Общини

Кметът инж. Тихомир Кукенски: Априлци има амбицията да изгради лифт от подножието на Балкана до под вр. Марагидик

Намесата на държавата за индексиране на цените на строителните продукти е повече от наложителна

Инж. Кукенски, слоганът „Априлци – душата на Балкана“ е запазена марка на Вашата община. Какво е посланието му?

Каквото и да отговоря, ще е недостатъчно, непълно и едностранно, защото Априлци е неповторим. Неговият дух е свързан с гордия Балкан, със старопланинските първенци вр. Марагидик и вр. Ботев, в чиито подножия се намираме. Със своята блестяща снежна пелена планината все още мами погледа на местните хора, а и на посетителите, които винаги са добре дошли в нашите хотели и в неповторимите ни къщи за гости.

Априлци е обявен за град през 1976 г. във връзка със 100-годишнината от Априлското въстание. По това време събитията тук също са били толкова героични и трагични, като в Батак, Перущица, Копривщица, но някакси оставаме леко встрани от историята. Сега подехме инициатива да извадим непознати или малко известни факти от нашето минало. Тя е съвместна с проф. д.ю.н. Атанас Семов, конституционен съдия, който е от Априлци.

Колко са строителните разрешения в общината от началото на 2022 г.?

Обичайно активното строителство е през лятото. Затова от началото на тази година строителните разрешения са само 7 на брой. За 2021 г. са издадени общо 30. За населено място с 2700 жители това е нормална цифра. Обектите, които изграждаме, са малко, но за сметка на това те се реализират по най-добрия начин, както казах, имаме прекрасни къщи за гости и не само те са пример за начина, по който развиваме строителството. Бих искал да отбележа, че разполагаме с 1500 легла за настаняване. При влизане в града около паметника на Новоселското въстание се вижда надпис „Априлци - курортен град”.

Априлци e образуван от сливането на бившите села Ново село, Зла река, Видима и Острец, които сега са негови квартали. Всеки от тях е прекрасен за развитие на вилно строителство, къщи за гости, хотели и заведения. Тези населени места се намират под най-красивия дял на Балкана и имат невероятни природни дадености, свързани са и с малко известни исторически факти, с което предоставят възможност за различни видове туризъм, релакс, спортуване и т.н.

Априлци е обявен за курорт от местно значение през 1978 г. В едната посока той е дълъг 22 км, а в другата – 16, и има 168 км водопроводна мрежа.

Някои хора казват, че „България е Швейцария на Балканите”, което не е много сигурно, аз твърдя, че „Априлци е Швейцария на България”.

Наскоро кметовете от региона имахме среща с посланика на САЩ у нас Н.Пр. Херо Мустафа, на която разказах за нашата малка община и тя остана очарована.

     

Как общината развива ценната си образователна инфраструктура, читалищата?

Допреди две години имахме основно училище и професионална гимназия по туризъм, които се помещават в две сгради. С демографския проблем, който не подмина и нас, бяхме принудени да се откажем от поддръжката на едната сграда. Двете учебни заведения са в постройката на гимназията и там сега учат деца от I до XII клас с паралелки по туризъм. Професионалната гимназия води своето начало от далечната 1812 г. и е сред най-старите килийни училища, в което са се изучавали наустницата, псалтирът и четирите аритметични действия. Днес е единственото професионално училище в Ловешка област, което предлага обучение в сферата на туризма, където има недостиг на квалифициран персонал.

В момента изпълняваме сериозен ремонт в учебната сграда по проект, одобрен по Норвежкия финансов механизъм. Монтираме окачени тавани, сменяме осветлението с иновативно, освежаваме стаите. Проблем за училището остава отоплението, което е на дърва.

Бих искал да споделя нещо интересно, свързано с историята на нашето образование. В кв. „Ново село“ имаме църква, която е паметник на културата от национално значение. Тя е строена по време на османското владичество и е вкопана в земята. В близост до църквата е имало и килийно училище, което не е запазено, дори няма останки от него. Осигурили сме финансиране за сериозен ремонт на църквата и дейностите там скоро ще започнат.

Чрез Норвежкия финансов механизъм подменихме и продължаваме да модернизираме уличното осветление в общината. Свършеното до момента вече дава резултати – постигнахме по-малка консумация на електроенергия и в същото време осветеността на улиците е много по-силна. Това бе доказано – специалисти направиха замервания и отчетоха, че осветеността е близо 50% по-висока.

По отношение на читалищата ни – те са четири на брой, има във всеки квартал. В тях не спира да кипи културна и обществена дейност, така характерна за този български феномен - народните читалища.

Сдружението Местна инициативна група „Троян, Угърчин и Априлци” работи за развитието на тези три общини. Неговата основна цел е превръщането на територията им в привлекателен район със съхранена природа, с модерна икономика и европейско качество на живот. Какво се промени в Априлци с помощта на МИГ?

Нашата местна инициативна група е сред 16-те първи МИГ в страната. Тя натрупа сериозен експертен капацитет, който се използва много активно от други общини, които искат да създадат подобни сдружения. Те са много полезни на Държавен фонд „Земеделие”, който е делегирал на МИГ правомощия да отсяват проекти, кандидатстващи за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за да намалят административната тежест във фонда.

Априлци успя с помощта на МИГ да изгради многофункционално спортно игрище, което е пред откриване. Чрез ПРСР осигурихме и инвестиции за публична инфраструктура за отдих, за туризъм и други.

 

По какви други програми и проекти администрацията реализира строителни дейности?

Строителството е приоритет за община Априлци, винаги търсим възможности то да не спира. Започнахме мащабен ремонт на 168-километровата ни водопроводна система, която е строена преди 60 години, както е и в повечето общини в България. Тя е от етернитови тръби и е не само физически, но и морално остаряла. Миналата година имахме 198 аварии, които доведоха до разкопаване на улиците, после кърпежи, асфалтиране и така до безкрай. Нашата вода е с прекрасни качества, изворна, от каптаж под връх Марагидик, а я губим по улиците. С финансиране от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда след спечелен проект изпълнихме първия етап, който възлезе на 3 000 000 лв. Предстои работа по втората фаза.

За реализирането на трети и четвърти етап имаме подписано споразумение с Министерството на околната среда и водите за близо 5 000 000 лв. Подобна мащабна реконструкция на ВиК инфраструктура не е правена в общинския център през последните 30 г. След завършването на ремонта ще се подобри водоснабдяването на около 1900 жители на града.

Въпреки че имаме осигурени средства, строителството на водопроводната мрежа е поставено под риск заради непрекъснато покачващите се цени на строителните материали, заедно с инфлацията цените са нереални. Затова и намесата на държавата за индексиране на цените на строителните продукти е повече от наложителна. Общините сме с вързани ръце, нямаме право да търсим решения на последвалите казуси с изграждането и довършването на започналите обекти в каквато и да е област. Законът за обществените поръчки е категоричен в това отношение.

 

С какъв бюджет разполага общината за тази година?

Всяка година финансовата рамка на общините се базира на държавния бюджет. През 2022 г. държавата прие своя бюджет със сериозно закъснение едва през март. Държавната рамка определя средства за заплати за администрация, за социални дейности, за капиталови разходи. Казват ни и как да харчим капиталовите разходи – за текущи и за основни ремонти. Разликата е, че за основните ремонти трябва да има проект и ако до края на годината не усвоим тези пари, трябва да ги върнем обратно в хазната. Вече сме април, не остава много време до края на годината, за да се мине през проектиране, избор на изпълнители, обжалвания. Като цяло ситуацията не е добра. Европейският съюз и България се обявяват за изравняване стандарта в малките населени места с този на големите. У нас непрекъснато се говори за това, както и че ако не се постигне, половината страна ще обезлюдее. Но като че не се случва. Все пак е добре, че Националното сдружение на общините в Република България успя да се пребори за това да бъдат увеличени средствата на общините с 30%.

Бюджетът ни за тази година е към 8 830 000 лв. От тях само 340 000 лв. са за капиталови разходи, т.е. 3,85%

 

Какви благоустройствени дейности са необходими в развиващата се като туристическа дестинация община?

За да има нормален живот в по-малките общини, навсякъде трябва да има тротоари, за да могат всички хора да се придвижват безпроблемно от точка А до точка Б. И още качествена питейна вода, асфалтирани улици, чистота, детски и спортни площадки, места за отдих, т.е. всичко онова, което го има в големите градове.

Нашата основна цел за това да станем желана туристическа дестинация, е свързана с амбицията ни за изграждане на лифт от подножието на Балкана до под връх Марагидик, което е мечта на поне две поколения на Априлци. Реализацията на такова съоръжение ще е сериозно строително изпитание, защото трябва да се преодолее денивелация от 1000 м. Дължината на трасето на лифта ще е 2100 м.

Въжената линия е необходима, защото в Централен Балкан се намират едни от най-внушителните и високи водопади в България. Местните наричат тези красиви природни дадености пръскала. В царството на скалите е изваяно Видимското пръскало – водопад, който е едно от най-високите и величествени природни творения в България. Видимското пръскало се намира близо до нашия град, а до него е изградена екопътека. Тя минава покрай река Пръскалска. Маршрутът е изключително живописен.

 

Споменахте, че чистотата е важен елемент за общината. Разкажете за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, които са реализирани съвместно с община Троян.

Съоръженията са изпълнени с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“. Нашият дял като съучастие тук е 10%, а на община Троян – 90%. Миналата година пуснахме инсталацията за сепариране на отпадъците и съответно намаляване количествата, които се депонират на сметището, като преди това сериозен обем отпадъци се компостира. Регионалното ни депо в Троян е сред първите, изградени по европейски стандарти с две клетки, които вече са почти запълнени. В момента се строи трета клетка.

При нас зелените отпадъци от дворовете са твърде много и затова се опитваме да приучим стопаните сами да си произвеждат компост. Донякъде успяваме.

 

Как развивате спортна инфраструктура в четирите квартала. Тръгват ли достатъчно екопътеки от тях, предлагат ли се туристически услуги?

Всяка година откриваме туристическия сезон с нашето прочуто мероприятие „БАЙКанджии” - по идея на наше НПО. Миналата година се проведе 11-ото поред и в него взеха участие 400 души. Те правят обиколка около 40 км в пресечена местност.

Както споменах, по ПРСР изградихме многофункционално игрище. То е за четири вида спорт – футбол, волейбол, баскетбол и тенис на корт. Имаме и една добре функционираща площадка в квартал „Зла река“.

В нашата община има за всекиго по нещо. За сериозните планинари предизвикателство са върховете Ботев, Марагидик и Триглав, за търсачите на силни усещания – Северният Джендем и водопадът Видимското пръскало, рибарите и гъбарите могат да намерят емоции край Видимската и Острешката река и из влажните смесени гори, ловците – ценни трофеи, а любителите на природните красоти – великолепни панорами, както и единственото в Стара планина находище на алпийска роза.

 

Инж. Кукенски, какво още бихте искали да кажете за съвместната рубриката на в. „Строител” и НСОРБ – „Общини: Кметовете говорят”?

Всички ние - и строители, и общински кметове, се возим в една лодка. Еднакво трудно е за всички. На финала отново ще подчертая, че заради сериозния ръст на цените на строителните материали трябва да бъде намерен някакъв баланс чрез индексация, за да могат нещата да се случват. Държавата трябва да осигури механизъм, по който всички да могат да работят и строителството да не спира.