Общини

Нова индустриална зона строи Стара Загора

Приоритет на община Стара Загора е строителството на нова индустриална зона, която ще привлича малки и средни предприятия, съобщиха от кметството. Тя ще бъде предназначена за производства с краен продукт, които ще осигуряват заетост на персонал от 200 до 1000 души.
В ход е създаването на публично-частно партньорство между община Стара Загора и неправителствения сектор за развитие и ефективно управление на вече сформираната индустриална зона в с. Еленино. Тя е с площ 206 дка и е 100% общинска собственост. За нея има спечелено финансиране по програма ФАР за развитие на индустриалните зони – фази I и II. С техническата помощ (фаза I) бяха изготвени технически проекти за довеждаща инфраструктура, а със средствата по фаза (II) в размер на 1 653 500 лв. (без ДДС) се осъществи нейното изграждане. Пътят в момента се рехабилитира по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Първата копка беше направена на 10 юни
2009 г. и в рамките на половин година се изградиха около 1 км нов път, две пътни връзки, мостово съоръжение, довеждаща електроснабдителна система и др.