Общини

Димитровград залага партиен дом за реконструкция на парк „Марица”

Димитровград ще заложи сградата на бившия партиен дом, за да реконструира емблематичния за града парк „Марица”. С проекта общината кандидатства преди време за финансиране по ОП „Регионално развитие”, но разработката не получи одобрението на МРРБ. Основният аргумент за това бе, че една от предвидените дейности - изграждане на трафопост на стойност 17 000 лв., не отговаря на зададените условия.
Новата идея е реконструкцията да стане с 10-годишен облигационен кредит в размер на близо 5 млн. лв. Общината ще финансира проекта с поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа на стойност 2,44 млн. евро, обезпечен със залог на бъдещи вземания върху приходи и собственост на общината.
В сградата на някогашния партиен дом в центъра сега се помещават районният съд, прокуратурата, нотариуси и адвокати.
С парите в парк „Марица” ще бъдат възстановени киноложкият център, обособени велоалеи, места за джогинг и пикник. В идейния проект са заложени изграждането на лятна читалня и ротонда за поетичните празници на Димитровград.
Два големи слънчеви часовника ще красят началото на централните паркови алеи. Една от най-интересните идеи е димитровградчани да играят шах на открито на огромно поле.
В парка ще е и Алеята на монументалното социзкуство, по която ще бъдат поставени 13 паметника от соцминалото.