Общини

Кметът Здравко Иванов: Община Девин подготвя проекти по НПВУ и работи за привличането на инвеститори

Един от основните ни приоритети е изграждането на пречиствателната станция за отпадни води

Г-н Иванов, първо искам да Ви благодаря, че уважихте обучителния семинар на вестник „Строител“ и се включихте в откриването му. Как започна новата година за община Девин?

Много се радвам, че ме поканихте да се включа в събитието и че избрахте Девин за дестинация, в която да проведете този интересен форум. Годината започна изключително динамично за общината и с много неизвестни. Динамично, защото подготвяме проекти, с които да кандидатстваме по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Сроковете за подготовката им са кратки, но се справяме. Първият проект, с който кандидатстваме, е за модернизация на училищната среда. Изготвихме архитектурно заснемане, технически паспорт, енергийно обследване и инвестиционен проект, с който ще се опитаме да осигурим средства за модернизиране на СУ „Христо Ботев“. Това е най-голямото ни училище, в него учат 600 деца.

Девин е една от 13-те общини, включени в НПВУ с целеви средства. Назад във времето са пропуснати доста възможности за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и водопреносната мрежа в града не е сменена, заради което има страшно много загуби. Сега по Плана ще можем да реализираме водния цикъл на Девин. Това е един от основните ни приоритети и се надявам скоро да бъде обявена обществената поръчка за проектиране. По НПВУ имаме и покана за сключване на договор за внедряване на енергоспестяващо улично осветление. Надявам се тази година да успеем да сменим осветлението в цялата община с пари по Плана и по ОПРР.

Бяхме сред резервите по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ и миналата година получихме покана и сключихме договор, по който предстои да бъдат санирани 8 жилищни сгради. За този проект имаме притеснения по отношение на избора на изпълнители с оглед на това, че бюджетите, с които сме кандидатствали по ОПРР, са от 2020 г. С множество срещи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) успяхме да актуализираме бюджета за тези обекти само с 15%, независимо от високата цена на всички строителни материали, както и поскъпването на самия труд. В момента сме пуснали обществената поръчка. Ако успеем да завършим тези 8 сгради, в общината ще останат за саниране само два многофамилни обекта. Бързаме, защото по НПВУ нашите жилищни сгради имат по-малък шанс да бъдат одобрени за финансиране, и затова разчитаме да изпълним успешно проекта по ОПРР.

През миналата година заедно с екипа на общинската администрация успяхме да убедим МРРБ да финансира един от приоритетните ни обекти, който бяхме входирали при тях – подмяна на довеждащ водопровод и вътрешна водопреносна мрежа в квартал „Настан“. Той е на стойност 5,6 млн. лв. В момента налични по сметката на общината са 50% от необходимите средства за реализиране на всички дейности. Избран е изпълнител, а през март ще открием и строителна площадка. Ще настояваме пред Министерския съвет и МРРБ да дофинансират и останалата част на проекта, за което имаме уверението, че ще се случи.

Община Девин бе доста засегната от наводненията през 2021 г., които нанесоха редица щети. Приоритет бе да осигурим достъп на четири от околните села до общинската пътна мрежа. Провеждането на всички законови процедури като обществени поръчки, проектиране и т.н. ни забави, но достъп до тези населени места вече има. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ни отпусна 4,7 млн. лв. за всички инфраструктурни ремонти, с които да преодолеем последиците от наводненията. В момента сме реализирали два обекта, като предстои да бъдат изградени три подпорни стени и да бъде обезопасено трасе в село Грохотно. Това са по-големите обекти, които ще бъдат реализирани.

В началото казах, че годината започна динамично и с неизвестни. Доскоро имахме притеснения за това как ще структурираме инвестиционната си програма, след като държавният бюджет за 2023 г. не е приет. Но се оказа, че Министерството на финансите е помислило за общините, получихме указания от ведомството и изготвихме финансова рамка. Сред по-мащабните инвестиции, които ще предложа на Общинския съвет, е да направим изцяло нов център на квартал „Настан“. Необходимата сума е 500 хил. лв. За едно от по-големите ни села, което е по-трудно достъпно, сме предвидили 600 хил. лв. за асфалтиране на улици.

Изтеглихме кредит в размер на 600 хил. лв., които ще вложим изцяло в проектиране, за да имаме готовност да кандидатстваме за финансиране по различните европейски програми. За момента сме подали проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони на стойност 2 млн. лв. за асфалтиране на улици. Надявам се да успеем да се класираме.

Приехме Плана за интегрирано развитие на община Девин, което ни дава възможност да работим спокойно през следващите години. Също така през 2022 г. беше одобрен Общият устройствен план на общината, което дава рамката за строителство на територията ни.

Стремим се да ангажираме и бизнеса, и гражданите в управлението на Девин и да отговаряме адекватно на техните нужди. Моето желание от началото на мандата ми е заедно с бизнеса да изработим цялостна стратегия за развитието на туризма в общината. За да го постигнем, освен да работим за подобряване на инфраструктурата, трябва да създадем и повече услуги и атракции, за да задържаме по-дълго време туристите на територията ни. Радвам се да съобщя, че тази година в община Девин ще се проведе световното първенство по улов на пъстърва.

Стремим се да привлечем нови инвеститори, които да отворят хотели или къщи за гости. Имаме запитвания за изграждането на къмпинги за луксозни каравани около минералната вода. Целта е да направим града ни по-чист, приветлив, с по-добра инфраструктура.

През миналата година закупихме нова техника, с която подобрихме услугата по почистване на града, сметосъбиране и извозване на боклука. Предстои да закупим още техника през 2023 г. Тази услуга ще бъде осигурена технически, но остава въпросът как да повлияем на самосъзнанието на жителите ни и да ги мотивираме да събират разделно отпадъците. Разчитам да го постигнем заедно с неправителствените организации. Трябва да обясним на хората, че колкото по-малко отпадък генерираме, толкова по-голяма ще възможността на местната власт да не увеличава таксите за битови отпадъци.

Как се справяте с най-големия проблем на строителния бранш, който касае и общините, а именно липсата на индексация?

За наша радост, колкото и да беше трудно, успяхме да реализираме всички строителни договори, които бяха сключени преди пандемията. Единствено имаме притеснения за тези осем многофамилни жилищни сгради, които трябва да се санират. Направихме пазарно проучване, с което да убедим Министерския съвет и МРРБ, че предвидените бюджети за тези обекти са крайно недостатъчни. Анализът показа, че договорът по ОПРР трябва да бъде индексиран с поне 60%. За съжаление ни бяха отпуснати само 15%. Това са частни сгради и ние не можем да ги дофинансираме от общински средства. Пуснахме обществената поръчка с утвърдените бюджети и се надявам да намерим изпълнители.

Как работите с местното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ)?

Взаимодействието ни с Областното представителство на КСБ в Смолян е чудесно. Провеждали сме срещи с председателя на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов, преди това и с г-н Владимир Кехайов. Комуникацията ни със строителния бранш е добра. За съжаление в общината нямаме големи строителни фирми, предимно са по-малки компании.

Казахте, че се опитвате да привлечете инвеститори в Девин. Какъв е интересът?

Основно интерес проявяват компании в сферата на услугите. Най-вече такъв има от хотелиери, които проучват как стои въпросът с използването на минералната вода. Проблем са терените, тъй като ние не разполагаме с достатъчно общинска собственост, която да е подходяща и да бъде предложена на инвеститора, това често е спънка. Преди 2 години успяхме да привлечем „Пампорово“ АД да закупят имоти на територията на общината, но все още няма входирано инвестиционно намерение от тяхна страна и няма издадено разрешение за строеж. Вероятно причината е, че терените бяха земеделски и беше необходимо да бъде променен техният статут. За нас ще бъде голям успех, ако дружеството развие бизнеса си на територията на общината, защото освен финансови възможности то има солидни познания в сферата на туризма. Стремим се да направим връзката Девин – Пампорово, защото разстоянието не е много голямо.

Стратегически залагаме и на находището на минералната вода. Там има общински имот – баня, която е доста примитивна. Иска ни се да оправим вертикалната инфраструктура, да реновираме банята и да създадем условия за къмпингуване на каравани. Това е много важен проект за нас, защото ще помогне и в борбата с обезлюдяването. На територията ни има 16 населени места, като „живите“ са 14. Общината не може да прави демографска политика, тук държавата трябва да се намеси. Няма ли държавна политика в сферата, тези региони ще се обезлюдят.

През тази година ще направим ремонт на детското отделение в общинската ни болница, за която постигнахме голям успех. Тя отвори врати през 2014 г. Беше натрупала дългове от 1,8 млн. лв. Благодарение на тогавашното управление на лечебното заведение бяха разплатени частично 800 хил. лв. Когато встъпих в длъжност, задълженията бяха над 1 млн. лв., а в момента няма публични задължения.

Спечелихме проект за детското отделение отново по ОП „Региони в растеж“. Безвъзмездните средства от ЕС са 170 хил. лв., 100 хил. лв. собствена инвестиция и около 20 000 лв. са от дарения.

Отново ще подчертая, че основната ни задача е да се създаде достатъчно проектна готовност за кандидатстване по европейски програми. Имаме ли проекти, по-лесно се намира финансиране.

Сега при проектите залагате ли по-високите стойности за строителство?

При проектирането правим пазарно проучване, за да сме адекватни на настоящата ситуация и да привлечем качествени строителни компании. Търсим строители с добър имидж, за да сме сигурни в успешното реализиране на проекта.

Какви са основните предизвикателства, които очаквате до края на годината?

Сред предизвикателствата, пред които сме изправени, и с оглед на това, че няма бюджет, е как да задържим кадрите в общинската администрация. Ние създадохме добър екип, но възнагражденията са ниски. Миналата година успяхме да повишим заплатите на служителите с около 30%. За съжаление инфлацията изяде увеличението. Това ни притеснява, защото проекти се подготвят с екип от професионалисти. Ние не разполагаме с големи бюджети като някои от другите курортни общини и не можем да предложим повече пари на служителите ни.

Каква е визията Ви за развитие на общината? Предполагам ще се кандидатирате за втори мандат?

Да, имам намерение да участвам в изборите за местни власти, които предстоят тази година. Разбира се, ако имам и политическа подкрепа. На предишния вот се явих като независим кандидат, подкрепен от БСП и ДПС. На следващите избори се надявам отново да получа тяхната подкрепа, а ако има други политически сили, които биха ме припознали, ще разчитам и на тях. Реално аз работя за хората, а не за политически цели.

Основният приоритет във визията ми за развитие на Девин е изграждането на пречиствателната станция за отпадни води и необходимите ВиК съоръжения. Другата ми ключова цел ще е по-зелен, чист и приветлив град Девин.

Получавате ли вестник „Строител“, четете ли го редовно?

Да, в общината получаваме изданието на КСБ. Не само аз го следя, но и техническият отдел в администрацията, защото вестникът ни е много полезен. Ако в. „Строител“ не стигне до тях, те идват и го взимат от мен.