Новини

Кметът Таня Христова: Навлизаме в период на изключително активен инвестиционен процес в публична инфраструктура

Габрово ще продължи да се развива като зелена, устойчива и иновативна община

Г-жо Христова, приемете поздравления от името на Съвета на директорите и от екипа на в. „Строител“ за преизбирането Ви за кмет на община Габрово. Какви ще бъдат приоритетите в новия Ви управленски мандат?

Благодаря на в. „Строител“ за дългогодишното партньорство и професионално отношение към Габрово и към всички български общини. Позволете ми да честитя на екипа и на читателите на изданието новата година и да пожелая най-вече здраве, благоденствие и безброй поводи за гордост, свързани с инвестиции в стратегически важни инфраструктурни проекти. А що се отнася до Габрово, пътят, по който ще продължим да се развиваме, е свързан с амбицията ни да бъдем зелена, устойчива и иновативна община. В новия мандат влизаме с амбициозна програма, защото вярваме, че градът има огромен потенциал. Спортът, здравеопазването и социалните дейности също остават постоянен ангажимент, а малките населени места и крайните квартали – ключови приоритети.

Кои са първите задачи, с които трябваше да се заемете в самото начало на мандата?

Встъпването ми в длъжност като кмет съвпадна с изключително динамичен период за община Габрово, в който трябваше да положа максимални усилия за приключване на мащабни проекти, финансирани със средства от ЕС. Те са за обновяване и развитие на културния и туристически потенциал на града чрез комплексни инвестиции в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“, Регионалния исторически музей, Дома на културата „Емануил Манолов“. Друга изключително важна задача беше свързана с довършването на инвестиционната програма на общината, проследяване изпълнението на приходната част на бюджета, както и подготовка на план-сметка за почистването за 2024 г. В този период започна и усилена работа по подготовката на бюджета ни за 2024.

Каква планирате да е финансовата рамка на общината за тази година? Какъв ще е размерът на строителната програма?

Бюджет 2024 трябва да съответства до голяма степен на очакванията на хората и бизнеса, както и да отразява поетите по време на предизборните кампании обещания за развитие. Буквално в последните часове на 2023 г. бюджетът на държавата беше обнародван и в него може да се видят основните параметри, които са заложени за общините. За Габрово са предвидени 61 468 600 лв., като 51 407 400 лв. са за делегираните от държавата дейности. Заложената целева субсидия за капиталови разходи е малко над 6 млн. лв. Тук е мястото да отбележа, че за първа година в държавния бюджет са включени инвестиционни проекти, идентифицирани като стратегически важни за българските общини. Габрово подаде предложения за малко над 80 млн. лв. Обектите включват инвестиции за подобряване на транспортната свързаност, благоустрояване на улици и прилежащи пространства, изграждане на велоалеи и улично енергоефективно осветление, създаване на нови възможности за отдих и различни преживявания чрез благоустрояване на парк „Баждар“, продължаване на усилията за водоснабдяване на населените места от общината чрез свързването им с яз. „Христо Смирненски“. Не предвиждаме промяна на размера на данъците и таксите за 2024 г. Това от своя страна означава, че макар и на този етап съвсем ориентировъчно, компонентата от бюджета за общински дейности ще бъде около 30 млн. лв. Инвестиционната ни програма ще включва възможностите от местен и държавен бюджет, както и финансирането за конкретни стратегически важни обекти, включени в Приложение №3 към държавния бюджет, спечелените проекти за енергийна ефективност на публични и многофамилни сгради, средствата, включени в интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Мога категорично да заявя, че навлизаме в период на изключително активен инвестиционен процес в публична инфраструктура, който ще допринесе за подобряване качеството на живот и също така ще създаде възможност за активизиране на строителния бизнес и заетост.

Как ще се развива транспортната инфраструктура през 2024 г. във Вашата община?

Силен фактор за успех в това направление е ускоряване на изпълнението по последния етап от обходния път на града, който включва няколко виадукта и тунели, сред които най-дългият е от 3,2 км. Планираме през 2024 г. да стартираме инвестиции за над 30 млн. лв. в транспортната инфраструктура. Те включват реконструкция на ул. „Свищовска“ и ул. „Транспортна“, както и изграждане на кръгово кръстовище при бул. „Васил Априлов“ и ул. „Юрий Венелин“. То в момента е четириклонно и светлинно регулирано. През него преминават ул. „Юрий Венелин“ и бул. „Априлов“, съвпадащи с републикански път I-5 (E85), преминаващ през центъра на града в посока Шипченски проход, местност Узана и Трявна. Друг важен проект, който ще стартира, е свързан с общинския път Габрово – Киевци, явяващ се най-пряката транспортна връзка на кварталите „Русевци“, „Трендафила“ и „Младост“ с обходния III-5004 (за прохода Шипка). В рамките на града предвиждаме основен ремонт на множество улици, като „Чавдар“, „Христо Ботев“, „Евтим Дабев“ и др., както и реновиране на пътна естакада в северната промишлена зона за кв. „Трендафила“. Това са само част от инвестиционните ни намерения, за които вече имаме пълна проектна готовност и предстои през зимните месеци на 2024 г. да обявим обществени поръчки. Неразделен елемент от развитието на съвременна транспортна инфраструктура е и въпросът за пътната безопасност и превенция от възникване на ПТП. В тази връзка планираме да изпълним осветяване на пешеходни пътеки в града, като до момента на територията му са осветени над 50 съоръжения. Можем да заявим, че благодарение на много усилия и подкрепа от европейско финансиране вътрешноградският транспорт на Габрово е осигурен с нови екологични автобуси, подобрена е пропускливостта на ключови кръстовища, повишена е безопасността в зони с интензивен трафик. С проект за екологична мобилност в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще можем да осигурим комфорта на пътуващите чрез закупуване на 7 нови електрически автобуса с нулеви емисии. Предвиждаме да има и 7 зарядни станции за тях.

Какви са плановете Ви за модернизиране и развитие на образователната, спортната, екологичната и културната инфраструктура?

През последните години успяхме да реализираме мащабни проекти в сферата на водите, отпадъците, градската среда. Санирани са всички училища и детски градини, уличното осветление е модернизирано, все повече квартали станаха привлекателни за живеене, а жителите на десетки села вече не страдат от безводие. Плановете ни през новия мандат са изключително амбициозни и са свързани с мащабно благоустрояване на различни зони от града, въвеждане на интелигентни и екологични системи за транспорт, изграждане на инфраструктура за електротранспорт, развитие на нови транспортни връзки, създаване на паркови зони и такива за спорт и рекреация в Габрово и в селата. Инвестиции ще има и във ВиК инфраструктура, включително проектиране и строителство на довеждащи водопроводи до групи населени места на общината. Предвиждаме сериозни вложения и за подобряване на системата за разделно събиране и оползотворяване на битови отпадъци, изграждане на нови „умни“ подземни контейнери, инсталация за биоразградими отпадъци и др. Подготвили сме проекти за нови паркови пространства, подходящи за различни възрасти – благоустрояване на парк „Баждар“ и създаване на друг до новопостроената църква в кв. „Младост“. Курортен комплекс „Узана“ и неговото устойчиво развитие ще стават все по-сериозен акцент в плановете ни. Със създаването на Младежки център и обновяването на физическите пространства на бившия Летен театър ще предоставим нови хоризонти за творчество, неформално образование и ангажираност на младите хора в региона. Имаме амбицията да създадем нова индустриална зона, да увеличим мащаба и да развием партньорствата между университет, бизнес, местна власт и неправителствен сектор за по-ефективно бизнес развитие в синхрон с възможностите, които налага „зелената” и дигитална трансформация.

В Габрово подготвени ли са проекти с европейско финансиране за новия програмен период? Има ли такива, които вече се изпълняват или предстои да стартират?

През последните 4 г. ни се наложи да преминем през множество кризи, които забавиха стартирането на проектите от настоящия период 2021-2027 г., и едва пред есента на 2023 г. общините имахме възможност да подадем за разглеждане и оценка концепции за ИТИ в рамките на Програма „Развитие на регионите“. Ние подадохме две концепции, които са свързани с развитие на ключови територии и най-вече целят създаване на нови структури, имащи пряко отношение към привличане на млади хора и използване на потенциала ни като място за бизнес и иновации с надрегионално значение. В момента процедурата е в процес на оценка, като паралелно с нея инвестираме в постигане на пълна проектна готовност за отделните обекти, което ще ускори изпълнението на терен. Община Габрово е част от мисията на „Хоризонт Европа“ за климатично неутрални градове, създаваме изключително много възможности за нови партньорства в рамките на международни проекти.

Успявате ли да привличате финансиране от НПВУ? Какъв е интересът към програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради?

До момента в рамките на поканите по Плана сме кандидатствали с три проектни предложения. Търсим подкрепа за инвестиции в екологосъобразна мобилност в партньорство с община Севлиево. В края на 2023 г. беше одобрен проектът ни за енергийно обновяване на сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“. Мерките предвиждат системи за отопление и охлаждане чрез термопомпи и решения, чрез които ще се постигне висок клас на ЕЕ. По отношение на многофамилните сгради бяха подадени 84 проекта на обща стойност над 110 млн. лв. Само 8 от тях са в списъка с одобрените. От Габрово са постъпили 2,7% от общия брой внесени предложения за страната. Реалният интерес беше много по-голям, но за съжаление считам, че условията на програмата не бяха добре разработени и ефектът от наскоро обявените резултати справедливо поражда нарастващо недоволство както от страна на хората, така и от страна на общините. Надявам се, че държавата в лицето на министъра на регионалното развитие ще пристъпи към намиране на решение, което ще бъде справедливо към усилията и очакванията на хората, инвестирали в подготовка за кандидатстване, но за съжаление останали извън програмата. И точно тук бих искала да подчертая ключовата роля на колегите от община Габрово както по отношение експертната подкрепа, така и по отношение на мотивиране на хората да пристъпят към сформиране на сдружения и предварителна подготовка на обследвания. Важно е политиката в сферата на ЕЕ в жилищните сгради да се превърне в устойчив процес, да дава възможност за гъвкави решения и финансиране, които са в полза на хората срещу енергийната бедност. В съответствие с тази цел през 2022 г. в партньорство с ЕнЕфект и Екоенергия създадохме Център за енергийна ефективност в подкрепа на гражданите и бизнеса на Габрово www.cee.gabrovo.bg. Разнообразните инициативи, които реализираме в сферата на ЕЕ, са важна част от стратегическите ни приоритети за намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на климатична неутралност до 2030 г.

Габрово е първата българска община, в която се сформира Енергийна общност (ЕО). Може ли да представите проекта и да обясните какъв се очаква да бъде ефектът от него?

Това е начинание, което се посреща с голям интерес от гражданите, тъй като е формат, неособено познат в нашата страна. ЕО има за цел да осигури алтернативна, чиста и достъпна „зелена“ енергия на членовете си или право да участват в осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за местните райони срещу правото да ползват услуги на енергийната общност. Инициативата има за цел реализиране на фотоволтаична централа с мощност 99,55 kWp на терен общинска собственост – „Регионално депо за неопасни отпадъци Габрово“. Прогнозата е за производство на 119150 kW ел. енергия годишно, като 52% от нея да се използват за собствено потребление от община Габрово, а останалата да се предоставя на други членове на ЕО и/или се продава на свободния пазар. Стойността на инвестицията е 150 000 лв. без ДДС, като физическите и юридическите лица могат да се включат със сума в размер не по-малко от 500 лв. и не повече от 5000 лв.

Споменахте, че сте подали две концепции за ИТИ. Бихте ли разказали по-подробно за проектите, които се очаква да се реализират, на каква стойност ще са те?

Двете концепции са на обща стойност над 100 млн. лв. и включват обекти както на територията на града, така и в няколко общини. Ще се реализират в партньорство с Пловдив, Бургас, Трявна, Севлиево и Дряново, както и още 18 партниращи организации, институции и компании. Първата, в която сме водещ партньор, е наречена „Габрово – център на иновации, образование и предприемачество“. Тя предвижда инвестиции на стойност 23,3 млн. лв. за развитие на иновационна долина на територията на Северен Централен район с център област Габрово. Предлага се да бъде създаден център за дигитални умения и иновации в бившето училище „Радион Умников“, чиято сграда е паметник на културата. Там ще се оборудват зали и лаборатории за обучения по роботика и автоматизация, информационни технологии, виртуална реалност, 3D креативност и прототипиране. Друг обект е зоната за иновации върху терен, който се стопанисва от Технически университет – Габрово. Там ще бъде изградена „Къща на бъдещето“ със стаи за създаване на технологии, семинарна зала и офиси. Третият обект е свързан с обособяването на споделено пространство в кв. „Шести участък“. То ще разполага с две творчески ателиета, изложбена зала и външна площ за културни събития. Втората концепция е с наименование „Брегове на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“. В нея са заложени 5 проекта за над 88 млн. лв. Планирано е преустройство и ремонт на сградата на бившия текстилен техникум в Габрово за създаване на творчески хъб с името „Кристо и Жан-Клод“. В концепцията е заложено обновяване на Дома на хумора и сатирата. Предвидени са мерки за ЕЕ, ново фасадно осветление, възстановяване на интериора на вариететния театър, реставрация на стенописите, обновяване на фондохранилищата и др. Следващ важен обект е спортна зала „Орловец“. Като част от същата територия е включено и благоустрояване на крайречната зона на р. Янтра. Намеренията са съществуващите пешеходни алеи и веломаршрути да бъдат продължени и да се свържат с целия район по двата бряга на реката, както и да бъде изграден нов пешеходен мост.

Как работите с ОП на КСБ – Габрово? Има ли направления, в които можете да си бъдете взаимно полезни?

Администрацията в Габрово винаги се е стремяла да бъде добър партньор на КСБ. Убедена съм, че и през този мандат ще имаме много поводи за срещи, дискусии и общи позиции в името на развитието на инфраструктурата в българските градове и населените места. Фактът, че ние сме една от двете общини в България с амбиция да работят за климатична неутралност до 2030 г., разкрива нови възможности за експеримент на иновативни подходи и практики в сферата на строителството. Друг важен аргумент за добро сътрудничество е обстоятелството, че ние сме сред изключително активните общини в сферата на ЕЕ. Не на последно място бих добавила важността да работим съвместно за формиране на знания и възприемане от населението за новости в технологиите и материалите, които се използват в съвременните строителни процеси. Вярвам, че в това направление КСБ може да стане наш ключов партньор чрез Центъра за енергийна ефективност.

В. „Строител“ има желание да бъде инициатор на среща между ръководството на КСБ, ОП Габрово и представители на общината. Какъв според Вас би следвало да е фокусът на подобна проява и би ли била тя полезна за Вас?

Като кмет на община Габрово приветствам подобна инициатива, защото тя е важна стъпка към постигане на устойчиво партньорство между институции, които имат пряко отношение към качеството на инвестициите. Считам, че е важно да се обсъдят въпроси, свързани с възможността за сътрудничество между КСБ и местната власт. Паралелно с тази ключова задача е нужно да се акцентира на важността на предстоящия мащабен инвестиционен процес и необходимостта от добро взаимодействие, гарантиране на качество на изпълнението, наличие на достатъчно квалифицирана работна ръка и прилагане на иновативни строителни технологии. Акцент също така следва да бъде и формирането на положителни нагласи към професиите, свързани със строителството, за което се ангажираме да бъдем добър партньор.

В. „Строител“ заедно с НСОРБ осъществява рубриката „Кметовете говорят“. Какво е мнението Ви за изданието и доколко тази съвместна инициатива е полезна за представителите на местната власт?

Всяка платформа, която дава възможност на българските кметове да говорят за значими инвестиционни проекти, които се реализират, както и да дебатират по важни проблеми и предизвикателства, е чудесна възможност. Общините са едни от най-големите възложители, което ги превръща в изключително важен фактор за социално-икономическото развитие. В този смисъл инициативата на в. „Строител“ и НСОРБ е прекрасна форма на подкрепа за местната власт във важната й роля на ключов субект за разработване и осъществяване на политики в градовете и малките населени места. Продължавайте със същия професионализъм и постоянство да бъдете в полза на всички, ангажирани в строителния сектор.