Общини

Кметът Йордан Ангелов: Община Костенец се развива като туристическа дестинация

Инвестициите в инфраструктурни проекти ще донесат благоприятна промяна за всяко едно населено място

Г-н Ангелов, развива ли се туризмът в красивата община Костенец и какви инвестиции се правят в областта на екологията?

Първо искам да благодаря на в. „Строител“ за поканата за интервю и възможността от страниците на изданието да отговоря на въпроси, от които се вълнуват моите съграждани. Непосредствената близост на Костенец до София, Пазарджик и Пловдив прави района ни атрактивен и подходящ за посещение, особено през уикендите. С уютните семейни хотели и вили на територията ни, вековната история и минералните извори, които са нашето богатство, ставаме все по-предпочитана дестинация. Мекото време през изминалата зима и благоприятните метеорологични условия, съчетани с падналия сняг, допринесоха за развитието на туризма през студените месеци. Своя роля има и Костенският водопад в курорта „Вили Костенец”, който е перлата в короната на общината ни. Неговата красота и величественост са пословични през всички сезони и той се посещава целогодишно. Говорейки за туризъм, няма как да не спомена и Кукерския празник, който е емблематичен за нашата община, подобно на Фестивала на хумора и сатирата в Габрово, на популярната „Сурва“ в Перник. Тази година в спортен комплекс „Бенковски“ в Костенец се струпаха стотици хора от цялата страна, дошли да се насладят на кукерските маскарадни игри. Надявам и занапред да поддържаме жива тази традиция и да се радваме на още повече интерес през идните години.

Колкото до инвестициите в екологията, община Костенец се стреми постоянно да се развива в тази област. Отделяме средства за закупуване на нови съдове за смет, често организираме акции по почистване, поне веднъж годишно извършваме масово залесяване на млади фиданки в парковете, градинките и дворовете на училищата и детските градини.

През 2020 г. предприехме голяма стъпка по отношение на съхраняване на природата, когато започнахме процедура по рекултивация на сметището край общинския център. Тези действия имаха за цел максимално да ограничат неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда и да опазят атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване.

Считам, че даваме и добър пример с инициативите в детските градини, където малчуганите се учат как да изхвърлят разделно и да се грижат за природата. По този начин и с личен пример трябва да възпитаваме от ранна възраст идното поколение, за да се отнасят с ангажираност към заобикалящата ги среда.

Какво е състоянието на пътната и ВиК инфраструктура в общината? Изпълняват ли се ремонти и реконструкции?

Както неведнъж съм казвал, инвестициите в инфраструктурни проекти ще донесат благоприятна промяна за всяко едно населено място в Костенец. Аз съм горд с постигнатото от мен и моя екип за изминалия 4-годишен мандат. Смея да твърдя, че през този период, макар и с много трудности по пътя ни, успяхме да допринесем за благосъстоянието на селата и градовете в общината. И ще продължим да го правим, защото все още има какво да се желае.

Имаше сериозни проблеми с водопроводната мрежа, особено в малките населени места, затова усилията ни бяха насочени именно към преодоляването им. Основният ремонт на централния водопровод в гр. Костенец е факт. По улиците „Бачо Киро“ и „Панайот Волов“ в града е подменен водопроводът и са с нов асфалт. В момента работим по реконструкцията и рехабилитацията на настилка на ул. „Младежка“ и ул. „Оборище“ в гр. Костенец. Предстои подмяна на водопровод в с. Пчелин по продължението на цялата централна улица.

2022 г. започна ударно с изпълнен ремонт на ул. „Цар Самуил“ в кк „Вили Костенец”, чиято обща дължина е 1100 м и играе ролята на основна улична артерия в курорта. Планирали сме в с. Костенец да извършим рехабилитация на настилката на ул. „Равен“ и ул. „Радост“, а за Момин проход – на ул. „Стара планина“ и ул. „Три къщи“. Радвам се да съобщя от страниците на в. „Строител“, че съвсем скоро предстои да изберем изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на ул. „Стадионна” и ул. „Шипка” в гр. Костенец.

Всички населени места в общината, независимо от броя на постоянно живеещите в тях, имат нужда и от добра пътна инфраструктура, и от водоснабдяване. Аз и екипът ми правим всичко по силите си за подобряване бита на хората. Заварих много проблеми, когато станах кмет, а финансирането е оскъдно. Въпреки всичко се стремим да не пренебрегваме проблемите на хората и да работим по тяхното отстраняване.

Споменахте близостта на Костенец до София, Пазарджик и Пловдив, която привлича туристи. Идват ли хора, които остават да живеят в общината? В тази връзка - строят ли се жилищни обекти, семейни хотели, ресторанти и други?

В последните години се забелязва оживление в общината. Младите хора се завръщат малко по малко по родните си места, те избират да отглеждат децата си тук – на чист въздух, в спокойна среда с достъпно образование. В детските ни градини има достатъчно места и на родителите не им се налага да участват в класирания. Материалната база в учебните заведения е добра, а преподавателите ни са изключителни професионалисти. Моя гордост е фактът, че за изминалата година нито едно дете не е напуснало пределите на община Костенец, за да учи извън нея.

Пандемията от COVID-19, която вече отмина, продължаващата от доста време нестабилна политическа обстановка, огромната инфлация неминуемо оказват влияние върху строителството. За миналата година разрешенията за строеж са 56. Ние сме отворени към нови инвеститори и бихме подали ръка на всеки предприемач, който изяви желание да строи на наша територия. Костенец има нужда от откриване на повече работни места. Малките хотелчета, вилите и ресторантите предлагат добри условия на достъпни за туристите цени, но аз съм максималист и мисля, че винаги има накъде още да градим.

Изпълнявате ли проекти по европейски програми? Предвиждате ли такива за внедряване на мерки за енергийна ефективност?

Както казах, администрацията не спира да работи за подобряването качеството на живот на хората в цялата община. Поради тази причина непрекъснато кандидатстваме за финансиране по различни програми. Например сега с осигурени средства ни предстои да изберем изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности за реконструкция и благоустрояване на ул. „Св. Георги“ в гр. Костенец.

Съвсем скоро стартираме мащабен ремонт в големия салон на Народно читалище „Прогрес 1907“ в гр. Костенец. Той се реализира със средства по Програмата за развитие на селските райони, имаме сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който е между Държавен фонд „Земеделие“, община Костенец и Сдружение „МИГ Костенец 2010“. В момента провеждаме процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на дюшеме, както и за столове в читалището.

Спортът е изключително важен за мен и поради тази причина с екипа ми работим постоянно върху това жителите на общината да има къде да практикуват различни физически активности. В последните години изградихме изцяло нови площадки за стрийтфитнес, спортна зала в Момин проход, ремонтирахме игрища в гр. Костенец, с. Пчелин и кк „Вили Костенец” и т.н. В момента очакваме доставка и монтаж на оборудване на площадка за спорт и игра в с. Костенец.

По отношение на подобряване на енергийната ефективност имаме проекти. Общината кандидатства с проектното предложение за внедряване на мерки за ЕЕ и изграждане на инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници в две от основните ни училища - ОУ „Константин Костенечки“ в с. Костенец и ОУ „Христо Смирненски“ в Момин проход.

Предвидените дейности за сградата на ОУ „Константин Костенечки“ са частична подмяна на компрометирана дограма, монтиране на нови енергийно ефективни осветителни тела, както и постване на 52 климатика в училището. Климатиците ще бъдат захранвани от фотоволтаични панели - 108 бр. с мощност 59,940 kWp, ситуирани на покрива на сградата на бившата столова, намираща се в имота на учебното заведение.

В ОУ „Христо Смирненски“ също ще бъдат подменени старите осветителни тела с по-икономични, където има нужда, ще се постави дограма с енергийно ефективни стъклопакети и PVC дограма. В коридорите на училището ще се монтират вътрешни врати. За тази сграда са заложени 27 климатика, които ще се захранват от фотоволтаична инсталация с мощност 49,950 kWp, разположена на покрива на училището. Стойността на проектното предложение е 881 917 лв. без ДДС. В него са включени разходите за управление и за осъществяването на авторски и строителен надзор на обектите.

В началото стана дума, че Костенец привлича туристи със своите забележителности, както и че на територията Ви има и минерални извори.

Да, районът ни е известен и с множеството минерални води, намиращи се в Момин проход, кк „Вили Костенец” и с. Пчелин. Тя е нашата най-голяма гордост и е сред най-разпознаваемите характеристики на общината. Помогнала е на стотици хора с различни здравословни проблеми. С моя екип сме се фокусирали върху популяризирането на минералните води в района, защото много бих искал още повече хора да знаят за благодатните свойства на това природно богатство. Санаториумът в Момин проход например предлага хипертермална минерална вода – 64°С. Тя е слабоминерализирана, бистра, безцветна, а ефектът от лечението с нея е, че действа противоалергично, противовъзпалително, имунопротективно и общо тонизиращо.

Природата в Костенец е изключителна. Неслучайно патриархът на българската литература Иван Вазов е посветил две стихотворения и един пътепис на нея, в които разказва за пътуванията си до село Костенец. По отношение на забележителностите в общината бих искал да допълня, че емблематичен туристически обект е крепостта „Стенос“ в прохода Траянови врата, станала свидетел на най-голямото поражение, което византийският император Василий II претърпява в походите си за покоряване на България през 986 г. Крепостта е символ на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. Намира се на 15 км от гр. Костенец и е в непосредствена близост до автомагистрала „Тракия“. Облагородена и добре поддържана, крепостта в прохода Траянови врата е любимо място за отдих на множество туристи, особено сега, през летния сезон.

На територията ни има и десетки храмове, съхранили ценни предмети и артефакти векове наред, като църквата „Вси Светих“, където се пазят икони от 19 век. Ценен е и Очушкият манастир „Свети пророк Илия“. Историята, свързана с храмовете, параклисите и църквите в Костенец, е необятна, а духовността на костенчани е огромна. Аз много държа да я съхраним и да предадем историята на идните поколения, да съумеем да я опазим и да я популяризираме, доколкото можем.

Какво още би искал да каже кметът Йордан Ангелов в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят” на своите съграждани, на колегите си в страната и на българските строители?

Както и друг път съм споделял пред в. „Строител“, по време на моето управление - вече четвърта година, мой приоритет са децата и възрастните хора на Костенец и за мен е от изключителна важност тяхното благосъстояние. Именно това е причината да влезем във всички училища и детски градини в общината и да опитаме да разрешим възникнали проблеми - дали чрез ремонтни дейности, с дарения, или просто с подкрепа - ние винаги стоим плътно зад тях и правим необходимото, за да им помагаме. Модернизирането на материалната база на училищата, ремонтираните физкултурни салони, създаването на спортни игрища, подобряването на състоянието на читалищата са много важни стъпки за нас към покоряването на основната ни цел – да задържим децата и младите в община Костенец. Само по този начин тя би процъфтяла. Ние сме отворени към нови и свежи идеи, чакаме търпеливо инвеститори, които да изберат нашата територия и да допринесат за по-високото качество на живота и бита на хората. Шанс за развитие на района даде и първата копка и строителството на високоскоростната жп линия София - Пловдив.

На българските строители бих пожелал здрава и силна основа, върху която да стъпват, за да градят своето щастие. Имам един любим цитат от големия майстор Кольо Фичето, който гласи: „Можете да сте господари на всичко или роби на всички - от Вас си зависи. Ама помежду си не градете толкоз дувари, дето да Ви делят, ами повече мостове - да Ви събират!“ Нацията ни в момента има нужда точно от това – от единение по важните за обществото теми, и аз искрено се надявам, че можем с общи усилия на национално и местно ниво да го постигнем. Затова аз желая на всички строители на съвременна България да бъдат много честолюбиви, да строят и надграждат. Бъдете здрави!