Общини

Кметът Надежда Казакова: Опазването на архитектурните паметници е приоритет за Брацигово

Съвместно с КСБ и КАБ организираме през септември второто издание на форума „Брацигово – Каменният поток на времето”

Г-жо Казакова, преди една година във Вашия град се проведе форум под надслов „Брацигово – Kаменният поток на времето”. С него поставихте началото на решаването на редица проблеми, свързани с недвижимото наследство.

Да, през септември 2021 г. „Брацигово – Каменният поток на времето” в рамките на три дни събра на едно място архитекти, строителни инженери, експерти по културно наследство и общественици. Сред многобройните медии имаше екип на уважавания от нас вестник „Строител”, който отрази подобаващо нашето събитие. Целта му бе да се насочи вниманието към богатото строително и архитектурно наследство на региона, да се потърсят възможности за неговото преосмисляне и ревитализация. Освен това, както и Вие отбелязахте, да се спомогне за решаване на редица проблеми, свързани с недвижимото наследство и квалификацията на кадри в сферата на национално ниво.

Програмата на форума включваше кръгла маса и лекции, посветени на темата за опазване на архитектурното наследство, два уъркшопа за каменоделство и глинени мазилки, детска архитектурна работилница, както и две изложби. Едната експозиция бе посветена на Брациговската архитектурно-строителна школа с макети от Историческия музей на града, направени през 1980 г. по чертежи на проф. арх. Пейо Бербенлиев, показващи част от забележителните сгради на брациговските майстори строители в България. Втората изложба представи двадесетте конкурсни проекта за архитектурно-художествен елемент на градската среда в Брацигово. Три от тях бяха отличени и наградени, а първопремираният беше реализиран и официално открит на 12.05.2022 г. по време на празника на Брацигово. Негов автор е Атанас Чакъров. Тук ще вмъкна, че през 2022 г. Брацигово чества 130 г., откакто е обявен за град (1892 г.). Годишнината ще отбележим тържествено на 17 декември.

Специално за читателите на в. „Строител“ ще съобщя, че от 9 до 11 септември в нашия град ще се проведе второто издание на форума „Брацигово – Каменният поток на времето”. Събитието се организира от Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ) и община Брацигово. Изключително важна част от събитието ще е кръгла маса „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“. Началото й ще бъде дадено в 13:30 ч. на 9 септември в Народно читалище „Васил Петлешков“.

Наш дълг, като жители на община Брацигово е да опазваме и предаваме на следващите поколения архитектурните паметници, които имаме, в тяхната цялост и автентичност. Те са послания от миналите към бъдещите поколения.

 

През януари т.г. бе подписан меморандум за сътрудничество между КСБ, КАБ и община Брацигово за опазване на културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията Ви.

Концепцията за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство в Брацигово бе представена на архитектурния форум през септември 2021 г. Тя е подготвена от арх. Георги Цапков, арх. Десислава Димитрова и арх. Младен Китов и предвижда създаването на Национална школа за архитектурно-строителна реставрация в Брацигово. Идеята е тя да се помещава в сградата на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, закрита през 2016 г. Новата школа ще предлага профилирана следдипломна квалификация за архитекти, строителни инженери, ландшафтни архитекти, реставратори и др.

Концепцията предвижда и ревитализирането на културни обекти в града, които да бъдат обвързани с националната школа. Например НЧ „Васил Петлешков” може да се използва като конферентен и културен център, сградата на читалище „Тръндафил” – за информационен център за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство, и прочие.

 Целите, които си поставихме с КСБ и КАБ с подписването на меморандума, са свързани именно с реализирането на концепцията и създаването на школа по архитектурна и строителна реставрация. Заедно ще опазваме и популяризираме културно-историческото наследство, приоритет е и обучението и практическата подготовка на квалифицирани кадри (майстори и лицензирани специалисти) за извършване на консервационно-реставрационни дейности и работа по обекти недвижима културна ценност. С меморандума се договорихме и да стимулираме културно-историческия туризъм и за създаване на добра инфраструктура и връзки с архитектурни резервати, включително подобряване на архитектурния облик на населените места.

Във връзка със създаването на национална школа още на 3 февруари т.г. община Брацигово изпрати писмо до тогавашния министър на образованието и науката Николай Денков с молба при разпределяне на средствата за образователната инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост да бъде разгледано нашето предложение и да се обърне внимание на ангажираността на браншовите организации и най-вече на факта, че липсват такива специализирани кадри. Необходимостта от обучение и развитие на специалисти, които да съхранят и запазят културно-историческото ни наследство, е огромна.

Министерството на образованието и науката не прояви необходимото разбиране и не вникна в нашата идея. Ние не искаме да откриваме отново Професионалната гимназия по строителство и архитектура, а желаем създаването на Национална школа за архитектурно-строителна реставрация. Заедно с КСБ и КАБ ще търсим всевъзможни начини и средства, за да реализираме тази идея.

През годините общинската администрация активно печели финансиране и изпълнява различни проекти. Бихте ли споменали по-значимите от тях, свързани пряко с работата на строителния бранш?

В началото на настоящия мандат реализирахме проекта „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр. Брацигово и населените места в общината“ на стойност 1 489 210 лв. По него бяха асфалтирани 14 улици в града, 5 в с. Бяга, 4 в Исперихово и по една улица в селата Козарско, Равногор и Розово.

С постановление на Министерския съвет бяха отпуснати 511 263 лв. за укрепване на свлачище на пътя Исперихово – Козарско – Жребичко, което също бе успешно изпълнено. Много съществен за общинския център бе проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици заедно с Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в града“ на стойност 2 534  336 лв. При осъществяването му бяха подменени 12 км водопровод.

Рекултивацията на депото за битови отпадъци също е сред значимите обекти. Стойността му беше 1 157 717 лв., с които подобрихме екологичните характеристики на района и предотвратихме отрицателните въздействия върху околната среда и прилежащите земеделски земи.

Важно бе и модернизирането на спортната инфраструктура в с. Бяга по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на стойност 97 104 лв.

Най-трудният и забавил се във времето проект бе „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ за 1 324 527 лв., осигурени по ПРСР. Заложените дейности все още се осъществяват. Преди стартирането и по време на неговата реализация срещнахме доста трудности, тъй като проектът е одобрен за изпълнение с асфалтиране на голяма част от улиците, които са с паважна настилка. Това е характерно за града и част от населението не желаеше асфалт, вследствие на което се направи пренареждане на паважната настилка. Благодарение на изпълнителя „Делчев Инженеринг“ ООД и на неговия управител инж. Иван Делчев, който е и председател на ОП на КСБ – Пазарджик, направихме промяна в проекта и се съобразихме с искането на хората. Бих искала от страниците на в. „Строител“ да изкажа огромни благодарности на фирмата изпълнител, както и на майсторите павьори, които се оказаха изключителни професионалисти.

По Националната кампания „Чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС имаме осъществени общо осем проекта. Построихме детска площадка в ромския квартал в града, обновихме ДГ „Слънце“ в с. Исперихово, успешно ремонтирахме СУ „Народни будители“ в общинския център, извършихме благоустройства в кметствата Бяга и Козарско, в НУ „Васил Петлешков“, в с. Жребичко, беше изградена наблюдателна площадка над селото.

 

Колко са тази година строителните разрешения в общината?

Строителните разрешения за 2021 г. са 37, а за 2022 г. до момента броят им е 35. Забелязва се повишаване на търсенето и на покупките на къщи и парцели в почти всички населени места на общината. Ние сме сравнително близо до София, Пловдив, Пазарджик и може би това, съчетано с прекрасната природа и забележителностите ни, привлича хората. Брацигово е разположено в красива котловина в най-североизточния край на Баташката планина. Освен административния център имаме още 6 населени места – селата Розово, Равногор, Исперихово, Бяга, Козарско, Жребичко и две летовища – „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“. Навсякъде през годините са открити значителен брой хотели, къщи за гости, стаи за настаняване – за цялата община са около 30.

 

Как се развива изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива?

Сградата на общината, три от детските градини, три училища и социалните заведения се отопляват на пелети. Останалите детски градини и училища са на дърва. На покрива на бившата поликлиника е изградена малка фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 30 kW, която произвежда ел. енергия за медицинските кабинети, дневния център за възрастни хора с увреждания и за домашния социален патронаж. Излишъкът от ел. енергия продаваме на EVN по силата на сключен договор.

В момента се подготвя обществена поръчка за избор на проектант за изграждане на ФЕЦ на покрива на сградата на общинска администрация.

 

На какъв етап е изпълнението на бюджета за 2022 г.?

Тази година за пръв път бюджетите на общините бяха приети толкова късно. В момента да правим равносметка и сравнение с шестмесечието на 2021 г. е почти невъзможно. Бюджетът за 2022 г. е 10 320 850 лв., със 7,56% по-висок от предходната година. Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 6 674 185 лв., а приходите от местни дейности и дофинансиране на държавните дейности са 3 646 665 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 531 600 лв. В капиталовата програма сме заложили обновяване на пътната инфраструктура, ремонт на покрива на Младежкия дом в града и стадиона в с. Бяга, реконструкция на уличното осветление в населените места и др.

 

Няколко пъти споменахте, че ПГСА в Брацигово е затворена. Това в резултат на демографската криза ли е?

Поради демографския срив и откриването на същото професионално училище в Пазарджик се наложи сливане на ПГСА и СУ „Народни будители“ в Брацигово през 2016 г. От основаването си до закриването в училището са получили занаят, образование и квалификация над 11 000 души, в това число над 4000 строителни техници и над 7000 изпълнителски кадри. Голяма част от тях са известни инженери, архитекти и техници, прославили града ни не само в България, но и в чужбина.

Учебното заведение по строителство и архитектура в нашия град е открито през 1912 г. като продължение на Брациговската архитектурна строителна школа, възникнала през XVIII век. През 1791 г. от Западна Македония – Костурско, тук се преселват около 150 семейства. Арнаутите са сръчни и предприемчиви хора, опитни строители – познават златното сечение, техниката на каменната зидария, запознати са с ренесансовия и бароковия стил в архитектурата. Тъй като в тази част на страната строителството с камъкне е популярно, къщите на арнаутите изпъкват със своя стил. Те са на няколко ката, строени с камък, оградени с дебели зидани дувари. Както всички големи творци, брациговските майстори остават едно много силно послание – стремеж към свобода и щастие. Сградите носят белега на тяхното самочувствие – те са големи, здраво построени, с много светлина.

В града освен СУ „Народни будители“ функционират още Началното училище „Васил Петлешков“, СУ „Народни будители“ и ДГ „Здравец“. В двете големи села Бяга и Исперихово има основни училища и детски градини. В с. Козарско съществува само детска градина. Всички изброени разполагат с добра база.

 

Какво е състоянието на спортната инфраструктура?

Едно от съоръженията, с което се гордеем, е стадион „Христо Гюлеметов – Бонбона“, който е ремонтиран и реконструиран с европейски средства. Изграждането на игрището за минифутбол в с. Бяга също дава възможност на местните хора да спортуват и общуват помежду си.

Останалите спортни площадки в училищата от общината са стари и на всички е необходимо да се направи ремонт.

 

Какви са плановете Ви за водопроводната система?

Община Брацигово не членува в Асоциацията по ВиК за област Пазарджик. Ние имаме собствен ВиК оператор – „Инфрастрой“ ЕООД. То е търговско дружество със 100 % общинско участие. С решение от юни 2022 г. КЕВР утвърди бизнес план на „Инфрастрой“ за периода 2022-2026 г., както и цените на водата – за доставяне - 1,177 лв., а за отвеждане - 0,139 лв. Това са социално поносими цени.

Пред нас стои много важен въпрос – дали да се присъединим към Асоциацията по ВиК, или да остане да действа нашият ВиК оператор. И в двете положения има плюсове и минуси. Ако се присъединим към асоциацията, трябва да приемем техните цени на водата. Ако не членуваме в нея, не можем да кандидатстваме за финансиране от ЕС.

Текущите проблеми с водопроводните системи по селата се решават година за година с помощта на кметовете и със средства от капиталовите разходи. Имаме актуализирани проекти и разрешения за строеж за цялостна реконструкция на водопроводите за с. Бяга и с. Розово.

 

Как стои въпросът със събирането на отпадъци?

Събирането на битовите отпадъци се възлага чрез обществена поръчка на външна фирма. Общината е осигурила почти на всяко домакинство съд за отпадъци, като в някои от населените места има и такива за разделно събиране. В началото на мандата поставихме и контейнери за събиране и на строителни отпадъци. Въпреки това имаме проблем с образуването на нерегламентирани сметища, което ни коства немалък финансов ресурс.

 

С Брацигово са свързани знакови хора от историята като Васил Петлешков. Как пазите историческите си светини?

Брациговци винаги са изпитвали особена почит към населеното място, към видните си личности и към съхранението на родовата памет. Затова градът ни прилича на един малък своеобразен пантеон.

Общината като институция и всички работещи в нея дълбоко уважат своите герои. Като благодарни наследници полагаме необходимите грижи за поддръжка на издигнатите исторически светини и облагородяване на пространствата около тях. Участваме активно в поклоненията пред паметта на героите, дали живота си за нашата свобода. Пример за това е превърналата се в традиционна възстановка на събитията от април 1876 г., която се провежда ежегодно в Брацигово като част от тържествата по случай празника на града.

Опитваме се да пазим и съхраняваме по възможно най-добрия начин белезите на миналото ни, които неминуемо ще се превърнат в устои на бъдещето.