Общини

Кметът Димитър Димитров: Община Етрополе разчита на НПВУ, за да продължи да работи за модерна инфраструктура и градска среда

Повече от необходимо е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

Г-н Димитров, Етрополе е сред най-красивите градове в страната. Подредените улици, развитата подземна и надземна инфраструктура показват, че за развитието на града се мисли в перспектива.

Общината е разположена в полите на Стара планина. Всеки гост на града изразява своето възхищение от красотите на заобикалящата ни природа и от непрестанно променящия се облик на населеното място. Аз и моят екип работим ежедневно и целеустремено за добри резултати във всички сфери на обществено-икономическия живот – здравеопазване, образование, социална политика, благоустройство, култура, туризъм, спорт, екология, кандидатстване по европейски програми.

 Със средства от общинския бюджет и с подкрепа от държавата реализираме важни инфраструктурни проекти. Завършихме поредна ключова част от водопроводния и канализационен цикъл, асфалтирахме улици, ремонтирахме общинския пазар и облагородихме два жилищни квартала. Продължаваме да обновяваме училища и детски градини и да подобряваме социалните услуги и инфраструктурата. Въпреки огромните трудности като скока на цените на строителните материали и т.н., които отказаха голяма част от общините от редица проекти, в Етрополе не е замразен или отменен нито един, което дължим на доброто взаимодействие между общината, държавата и бизнеса. Продължаваме да работим в същата посока и със същата енергия.

Изготвихме и План за интегрирано развитие на община Етрополе до 2027 г. Направихме и обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление.

 

Бихте ли разказали по-подробно кои са основните инфраструктурни проекти, които се реализираха на територията на общината през последната година?

За периода основен приоритет бе подобряването на жизнения стандарт в общината. С тази цел подменихме водопроводната мрежа със средства, отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От ведомството получихме 598 667 лв., с които изпълнихме участъци по 13 улици. С целеви средства от държавата в размер на 520 186 лв. извършихме ремонт на 12 улици в Етрополе.

Като превенция от наводнения, които са на дневен ред, коригирахме коритото на река Ябланица в определен участък с целеви средства, отпуснати с постановление на Министерския съвет. Успоредно с изпълнението на тези дейности бяха оформени и прилежащите площи – направихме нови тротоари, бордюри и асфалтирахме улици.

Вече споменах ремонта на общинския пазар в Етрополе, който придоби по-модерен облик, както и двата жилищни квартала, където се облагородиха междублоковите пространства. Изградихме и два паркинга в централна градска част.

Столовата в Средно училище „Христо Ясенов“ и Домът за възрастни хора са напълно обновени. Последният изпълнен инфраструктурен проект е изградената площадка за игра в Детска ясла „Патиланци“ в града.

Каква е визията Ви за развитие на образователната инфраструктура за подрастващите? Разкажете и за програмата за финансиране на студенти от Етрополе, която наскоро Общинският съвет прие по Ваше предложение?

Грижата за подрастващото поколение също е главен приоритет за нас. Затова е важно да осигурим добра среда за развитието на потенциала на всяко едно дете и млад човек, за да израснат като образовани и уверени граждани, които да останат да живеят и да работят в нашата община. Следваме последователна политика за модернизиране на образователната среда и за повишаване качеството на образователния процес. С голямо удовлетворение мога да споделя, че във втория ми мандат като кмет детските градини и ясла в община Етрополе са в много добро състояние. Освен това всяка година образователните институции получават дофинансиране от нашия бюджет.

Етрополе е сред първите общини в България, в които се въведе таксата за детските градини, яслата и млечната кухня да се поемат от местната власт, т.е. те са напълно безплатни за родителите.

Всички детски заведения са санирани, ремонтирани и с нови дворни пространства. СУ „Христо Ясенов“, което е едно от най-големите училища в Софийска област, предлага много добри условия за качествено образование. В момента се извършва ремонт в Професионалната гимназия „Тодор Пеев“ в Етрополе, след като общината подписа рамково споразумение с четири дружества от Група ­ГЕОТЕХМИН за реализиране на съвместни проекти.

 Програмата за финансиране на студенти вече не е само идея, по която работим, а факт. Целта е да запазим младите специалисти и експерти в общината, да останат да живеят и работят тук, защото имаме нужда от техните знания и енергия.

 

 Бихте ли ни разказали повече за споменатото рамково споразумение между общината и четирите дружества от Групата ГЕОТЕХМИН?

Рамковото споразумение е сключено с най-големия работодател в община Етрополе проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Група ГЕОТЕХМИН, в която влизат четирите дружества – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД. То е за реализирането на съвместни проекти в следните обществено значими направления: инфраструктура и подобряване на градска среда; образование и спорт на деца и юноши; здравеопазване и социални услуги; опазване на околната среда; подпомагане на уязвими групи хора; култура, традиции и таланти.

С дарения на четирите дружества в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ бе извършен ремонт на отоплителната система на СУ „Христо Ясенов“ и други подобрения за 1 493 071 лв. Ремонтирахме покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ за 455 068 лв., както и басейните в СУ „Христо Ясенов“.

По Благотворителната програма ще получим подкрепа и за два ремонта – на Професионална гимназия „Тодор Пеев“ и на Медицинския център, както и закупуване на графично-скопичен дигитален рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.

В момента тече ремонт на сградата на общинската администрация. Какви мерки внедрявате за енергийната ефективност (ЕЕ) на сградния фонд, за който отговаряте?

През последните години изпълнихме мерки за енергийна ефективност в осем обекта от общинската, образователната, спортната и културната инфраструктура по различни европейски и национални програми.

 По Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ реализирахме проект за повишаване на ЕЕ на Средно училище „Христо Ясенов“ за 822 960 лв. По Националната схема за „зелени” инвестиции към Националния доверителен Екофонд (НДЕФ) бяха въведени енергоспестяващи мерки на обща стойност 1 781 172 лв. в още седем сгради. Това са детските градини „Слънчице“, „Еделвайс“ и „Звънче“, ДЯ „Патиланци“, Народното читалище „Тодор Пеев 1871“, Спортната зала „Стоян Николов“ и общежитието към Професионалната гимназия в града.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради санирахме 8 блока в общинския център. Стойността на инвестицията е 6 681 783 лв.

Ползите от енергийната ефективност са неоспорими. Въвеждаме комплекс от мерки за ЕЕ в общинската администрация по Инвестиционната програма за климата към НДЕФ. Те са належащи, защото сградата не е ремонтирана над 60 години, а санирането й ще окаже положително влияние както върху енергийните разходи, така и върху здравословния климат в помещенията и комфорта на обитаване. Това безспорно ще се отрази не само на здравето на служителите ни, но и на тяхната трудоспособност.

Казахте, че сте реализирали ключови ВиК проекти. За община в северните склонове на Балкана има ли проблеми с питейната вода? Какво е състоянието на водопроводните и канализационни системи, пречистването на отпадната вода?

Имаме сериозен проблем с качеството на водата, за който ръководството на общината търси дълготрайно решение. Град Етрополе е водосборен район, а водохващанията му са открити, откъдето идва и мътността на водата. Повече от необходимо е изграждането на Пречиствателна станция за питейни води, за която сме кандидатствали за финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен проект, като търсим възможности за привличането на необходимите средства за построяване на съоръжението. С реализирания през 2021 г. проект за подмяна на водопроводната мрежа на 13 улици, който споменах в началото, продължихме изпълнението на ангажиментите си към етрополските граждани и се доближихме до завършване на водопроводния и канализационния цикъл в града въпреки липсата на подкрепа и инвестиции във ВиК сектора.

През тази година очак­ваме финансиране за подмяна на ВиК системите на нови 19 улици, за което кандидатствахме пред МРРБ.

По отношение на пречистването на отпадните води от 2015 г. община Етрополе има изградена пречиствателна станция по проект по Оперативна програма „Околна среда „2007-2013“.

Чудесната спортна база в Етрополе прави впечатление. Как се развивате в тази посока?

Развитието на масовия спорт също е важно направление за общинското ръководство, защото освен положителния ефект върху здравословното състояние той има и социално въздействие върху населението. Етрополе има дългогодишни традиции в тази сфера, а за да ги продължим, сме осигурили перфектни тренировъчни условия. Смело мога да твърдя, че спортната база в Етрополе е една от най-добрите в България.

В общината дейност развиват няколко спортни клуба – по волейбол, футбол, таекуондо, борба, тенис на маса и аеробика, тенис на корт и две туристически дружества. Участниците в клубовете са над 460. Всички спортни клубове се финансират от бюджета на община Етрополе. През 2021 г. за тях от общинския бюджет отделихме 740 000 лв.

Имаме стадион с козирка за 5600 души, отговарящ на всички изисквания на УЕФА. На арената на „Чавдар“ (Етрополе), който се бори за влизане във Втора лига, тренират и момчетата от академията на Христо Стоичков. Към базата на отбора има и няколко затревени и изкуствени терени. Това е единствената футболна академия у нас, където децата не плащат нито лев за тренировки, спортно облекло и престоя си. Учат в училището на Етрополе.

Как си представяте общината в следващата година до края на този мандат?

Наш дълг е да развиваме общината и да надграждаме направеното, но и да пазим наследството на предците ни, да предаваме на поколенията след нас духа и традициите на нашия град, който е с над 2500-годишна история. Разчитаме, че с помощта на средствата, които скоро ще бъдат отпуснати по Националния план за възстановяване и устойчивост, ще продължим да работим за добро здравеопазване, качествено образование, модерна инфраструктура, отговарящи на потребностите на гражданите социални услуги и чиста околна среда.

Вярвам, че всички заедно – гражданите, институциите и бизнесът, ще успеем с общи усилия, с дух и сърце да дадем своя дан за развитието на Етрополе като модерен европейски град.