Общини

Кметът инж. Теодор Петков: „Витоша“ е столичният район с най-много построени детски градини и разширения в последните години

Сред мащабните проекти, по които работим, е изграждането на канализация в кв. „Драгалевци”

Инж. Петков, в средата на септември сме, а Столичната община (СО) едва сега прие бюджета си за 2023 г. Как това забавяне се отразява на Вашата работа като кмет на „Витоша“ и като цяло на развитието на района?

Ситуацията с все още неприети бюджети в общините във втората половина на годината е доста необичайна. Но целият мандат на местните власти беше такъв – наложи се да работим в условията на пандемия, имаше много наброй парламентарни избори и правителства, инфлация, което създаде несигурност. За първи път Столичната община нямаше одобрен бюджет в началото на септември, а от това страдат жителите на София. Ще дам конкретен пример – имаме завършена детска градина в район „Витоша“, която трябва да бъде въведена в експлоатация. За да се случи това обаче, в бюджета на СО трябва да има средства за нейното функциониране – за издръжка, за заплати на работещите в обекта и т.н. Тоест докато годишната финансова рамка на София не стана факт, детската градина беше под риск, че няма да може да отвори врати. Такива казуси има доста в столицата, затова забавянето е неблагоприятно за всички администрации на територията й.

Активният строителен сезон е в разгара си. Какви обекти се изпълняват на територията на ръководения от Вас район „Витоша“?

Един от най-мащабните проекти, по които работим, е изграждането на канализация в кв. „Драгалевци“. Там се строят близо 18 км улична канализация, като се осигурява възможност на гражданите – собственици или ползватели на урегулирани поземлени имоти, да се присъединят към новоизградената мрежа. По този начин канализационната система на София ще обхване още над 3300 еквивалент жители. Изпълняват се и 16 км дъждовна канализация. Дейностите по канализационната мрежа в кв. „Драгалевци“ стартираха в началото на март т.г. Стойността на проекта е 41 млн. лв., като близо 30 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ („ОПОС 2014-2020“). В рамките на този проект беше затворен бул. „Черни връх“, преасфалтирахме кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път към кв. „Драгалевци“, ремонтирахме тротоари.

Друг ключов проект е ремонтът на трасето на трамвай 5, част от който се изпълнява на територията на район „Витоша“. Дейностите са на финален етап и имаме уверението на Столичната община, че съвсем скоро ще се пусне движението по бул. „Цар Борис III“, където ще бъдат обновени и тротоарите. С възстановяването на автомобилния трафик ще се облекчи движението на вход и изход от Перник към центъра на града. Малко след това се очаква да се пусне движението на трамвая към и от кв. „Княжево“.

Освен проекта в кв. „Драгалевци“ имате ли други инвестиционни намерения за изграждане на ВиК инфраструктура?

Разполагаме с проект за строителство на ВиК инфраструктура в кв. „Симеоново“. Той беше изваден от големия проект на Столичната община по „ОПОС 2014-2020“, в рамките на който се финансира този за канализацията в кв. „Драгалевци“. Средствата за реализиране на заложените дейности в кв. „Симеоново“ трябва да се осигурят от СО. По този въпрос водя разговори със зам.-кмета на София по направление „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. Възможно е изпълнението на този проект да стартира в средата на октомври 2023 г. Той включва строителство на малко над 16 км канализация по вътрешнокварталните улици, а каналите от своя страна ще се заустват във вече изградения колектор на бул. „Симеоновско шосе“.

Работим много усилено да дадем началото на СМР. Средствата за авансите на изпълнителите са заложени във финансовата рамка на общината. Затова беше много важно да бъде приет бюджетът на СО за тази година.

Започва новата учебна година. Как протича изпълнението на ремонтите на образователната инфраструктура?

Проведох среща с директорите на училищата, които са намират на територията на район „Витоша“. Обсъдихме строителните дейности, които се извършват в учебните заведения. Всички образователни обекти ще стартират годината на 15 септември нормално, с изключение на 2-ро СУ „Емилиян Станев“. В него дейностите ще продължат и след началото на учебната година, тъй като се реализира много мащабен ремонт. В 2-ро СУ „Емилиян Станев“ се въвеждат мерки за енергийна ефективност – полага се топло- и хидроизолация на покривите, санират се фасадите, дори ще има топлинна изолация на подовете. Проектът включва още възстановяване на мълниезащитата. Направена е организация изпълняваните дейности да не пречат на учебния процес. Очакванията са до средата на октомври СМР да приключат. 2-ро СУ „Емилиян Станев“ е последното несанирано училище в район „Витоша“ и с финализирането на СМР в него ще можем да се поздравим с факта, че всички учебни заведения на нашата територия са с въведени мерки за енергийна ефективност. Това е много голям успех на районната администрация – подготвихме и защитихме проектите си пред СО. Използвам случая да благодаря от страниците на вестник „Строител“ на кмета на София Йорданка Фандъкова и на Столичния общинския съвет, че ни осигуриха необходимото финансиране.

Това лято направихме голям ремонт в 5-о ОУ „Иван Вазов“, като подменихме изцяло отоплителната инсталация. Осъществихме и някои текущи строителни дейности в училищата в кв. „Драгалевци“ и в кв. „Симеоново“.

„Витоша“ е столичният район с най-много построени детски градини и разширения към съществуващи сгради в последните години. Въпреки това ние изграждаме детска ясла в кв. „Бояна“, където строително-монтажните работи трябва да приключат до края на 2023 г.

Също така изграждаме детска градина с яслени групи в кв. „Княжево“. Дейностите вървят в срок. Предвижда се общата застроена площ да е 1031,60 кв. м. Сградата ще има две секции, като едната ще е на два етажа, а другата на три. Планирано е да има обособен физкултурен салон, помещения за администрацията и за персонала, както и складово помещение.

Без съмнение най-големият обект, който стартирахме в сферата на образователната инфраструктура, е изграждащото се училище с детска градина в кв. „Манастирски ливади-запад“. Ще припомня, че през 2020 г. Столичната община получи като дарение от НДФ „13 века България“ правото на собственост върху имота, на който реализираме този проект. На него имаше недостроена сграда, която премахнахме, защото след като направихме обследване, се оказа, че тя не може да се доизгради. Последва провеждане на обществена поръчка, избрахме изпълнител на строителството и преди няколко седмици стартираха дейностите. Предвидено е училището да бъде с 21 класни стаи, ще се изгради и физкултурен салон, както и спортни съоръжения в двора. По настояване на НДФ „13 века България“ ще се построи и актова зала в имота, която по тяхно искане ще носи името „Родна стряха“. Срокът за завършване на обекта е 720 календарни дни. Към момента СМР вървят според предварителните разчети. Вече се работи по изграждане на фундаментната плоча.

СО взе заем, за да обезпечи специална програма за обновяване на тротоарите, като част от дейностите трябва да се изпълняват от районните администрации. Във „Витоша“ какви обекти ще реализирате?

По тази програма, съгласно разпределението, гласувано от Столичния общински съвет, район „Витоша“ може да усвои над 5,1 млн. лв. в рамките на 3 г., или по 1,7 млн. лв. годишно. 30% от тази сума ще са инвестиция на районната администрация – или това са около 1,5 млн. лв. През 2023 г. ние трябва да възложим дейности на стойност около 500 хил. лв., а останалите 1,2 млн. лв. да осигури СО.

В момента изграждаме тротоари в кварталите „Симеоново“, „Павлово“ и „Княжево“, започваме и дейности в кв. „Драгалевци“. Убеден съм, че ще успеем да усвоим предвидените пари за р-н „Витоша“.

Приключи първият етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В ход е вторият етап. Колко сдружения на собственици от район „Витоша“ са кандидатствали?

При нас интересът беше много слаб. Нямаше желаещи и при Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тогава документи за финансиране подаде само една кооперация, която получи одобрение и беше санирана. Сега въпреки цялата разяснителна кампания, която проведохме, само няколко сдружения на собственици подадоха документи, но дали ще бъдат одобрени, тепърва ще разберем.

По втория етап от процедурата на НПВУ, в който собствениците трябва да осигурят и самоучастие, нямаме нито едно подадено заявление.

Голям проблем в сектор „Строителство“ е забавеното прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството. СО беше сред малкото общини, които приеха възможност за промяна с 15%. В р-н „Витоша“ има ли договори, които да попадат в тази хипотеза?

На нито един строителен договор, който се изпълнява на територията на район „Витоша“, не сме правили индексация. Имали сме някои искания за промяна в стойностите за сгради, които вече са построени. Това са здания, които са въведени вече в експлоатация, но за които договорите не са приключили.

Такова искане имахме за една детска градина, но ние не го уважихме. Фирмите съумяха да се справят спрямо предвидените им бюджети. Друг случай е строителството на детска градина в кв. „Княжево“, който възложихме на инженеринг. Изпълнителят направи проекта и когато започна промяната на цените на строителните материали, компанията ни информира, че няма да може да се справи с проекта без индексация. Прекратихме договора, след което направихме преостойностяване на целия проект и поискахме допълнително финансиране от Столичната община. Проведохме нова тръжна процедура, която бе спечелена от друга фирма и тя вече изпълнява строителството. Но искам пак да подчертая, че не сме правили промяна на договори за строителство и към момента не смятам, че има нужда от такова изменение на действащите договори в район „Витоша“.

В края на мандат 2019-2023 г. каква община оставяте?

Отново ще кажа, че имахме един труден и нетипичен мандат, но въпреки всичко той беше успешен за район „Витоша“. Със сигурност има още много неща, които сме искали да свършим с екипа ми, но не са ни стигнали или възможностите, или средствата. Можем да отчетем, че започнаха да се реализират знакови и дългоочаквани от хората проекти, което беше свързано с много усилия. Такива са проектите за канализацията на кварталите „Симеоново“ и „Драгалевци“. Стартира и строителството на първото общинско училище с детска градина на територията ни.

Аз и моят екип ще ръководим един добре развиващ се район. Смятам отново да се кандидатирам, защото имам визия да продължа развитието му, знам нужните решения на проектите, има и подготвени проекти. Следващият кмет, който и да е той, ще има проектна готовност и ще може още в първите дни да започне да работи за реализацията на важните за район „Витоша“ обекти.