Общини

Кметът Любка Александрова: Изграждането на модерна инфраструктура е приоритет за община Левски

Целта ни е да направим културен център „Георги Парцалев”, който да обединява читалището, летния театър и бъдещия музей

Г-жо Александрова, правим това интервю веднага след третото обсъждане на идеята за изграждане на музей в гр. Левски на именития Ви съгражданин Георги Парцалев. До какъв етап достигна тя?

Строителството на този знаков за общината обект е тема, по която администрацията работи заедно с гражданите от години. Екип на в. „Строител“ присъства на поредното обсъждане за изграждането на музей в центъра на гр. Левски и се запозна с идеята, а именно да се отбележи по подобаващ начин паметта на големия български артист, която родният му град пази. Ние имаме привилегията и отговорността да я съхраним.

Целта ни е да направим представителен културен център „Георги Парцалев”, който да обединява читалището и летния театър, носещи неговото име, с бъдещия музей. Сами видяхте засиления интерес на местните жители към проекта за музей, скулптурата на Георги Парцалев, визията за околното пространство и останалите параметри на проекта. Концепцията за сградата е с два обема – музей и интегрирана художествена галерия. Тя ще се отличава архитектурно не само отвън, но и с вътрешното си пространство. Зданието ще е с модерен и артистичен вид, за да бъде усетен духът на този знаков български актьор, величието на неговото човешко и артистично присъствие.

Работното проектиране предстои и след като приключи, ще може да пристъпим към осигуряване на финансирането, за да реализираме мечтата на поколения наши съграждани. Сградата ще отговаря на всички изисквания, които предполага подобен тип градеж – тя ще е подходяща и за театрални постановки, и за хранилища, и за виртуално пространство, където Георги Парцалев да оживява, включително да има възможност за обособяване на галерия, за творчески работилници и прочие. Надявам се, че сградата ще е модерна и прекрасна придобивка за цялата община.

 

Първото интервю, което дадохте за в. „Строител“, беше веднага след встъпването Ви в длъжност като кмет през 2011 г., а срещите ни продължават и днес. Смятате ли, че Вашите съграждани свързват работата Ви начело на администрацията с изпълненото строителство, с уникалния площад в центъра?

Силно се надявам жителите на гр. Левски да оценяват нашата административно-управленска програма през годините, с която развиваме цялата община. Разбира се, това е в резултат на мащабното строителство и в града, и в селата. Ще се спра на някои от дейностите, които реализираме. С финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда реконструираме ВиК мрежата под улиците „Александър Стамболийски”, „Цар Симеон”, „Яворов”, „Димчо Дебелянов”, „Райна Княгиня”, „Шипка” и още няколко. Инвестицията е за близо 2 млн. лв. След като приключат СМР по ВиК, всички трасета ще бъдат асфалтирани и надявам се да не се налага да се разкопават за много години напред.

Кандидатстваме за подмяна на довеждащия водопровод на гр. Левски, защото имаме проблем с питейната вода в общинския център. Това е една от най-големите ни грижи, искаме веднъж завинаги да решим и като качество, и като количество този проблем за града ни. Снабдяваме се с питейна вода от яз. „Каменец”, построен в периода 1958-1959 г., който се намира в околностите на нашето с. Каменец.

Не спираме да работим за изграждането на модерна инфраструктура в общината и за поддържането й, както и за строителство на нови културни институции. Съвсем скоро - на Деня на Независимостта, открихме споменатия от мен летен театър в общинския център, който е уникален по замисъл. Печелим проекти в тази област по Програмата за развитие на селските райони, отделяме необходимото съфинансиране от бюджета, за да ги реализираме.

Голямата идея е градът ни да стане една културна даденост със своите архитектурни творения и да може да кани творчески колективи от страната и от чужбина. Искаме гр. Левски да бъде в бъдеще домакин на големи културни прояви. Нашите съграждани заслужават това.

 

На заглавната страница на официалния сайт на общината приветствате посетителите в електронното пространство и казвате: „Искаме нашата гордост и достойнство да стъпват върху свършеното днес, а не върху историческо основание”. Какво влагате в тази фраза?

Аз съм дълбоко свързана с историята на нашия град. Познавам и тача корените си, защото те ми дават усещането за съпричастност към всичко онова, което става в гр. Левски. Всеки човек има минало и очаква добро бъдеще, но ние живеем в настоящето. Искам да измервам делника на общината с онова, което лично аз съм направила. Защото човек усеща удовлетвореност, когато вижда плодовете на своя труд.

Наближава краят на годината. Как се справяте с изпълнението на бюджета?

Времената са трудни за всички общини – планирахме разходите си при едни условия, а сега те са коренно променени. Надяваме се все пак да успеем да влезем във финансовите рамки, които сме си поставили, да нямаме дефицит и да обезпечим разплащанията, които ще имаме до края на 2022 г.

Внимаваме с дейностите в комунално-битовата сфера, опитваме се да бъдем пестеливи. Знаете, че общинското дружество „БКС – Левски“ работи добре най-вече в селата, където изпълнява ремонтите на улиците и валирането с трошен камък. Определено това излиза по-евтино, отколкото за всеки обект да правим обществена поръчка, която после да се обжалва, защото времето си лети.

 

На територията на общината има 12 села и гр. Левски. Какъв е поминъкът на хората, има ли безработица в населените места?

Доста хора от общинския център, а и в селата доскоро изкарваха пари в чужбина, но не бяха изоставили имотите си. В последните години почти изчезнаха запустелите къщи, няма неугледни дворни места. Факт е, че с припечеленото навън те строят нови къщи или възстановяват фамилните си домове, обработват или арендуват земите си. Това ми дава основание да вярвам, че в даден момент завинаги ще се върнат у нас. От една страна е радващо, но и поставя големия въпрос за осигуряването на високоплатени работни места, които да конкурират заетостта им навън.

Традиционните за община Левски от близкото минало много добре развити хранително-вкусова, машиностроителна и лека промишленост преживяха тежък период след навлизането на пазарните отношения в България. От 2000 г. се забелязва оживление в икономиката ни. Увеличават се инвестициите и на местния бизнес, и на външните фирми, работещи на територията ни. За отбелязване е, че в общината почти няма безработни. Малките цехове, които имаме, откритите дейности в бившите халета на големия птицекомбинат имат известна привлекателност и дават относителна сигурност на работниците. Стабилно стоят и земеделските кооперации, а в близко бъдеще ще отвори врати и новопостроен голям свинекомплекс с очаквани работни места за минимум 70 души, сред които ще има позиции и за висококвалифицирани хора.

Тоест малките производства и новооткриващите се такива осигуряват поминъка на голяма част от населението. Естествено че това все още не е достатъчно и се надявам този процес да продължи. Привличаме и чуждестранни инвестиции, IKEA е един пример в това отношение, както и заводът за производство на машини за сепариране и рециклиране, но лично аз съм по-склонна да залагам на местните инвеститори.

 

Стана ясно, че общинската администрация много добре се справя и с различните проекти с външно финансиране.

Така е. В момента се намираме между два програмни периода. Определено има с какво да се похвалим от приключващия, но гледаме и напред. Както споменах, основно имаме реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони – за строителство на спортни площадки, ремонти и подобряване на базата на СУ „Крум Попов” и други.

Очакваме новият програмен период да ни даде възможности за решаване на водопроводни проблеми в някои от нашите села – Асеновци е едно от тях.

Да не пропусна, че със средства от държавния бюджет в момента извършваме ремонт на покрива на Многопрофилната болница за активно лечение – инвестицията е за около 1 000 000 лв., както и реконструкция на 3000 м третокласен път за близо 2 500 000 лв.

 

Строят ли се в общината къщи за гости, заведения за хранене?

Не само се строят къщи, но и се правят ремонти. Това го виждам, като обикалям из общината, но и защото се увеличава обемът на строителните отпадъци, което е грижа на нашата администрация. Също така постепенно и празните терени изчезват, а те създаваха определени затруднения на общината.

Какво е състоянието на образователната и социалната инфраструктура – базите им, поддръжката?

Ще започна с реализиран проект с финансиране от МОН за енергийна ефективност на бившата ни ясла, която вече е детска градина, и на Професионалната гимназия по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров” в града. Това знаково за нас училище разполага с богата база от селскостопански машини, 13 кабинета по общообразователна и професионална подготовка, компютърни зали, учебна работилница, добре обзаведени общежитие и столова, фитнес зала. От МОН отпуснаха финансиране за текущи ремонти и на други две училища, както и за физкултурния салон в с. Обнова.

По отношение на социалната инфраструктура покриваме практически всичко, което се изисква от нас – за пенсионерите, за хората със здравословни проблеми и прочие. Работим много сериозно по делегираните от държавата дейности – лична помощ, асистентска подкрепа, патронажна грижа и т.н. Над 800 души са нуждаещите се в цялата община. Това е много сериозен социален ангажимент за администрацията.

 

Левски е единственият град в България с името на Апостола на свободата.

Това е основание и за гордост, и за радост. Съществуването на селището датира още от времето на османското владичество като малко селце, наречено Караагач (Черен бряст). От 1897 г. то носи името на Васил Левски.

В околностите на нашите села са открити останки от праисторически и антични селища, руини от некрополи и надгробни могили с древни надписи. Приканвам всички, които решат да посетят общината ни, да разгледат местността Св. Троица, където са разкрити интересни находки с национално значение. А Римският мост – архитектурно-историческа забележителност, намираща се над старото корито на р. Осъм край с. Българене, е един изключителен строителен и исторически паметник.

Искам да поясня, че ние сме единственият град с името на Апостола, но има и две села, които се казват Васил Левски. Едното се намира в Североизточна България, в община Суворово, област Варна. Другото е в Южна България, в община Панагюрище, област Пазарджик.

 

Какво бихте искали да кажете в съвместната рубрика на в. „Строител“ с НСОРБ „Общини - кметовете говорят”, на своите колеги от страната и на съгражданите си?

През изминалите 12 години, през които хората ми гласуваха доверие да бъда техен кмет, ми се искаше като ръководител на общината да бях срещала повече разбиране от страна на държавата и нейното отношение към регионите и конкретно към община Левски. Жалко е, че държавните структури не осъзнаха толкова години, че хората напускат Северна България и заминават да търсят заетост някъде в Гърция, Испания, Германия или Англия. Всеки предпочита да работи и живее в своя роден град, но нещата в малките общини се случват бавно. Държавата не показа, че има намерение да развива Северозападна България, и това особено добре личи при нас.

Транспортната свързаност е ключова за просперитета, от това зависи икономиката на всяко населено място. Община Левски е важен транспортен възел в инфраструктурната мрежа на страната. От главната жп линия София – Варна в града влаковете правят връзка за Троян, Ловеч, Свищов. През територията ни преминават два третокласни, но много оживени републикански пътя – за Свищов – Ловеч – Троян и от Никопол към Павликени и Велико Търново. На 8 км северно от града ни е първокласният път София – Русе – Варна. Овен това трасето на автомагистрала „Хемус“ ще преминава на десетина километра южно от града. Имаме потенциал за растеж на икономиката, дано скоро заработи Националният план за възстановяване и устойчивост, за да се случи това.

 На финала искам да кажа, че българските строители са тези, които правят най-важното за нужното развитите – променят страната към по-добро.