

През годината предстои да реализираме различни проекти във всички населени места. Поставили сме си за цел да работим по нови водопроводи и асфалтиране на улици. До дни ще входираме в Общинския съвет нашите намерения. Предстоят дейности, свързани с развитието на градската среда, инвестиции в образованието и инфраструктурата на цялата територия на общината. Ще продължим и с обновяване на спортните бази, както и с изграждането на детски площадки.

Друг акцент в дейността ни е да монтираме по-добро и енергоспестяващо улично осветление. Стартирахме обследване на съществуващото. Ще продължим със социалните проекти и да подкрепяме хората в пандемията. Планираме и някои ремонти в болницата в Костенец.

Средствата, с които разполагаме, са твърде недостатъчни, за да изпълним всичко, което искаме, но ще направим максималното, което е по-силите ни.

 

Какви други инвестиции предстои да бъдат реализирани в Костенец?

Много скоро предстои да бъде направена първата копка на високоскоростната жп линия, преминаваща през територията ни, което ще спомогне за оживяването на района. Предвиден е и проект за ремонт на филиал за спешна помощ в Костенец, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”. Планирано е преустройство на съществуващите помещения за диспечери и манипулационна, за да се обособят като клинико-терапевтична зона, а част от шоковата зала, стаите за сестрите и фелдшерите да се обединят в зона за персонала. Заложили сме и благоустрояване на околното пространство и други дейности.

 

Разкажете ни как работите с МИГ „Костенец 2010” за развитието и подобряването на всички видове малка по мащаб инфраструктура?

В добро партньорство сме с Местната инициативна група. Съдействаме им с каквото можем. Предстои общината да се възползва от възможностите по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР. Проектирали сме три улици в гр. Костенец, за които ще кандидатстваме в обявения срок. Ще бъде изградена и детска площадка в с. Костенец. В случай че финансовият ресурс е достатъчен, планираме и ремонт на НЧ „Прогрес - 1907” в града, който включва подмяна на подова настилка и на седалки.

 

Какво се случва с рекултивацията на старото депо?

Ще припомня, че проектът за закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци започна в края на 2020 г. Тогава имаше и поздрави, и критики за него. Тук е мястото отново да разясня, че общината нямаше как да не проведе всички процедури и да не започне този проект, защото, от една страна, законодателството не допуска да съществуват сметища в този вид, от друга – България бе в списъка на държави, които се наблюдават от ЕК във връзка със заведени наказателни процедури. В края на 2021 г. можем да кажем, че приключихме закриването на депото.

Остана да търсим дългосрочно решение как да се справим с отпадъците, защото общината не е реализирала действия в тази посока. В момента е в ход проект за изграждане на претоварна станция. На новата площадка ще се извършва и складиране, и разделно събиране на отпадъци. Идеята ни е да успеем да намалим количествата отпадък, които ежедневно и по няколко пъти извозваме до регионалното депо на Самоков със старите ни сметоизвозващи машини. Разходите за тази дейнсот са сериозни и ще се опитаме да ги намалим.

В интервюто Ви за в. „Строител”, което направихме преди две години, казахте: „Искам да съм мост между проблемите на хората от общината и държавата”. Успяхте ли?

Аз съм човек, който не пести усилия. Амбициран съм да променя родното си място. Целите ми определено не са високи, а реалистични. Администрацията е в непрекъснат диалог с жителите на общината. Запознат съм с трудностите им. Разбира се, решенията не могат да бъдат мигновени, някои от тях изискват повече време, но не съм подминал никой проблем. Работя усърдно и поставям всички въпроси на хората на дневен ред на институциите, от които зависи преодоляването на проблемите им, когато това не е във възможностите ни.

Нашето основно желание е държавата да ни съдейства за цялостния ремонт на главния път, преминаващ през гр. Момин проход, съответно до гр. Долна баня и до изхода на гр. Костенец. Състоянието му е ужасно. Ежедневно получавам сигнали. Информирали сме Агенция „Пътна инфраструктура”, която отговаря за трасето, но до момента въпросът се решава частично. Имаме обещание от АПИ да бъде заложен цялостен ремонт през следващата година, надявам се да се случи.

Основен проблем за местното население са и базите на Специализираните болници за рехабилитация – „Национален комплекс” ЕАД. Сред тях са бившите бани в курорта Вили Костенец и в гр. Момин проход, басейн с олимпийски размери и други сгради и съоръжения. С времето състоянието им е влошено. През изминалия месец доста комуникирахме с ръководството на СБР - НК ЕАД. Очертахме нашите желания и възможностите им. Ще търсим инвеститор, а може би ще предприемем и действия в посока да закупим някой от обектите.

 

Следите ли съвместната ни рубрика с НСОРБ „Общини: Кметовете говорят”?

Искам да благодаря на вестник „Строител” за интереса към мен и към община Костенец. Изданието на КСБ е търсено и знам, че стига до доста хора и институции, а това е гарант, че проблемите и дневният ред на работата ни няма да останат незабелязани, а напротив, ще стигнат до всички важни ведомства. Миналата годината не бе лека както за колегите ми кметове, така и за строителите. Надявам се 2022 г. да бъде много по-успешна за всички ни и най-вече - да се справим с пандемията. Това, което аз обещавам като кмет, е да не пестя усилия. Родното ми място е в сърцето ми. Моя мисия е да превърна Костенец в по-добро място за живот.