Общини

Георг Спартански, кмет на община Плевен: Интересът към новата програма за саниране надхвърли нашите очаквания

Имаме допълнителни споразумения за индексирането на три обекта, финансирани по оперативни програми

Г-н Спартански, в Плевен беше официално открит активният строителен сезон - как се справя общината с неприет бюджет за 2023?

Както знаете, в България има 265 общини и всички сме поставени при едни и същи условия да нямаме финансова рамка за 2023 г. Това е така, защото след пет поредни избори политиците не могат да се разберат и да направят това, което е най-необходимо - приемане на държавния бюджет, одобряване в бърз ритъм на законови промени, нужни за усвояване на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), което в голямата си част ще става в общините.

Не е лесно да си планираш работата като обекти, след като не знаеш на какви средства може да разчиташ. Това го казвам не за да се правим на интересни, а такова е мнението на всички кметове. Българските общини имат нужда от финансова стабилност и предвидимост, за да може да отговарят на изискванията на гражданите си. На този етап нещата не се случват.

Какъв очаквате да е размерът на капиталовата програма и кои ще бъдат основните проекти, които ще се изпълняват през тази година?

Инвестиционната програма на община Плевен за 2023 г. е разчетена за 14 432 742 лв. За финансирането й се използват собствени приходи в размер на 4 270 751 лв., целева субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет – 3 433 300 лв., и преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от предходните три години – 6 728 691 лв.

Сред по-важните обекти, включени в програмата, са основен ремонт на пешеходната зона, етап 3 – от ДКТ „Ив. Радоев” до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров”, за който има готов проект, обновяване на Летния театър в парк „Кайлъка”, ремонт на пл. „Македония” и на улиците „Кара Колю”, „Митрополит Климент”, „Ген. Столетов”, „Цар Самуил”, „Източна”, „Брацигово”, „Гургулят” и „Цар Самуил”. Средства са предвидени за СМР на отоплителната и вентилационната инсталация на зала „Спартак”, за строителство на скейтборд площадка в района на „Балаклия”, както и за обновяване на спортни площадки в училищата „Д-р Петър Берон”, „Цв. Спасов”, „Ст. Заимов”, ще бъде доизградена и комбинираната спортна площадка за волейбол и баскетбол в жк „Мара Денчева”.

Шест детски площадки ще бъдат основно ремонтирани след демонтаж на съществуващите съоръжения, станали опасни след вандалски прояви. Площадките са в междублоковото пространство на бл. 47 и бл. 43 в жк „Сторгозия”; междублоковото пространство при бл. 67/68/69 – също в жк „Сторгозия”; на ул. „Пирин” и „Братя Миладинови”; ул. „Карлово” и ул. „Преслав”; между бл. Балчик” и бл. „Силистра” на ул. „Софроний Врачански” и на ул. „Яне Сандански”.

Програмата предвижда още ремонти на противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея 1877”, ремонт на канализацията на ХГ „Илия Бешков”, средства за изграждане нова сграда на ОУ „Валери Петров”, овладяване на свлачища, ремонт на общински пътища и др.

През март 2023 г. актуализирахме Инвестиционната програма и нейният размер нарасна на 14 709 839 лв.

В капиталовата ни програма не са включени средствата по програмата за саниране, които са 50 млн. лв., и други 30 млн. лв., които са за подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-съвременни. Резонен е въпросът какво ще предприеме НС, когато скоро изтече срокът на разчетения бюджет спрямо миналогодишния.

Какъв е размерът на усвоените от общината средства по европейските програми в периода 2014-2020 и кои бяха по-значимите обекти, които изпълнихте? Към какво се насочвате за настоящия програмен период?

Сумарно сме усвоили малко над 162 млн. лв. Община Плевен изпълни 23 проекта. През този период сме осигурили собствено финансиране в размер на повече от 11,9 млн. лв., а реално изплатените към средата на май средства са малко над 147,6 млн. лв., което е безвъзмездната финансова помощ. За този период 17 249 286 лв. са инвестирани в доставка на 14 броя нископодови тролейбуси и специализирани сервизни машини за ремонт на контактната мрежа, внедрена е електронна система за таксуване на пътници и такава за видео наблюдение на ключови кръстовища. Беше извършен основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“. По проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” на стойност 13 844 761 лв. бяха реконструирани Градската градина, Водната каскада и пл. „Ст. Стамболов”, рехабилитирани са 5 моста на р. Тученица, изградени са 4 детски площадки, а една – основно ремонтирана, основен ремонт беше извършен и на 15 улици в Плевен. Също по европейски проект за утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен бяха доставени 14 нови електробуса и 14 бавнозарядни станции за тях на стойност 17 951 744 лв., с което градският транспорт вече е 100% екологичен.

По проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” с финансиране от „ОПОС 2014-2020” 116 139 798 лв. са инвестирани в подмяна на канализационна и водопроводна мрежа на с. Ясен и с. Буковлък, изградена е канализационно-помпената станция в с. Ясен, реконструирана е пречиствателната станция за отпадни води в с. Божурица и са намалени физически загуби на питейна вода. С европейски средства успяхме да извършим основен ремонт на улиците „Северна“ и „Вит“ и надлез „Сторгозия”, като в този проект инвестирахме 3 977 585 лв. Един от важните ни проекти е за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”. Стойността на дейностите е 2 262 535 лв. Беше извършен основен ремонт, въведоха се мерки за енергийна ефективност, осигурена беше достъпна среда с пристройка (асансьор и стълба за евакуация).

11 564 535 лв. от „ОПОС 2014-2020” се вложиха в проекта за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на площ 17,32 ха. Завършена е техническата рекултивация и биологичната система за първата година.

През изминалия програмен период, който реално завършва 2023-та, успяхме да направим основен ремонт с мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. Тук бяха инвестирани 2 789 812 лв. с ДДС. Осъществихме ремонт на mешеходната зона, етап 2, включващ пл. „Свободата“ и пространството до пл. „Ст. Стамболов”. Реализирахме и проект „Маршрут на паметта - устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”, Румъния, на стойност 2 918 940 лв.

Един от най-важните ни реализирани проекти е реконструкцията на системата за улично осветление на гр. Плевен, в рамките на който бяха монтирани 7260 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела, изградена беше система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, ремонтирани бяха 430 електрически табла, монтирани са 332 нови стоманени стълба. Стойността на проекта е 6 237 489 лв., които осигури изпълнителят, а община Плевен изплаща инвестицията на равни месечни вноски за 120 месеца.

Подписахте споразумение с общините Пордим и Голянци за създаване на Местна инициативна група (МИГ). Бихте ли разказали какво се очаква?

Успяхме в тези групи да обхванем всички населени места извън Плевен. Сега те ще подготвят проекти. Много ще зависи от местната активност как ще се изпълняват. Операциите, включени в стратегиите, следва да отговарят на потребностите, да създават и запазват заетост за населението, да са в полза на местния бизнес, да въвеждат иновации, да водят до подобряване на условията за живот и на състоянието на околната среда. Още - до социално приобщаване и подобряване на качеството на образованието. Проектите се изпълняват на територията на МИГ.

Един от основните проблеми пред строителите е липсата на реално приложена индексация на договорите в строителството, въпреки че има приета Методика за това. В община Плевен колко договора попадат в хипотезата да бъдат индексирани? Какъв е необходимият финансов ресурс за това?

Община Плевен към настоящия момент е сключила допълнителни споразумения към договори за строителство с изпълнители на три обекта, финансирани със средства по оперативни програми. Необходими са 876 717 лв. Ние имаме решение на Общинския съвет за индексация на строителните договори, тъй като строителите не може да бъдат принуждавани да работят на цени отпреди започване на войната в Украйна. Това означава допълнителни средства, които трябва да бъдат изкарани отнякъде. Но се получава наполовина, защото не всички стоки и услуги, които минават през обществени поръчки, подлежат на индексация, например доставките на консумативи за администрацията. Това ще доведе до едно - невъзможност за реализация на договорите, прекратяването им, обявяване на нови поръчки. И ще попречи на общината да изпълнява задълженията си. Политическата нестабилност ражда популизъм. Има изявления на основни партии по повод бъдещия бюджет, че трябва да се осигури дефицит до 3%, като това не може да става за сметка на промяна на размера на данъци и такси. Но в Плевен например такса „смет“ не е променяна от 7 години, а данъкът за недвижимите имоти - от 10-12 години. Това реално е начин да се източват общините и да не се стартира финансова децентрализация. Общините получават субсидии, които само разпределят по различните държавно делегирани дейности.

Какъв е интересът към новата програма за саниране на многофамилните жилищни сгради? Какъв ресурс ще бъде инвестиран в общината и какъв брой сгради се очаква да бъдат санирани?

Интересът надскочи нашите очаквания. В определения от община Плевен срок за прием на документи са подадени 60 заявления от сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради на обща стойност по окрупнени количествено-стойностни сметки 87 957 423 лв. с ДДС. Допустимият финансов ресурс за нас е 50 000 000 лв., като в този бюджет се включват освен разходите за основен ремонт (задължителни мерки по Технически паспорт) и енергийно обновяване на сградите и съпътстващите дейности - като проектиране, авторски надзор, строителен надзор, такси за въвеждане в експлоатация, независима експертна оценка, разходи за информация и публичност, организация и управление. Срокът за подаване на проектните предложения изтече на 31 май. След тази дата започва процес на оценка на кандидатствалите в национален мащаб и след приключване ще се извърши класиране, от което ще стане ясно кои от многофамилните жилищни сгради са одобрени. Очаквахме по-малък интерес, но сега със сигурност сумата за Плевен няма да е достатъчна за желаещите. Всички редовни документи на собственици ние ще ги подадем, а какво реално ще се финансира, ще видим.

Към какви други проекти с финансиране от НПВУ се насочвате?

Към настоящия момент сме подали проект за ремонт на зала „Спартак”. Отново с този финансов източник искаме да бъде обновен домът за стари хора в село Бохот. По процедурата „Модернизация на образователна среда“ кандидатстваме с 4 образователни институции - 2 училища и 2 детски градини. Планираме да кандидатстваме за ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование.

В началото на годината проведохте среща със служебния министър на спорта Весела Лечева, за да обсъдите състоянието на спортната инфраструктура в Плевен. Какви са резултатите от тази среща?

С министър Весела Лечева обсъдихме състоянието на спортната инфраструктура в града, което е един от най-сериозните ни проблеми. А сме град на олимпийски и световни шампиони. От близо четиридесет години стоят основите на недостроената спортна зала пред входа на парк „Кайлъка”. Там има интерес от частни инвеститори, но собственик е държавата. Имаме още една започната преди десетина години и недовършена зала на мястото на бившата колописта.

Възползваме се от всяка възможност за привличане на външно финансиране за спортната инфраструктура. Спечелихме проект по Наредба №4 на Министерството на младежта и спорта за близо 680 хил. лв. за изграждане на отоплителна, вентилационна и климатична система на двете най-големи зали в сграда „Спартак” – за волейбол и по акробатика, скокове на батут и художествена гимнастика. В ход са ремонтните дейности. Паралелно с това бяха извършени вътрешни подобрения на зала „Акробатика” със средства на община Плевен, а зала „Волейбол” бе обновена по „Красива България” с проект на стойност над 300 000 лв., от които 185 000 лв. собствени средства. Сега кандидатствахме по НПВУ за външно саниране.

За три учебни заведения беше одобрено финансиране по Програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища. Община Плевен строи комбинирана площадка за баскетбол и волейбол в квартал „Мара Денчева”. Недалеч от нея - в района на историческата чешма „Балаклия”, предстои изграждане на скейтборд писта и реновиране на парковата среда. В момента се провежда процедура за избор на изпълнител.

За полигона за хвърляния имаме готов проект с разрешение за строеж за цялостен ремонт. Там предвиждаме три спортни площадки, като за необходимите 450 000 лв. ще кандидатстваме отново пред ММС. В близост до двете съоръжения има свободна площ, на която ще проектираме две игрища за спорт в свободното време. Повече от 10 години пращахме настойчиво писма до ММС за целево финансиране за ремонт на открит спортен комплекс, който включва футболно игрище с лекоатлетическа писта за аматьори и полигон за лекоатлетически хвърляния. Въпреки готовия проект средства не бяха осигурени. Намерихме решение и на този проблем - БФС реновира футболния терен с изкуствена настилка по програма FIFA Forward 2.0. След това плевенският футболен клуб „Спартак 1919” направи инвестиция в съпътстващите съоръжения.

Как работите с ОП на КСБ – Плевен, и има ли сфери от дейността Ви, в които може да реализирате повече инициативи и контакти заедно?

Нямам някакви препоръки или критика към тях. С инж. Венцислав Недялков и инж. Розета Маринова винаги сме работили много добре. Откакто съм кмет, винаги са били коректни и съм срещал разбиране, като сме имали добро сътрудничество.