Общини

Кметът Димитранка Каменова: Модернизацията на пътната инфраструктура е приоритет за община Берковица

Обновяването на Лесотехническата професионална гимназия е най-успешният ни проект в образователната сфера

Г-жо Каменова, Берковица е сред най-прекрасните градове за живеене в страната. Разкажете ни за развитието на общината.

В Плана за интегрирано развитие на община Берковица 2021-2027 г. сме заложили средносрочни цели, с които максимално да използваме потенциала на всички сфери – туризъм, подобряване на жизнената среда в населените места, енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ, транспортна свързаност, изграждане и модернизация на техническа инфраструктура и т.н. Безспорно развитието на инфраструктурата е първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за привличане на инвеститори. Пътното строителство в нашия регион се обуславя от изграждането на скоростното трасе Видин – Ботевград. За подобряването на транспортната свързаност между София и Северозападна България (по-конкретно с областите Монтана и Видин, както и с Дунав мост 2) Агенция „Пътна инфраструктура“ работи и по проект за строителство на тунел под прохода Петрохан. За осъществяването му е планирано през следващите месеци да се възложи изработването на доклад по ОВОС. Очакванията са до средата на 2023 г. той да е готов.

Относно туристическия ни потенциал ще спомена почивна зона „Ком”. Тя се намира високо в Берковския Балкан в подножието на връх Среден Ком. На 16 км от общинския център е и до нея се достига по асфалтов път. Зоната е прекрасно място за отдих целогодишно, но особено значение има за любителите на зимните спортове през активния ски сезон. На тяхно разположение са три уютни хижи в непосредствена близост до писта „Ком”. Инфраструктурата й включва влек за изкачване на скиори и сноубордисти тип „котва“, ски гардероб, чайна. Пистата е сравнително лека за преодоляване, подходяща за начинаещи и средно напреднали. Дължината й е около 800 м, ширината 30-40 м и с денивелация около 100 м. Изграждането на този зимен център беше мечта на няколко поколения берковчани.

 

Имате амбициозна строителна програма. Какво сте реализирали по нея?

В момента в различен етап на изпълнение е енергийното обновяване на 8 многофамилни жилищни сгради с финансиране по различни програми. Отделихме сериозни средства за нуждите на малките населени места в общината – за цялостно изкърпване на асфалтова настилка на улици в селата Бързия и Замфирово. Правим важни стъпки и за разрешаване на транспортните проблеми в Берковица чрез ремонт на възлови улици, амбицията ни е да станем по-„зелен” град. Приключихме реконструкцията на парк „Здравец“ на стойност 207 000 лв. и на площад „Йордан Радичков“, подменихме съществуващата настилка, изградихме осветление, направихме и озеленяване. Обособихме нови алеи с пейки, както и съоръжения за осигуряване достъп на хора с увреждания. Смятам, че с реализираните дейности успяхме да придадем по-модерна и съвременна визия на града ни. Планирали сме да реализираме и проект за реконструкция на спортната зала в Берковица.

Въпреки множество перипети завършихме и възстановяването на мост „Лонджата“ на стойност над 710 000 лв. Бих искала да благодаря на жителите на Берковица за търпението и разбирането, което проявиха, докато осъществявахме СМР. Сега преминаването по моста е безопасно, подновена е асфалтовата настилка и е укрепена основата.

Приоритет в момента е и да реализираме ремонта на споменатия път за ски зона „Ком”.

 

През август тази година дадохте ход на важен проект в с. Бързия.

Преди около два месеца дадохме официален старт на строителните дейности по поредния обект от инвестиционната ни програма „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на с. Бързия“. Проектът включва улиците „Нов живот“, „Гръскята“ и „Еделвайс“, под които има водопровод от етернитови тръби с твърде дълъг период на експлоатация. Заради лошото им състояние има чести аварии, а и като материал са морално остарели, поради което се наложи изграждане на нов уличен водопровод. За ул. „Нов живот“ той ще бъде с дължина 166 м, за ул. „Еделвайс“ – 154 м, и за ул. „Гръскята“ – 238 м. След подмяна на водопровода ще се пристъпи към изграждане на пътните настилки.

 

Какви други дейности се изпълняват в малките населени места?

Съвсем скоро приключихме обновяването на площадното пространство в центъра на с. Замфирово. В рамките на проекта изпълнихме дейности по реконструкция на съществуващите плочници, подмяна на ограждащите пътни бордюри и изграждане на ново парково осветление. Тъй като площадът е място за отдих, монтирахме нови перголи и кашпи с пейки. Кашпите са затревени и в тях са засадени дървета и многогодишни цъфтящи видове. Поставени са още бетонови паркинг ограничители и нови кошчета за отпадъци.

Спирам се по-подробно на работата на общинската администрация в това село, защото тя олицетворява основната ни задача – да подобрим жизнената среда и по-специално инфраструктурата за отдих. Замфирово е много жизнено село, в което живеят около 1100 души.

Броя на населението в старопланинското село Бързия е малко по-висок – 1500. То се намира на пътя, който минава през прохода Петрохан, на 6 км от Берковица, на 20 км от Монтана. В населеното място има училище, детска градина, здравен пункт, а вече и голям супермаркет. Основният поминък на Бързия е туризмът, като усилията са насочени към развитието на балнеоложкия. В близост до с. Бързия се намира Клисурският манастир.

 

Колко са строителните разрешения в общината от началото на тази година и какво най-активно се изгражда?

За периода януари – октомври строителните разрешения са общо 22 броя. Най-активно се изграждат покриви, огради и фотоволтаици.

 

Какво е състоянието на образователната инфраструктура?

Осигуряването на достъпна и качествена образователна среда е сред приоритетите на община Берковица. Училищната мрежа е изцяло осъвременена – с модерна материално-техническа база и благоприятни условия за осъществяване на учебно-възпитателен процес. Смятам, че един от най-успешно реализираните ни проекти в тази сфера е обновяването на сградата на Лесотехническата професионална гимназия по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Инвестицията е за над 1,2 млн. лв., благодарение на която най-старото професионално учебно заведение в нашия регион посрещна с изцяло нов облик своите ученици през настоящата учебна година. С изпълнението на проекта е подобрена материалната база, осигурено е съвременно оборудване и обзавеждане на класните стаи и лабораториите. Гимназията приема ученици в специалностите „Ловно и горско стопанство“ и „Механизация на дърводобивната промишленост“ и единствена в страната има паралелка „Кинология“.

В с. Бързия се намира Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан“, база на Лесотехническия университет. На територията му са едни от най-добрите букови насаждения в Европа.

Какво е положението относно детските градини?

Броят им напълно удовлетворява нуждите на гражданите. И за тези обекти сме изпълнили множество проекти, благодарение на което детските градини разполагат с изключително добра материално-техническа база. Всички образователни институции на територията ни са обезпечени с необходимите средства за провеждане на образователен процес.

 

Един от символите на Берковица е чешмата „Малинарка“, по която също са реализирани СМР?

Чешмата е гордост за берковчани и е сред най-значимите ни културни забележителности. Построена е през 1967 г. в чест на берачките на малини, възпети в стиховете на Иван Вазов. Наша отговорност е да се грижим за този обект и да го пазим, защото е сред даденостите, които създават облика на Берковица. Пространството пред чешмата беше облагородено и ремонтирано, а надписите бяха почистени.

 

Общината има успешно реализиран проект в сферата на здравеопазването.

През 2022 г. приключихме проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“. Той бе насочен към основен проблем в трансграничния регион на България и Румъния – значителните неравенства в здравеопазването, тясно свързан със социалните, икономическите и екологичните недостатъци. С финансиране по програма Interreg V-A „Румъния-България 2014-2020“ бе закупено оборудване за общинската болница в Берковица и мобилен кардиологичен кабинет, в който ежемесечно се провеждат безплатни прегледи във всички населени места в общината. Болницата обслужва над 20 села, а доставката на оборудването осигури нейната по-добра и ефективна работа.

 

Споменахте, че се подменя част от остарелия водопровод в с. Бързия. Като цяло имате ли проблеми с ВиК услугите в общината?

Нашето ВиК дружество работи добре и инвестира в рехабилитацията на водопреносната мрежа и в подмяна на остарелите тръби с по-надеждни. Постигането на тези две цели изисква време, затова и инвестиционната програма е дългосрочна. Тук бих искала да отбележа, че смятам, че законодателят трябва да допусне втора цена на водата за общини, които получават водоподаването по гравитачен път.

Г-жо Каменова, правим това интервю за съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят”. Какво още искате да кажете от страниците на в. „Строител“?

От началото на 2021 г. българските общини бяха поставени в ситуация на сериозни предизвикателства, които се пренесоха и в 2022 г. – да работят в условията на ковидкриза с намален наполовина състав, чести избори за Народно събрание и смяна на властта, ръст в стойностите на строителните материали и стоки, скок в цените на енергоносителите. В тази ситуация местната власт беше единствената, която остана стабилна. Въпреки трудностите, причинени от кризите, община Берковица съумя да се справи с новите предизвикателства, както и да докаже, че работи ефективно и прозрачно за благото на хората.

Считам, че 2022 г. беше добра, постигнахме немалко за жителите ни. Продължихме изпълнението на инфраструктурни, образователни, социални, спортни и културни проекти в цялата община. Това се случи благодарение на усърдната работа на кметовете и кметските наместници, на служителите от общинската администрация, за което съм им признателна. Всичко свършено през 2022 г. е част от амбициозна и последователна управленска програма. Уверена съм, че община Берковица се движи в правилната посока и занапред ще се справи с всички предизвикателства.