Общини

Кметът Мустафа Караахмед: Община Борино е уникална с това, че всяко населено място е притегателно посвоему за туристите

Пожелавам на българските строители здраве и все така да работим заедно

Г-н Караахмед, отговаряте за малката родопска община Борино. Бихте ли я характеризирали накратко?

Състои се от пет села, като Борино е общинският център, а останалите населени места са Ягодина, Буйново, Чала и Кожари, в които живеят общо около 2500 души. Населението на нашата територия е етнически разнообразно и общината ни е пример за толерантност, заедно посрещаме всички празници – и християнските, и мюсюлманските.

Природата ни е прекрасна, защото при нас няма тежко индустриално производство, което да я замърсява. Благодарение на това развиваме различни видове туризъм. Местните са заети и в дървопреработването, имаме и пет шивашки цеха, шест мандри, няколко кравеферми, произвеждаме уникален пчелен мед, добиваме билки и се занимаваме и с други екологични дейности.

Колко са къщите за гости и другите видове обекти, в които настанявате туристи. Достатъчни ли са те? Строят ли се нови?

В община Борино имаме 31 обекта за настаняване, като от тях 8 са семейни хотела, 17 са къщи за гости и 6 са самостоятелни вили са за селски туризъм. Общо местата за настаняване, с които разполагаме, са 435. В момента са достатъчни, но има интерес и за ново строителство. Тук ще отбележа, че за къщите ни е характерно да са на два и три ката независимо от сложния терен, на който се намира нашата община.

Ние сме дестинация не само с прекрасна природа, но и с богато минало. Например за нашето с. Буйново археологическите находки ясно сочат, че то и неговото землище са обитавани от траките от края на бронзовата епоха (1000 години пр.н.е.). В землището на селото са намерени монети, керамика и сечива от този период. Основният поминък на населението в Буйново до 1912 г. е овцевъдството и съпровождащите го занаяти – мандраджийство, абаджийство, тъкачество, също така и пчеларство, дървопреработване, лов и други.

Една от забележителностите, която привлича посетители, е Буйновското ждрело, което е разположено успоредно на Триградското. През него минава Буйновската река, която образува живописни вирове и водопади. От двете страни са надвесени няколкостотинметрови скали, които на места отстоят само до няколко метра. Най-тясната част от Буйновското ждрело се нарича Вълчи скок. Този природен феномен е включен в 100-те национални туристически обекта.

Имате концепция за развитие на туризма в общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат. Известно е, че тя се базира на огромните ресурси и слабо използван потенциал за въвеждане на нови туристически продукти в специализирания, алтернативния и нишовите видове туризъм, като СПА и уелнес, гурме, еко-, био- и природен, спортен туризъм, приключенски и т.н. Какво сте постигнали в тази посока?

Пример за усилията на администрацията регионът ни да става все по-атрактивна туристическа дестинация е Дяволската пътека. Тя е последният хит сред туристите в района на Родопите. Екстремната и спираща дъха с красотата си пътека се радва на интерес, сходен с този към утвърдените от години топ места, като панорамната площадка „Орлово око“ и Ягодинската пещера. Те са част от природните ни дадености.

Общината ни е уникална с това, че всяко населено място е притегателно посвоему за туристите. Над 50% от населението на с. Ягодина и голяма част от това в селата Буйново, Кожари, Чала и общинския център се препитават с туризъм. Борино е атрактивно с възможността за приключенски и екотуризъм, езда, планинско колоездене, преходи с АТV, офроуд, включително и с моторни шейни през зимата.

Факт е, че в общинския център сме затворили реално цикъла от предлагане на пълната и качествена палитра от дейности и за най-капризния посетител. Освен природните дадености и атракции в обектите ни се предлагат изцяло екохрани и продукти – мляко, масло, сирене, кашкавал, мед, месо и др. Така, идвайки в нашата планина, туристът изцяло се потапя в магията на Родопите, може да прекара истинска здравословна и емоционална почивка като никъде другаде.

Колко са строителните разрешения за миналата година в общината?

За 2022 г. сме издали 34 строителни разрешения, има няколко и от началото на тази година. Повечето книжа са за реконструкция и ремонт на съществуващи частни обекти, има и за реконструкция на улици, водопроводи и подпорни стени.

Говорейки за строителство, бих искал да изтъкна един типично родопски феномен – да градим чешми по пътищата. Традиционно се правят с дарения от семейство или род.

Имате ли недостиг на питейна вода особено през лятото? Какво е състоянието на водопроводната мрежа в селата и на довеждащите съоръжения?

Питейната вода за всички села е от местни водоизточници. Имаме известен недостиг в с. Чала, когато е голяма суша, но там сме изградили допълнителен водоем за захранване.

Във всички населени места вътрешната водопроводна мрежа е подменена, а в селата Чала и Кожари и довеждащите водопроводи са нови. В момента изпълняваме проект за реконструкция на външен водопровод за с. Ягодина и след приключването му ще остане само подмяната на външен водопровод за с. Буйново и 1,7 км от външен водопровод за с. Борино.

Трябва да отбележа, че Борино е сред първите общини в страната с изпълнен изцяло воден цикъл. Изградена е и канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, което е нашата особена гордост в грижата ни за Родопа планина.

Изглежда опазването на природата е приоритет за общинската администрация. Имате ли проблем по отношение на събирането и извозването на битовите отпадъци?

Така е, за да привличаме гости, е важно да съхраняваме неповторимата си природа и да се грижим непрекъснато за нея. Разрешили сме проблема с битовите отпадъци по най-добрия начин. Нашата община организира събирането и извозването на боклука в регионалното депо в Доспат, което обслужва и Борино, Девин, Доспат, Сатовча и Сърница.

Освен това планираме в обозримо бъдеще да изградим и една компостираща инсталация, с която, от една страна, ще открием работни места, а от друга, ще намалим обема на извозваните отпадъци до регионалното депо.

Общината отговаря за голяма част от пътната инфраструктура. Какво е състоянието й? Как се справяте с придвижването през зимата при обилни снеговалежи?

Пътната инфраструктура е в сравнително добро състояние, ремонтирали сме по-голямата част от общинската мрежа между населените места. Половината от трасето към природния резерват „Кастракли”, за което се чака от 30 г., също е асфалтирано. Вътрешната улична мрежа на територията ни е обновена на 90%. Но републиканската инфраструктура е зле, вероятно Вие лично сте видели, пътувайки от Девин до Борино, разрушенията по пътната настилка. Лошо е състоянието и на шосето през основната ни туристическа забележителност Буйновското ждрело. На места трудно се разминават два товарни автомобила. Всичко това пречи на общината да изпълнява свои проекти в селата над ждрелото. След настойчиви искания пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на финансиране за ремонт на трасето очакваме да ни се отпуснат 2,7 млн. лв. за отстраняване на уязвимите места по този път.

След като от няколко години заедно с кметовете на Девин и Доспат настояваме да се ремонтират компрометираните републикански пътни отсечки, най-накрая се пристъпи към проектиране на някои от тях.

Община Борино е много активна - изготвили сме проекти за поне 3 години напред за милиони левове.

През зимата се справяме със снега и досега не сме имали закъсали селища.

Имате програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници?

Да, община Борино е разработила програма за ВЕИ, проведохме и разяснителна кампания. Засега хората проявяват интерес, но бъдещето ще покаже как ще се развие тази идея в условията на нашата планина.

Разкажете ни за образователната инфраструктура в общината. Имате ли база за социални дейности?

На територията на общината функционират две училища. Едното е СУ „Н. Вапцаров“ и в него се подготвят специалисти с математика и информационни технологии. Другото учебно заведение е основно. Разполагаме с две детски градини, в които се възпитават малчугани от 2- до 7-годишна възраст.

Материално-техническата база на образователната ни инфраструктура е подновена. В средното училище са реновирани два компютърни кабинета, оборудвани са 2 учебни стаи с модерни интерактивни дисплеи, в класните стаи са монтирани мултимедии, осигурен е безжичен интернет. Така за първи път в учебното заведение се разкри възможност за профилирано обучение в областта на информационните технологии, като се обучават ученици от VIII клас по „Софтуерни и хардуерни науки”. Изучава се „Приложно програмиране”. В X и XII клас има профилирана подготовка по „Софтуерни и хардуерни науки”, а от XI клас в профил „Математически” са приоритетни предметите математика и информатика.

Горд съм с факта, че малката родопска община Борино е сред лидерите в страната с отличните оценки на учениците си на матурите по български език и литература и по математика.

По отношение на социалните услуги - предоставяме такива, но все още нямаме специализирани заведения в сферата.

Какво още иска да каже кметът Мустафа Караахмед в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят” – на съгражданите си, на строителите, които видимо променят и населените места в Борино, а и на колегите си в страната?

Общинската администрация и местните хора силно се вълнуваме за развитието на Борино и желаем заедно да продължим да работим и районът ни да става все по-привлекателен. Обединяват ни и отговорността, и разбирането, че това трябва да бъде лична кауза на всеки от нас. Само с общи усилия и съпричастност ще съградим нашето общо бъдеще – такова каквото го желаем.

Пожелавам на всички свои съграждани здраве и сили, за да се преборим с новите изпитания и да просперира нашата община. Аз вярвам в това и знам, че с подкрепата на хората ще имам и силите да направя още много за нея. Нека в домовете им винаги да има любов и разбирателство.

На българските строители също пожелавам здраве и все така да работим заедно за благополучието на общината и страната.

На колегите кметове – да са живи и здрави, да работят неуморно и да се грижат за своите жители. Пожелавам им и успех наесен в спечелване доверието на хората на местните избори.