Общини

Кметът Пенчо Милков:  Община Русе започва кампания за мащабно подобряване на градската среда

Ще подпомагаме финансово издаването на техническите паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират

Г-н Милков, какво показват данните за изпълнението на бюджета на община Русе за 2022 г. и как започна годината за местната власт без приета финансова рамка?

Предвиждаме бюджетът на община Русе за 2023 г. да е в размер на 215 млн. лв., но естествено първо трябва да изчакаме приемането на държавния. Очакваме това да се случи през юни, което ще е значително закъснение. Забавяне имаше и в приемането на финансовата рамка на държавата за 2022 г., съответно и на бюджета ни, размерът на който беше 187 798 033 лв. Въпреки това постигнахме по-висок процент изпълнение спрямо 2021 г. Реализирахме 122% собствени приходи и голяма част от капиталовата програма.

Каква планирате да бъде строителната програма на община Русе за настоящата година? Какви проекти ще реализирате?

Започваме кампания за мащабно подобряване на градската среда, като предвиждаме парите да бъдат осигурени от общинския бюджет, от държавата и с кредити. За първи път през 2022 г. заложихме над 5 млн. лв. собствени средства за ремонти на междублоковите пространства и бяха обновени паркингите на над 60 жилищни сгради в най-старите квартали на града. През 2023 г. ще отделяме в местния бюджет не по-малка сума за поетапното и системно асфалтиране и в други райони.

Разполагаме с 3,2 млн. лв., отпуснати от държавата, за основен ремонт на ключови улици, като „Плиска“, „Доростол“, „Солун“ и „Тулча“, по които ежедневно преминават хиляди русенци.

Имаме и кредитно финансиране от 12 млн. лв., с тях ще реновираме над 28 обекта в критично състояние в целия град, на които не е извършван основен ремонт през последните години. Решили сме общината да не плаща задължения в рамките на 2-годишния гратисен период. Така средствата ще могат бързо да се вложат, преди да се обезценят от инфлацията, и ремонтите да се извършат в рамките на 24 месеца. За всяка улица ще се направи проектиране и цялостно обновяване на пътната настилка и тротоарите. Там, където велосхемата на Русе предвижда велоалея, такава ще бъде проектирана и изградена.

Подехме и кампания за ремонти на най-амортизираните общински жилища. Общината разполага с фонд от около 1900 такива и условията в тях не са добри, така че тези обекти имат спешна нужда от реновиране.

Започна подготовката за строителството на голям паркинг за 600 тежки товарни камиона и избрахме изпълнител за изграждането на още един тир паркинг – и двата ще се направят върху терени общинска собственост. С тях ще намалим тежкотоварния трафик и градът ни ще започне да печели от кръстопътното си местоположение.

Предстои да стартира и строителството на многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта. Той ще разполага с 3 басейна – открит 50-метров, закрит с размери 25 на 33 м и детски. Ще се обособят още фитнес, зала за конференции, СПА център и заведение за хранене.

Работи се и по новата детска градина в центъра на града. В процес на изпълнение е скейт площадката. Скейт частта й възлиза на 960 кв. м и в тях ще се включат две основни секции – боул и стрийт (с елементи от градската среда). Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 6 месеца.

Какъв е финансовият ресурс, който усвоихте за изминалия програмен период, и към какви проекти се насочвате за 2021-2027 г.?

В приключващия период 2014-2020 г. община Русе е реализирала като бенефициент 32 проекта, за които е получила 121 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми.

Подготвяме се активно и за настоящия програмен период 2021-2027 г., като отправната ни точка е Планът за интегрирано развитие на община Русе. Документа разработихме изцяло със съдействието на гражданите, които изпратиха стотици предложения. Заложили сме проекти за подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на Младежки център, ремонти на ключови за града сгради като Художествената галерия, обновяване на училищната база, направа на велоалеи и др.

Как се справят строителите в Русе, при положение че все още няма индексация на строителните договори? Колко договори попадат в хипотезата да бъдат индексирани и реално има ли риск проекти да не бъдат реализирани?

Ние направихме 3 анекса за строителни договори, за които Методиката е приложима в съответствие със Закона за обществените поръчки. Предвид тези промени сме заложили допълнителен финансов ресурс в бюджета на община Русе за 2023 г. Напълно възможно е броят на анексите да се увеличи, тъй като изпълнителите имат право да ни уведомят, че желаят да сключат такова споразумение, и въз основа на Методиката следва да се прецени има ли основание за прилагането й.

Какъв е интересът към новата програма за енергийно обновяване, която ще се изпълнява с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост? В Русе каква част от жилищния фонд отговаря на условията и може да получи средства за саниране?

Гражданите задават много въпроси на администрацията и се интересуват от програмата. Община Русе е една от малкото в страната, която ще подпомогне финансово издаването на техническите паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират. Информацията към този момент е, че над 30 сдружения на собственици са новосъздадени или пререгистрирани. Оказва се, че няколко 15-етажни блока с по над 90 апартамента са се организирали по-бързо от тези с по 4-5 етажа. Дори в първия такъв обследването вече приключва.

Ние осигурихме служители, които непрекъснато да дават информация на русенци, да им разясняват всичко неясно, както и да помагат на гражданите на място при попълването на документите.

Обнадежден съм и вярвам, че ще съумеем да приложим мерките на възможно най-много места. Основното е сдруженията да не губят време и да се организират бързо, защото обследванията отнемат над 40 дни, а документите трябва да се подадат в общината до 10 май.

Допустими кандидати по програмата са всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта, което представлява значителна част от жилищния сграден фонд в Русе.

Какъв е броят на издадените строителни разрешения в Русе и към какъв вид проекти проявяват интерес инвеститорите?

До края на 2022 г. са издадени 606 строителни книжа на територията на Русе. Предвид ситуацията с непрекъснато нарастващите цени на електроенергията по-голяма част от инвеститорите се ориентират към изграждане на фотоволтаични системи за постигане на енергийна независимост.

Каква е равносметката Ви за свършеното като кмет за приключващия мандат 2019-2023 г.?

Този период е пълен с предизвикателства, но и с много стъпки в правилната посока. Ковид кризата започна само няколко месеца след избирането ми за кмет на Русе. Беше тежко както за всеки човек, така и за администрациите, но обстановката бавно се нормализира. След това настъпи войната в Украйна, заради която в Русе посрещнахме хиляди семейства бежанци. Оттам се обостри и друг проблем – заради нарушените доставки през Черно море се увеличи броят на тировете, минаващи през територията ни. Сега го разрешаваме със строителството на големи паркинги върху общински имоти, за които споменах. За втория паркинг, който ще се намира в съседен имот, беше подписан договор и вече тече подготовка за изграждането му. За него беше проведен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху терен общинска собственост за срок от 30 г. Фирмата, която спечели, изплати малко над 1 млн. лв. на община Русе преди подписване на договора, а остатъкът от достигнатата на конкурса цена ще се заплаща на 29 равни годишни вноски, или малко под 600 хил. лв. на 12 месеца, което ще осигури твърди приходи в хазната ни.

През 2021 г. инфлацията също се отрази на бюджета ни. Започнахме да строим фотоволтаични инсталации по сградите си, наложи се и индексация на договорите в строителството. Миналата година „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Русе стартира най-мащабния инфраструктурен проект от десетилетия – масовата подмяна на водопроводната мрежа в целия град. Там усилията ни изцяло са насочени към това да контролираме множеството изпълнители и улиците след това да бъдат върнати в добро състояние.

Всички тези предизвикателства се случват на фона на сменящите се правителства – 5 на брой, очакваме шесто. Огромни са усилията ни да запознаем всеки нов кабинет с проблемите на Русе и региона. Неотклонно следваме целта си управляващите да видят общината ни като един от ключовете за развитието на България. Със съвместни дейности бяха направени значителни крачки в правилната посока. Автомагистралата от Русе до Велико Търново бе определена за обект от национално значение, което следва да улесни процедурите по изграждането й. Наред с това за първи път измежду 5 възможности държавата ясно посочи къде да бъде следващият мост над река Дунав. Русе вече е приоритет и участва в стратегическо решение, което трябва да се реализира с последователна работа между държавните институции от двете страни на реката.

Как работите с Областното представителство на КСБ в Русе? Има ли сфери, в които можете да си сътрудничите по-активно?

Работя добре със строителния сектор в общината. Смятам, че можем да си съдействаме за привличането на повече млади хора в бранша.

Следите ли вестник „Строител“?

Подобряването на средата е сред приоритетите в управлението ми и изданието на КСБ е ценно тъкмо защото ми дава възможност да научавам за тенденциите и предизвикателствата пред строителния сектор.