Общини

Кметът Григор Даулов: Чавдар изгражда нова хотелска база, за да отговори на развитието си като туристическа дестинация

На строителите дължим съвременния облик на общината

Г-н Даулов, Чавдар е сред водещите общини в страната по реализирани проекти с външно финансиране – от Европейския съюз и бюджета, на глава от населението.

Не само изпълняваме проекти, но и отчитаме ефекта от тях, който е видим. В момента с европейски средства изпълняваме много важен проект за изграждане или цялостно реновиране на периферните улици в с. Чавдар. В настоящата ситуация е доста сложно да осъществяваме тези дейности заради необходимата индексация на строителните договори и останалите проблеми, пред които е изправен строителният бранш. Към това трябва да добавим и неспокойната политическа обстановка в навечерието на поредните парламентарни избори.

Приключи най-големият за нас инфраструктурен проект – изграждането на довеждащите канализационни колектори, в тях включихме цялата вътрешна канализационна мрежа. Колекторите отвеждат отпадната вода извън урбанизираната територия до мястото на бъдещата ПСОВ. Казвам бъдеща, защото в момента няма предвидено европейско финансиране на подобни проекти за населени места до 2000 е.ж. Проектирането и изграждането на тези колектори беше много трудна и сложна в организационен план дейност, защото трасето преминаваше през много частни имоти, но се справихме успешно.

Съвсем скоро ще стартира възстановително строителство по протежението на дере в центъра на селото с финансиране от републиканския бюджет. Ще се направи отводнително съоръжение и подпорна стена на няколко проблемни имота. Обектът е много важен за хората. Няколко пъти в годината при поройни дъждове по дерето се събира голямо количество вода, подкопава моста, бреговете и т.н. и е предпоставка за възникване на бедствена ситуация, което в никакъв случай не трябва да допуснем.

Предстои откриването и на няколко други строителни площадки, сред които е и изграждането на общински център за настаняване от хотелски тип. В последните години Чавдар се превърна в търсена туристическа дестинация и се усеща сериозен недостиг на легла в обектите за настаняване. В това отношение изоставаме и взехме решение да построим със средства от общинския бюджет и с финансова помощ от съседните големи предприятия нова база. Говоря за помощ от „Елаците-Мед“ АД и от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Ще я изградим върху новозакупен имот – на него имаше стара детска ясла, която разрушихме. Новият център ще бъде на три етажа, с две зали на първото ниво за провеждане на различни събития, а на второто и третото ще обособим хотелска част с двойни стаи. С проекта ще предложим качествена туристическа услуга.

Горската територия на нашата община е благоприятна за развитието на различни видове туризъм и на ловностопанска дейност. Двете ни хижи „Сакарджа“ и „Братия“, разположени високо в Същинска Средна гора, привличат много посетители. Друга атракция са Казаните – уникална природна забележителност, представляваща съвкупност от 5 малки водопада. Включена е в Националния регистър на природните красоти. Община Чавдар осигурява възможност и за офроуд разходка до Казаните с високопроходим автомобил, като услугата се заплаща в Археологическия парк „Тополница“.

На територията ни по поречието на р. Тополница са открити останки от ранно неолитно селище, съществувало преди повече от 7000 г. Находките там са залегнали в изграждането на Археологически парк „Тополница”. Той включва сграда за експозиция, възстановка на жилища, характерни за периода от ранно неолитната епоха, както и работилници за обработка на кожи, производство на каменни оръдия и керамични съдове. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в неолитните жилища. На разположение на посетителите е и увеселително-развлекателен комплекс „Параклиса“, както и спортно-туристическата атракция „Въжеландия“, състояща се от две катерачни стени с височина 8 и 10 м, кула за наблюдения, въжена градина на две нива и допълнителни съоръжения за най-малките.

Съвсем скоро спечелихте проект по „Красива България”. Разкажете повече за него.

Той е насочен към общинската образователна инфраструктура, в обхвата му са сградата и околното пространство на училището ни. Например там липсва паркинг за автомобили и др. Ще реновираме и озеленим всичко в тази зона, а на сградата на учебното заведение ще монтираме асансьорна уредба за деца с увреждания. Планирали сме и да изградим фитнес на открито, за който имаме постоянни запитвания от младите хора на общината.

Започваме и реализацията на мащабен проект за реконструкция и разширяване на спортния ни център, на футболното игрище и на тенис корта. Ще поставим ново осветление, за да могат хората да спортуват и вечер, ще направим безопасни настилки, ще монтираме скамейки и др.

Предвиждаме да реновираме и голямата детска площадка в центъра на Чавдар.

По какви други проекти работите?

Кандидатствахме по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за реконструкция на няколко периферни за Чавдар улици, които ги има в кадастралния план, но засега изчакваме. С друг проект по ПРСР се надяваме да изградим фотоволтаици на покрива на сградата на училището и да монтираме термопомпа. Подали сме документи по мярка 7.2 на ПРСР. Идеята ни е с двете инсталации – фотоволтаиците и термопомпата, училището да стане енергийно независимо. Инвестицията в тези нови технологии е значителна, но тя ще се изплати в дългосрочен план от минимизирането на разходите на училището. В момента отоплението в учебното заведение е на пелети, цените на които вече са доста високи. Надявам се да одобрят проектите ни от ПРСР, защото грижата за децата е първостепенна за администрацията на общината.

Строителни работи извършваме и в района на комплекс „Параклиса“. Там освен археологическия парк са изградени параклисът „Св. Петка“, заслон с барбекю, места за хранене, магерница, закрита сцена, заведение и зарядна станция за безплатно зареждане на електрически автомобили. Ще построим необходимата сграда за работещите в тези обекти.

Освен това на идейна фаза е наша разработка с архитекти и в сътрудничество с Националния археологически музей за цялостно преустройство на парк „Тополница”. Сградата ще бъде с променена експозиция, ще изградим интерактивни инсталации, които да направят преживяването на посетителите по-истинско, а и по-интересно за децата. Този проект е много труден, защото е свързан с ранния неолит – сфера, с която са ангажирани малко експерти. Надявам се до една година нашият музей да е с коренно променена визия.

Предстои празникът на общината, който традиционно провеждате в местността Св. Петка.

Той се чества на 22 април и подготовката за него отдавна е започнала. Използвам повода да поканя екипа на в. „Строител“, българските строители и всички читатели на изданието на нашия празник. Убеден съм, че ще останат очаровани.

Какво включва Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.?

Всичко, за което говорих досега, е залегнало в ПИРО. Не сме правили междинни оценки за изпълнение на плана, може би това ще стане след около година, но отсега е ясно, че сме постигнали голям процент на свършени дейности. Това е водещият документ за развитието на общината и е постоянно във фокуса на вниманието на администрацията.

Например в ПИРО е отбелязан проблемът с водоснабдяването на населението. Подменихме изцяло довеждащия водопровод, но вътрешната мрежа не – тя е в много добро състояние. Трудности възникват през летните месеци, когато водните обеми са недостатъчни за цялото население. Основните ни водохващания са в планината и когато снегът през зимата е бил малко, има засушавания в топлите месеци. Затова предприехме и извършихме сондажи на две места, едното от които се оказа потенциално добро за разработване. Нещата се случват с бавни темпове, защото трябва да се взимат проби четири сезона, да се изготви технически проект, но в близко бъдеще ще пристъпим към реално преодоляване на проблема с недостига на вода.

Едва ли има гост на общината, който да не остава очарован от архитектурно-строителните решения, приложени в изграждането на центъра на Чавдар.

Това до значителна степен се дължи на помощта в рамките на социалните политики на предприятията в съседство – „Елаците-Мед“ АД и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. С тяхна подкрепа в общината се развиха нови търговски дейности, малки, но съществени за нас. Например през декември Чавдар беше Коледното село на България, в което се организираха концерти, театри, представяне на книги, забавления за деца, а специално построените къщички в центъра на общината бяха отдадени под наем на местни търговци и производители, които излагаха своите продукти. Чрез това събитие се обособиха микропроизводства. Друг показателен факт е, че в последния ден на тези коледни празненства Чавдар – село с население около 1200 души, посрещна над 10 000 гости. Получи се истинско тържество на духа и сетивата, защото местният бизнес предлага високо качество на туристическия продукт. Неслучайно се построи нов комплекс от къщи за гости, изграждат се и други обекти.

 С Групата ГЕОТЕХМИН повече от 2 г. изпълняваме социална програма, финансирана по тяхната Благотворителна програма „Българските добродетели“ с 300 000 лв. на година. По нея построихме много детски площадки, направихме прекрасен цялостен ремонт на детската градина, на училището. ГЕОТЕХМИН финансира и безплатни профилактични прегледи за населението, „зелено“ училище и др.

С „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД също развиваме социална програма, стойността на която е 232 000 лв. годишно. Компанията финансира пет постоянни работни места в общината, които са много важни за нас, защото са свързани с поддържането на визията на Чавдар.

Издръжката на цялото население на Средногорието по един или друг начин е обвързана с тези предприятия, в допълнение са и многобройните малки съпътстващи дейности, свързани с производството им, които също осигуряват работа на хората. Включително и различни строителни дейности – от изграждането на нови мощности до озеленяването. Благодарение на тези компании нашият стандарт на живот се отличава от много региони в страната.

Строи ли се в общината? Какъв е броят на строителните разрешения?

За миналата година броят на строителните разрешения е осем, а за първите три месеца на 2023 г. – шест. Това е показателно. Цялостното развитие на общината дава възможност на хората да строят. При това строителните книжа не са само за ремонти на старите фамилни къщи, а и за ново строителство, което променя облика на селото.

Строителният бизнес беше засегнат от много негативни фактори по време на ограниченията в пандемията, но сега има видимо съживяване. Обиколете селото и ще видите поне три бетонпомпи. Има и засилено търсене на свободни терени в регулация.

Какво още би искал да каже Григор Даулов в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят” – на своите съграждани, на българските строители?

На жителите на общината пожелавам много здраве. Останалото те или си го имат, или ще си го купят, или ще го изработят в някой от структуроопределящите комбинати в Средногорието. Специално пожелавам и на гостите ни много здраве, защото те откриха с. Чавдар с неговите гостоприемни хора, с природните дадености и исторически забележителности. На българските строители също желая много здраве, защото те преобразиха и преобразяват България. Изградиха и строят големите предприятия. На тях дължим съвременния облик на община Чавдар.