Общини

Кметът инж. Димитър Димов: Столичният район „Надежда“ развива образователната и пътната инфраструктура

Предстои да се направи първа копка на разширението на бул. „Рожен”

Инж. Димов, активният строителен сезон е в разгара си. Какви обекти се изпълняват на територията на ръководения от Вас столичен район „Надежда“?

В сферата на образователната инфраструктура работим по няколко обекта. Приключва изграждането на нова детска градина в „Надежда 3“, която ще е с капацитет за 130 деца. Очак­ва се до края на лятото сградата да бъде оборудвана, за да може от есента да приема малчугани. Друг проект, който изпълняваме, е въвеждането на мерки за енергийна ефективност на 63 ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Требич“. Повечето учебни заведения в район „Надежда“ бяха ремонтирани по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София, който се реализира в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“. След като приключим дейностите по 63 ОУ „Христо Ботев“, ще остане за реновиране само 153 Спортно училище „Неофит Рилски“, за което ще търсим средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Използвам случая да се похваля, че е одобрено изграждането на младежки център в „Надежда 2“ с финансиране от НПВУ. Средствата, които ще бъдат инвестирани в него, са около 10 млн. лв. Това е изключително важен обект не само за нашия район, но и за цяла София. В момента съществуващият ни младежки център се посещава от 650 деца, които се обучават в сферата на изкуствата, природните и математическите науки. С парите от НПВУ центърът ще увеличи капацитета си и ще може да се ползва от поне 1500 души на възраст между 13 и 29 години от цяла София. В него ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи. Предвижда се вдигане на нов триетажен корпус с РЗП 2446 кв. м, както и реконструкция на съществуваща двуетажна сграда с РЗП 626 кв. м, или общата площ ще надхвърли 3000 кв. м.

Изпълняват се и различни текущи ремонти в детските градини и училищата на територията на района. За първи път от няколко години затваряме учебните заведения за реновиране. Подменяме оградни съоръжения в 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Илиянци“, като там сме предвидили и обновяване на двора. Дейности се реализират и в ДГ 83 „Славейче“, и в 38 ДГ „Дора Габе“.

В сферата на спортната инфраструктура също работим активно. Изградихме игрище с площ 2420 кв. м в двора на 101 СУ „Бачо Киро“. Още четири такива съоръжения ще бъдат направени в различни училища, като се надяваме до 30 септември да успеем да ги завършим. В жк „Свобода“ на терен от над 2 дка ще построим две стандартни мултифункционални спортни игрища, оборудвани със съответните кътове за отдих и места за състезатели и треньори, за зрители.

Проведохме обществено обсъждане за обособяване на въжен парк и пъмп трак трасе в Северния парк. Изграждаме и скейт парк площадка в него. Това е труден и тежък за реализиране обект, защото всички дейности са само ръчни и нещата се случват по-бавно. Надявам до края на септември да успеем да го завършим.

Използвам случая да съобщя от страниците на в. „Строител“, че „Надежда“ за пореден път се нарежда на челните места сред столичните райони с 20 спечелени проекта по програма „Зелена София“ за 2023. Чрез тях ще бъдат обновени 20 междублокови пространства. Крайният срок за изпълнение е 30 ноември, а общият бюджет на програмата, който ще бъде разпределен между всички проекти на районните администрации, е 550 000 лв.

Един от големите обекти, който предстои да се реализира на територията на район „Надежда“, е разширението на бул. „Рожен“. Искам да подчертая, че Подробният устройствен план на трасето е влязъл в сила през 2015 г., а отчуждаването на частните имоти успяхме да го приключим през 2021 г. В обхвата му попадаха 33 дка частни имоти – 1/3 от тях бяха с доброволно придобиване, а останалите 2/3 – с принудително отчуждаване. Проведохме обществена поръчка на инженеринг и вече има избран изпълнител. Работи се по проектирането и предстои да се направи първа копка на бул. „Рожен“. Това е пътна отсечка, която е важна за цяла София. Освен да се разшири трасето, е планирано да се обнови канализацията и водопроводът, ще се премести и трамвайната линия.

По бул. „Рожен“ се образуват задръствания, част от които възникват заради митницата в кв. „Илиянци“. За да се преодолее проблемът, служебното правителство предостави на Агенция „Митници“ 110 дка имот в района на бул. „Ломско шосе“ малко преди Софийския околовръстен път. Митницата ще бъде преместена там по време на втория етап от разширението на бул. „Ломско шосе“. В Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община се работи по подробните устройствени планове за имота на агенцията и разширението на булеварда.

СО взе заем за обновяване на тротоарите, като част от дейностите ще изпълняват районните администрации. Какви обекти ще реализирате в „Надежда“?

Съгласно решение на Столичния общински съвет, кметовете може да се разпореждат с 30% от бюджета на съответния район, а Голямата община се разпорежда с разходването на останалите 70%. Тази формула беше одобрена преди няколко години, като в нея се включват територията и броят на жителите. Същата формула се използва и при разпределението на средствата от заема за ремонт и изграждане на тротоари. Ние се насочихме към асфалтиране на алеите в парк „Надежда“. Поставен е първият слой, но преди да направим следващия, трябва да изградим нова площадка за деца от 3 до 12 г., както и да монтираме нов мост в рамките на реализирането на концепцията „Зелен Коридор на Здравето“. Съоръжението трябва да направи връзка между жк „Лев Толстой“ и парк „Надежда“. Работим и по облагородяване на пространствата около църквата.

В момента изграждаме тротоар в жк „Надежда 3“ и пред бл. 172 в жк „Надежда 1“. Приоритетно ще съсредоточим дейностите около училища и детски градини, както и до спирки на градския транспорт. Вече са готови тротоарите около 102 ОУ „Панайот Волов“, 38 ДГ „Дора Габе“ и Частно училище „Веда“. Искам да алармирам, че изпълнителите на тези обекти изпитват сериозни затруднения при доставката на някои материали, както и с осигуряването на работна ръка. Например фирмите не могат да набавят бетонни плочи, павета или плочки, които са им необходими. Това е сериозен проблем, защото по такива обекти се работи във всички райони на СО, както и в много населени места в страната.

Има осигурени средства от ОП „Региони в растеж 2014 -2020“ за облагородяване на междублокови пространства в района. На какъв етап е този проект?

В „Надежда“ трябва да бъдат обновени 9 междублокови пространства по „ОПРР 2014-2020“, в които ще бъдат инвестирани 2 180 000 лв. Очакването ни е планираните дейности да приключат до 30 септември. Сред проектите, които ще се изпълняват, е ремонт на съществуваща детска площадка в „Надежда 3“ при бл. 301 и бл. 302. Там се планира да бъде изградена и стрийт фитнес площадка тип „лостова система“. Ще се направят кътове за отдих, а алейната мрежа ще се рехабилитира. Дейностите ще включат още обособяването на паркинг и озеленяване.

При блокове 433, 435 и 436 в „Надежда 4“ сме предвидили основна реконструкция на детска площадка, рехабилитация на алейната мрежа, ще се оформят кътове за отдих и ще се направи озеленяване.

В жк „Надежда 3“ при ул. „Царевец“ и бл. 333 е заложено изграждането на площадка за мини футбол. Този проект също включва обновяване на алеите по цялото протежение на пространството, обособяване на кътове за отдих около съществуваща детска площадка и изграждане на ново спортно пространство.

В жк „Свобода“ при бл. 12, 13, 14 и 15 ще облагородим пространството чрез озеленяване и рехабилитация на алеите.

В жк „Надежда 2“ ще ремонтираме три обществени градинки в близост до църквата „Свети Дух“. От северната страна на храма изграждаме нова детска площадка, а от южната – стрийт фитнес съоръжение и пространство за отдих. Ремонтираме и тротоарите около тези зони, за да осигурим добър пешеходен достъп за жителите ни.

Друг обект, който ще изпълним, е в жк „Надежда 1“ при бл. 101 и 102, където ще се прави основна реконструкция на детската площадка с две обособени зони за деца от 0 до 3 г. и за деца от 3 до 12 г. Планираните дейности ще включат още основна реконструкция на площадка за мини футбол, изграждане на стрийт фитнес съоръжение, рехабилитация на алейната мрежа и облагородяване на зелени площи.

В процес на оценка са подадените проектни предложения по първия етап на новата програма за енергийно обновяване на жилищни сгради с финансиране от НПВУ. Имаше ли желаещи сдружения на собственици от район „Надежда“?

При нас интересът е изключително нисък. Според мен при създаването на програмата трябваше да бъде заложен критерий за възрастта на жилищната сграда, за да могат по-старите обекти да имат предимство. Нека да припомня, че първите едропанелни жилищни сгради в България са построени през 1958-59 г. в жк „Лев Толстой“. Те са на по 65 г., но според изработената методика получават твърде малко точки, тъй като са с малка разгъната застроена площ. Това е уникален за София квартал, в него на 12 апартамента се падат по 4 дка зелени площи около самите постройки. От нашия район документи са подадени по НПВУ за 3 големи блока – ЕПК с РЗП от над 5 хил. кв. м. Те са в жк „Надежда 1“, жк „Свобода“ и жк „Лев Толстой“. Това са здания, които са проектирани преди 26 април 1999 г. и би следвало да получат и най-много точки. Чакаме класирането на подадените предложения в първия етап.

Държавата трябва сериозно да се намеси в енергийното обновяване на жилищните сгради. Защото общините се грижим за междублоковите пространства, но зданията остават в лош вид. Не е редно всеки сам да си санира неговия апартамент и да няма някакви стандарти за цветово оформление.

Нямаме нито един подаден проект във втория етап от програмата за енергийно обновяване по НПВУ, тъй като се изисква определен процент на самоучастие от страна на етажните собствености.

Като един от проблемите в сектор „Строителство“ Вие посочихте липсата на работна ръка. Но и реалното прилагане на индексация на договорите също възпрепятства дейността на компаниите. СО беше една от малкото общини, които приеха възможност за корекция с 15%. В „Надежда“ има ли строителни договори, които да попадат в тази хипотеза?

Заради повишението на цените на материалите и не само за някои обекти беше поискана индексация от страна на фирмите. Имаше и обществени поръчки, които бяха прекратени, защото избраните изпълнители се отказаха и не се стигна до възлагане.

В рамките на 3 г. нямахме възможност да работим. Първо беше пандемията, която при нас възникна 2020 г. Тогава приоритет беше спасяването на градския транспорт, образователната, социалната и здравната инфраструктура. През този период нито една от тези системи не прекрати своята дейност. Миналата година стартираха дейностите по изграждане на линеен паркинг в „Надежда 3“. Там имаше старо трамвайно трасе, релсите стояха неизползваеми от 2011 г. През 2017 г. започнахме проектиране и подготвителни дейности по този обект. Това е съоръжение за 200 автомобила, ще има велоалея и нов тротоар. През 2022 г. Столичната община ни отпусна средства и строителните дейности стартираха. Добре че СО осигури възможност да се направи индексация, за да не спрем реализацията на паркинга. Очакванията са до края на септември изпълнението му да приключи.

Друг проблем е, че през тази година в периода от януари до края на май, когато СОС одобри списък с обекти за изпълнение, ние отново не сме работили. Реализирахме някакви малки проекти, но нямахме никаква яснота какво ще може да правим. Към момента СО все още няма бюджет и ние отново нямаме визия дали ще може да разплатим дейностите, които сега се осъществяват. Искам да благодаря на Столичния общински съвет, на председателя на СОС Георги Георгиев, на кмета на София Йорданка Фандъкова и на нейните заместници Дончо Барбалов и инж. Ангел Джоргов, защото ако не бяха те и не бяха включили наши обекти като приоритетни, сега щяхме да имаме незавършени проекти.

„Надежда“ заедно с районите „Люлин“ и „Дружба“ разполага с един от най-големите фондове общински жилища. СОС взе решение средствата от продажбата на такива апартаменти да се връщат в нашите администрации и ние да се разпореждаме с тези пари. Само че и тук се сблъскваме с проблем. Имаме случаи на самонастанили се в такива имоти и при внезапни проверки с органите на реда установяваме на адресите по 15-ина души, от които само един или двама са настанени правомерно. Започват се дела, които продължават с години, за да можем да се разпореждаме със собствеността си, а това е финансов ресурс, който можем да използваме за облагородяване на района, а няма как да го инвестираме.

В края на мандат 2019-2023 г. каква районна администрация оставяте?

Това беше изключително тежък мандат с много предизвикателства пред нас – пандемия, шест пъти се проведоха парламентарни избори, две поредни години бе забавен държавният бюджет, но въпреки всичко оставям районната администрация в много добро състояние. Не се притеснявам да се срещам с жителите на района.

През изминалото време се случиха и много хубави неща. Вече имаме нова сграда, в която да се помещава администрацията. Зданието е изградено на база на публично-частно партньорство. Очаквам до средата на септември вече да сме в новия си дом.