Общини

Само един кандидат за ВиК проект в Димитровград


Строителното дружество „Станилов” предложи цена от 5 987 789 евро за доизграждане на канализация по левия бряг на Марица в Димитровград. Дружеството беше единственият допуснат кандидат за участие в обществената поръчка.
Останалите три - „ИСА 2000”, „Строително-пред-приемачески холдинг” и консорциум „Димитровград 2010”, бяха отстранени.
„МРРБ получи над 1,2 млн. евро от гаранцията за добро изпълнение и част от гаранцията за авансовото плащане от сметката на „Хайткамп" в Интернешънъл Асет Банк, съобщи Йорданка Стоянова - директор на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в регионалното министерство. Това е санкцията за германската компания, която има сключен договор от средата на 2007 г. за изграждане на канализация по левия бряг на Марица в Димитровград за 8,87 млн. евро.
В момента се провежда арбитраж от ФИДИК - международната организация на инженерите консултанти. Ако решението бъде в полза на „Хайткамп", се очаква компанията да поиска да се плати 35% от стойността на договора й. Ако обаче решението бъде в полза на регионалното министерство, то може да заведе иск за нанесени вреди.
Проблемният проект с канализацията на Димитровград е част от друг, по-голям, в който се включват изграждане на пречиствателни станции, водопроводи и канализация по левия бряг на Марица. Всички те се финансират със средства по програма ИСПА по меморандум, под-писан през 2000 г. Неговата стойност е 43 млн. евро. Ако канализацията в Димитровград не бъде готова до края на годината, страната ни ще трябва да връща пари.