Общини

Кметът инж. Стоян Генов: Община Златица залага на туризма за икономическото си развитие

Работим по важни инфраструктурни проекти

Инж. Генов, екипът на в. „Строител“ Ви гостува в доста натоварен ден. Непрекъснато ли е така в работата Ви?

Да, ежедневието ми е много динамично, както и за цялата администрация - обичайно е натоварено в общината. След като приех поканата за интервюто за в. „Строител“, получих и други заявки за срещи за обсъждане на идеи, на които нямаше как да не откликна. Но както виждате, в определения за нашата среща час съм на линия.

Моят ден започна още в зори заедно с държавна приемателна комисия, която прие първия етап на проекта за подмяна на водопровод в Златица в т.нар. ниска зона на града. Ще допълня, че ние изградихме и втората фаза по този проект, който предстои да бъде пуснат в експлоатация. Остава ни да реализираме третия етап, за който обаче нямаме осигурено финансиране. Силно се надявам, че финализирането на първите две фази ще допринесе за това Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да погледне „по-благосклонно” и да ни отпусне нужните средства за окончателното завършване на този важен за града воден проект.

Подали сме в МРРБ и проект за подмяна на част от канализационния колектор в общинския център. В момента само част от отпадните води на Златица се отвеждат до помпената станция, която ги препомпва до ПСОВ в съседния Пирдоп. Тази пречиствателна станция разполага с капацитет да поема нашите води.

По-късно денят ми продължи с работна среща с комисия от администрацията на Софийска област за обсъждане на наши искания пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Такъв е алгоритъмът за работа там – всяка година комисия към областния управител на Софийска област проверява съответните искания за разрешаване на проблеми и излиза със становище. Винаги представям трудностите на общината пред тази структура и за последните две години получихме пари за изграждане на корекциите на р. Карлиевска, която преминава през с. Карлиево. За съжаление дейностите по реката се забавиха заради съдебни спорове, които спечелихме. Проведохме нова обществена поръчка и вече имаме избран изпълнител, който в момента извършва проектирането. Това е много важен обект за общината и за хората от с. Карлиево.

Имаме уверението на ръководството на МРРБ, че средствата за общините по важните инфраструктурни проекти, включително за нашия за довършването на общинския път до махала Бодят, са заложени в новия бюджет на ведомството. За да получим нужното финансиране, е важно работата в държавата да тръгне по нормалния начин – с одобрен държавен бюджет и редовно правителство, за да може местните власти да реализират набелязаните обекти.

Пътят, който споменах, е за махала, но той е важен. Някои от махалите ни са много малки, но въпреки това към тях има голям интерес. Старите къщи в тях масово се изкупват и реновират, търсят се и дворни места за ново жилищно и вилно строителство. Купувачите са предимно от столицата, които предпочитат зеленината, чистия въздух, тишината на нашите махали и села, които са много близко до големия град.

На територията Ви има три големи села - Петрич, Карлиево и Църквище.

Да, като с. Петрич е известно с традиционното отбелязване всяка година на избухването на Априлското въстание. За жителите в цялата община това е велико събитие. Няколко дни след началото на въстанието в Копривщица и в Панагюрище Хвърковатата чета на Бенковски пристига в с. Петрич. Тук се е веело знамето на Райна Княгиня. В селото е издигнат впечатляващ монумент на разсечена камбана на мястото на първата и единствена спечелена битка от четата на Бенковски. В сраженията 172 петричани губят живота си. Захари Стоянов обобщава значението на битките и смелостта на петричани така: „Тия държат първо място между ония села, които изградиха темела на българската свобода с пепелището на своето село.“

Преди две години в с. Петрич в присъствието на президента Румен Радев тогавашният посланик на Великобритания у нас Н.Пр. Мария Елмазова подари на селото и на община Златица медальона на лейди Странгфорд – лейди Емили Ан Смайт, виконтеса Странгфорд, английска общественичка, пътешественичка, филантроп и радетелка за България по времето на Априлското въстание и след Освобождението. Тя пристига в България през септември 1876 г. и до пролетта на 1877 г. със събраните почти 30 000 британски лири оборудва 6 болници в най-опустошените селища след въстанието – Батак, Радилово, Перущица, Панагюрище, Карлово и в с. Петрич. Наясно съм, че излязох от тематика на в. „Строител“, но споделих всичко това, тъй като двамата ми прадеди са участници в Априлското въстание, като единият е бил от Хвърковатата чета на Бенковски.

Привличат ли туристи тези населени места?

Община Златица залага изключително много на туризма като съществен елемент от нашето икономическо развитие. Имаме потенциал, защото сме съхранили природата си – намираме се в планински район между Стара планина и Средна гора. Благодарение на близостта ни до София участваме всяка година в организираното от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) изложение на видовете туристически дейности. На територията ни са и няколко знакови туристически обекта, които развихме във времето, и интересът към тях непрекъснато нараства. Например триетажната х. „Свищиплаз” на билото на Стара планина, която реновирахме с подкрепата на „Аурубис България” АД. С тяхна помощ направихме и фантастичния парк „Дядовата ръкавичка”.

В момента има възможности за реализиране на проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) с европейски средства. Подали ли сте проекти?

Кандидатстваме с шест обекта по отворените към момента процедури за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Сред тях са проекти за саниране за Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” и за детска градина „Слънце”. Те включват от ремонти на покривите през смяна на дограмата до изграждане на нов вид отопление. Освен обекти от образователната инфраструктура сме застъпили и сгради от културната и спортната сфера – читалище и спортна зала. Подготвяме и проекти за нашите социални домове. За Професионална гимназия „Златица“ ще подадем документи по Националния доверителен ЕкоФонд.

По темата за енергийната ефективност искам да отбележа, че сме санирали седем блока по Националната програма за ЕЕ на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), а за други имаме одобрение и очакваме развитие. Ние сме единствената община в Средногорието, която е с толкова добре санирани блокове по НПЕЕМЖС. Имаме опит и се надявам да успеем да се възползваме и от новите възможности по Националния план за възстановяване и устойчивост за останалите етажни собствености.

Ще допълня нещо много важно – преди десетина дни поучихме дългоочакваната от три години новина, че Министерството на енергетиката осигурява на община Златица финансиране за подмяна на уличното осветление във всички населени места. Преди три години кандидатствахме за същото по Норвежкия финансов механизъм. Трябва да е ясно, че топ 3 в приоритетите на всеки кмет са изграждането и поддържането на уличната мрежа и осветление и на водопроводната система.

Преди около месец на територията ни държавна приемателна комисия прие автоматична газоразпределителна станция, от която по три тръби ще се подава синьо гориво за „Аурубис България” АД и за битовото потребление за Златица и Пирдоп. В очакване сме този процес да стартира. Дружеството има заявено инвестиционно намерение за изграждането на два фотоволтаични парка. Общината има тристранно партньорство с „Аурубис България” АД и „Еврохолд България“ АД да бъдат монтирани фотоволтаични панели на два от нашите най-енергоемки обекта – сградата на „Социалния патронаж” и на ДГ „Слънце”, за да намалим разходите си.

В началото на разговора коментирахте напредъка по проекта за подмяна на водопровод в Златица. Какво е състоянието на тази инфраструктура в малките населени места?

Преди 5-6 години с одобрени средства от Държавен фонд „Земеделие” изградихме изцяло водопроводните мрежи и в трите ни села. Но в с. Карлиево имаме недостиг на вода. То е в полите на Средна гора и там нямаме планинско водохващане, както е при селата под Балкана. В с. Карлиево се разчита на вода от сондажни кладенци, но от две години там се усеща осезаем недостиг. Със структурите на областното ВиК дружество търсим варианти, но засега проблемът, както и недоволството на местните жители остава. Трябва да се знае, че от началото на годината сме похарчили десетки хиляди лв. за доставяне на вода с водоноска и допълване на местния резервоар.

През 2023 г. имаме планирани бюджетни пари за изграждане на довеждащ водопровод за с. Църквище.

Участвате в Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро-, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица”.

През миналата година, а и през тази нашата община е най-активната в сдружението с пет реализирани проекта. Продължаваме да надграждаме и да работим отлично в партньорство и с „Дънди Прешъс Металс” Инк.

Това предприятие, а и другите от тежката промишленост в региона на Средногорието са Ваши съмишленици в превръщането на Златица в „зелена” община.

Да, това е безспорен факт и екипът на в. „Строител“ сам се увери при идването си колко масово се облагородяват околните пространства – парковете, градинките, междублоковите зони. Със съдействието на „Аурубис България” засадихме цъфтящи насаждения, зелени храсти и дръвчета. Реализираме подобна дейност всяка пролет с партньорите ни и това осезаемо се отразява на визията на общината, особено в централната част на града. По програма „Нашето зелено утре” на Група ­ГЕОТЕХМИН, както и с подкрепата на „Дънди Прешъс Металс” за изминалите 3 г. сме засадили 500 дръвчета в общинския център, като на главната улица те са разпределени по видове в три зони.

През миналата година реализирахме съвместен проект с Група ­ГЕОТЕХМИН и дъщерните й дружества по ул. „Кашана”, където частично беше подменен водопроводът с изцяло нови тротоари и асфалтиране. По протежението на ул. „Кашана” засадихме 59 дръвчета точно в Деня на българската община, на 12 октомври 2022 г. Тогава с изп. директор на „Геотехмин“ ООД Доминик Хамерс и с участието на Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ, извършихме благородно екологично дело, за което основен принос има, разбира се, Група ­ГЕОТЕХМИН с осигуреното финансиране от 400 000 лв. Забележителни в тези партньорски инициативи са две неща. Първо – всички засадени тогава дръвчета се прихванаха и растат. Второ, моята особена гордост, че ги засадихме съвместно – общинските служители заедно с хората от дружествата на Група ­ГЕОТЕХМИН.

Бизнесът винаги ни е помагал. Подали сме документи за финансиране в Държавен фонд „Земеделие” за четири улици, където подменихме водопроводните системи по общински проект, за да можем да ги асфалатираме. Една от тях е ул. „Медет”, знакова за града ни, която е по направление Панагюрище. Миналата година имаше голямо недоволство от живеещите наоколо, защото имаше над 20 аварии, а настилката се разруши – стана буквално дупка до дупка. Потърсих съдействие първо в „Дънди Прешъс Металс”, които ни предоставиха водопроводните части, необходими за цялото трасе. Други наши съмишленици ни осигуриха каменната фракция, съдействаха ни и от ВиК дружеството. Накрая събрахме тези три вектора и подземната инфраструктура е налична. Сега остава да ни отпуснат средства от ДФ „Земеделие“, за да асфалтираме.

Инж. Генов, знаете, че правим интервюто за съвместната рубрика на в. „Строител” с НСОРБ „Общини: кметовете говорят”. Какво още иска да каже на своите съграждани кметът на Златица, на колегите си в страната? Разбира се, и на българските строители, които са в основата на изграждането на огромната икономическа мощ в Средногорието?

Като строител, макар и дълги години работил под земята, като инженер, завършил Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – с три магистратури от там, пазя един от най-свидните си подаръци – статуетка, подарена ми от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД. За мен това е признание за работата ми като минен строител.

А моето послание към хората от Средногорието, най-динамично развиващата се част от България, е те да бъдат добри, позитивни, да вярват и се обединяват около националните каузи.

Отправната точка, върху която всички ние – кметовете и българските строители, трябва да градим и развиваме, е великата българска история и култура. Върху тези темели е единствено възможно обединението на нацията.