Общини

Кметът Зарко Клинков: Столичният район „Витоша“ ще развива пътната, ВиК и образователната инфраструктура

При нас строителният сезон не е спирал, от средата на 2024 г. ще стартираме поредица проекти

Росица Георгиева

Ренета Николова

Г-н Клинков, Вие сте начело на един от най-големите административни райони на Столичната община (СО). Какви ще са приоритетите във Вашата работа в следващите 4 години?

Приоритетите ми са същите като тези, които обявих по време на предизборната кампания за местни избори през есента на 2023 г. Първият от тях е свързан с изграждането на детски градини и училища, тъй като р-н „Витоша“ е най-засегнат от проблема с недостига на места в учебните заведения. Вторият - с подобряване на инфраструктурата. В нашия район, който е сред най-бързоразвиващите се в столицата, се случва строителството да изпреварва изграждането на пътна и ВиК инфраструктура. Отделно и поддръжката на уличната и ВиК мрежата не се реализира с необходимите темпове. Поради това ще се съсредоточим в строителство на нови съоръжения и поддържката на съществуващите, имаме идеи как това да се случва по най-добрия начин.

Третият ми приоритет е „прозрачна община, отворена към всички“. Целта е да върнем държавността в района и затова инициираме срещи със заинтересованите браншови организации. Имаме приемни дни, планираме и отворени приемни дни, които ще се провеждат или на терен, или онлайн, за да може гражданите да се чувстват близо до общината и да знаят, че администрацията работи за тях, като това се случва по прозрачен начин.

Предстои старт на активния строителен сезон. Бихте ли разказали кои ще бъдат основните проекти, които ще се реализират на територията на района?

Реално при нас строителният сезон не е спирал. Реализираме няколко важни за р-н „Витоша“ проекти. Единият е строителството на основно училище с детска градина в кв. „Манастирски ливади - Запад“. Проектът се изпълнява с много добри темпове и очакваме 2025 г. обектът да бъде завършен. Това ще е първото новоизградено училище в София от дълъг период от време.

Друг обект, който също се изпълнява в срок, е строителството на детска градина в кв. „Княжево“, за който предстои да се издаде Акт 14, и след това ще започнат довършителните работи. Надяваме се тази година тя да бъде напълно завършена и да започне да приема деца. Освен това приключваме дейностите по детска градина в „Бояна“, която ще отвори врати от средата на 2024 г.

Ключов проект е и изграждането на канализационна мрежа в кв. „Драгалевци“ с европейски средства. Негов възложител е Столичната община, ние нямаме досег до този обект. Той е изключително важен, тъй като ще изгради необходимата инфраструктура за квартала, това е отлагано години наред. Въпреки че не отговаряме за обекта, провеждаме срещи с гражданите и строителите, съдействаме по всякакъв начин, за да се реализира успешно.

От средата на 2024 г. ще стартираме поредица други проекти, за които в момента подготвяме необходимата документация за провеждане на тръжни процедури. Например имаме намерение да започне строителството на училище в кв. „Драгалевци“, към което да има и детска градина. Планираме да построим и още една в кв. „Симеоново“ в новата му част. Също така от СО организират довършването на проектирането и началото на изпълнението на Софийския околовръстен път в частта от бул. „Братя Бъкстон“ до жк „Люлин“.

Имаме готов проект за разширение на Пето основно училище „Иван Вазов“, за което финансирането трябва да се осигури от Министерството на образованието и науката. Отделно от това 100 млн. лв. целеви средства ще бъдат отпуснати на Столичната община от Министерството на финансите (МФ). С част от тях в нашия район ще реализираме 7 проекта, като например изграждането на 3 нови улици в кв. „Симеоново“, с които ще подобрим достъпа от и до квартала. Искаме с отпуснатите средства да покажем също, че в София може да се направи инфраструктура, преди да стартира строителството на други обекти. С финансирането от МФ ще бъде дадено началото на строителството на първия медицински център и аптека в кв. „Владая“, като целта ни е да осигурим здравно обслужване и на хората от тази част на столицата. Проектите, които предстоят в р-н „Витоша“, са доста.

Споменахте, че ще опитате да смените модела и инфраструктурата да изпреварва останалото строителство. През миналата година имахме възможност да се запознаем с опита на община Виена, където изграждането на какъвто и да е обект не може да стартира без преди това да е направена цялата инфраструктура. Ще успеете ли да приложите такъв подход?

Това не се случва само в Австрия. В доста държави е въведен този принцип и е предвиден в законодателството им. За да се издаде дадено разрешение за строеж, трябва да има изградена инфраструктура. При липса на такава първо се прави тя и тогава се случва всичко останало. Ние ще се опитаме да покажем, че така е правилно и че трябва да работим по този начин и у нас. След като изградим въпросните три основни артерии в кв. „Симеоново“, очакваме развитието на самата зона в квартала да бъде съвсем друго. Надявам се това да се види в следващите няколко години.

Споменахте, че на територията на район „Витоша“ се изпълнява ВиК проект в кв. „Драгалевци“, като финансирането е от ОП „Околна среда 2014-2020“. На какъв етап е реализацията? Кога ще стартира строителството на ВиК съоръжения в кв. „Симеоново“, който беше изваден от проектите с финансиране от ОПОС?

В кв. „Драгалевци“ има малко забавяне в сроковете на изпълнение по технически причини. Както казах, съдействаме с какво можем, за да се отстраняват пречките своевременно. По отношение на проекта за ВиК инфраструктурата в кв. „Симеоново“ сме на етап проектиране. В капиталовата програма на София за 2024 г. има отделени средства за него. Според първоначалните разчети в края на годината ще направим първата копка.

СО взе заем за обновяване на тротоарите. Р-н „Витоша“ според плановете би следвало да усвоява по 1,7 млн. лв. на година, или 5,1 млн. лв. в рамките на 3 г. Какви съоръжения ще изграждате с този източник на финансиране?

Средствата се отпускат целево от общината за строителство и ремонт на тротоари. Ние направихме допитване до гражданите на района къде има най-голяма нужда да се прави ремонт или да се изграждат нови. Те дадоха предложения, които ние оформихме и систематизирахме. Предстои да започнем възлагане на строителството на нови тротоари съгласно представените идеи, които са стотици на брой. Целта ни е да бъдем най-близо до хората, обратната връзка е изключително важна за администрацията на р-н „Витоша“.

В проектобюджета на СО за 2024 г. са заложени средства, които да се разпределят според предложения на гражданите на София. В район „Витоша“ има ли интерес към тази нова програма и какви проекти ще се реализират?

Нашите съграждани проявяват доста голям интерес. Мога с гордост да кажа, че в район „Витоша“ хората са сред най-активните като сдружения на собственици, като групи, като гражданско общество. Имаме идеи за развитието на такива проекти – при нас непрекъснато идват хора, които дават различни предложения. Планираните средства от СО са чакани от жителите на района и могат да бъдат насочени в проекти, които са „невидими“ за администрацията и за тях винаги отговорът е бил: „няма пари“. Надяваме се тази програма да се развива, а броят на предложените проекти да се увеличава. Дано в бъдеще „Витоша“ да разполага със собствен бюджет с голям обем средства и да може да възлага подобни дейности.

Какви са предложенията на гражданите?

Предложенията, които получаваме от гражданите, са най-различни. Например има искания за изграждане на детски площадки, други настояват да се финансират културни събития. Трети посочват нуждата от издигането на паметници. Идеите са напълно разнопосочни, затова ние ще направим отново открито събиране на проектни предложения. След това ще се пристъпи към прозрачен подбор и изпълнение на тези от тях, които са одобрени. Район „Витоша“ може да разчита по това перо на 200 хил. лв. Вероятно няма да стигнат да реализираме всички желания.

Отчита се голям интерес към програмата за саниране на многофамилни обекти от Националния план за възстановяване и устойчивост. Колко публични и жилищни сгради са одобрени за финансиране? Има ли подадени проекти по етап 2 на програмата?

На територията на район „Витоша“ абсолютно всички публични сгради са ремонтирани и санирани, затова не сме кандидатствали в това направление.

По първия етап на програмата за енергийно обновяване на жилищни обекти са подадени само 5 проекта на сдружения на собственици. Всички те попадат в резервния списък. През декември 2023 г. направихме информационна кампания, която беше свързана с втория етап на програмата с изискване за 20% собствено финансиране. Налице е доста голям интерес, оказа се, че хората желаят да кандидатстват, но не знаят какъв е механизмът. Вече имаме 3-4 проектни предложения на сдружения, които ще се подадат във втория етап. Моето очакване е до края на срока за кандидатстване поне 10 сдружения да успеят да подготвят документите си и да бъдат изпратени за разглеждане. Въпреки че гражданите трябва да осигурят 20% съфинансиране, те са съгласни, защото ще са много по-ангажирани в процеса и ще имат възможност и право да осъществяват контрол.

Проведохте среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви бяха основните теми, които обсъдихте. Как район „Витоша“ ще си партнира с КСБ и по-специално със структурата в София?

„Витоша“ е сред районите, в които се осъществяват най-големите обеми строителство в София. Годишно се издават над 360 разрешения за строеж. Доста от членовете на КСБ работят на наша територия.

На срещата с Камарата уверих участниците, че смятам винаги да се допитвам до строителния бранш. Предстои провеждането на обществени поръчки, за които ще търсим подкрепа и ноу-хау от КСБ, така че да бъдат максимално прозрачни. Друго наше намерение е да си сътрудничим в използването на иновации в сектора – ако има някоя технология, която прави строителството по-бързо, по-ефективно или по-„зелено” – то ние искаме да я приоритизираме и да я внедрим.

Част от идеите за съвместна работа може би тепърва ще дойдат от бизнеса. Единственият начин това да се случи е да имаме регулярна комуникация, да се срещаме – ние да казваме по какъв начин строителите може да подобрят дейността си, а те да ни обясняват как ние може да направим нещата по-лесни за тях. Строителството е изключително сложен бизнес. Ако липсва комуникация между нас, всеки пак ще си върши работата, но това няма да доведе до един градивен процес. Ние искаме да върнем престижа на професията на строителя, в последните години авторитетът на бранша беше накърнен.

Един от приоритетите на КСБ е свързан с дигитализацията на сектора. Какво е Вашето виждане за дигитализацията на услугите, които администрацията предлага?

Много ни се иска всичко вече да е дигитално, но стъпките в тази посока невинаги зависят от районната администрация. Разчитаме много на подкрепата на Столичната община да извървим правилния път към дигитализацията. Необходими са законови промени, за които вече сериозно се говори. Аз съм дал своите идеи в тази насока и чакаме развитие.

В какви посоки виждате възможност да си сътрудничите с в. „Строител“?

Познавам изданието отпреди да стана кмет – бил съм член на КСБ и съм получавал вестник „Строител“ и по това време. Ние искаме районът да е открит. При нас има много строежи и завършени обекти, повечето от тях са интересни и иновативни. Съвместно можем да представяме добрите практики, успешните примери, технологии на строителството. Така аудиторията на изданието на КСБ винаги ще е информирана как се развива районът, какви са настоящите и бъдещите проекти. Чрез в. „Строител“ администрацията ще бъде по-открита към хората и те ще са наясно какво ще се случва на територията на район „Витоша“.