Общини

Кметът Трайко Младенов: Към община Костинброд има голям инвеститорски интерес и се обособяват три индустриални зони

Бизнесът е открил добър партньор в наше лице

Г-н Младенов, характерни за община Костинброд са развиващият се бизнес в индустриалната зона и помощта, която общинската администрация оказва на компаниите, за да реализират своите инвестиции. Какво ново можете да ни кажете по тази тема? Няколко дни преди срещата ни за интервюто, което правим за уважавания от мен голям професионален вестник „Строител”, в общината се проведе конференцията „Инвестиции и развитие на Костинброд“. Тя беше организирана под егидата на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ). Преди форума имах работна среща с министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, на която обсъдихме бизнес зоните и възможностите за тяхното развитие – не само тези в град Костинброд, но и новосъздаващите се в по-големите села на територията ни. Коментирахме проекти и идеи между общината и бизнеса. С екипа на ведомството посетихме и мястото, на което се позиционира голям инвеститор клас „А” и до който ще бъде изграден път с осигурено финансиране от МИИ. Конференцията събра на едно място над 100 представители на различни бизнеси, които имаха възможност да разкажат за своите намерения за развитие. Заедно с компаниите набелязахме общи цели и си дадохме сметка, че когато си партнираме, сме много силни. Форуми, на които бизнесът и администрацията обсъждат актуални въпроси, решения и тенденции, фирмите говорят помежду си и дават заявка, че имат желание да се развиват – и като строителство, и като производства, и като логистика, са изключително полезни. Прекрасно е, че бизнесът застава зад определени идеи и че всички компании твърдят, че с общинската администрация в Костинброд се работи изключително професионално и че тя също има идеи. Конференцията показа, че бизнесът е открил добър партньор в наше лице. Поради това към територията ни има голям инвеститорски интерес и се обособяват не една, а три индустриални зони. Най- мащабната е между Костинброд и с. Волуяк, където развиват дейност утвърдили се фирми. Там изградихме необходимата инфраструктура. Сега е нужно да реализираме готовия проект за отводнителни канали, който е много важен за предприятията в зоната - преди години при обилни дъждове имаше наводнения. Един от големите инвеститори клас „А” ще помогне да построим път, който ще свърже зоната с центъра на града. И още нещо – бизнесът в този район иска и ще съдейства за изграждането на детска градина в зоната. Това ще е облекчение за родителите, които работят в модерните производства там. Втората индустриална зона се формира от фирми от хранително-вкусовата и леката промишленост. За да подобрим логистиката, обмисляме строителството на нов път от обходното шосе на града към тези предприятия. Третата зона се характеризира с едно съвсем ново производство на гръцка компания, инвеститор клас „А”, където също трябва да се развие пътната инфраструктура. Има и още доста други фирми, които създават различния облик на нашата община. Към всичко това ще добавя и очакваното развитие на промишлена зона край жп гара Петърч, където в изпълнение на тристранно споразумение между община Костинброд, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще бъдат изградени всички пътни връзки от АМ „Европа” към гарата. В този район има доста на брой известни компании, утвърдили се в цяла Европа. Реализираните инвестиции в общината са над 200 млн. лв. В ход са и нови проекти на стойност 52 млн. лв., които ще отворят допълнителни работни места. Всичко това потвърждава, че с нашата администрация се работи бързо, професионално и експедитивно. Общината работи ли така добре и със строителния бранш? В конференцията участваха представители на строителния бранш, работещи в сферата на жилищното строителство. В изказванията си те посочиха, че условията в общината са чудесни за развитие на бизнес. Факт е, че изграждането на едно-, дву- и многоетажни жилищни сгради се разрасна толкова динамично в Костинброд, че инвеститорите вече трудно намират свободни терени, подходяща и за намеренията им. Не само се строят жилищни обекти, но и се ремонтират доста къщи и в града, и в близките до Костинброд села. Все повече хора се заселват тук, отглеждат децата си. Някои работят в общината, а други в столицата. Факт е, че броят на децата се увеличава. В цялата ни община работят млади хора, включително и в общинската администрация. Това се дължи на бурното развитие на икономиката ни. Искам да отбележа, че по време пандемията нашите предприятия развиваха дейността си, ние постоянно поддържахме контакти с тях и е факт, че нито едно не беше затворено. Проектите на общината също не спряха.   Прави впечатление в края на града, че са построени или се изграждат изключително модерни едно- и двуетажни къщи американски тип. Да, безстопанствени имоти в края на града се превръщат в перфектно застроени терени. Много външни фирми влагат капитал в жилищно строителство, помагат в инфраструктурното завършване на прилежащите пътища и прочие. Инвестиции правят и костинбродските компании, които напълно промениха облика и на града, а и на селата наоколо. Радостното е, че се изграждат едноетажни, на два ката или многоетажни кооперации – така за всеки има имот според възможностите му. Аз живея в къща, строена навремето с типовите планове, и ако има как да построя нова, бих предпочел едноетажна, достатъчно разчупена и без много стъпала. Строителният бранш работи отговорно. За съжаление не мога да кажа същото по отношение на „новите” ни граждани, които се заселват със семействата си, ползват комуналните услуги на община Костинброд, но остават жители на други населени места – столицата най-вече, и там плащат данъците си. Това е сериозно противоречие и не е от полза на останалото население. Защото и почистването на града, и извозването на боклука, сега почистването на снега, социалните услуги, благоустройството и всичко останало, за което отговаря общината, става с данъчните постъпления на хората. Но не на всички. В един от новите квартали искат асфалтиране на улица, която е пълна с нови къщи, но на нея има само двама с адресни регистрации при нас. Надявам се с процеса на децентрализация да се повиши данъчната оценка на имотите, да има възможност Общинският съвет да влияе върху нея. Всички, които са пътували из западните държави, знаят, че там модерната среда за живеене се обуславя от данъците на обитателите й. Например в Швейцария направиха референдум дали да намалят или да повишат данъците. Отговорите са били, че в никакъв случай не трябва да се намаляват данъците. След като децата на новодомците посещават прилични детски градини, след като те ползват социалните ни услуги, обслужва ги модерна комунална техника, всеки трябва да даде своята лепта това да се случва безпроблемно. Ще допълня, че социалните дейности са кауза, но и сериозен ангажимент на всяка община. По тази причина предстои в областната администрация да бъде подписана новата социална харта. Градът се развива с голяма динамика в икономическо отношение. Толкова е динамично развитието, че дори можем да обучаваме студенти по икономика как се постига това. Добре би било, ако Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции имат офиси в нашата община, техните експерти на място да вършат дейностите, важни за Костинброд. Защото нашата икономика дава няколко процента от брутния вътрешен продукт на България. Затова повтарям непрекъснато – процесът за децентрализация е неизбежен и е изключително необходим за общините.   Икономическото развитие предполага и нуждата от висококвалифицирани средни изпълнителски кадри. Липсва достатъчно квалифицирана работна ръка, каквато местният голям бизнес с право изисква. Затова от особена важност е взаимната връзка на бизнеса с учебните заведения. Кадрите за модерните производства ще дойдат от там. Струва ми се, че в България все още не използваме напълно дуалното обучение, което е масова практика в западните държави. Това може да се приложи и в нашата професионална гимназия, която разполага със съвременна добре поддържана материално-техническа база. Всяка година в нея се обучават над 600 ученици. Освен задължителните учебни дисциплини гимназията предлага възможности за редица допълнителни занимания и подготовка в областта на науката, изкуството и спорта. Развивате ли проекти в образователната инфраструктура? Направихме сериозен ремонт на детската градина в с. Петърч, който обхвана покрива, помещения и топли връзки. Цялостно обновяване реализирахме и в детските заведения в с. Драговищица и в с. Голяновци. Също така и две училища в общината вече са със съвсем нов облик. Изпълнихме тези проекти в трудни времена – на пандемия, на кризи, и т.н.   Енергийната ефективност е изключително актуална тема. Има ли интерес от жителите на Костинброд към новите възможности за саниране на сгради? След като с Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се осигури финансиране за енергийно обновяване на сграден фонд, нашата администрация трябваше да моделира начина си на мислене спрямо новите условия. Общинският съвет гласува да отпуснем на всички жилищни блокове, които кандидатстват по процедурите на НПВУ за саниране, нужните суми за обследване на обектите и за енергиен паспорт. Причината е, че хората от един блок трудно могат да се разберат и да отделят необходимите средства за тези две дейности. След одобрение на проектите тези средства са възстановими по НПВУ. Информирахме нашите съграждани и за възможностите за монтаж на фотоволтаици на покривите на сградите. Подготвяме проекти и за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две важни общински сгради – на полицията и на пожарната. Работим в тази насока и за обекти, в които се осъществява културна или административна дейност, нашите специалисти са в крак с времето. Също така имаме значими инвеститори, които изграждат фотоволтаични паркове. Подготвяме публично-частно партньорство с голяма френска компания, която работи в тази област. Ние ще осигурим терен, на който инвеститорът ще изгради съоръженията, като съответен процент от печалбата му ще е за местната администрация. Неведнъж съм казвал, че това, което ние сега замисляме в общините, в Западна Европа отдавна е факт. Костинброд участва и в Балканския водороден клъстер. С други думи – разговаряте с кмет на община, в която има изпреварващо мислене по отношение и на енергийната ефективност. Международното сътрудничество е друго направление, в което Вашата община е доста силна. Продължаваме да развиваме международните си контакти. Наскоро получихме потвърждение от една унгарска община за побратимяване, като ни гостуваха и представители на българската общност при тях. В Костинброд идва на посещение президентът на Унгария Каталин Новак. Тя разгледа Първо основно училище „Васил Левски“, в което се изучава унгарски език. Имаме добри контакти с общини в Италия и в Сърбия. Мрежата ни от побратимени градове ни дава повече възможности и в икономическо, и в културно отношение, а и в туристическо.   В очакване ли сте на тунела под Петрохан и връзката с АМ „Европа“? 16-те километра към АМ „Европа” ще ги има благодарение на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Факт е, че по време на редовното правителство не бяхме чути от МРРБ, а със служебното в лицето на министър Шишков постигнахме споразумение. Цели осем месеца не успяхме да се договорим с редовния кабинет, а арх. Иван Шишков успя да вникне в същността на проблема за две седмици и подписахме тристранно споразумение между общината, МРРБ и АПИ за изграждане на пътните връзки, които ще свързват нашето с. Петърч с АМ „Европа“. Скоро бе направена и първа копка. Нужно е да се изгради обходен път на с. Бучин проход и на самия гр. Костинброд. Тогава развитият мащабен бизнес на територията на общинския център ще има друга логистика и тежкото автомобилно движение няма да преминава през средата на града. По отношение на тунела под Петрохан е повече от ясно, че е необходим и на страната, и на Костинброд. С Национална компания „Железопътна инфраструктура“ постепенно напредваме по отношение на проекта за модернизация на жп линията София – Драгоман – сръбска граница, който е важен за общината, и се надявам скоро да има първа копка. Но нека да е ясно, че ние по всякакъв начин ще отстояваме интересите си. Преди да имаме необходимите пътни връзки, подлези, надлези и т.н., няма да позволим да бъде даден старт. Също от огромно значение е строителството на междусистемната газова връзка „България - Сърбия“ (IBS). Първата копка на това важно за страната съоръжение се прави на наша територия – в района на село Голяновци, и то в присъствието на двама президенти – на България Румен Радев и Сърбия Александър Вучич.   Г-н Младенов, какво още искате да кажете в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят”? Ще завърша с нещо, за което непрекъснато настоявам – всички кметове да вървим в една посока – към процеса на децентрализация. Разбира се, някои региони по стратегически причини ще бъдат облагодетелствани, но те няма да участват в конкретни европейски програми. Процесът на децентрализация е определящ за местната власт. От страниците на в. „Строител“ апелирам и да има чуваемост между изпълнителната власт на централно ниво и общините. Когато ние бъдем подценени, се подценяват хората, цялото общество.