Общини

Копривщица – архитектурен, строителен и културен феномен

Кметът Бойка Дюлгярова: В топ 30 на най-красивите градове в Европа сме

Г-жо Дюлгярова, прави впечатление, че след отклонението от главния подбалкански път София - Бургас шосето към Вас е в лошо състояние. Започвам директно с въпроса какво сте направили, за да се промени това?

Транспортната свързаност за един туристически град е нещо много съществено. Но преди да премина на пътната инфраструктура, нека да кажа, че дори опитите ни да осигурим регулярни автобусни линии за жители и гости не успяват. Липсва рентабилност и собствениците на автобуси периодично отказват офертите ни.

Пътят, за който говорите, е републикански, преминава през центъра на града ни и ни свързва със Стрелча. Водили сме разговори с представители на няколко правителства, има проект и от АПИ очакват финансиране. Ние като община нямаме право дори да го кърпим, не че имаме асфалт. Само ями, колкото щеш. Една запълнихме с бетон, защото беше опасно дълбока и хората с право негодуваха.

По това трасе работим за подмяна на водопровода и канализационната система, но за преасфалтиране ще се чака.

Независимо от непрестанните разправии с ведомствата трябва да кажа, че като кмет на моя град не ми е безразлично какво става с неговите улици и с републиканския път и аз ще отстоявам правото на моите съграждани да живеят не само формално в един световно признат архитектурно-строителен резерват, където и застиналите мигове история са експонирани в днешния ден.

Един въпрос, който съм поставял и на Вашите предшественици още със стартирането на в. „Строител”, т.е. преди 15-ина години. Какво стана с изграждането на ПСОВ? Защото и днес нямате такова съоръжение?

Проблемът вече е „брадясъл”. Имало е спорове – проектантски, инвеститорски, по отношение на самото строителство. После то спира, водят се дела, след десетина години станцията става като проект морално остаряла до момента, в който изграждането окончателно спира. Сега отпадната вода на града се влива в река Тополница без пречистване.

Но пък в града Ви гравитачно идва прекрасна вода за пиене във възстановените Ви улични чешми?

Имаме идеи за възстановяването на още две от занемарените чешми, защото през лятото това благо ползват нашите гости, а те са хиляди. Започнаха дейностите по подмяна на водопровод и канализация по централната пътна артерия - републиканския път, за който стана дума. Ремонтът е със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което ще финансира на две равни части приоритетния инфраструктурен проект в общината. Ще бъде извършен спешен и неотложен ремонт на водопроводната и канализационната мрежа, както и подмяна на пътната настилка на улици от първостепенно значение за града. Проектът ще се изпълнява на два етапа. Първият е по дейности на западния бряг на река Тополница. За него са предвидени 2 252 000 лв. Вторият етап обхваща ремонт на източната ВиК система на булеварда. Общата стойност на проекта е около 5 600 000 лв., тема, също част от ПИРО.

Трябва да кажа, че от много време аварии по ВиК системата не сме имали. По време на традиционния събор през август м.г. от трите водохващания на общината се подаваше определено налягане, което не доведе до проблеми във времето на празненствата с хиляди хора.

От друга страна хората трябва да знаят, че особено в старата част на града при всякакви разкопавания и за нов водопровод, и за ремонти, и за електричество, службите копаят, ремонтират, но после общината реди калдъръма. Това правим чрез общинската ни служба, която извършва и други належащи ремонти - паднал дувар, изкоренено дърво, почистване на деретата, грижа за парковете и прочие.

Гражданите на Копривщица добре си спомнят, че преди да станете кмет, Вие бяхте директор на СУ „Любен Каравелов”. Какво е състоянието на образователната инфраструктура?

Копривщица е град с традиции в сферата на образованието. След изпълнението на проекта за възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България „Св. св. Кирил и Методий” то вече функционира като културно-образователен център за младежи и туристи. Реализирахме го с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република България. В Копривщица отвори врати и Живият музей. Той организира местни културни мероприятия и образователни семинари, свързани с живота на хората в миналото, с основен фокус върху Българското Възраждане. В рамките на Живия музей е организирана постоянна картинна галерия, тематично насочена към специфичните бит и култура на Копривщица. Обособена е и класна стая от средата на XIX в., в която посетителите се пренасят във времето и се запознават с методите на преподаване на Неофит Рилски и впоследствие на Найден Геров.

Гордеем се с гимназията, с предлаганата там професия приложен програмист, като преди шест години само в осем училища в страната се изучаваше тази материя. Това образование е много търсено, наши възпитаници работят в едни от най-големите фирми, следват в престижни университети у нас и в чужбина.

Обучаваме и по специалността „Сътрудник за малки и средни фирми”, където се получава квалификация за работа в туристическия бранш, при стопанисването и управлението на къщите за гости и т.н.

Видно е, че строителството на нови къщи и най-вече реставрирането и поддържането на възрожденската архитектура е приоритет на града, а и на Вашата администрация. Възможно ли е във Вашата гимназия да се ситуира и паралелка по реставрация на недвижимото културно архитектурно-строително наследство? Би било навременно, не мислите ли?

Правихме проучване за нагласата на родителите, а и на учениците към по-трудните професии като тази на строителите, на строителните инженери и архитекти в бъдеще, на реставраторите, но манталитетът на хората от нашия град е особен. Днес родителите залагат на най-модерното – компютърните специалности. Информационните технологии са бъдещето и в медицината, и в инженерните специалности.

Колко са строителните разрешения при Вас за миналата година?

Има одобрени 20 инвестиционни намерения за различни видове дейности и 16 визи за проектиране.

Чували сме да наричат Копривщица строително-архитектурен резерват на България? Какво Ви носи това?

Зависи какво се влага в определението. Да, Копривщица е най-красивият град не само в България, люлка на образованието, архитектурата и строителството и ние се стараем да поддържаме всичко това.

Аз обаче трябва да поясня, че това налага стриктното спазване на много правила. Всяко ново строителство се заверява в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и минава през Министерството на културата. Спазват се изискванията за етажност, отстояния и прочие. При реконструкции на възрожденските къщи за наследниците важат същите изисквания. Подходящ е примерът с фотоволтаиците. Допустими кандидати за тяхното строителство към настоящия момент по Плана за възстановяване и устойчивост са всички граждани със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Но предвид статута на нашия град като архитектурно-строителен исторически феномен тази полезна дейност при нас нормативно все още не е уредена.

Слагането на необходимите съоръжения по покривите е невъзможно, а е и повече от ясно, че това ще компрометира визията на града. Затова нашите съграждани търсят други решения – например монтиране на съответната система в дворовете на къщите им, без те да се виждат от улиците. Като община вече имаме изпълнени решения на фотоволтаици до дуварите на Младежкия център. Предстоят ремонти на някои от нашите музеи, като и там ще подходим по подобен начин - монтаж на съоръжения, без те да нарушават историческия облик на града светиня.

Как се справяте с бюджета на общината в условията на политическата ситуация в страната и липсата на приет държавен бюджет?

Както всички общини - работим с една 12-а част от миналогодишния бюджет. Съобразяваме се със ситуацията, подхождаме креативно към проблемите.

Донякъде и многобройните проекти, европейски и наши, по които работим, помагат в сложната ситуация, в която държавата се намира. Ще дам само един проект за пример, защото той е свързан с цялостната визия на града ни като туристически феномен. На дневен ред е строителството на градския фонтан, за който спечелихме проект по ПУДООС.

И още нещо – знае се, че България е наситена с богато културно и природно наследство, като на Копривщица се пада почетно място. Древните народи, населявали нашите земи, са оставили любопитни знаци за историческото си развитие. Благодарение на тях и наследниците им, градът е сред 30-те най-красиви в Европа според класация на японската Асоциация на туристическите агенции.

Особената гордост на жителите ни е фактът, че през 2016 г. Националният събор на българското народно творчество в Копривщица бе вписан в регистъра на ЮНЕСКО за най-добри практики на световното нематериално културно наследство.

Какво можете да ни кажете за развитието на феномена Копривщица като туристическа дестинация с изграждане на къщи за гости, семейни хотели, ресторанти и др.

Строят хората и развиват бизнес. Легловата база към момента е за към 1200 души. Големи хотели нямаме, защото правилата не позволяват, но пък имаме към 80 къщи за гости, някои от тях и с до 20-25 легла.

Какво още? Може би да поканя Вашите читатели по всяко време на годината да посетят и къщите-музеи на Георги Бенковски, Димчо Дебелянов, Любен Каравелов и Тодор Каблешков. Копривщица може да се похвали с над 380 архитектурни, исторически, художествени и етнографски паметника. Тук се намират и над 40 старинни чешми от различни исторически периоди и няколко древни моста.