Общини

10 фирми аут от конкурса за пътно поддържане в София

10 от кандидатствалите общо 20 фирми и консорциуми са допуснати до отварянето на ценовите им предложения в конкурса на Столичната община за пътно поддържане. Според процедурата, обявена от общината, пътното поддържане в София ще се извършва в шест обособени зони.
В първа зона, която включва районите „Витоша”, „Лозенец”, „Средец” и „Триадица”, са отворени офертите на обединение „Трейс инжект” и консорциума „Иса 2000” и „Бакс 99”, за втора зона с районите „Овча купел”, „Банкя”, „Красна поляна” и „Красно село” остават офертите на „Пътностроителна техника” ЕАД и консорциума „Гарант Строй Асфалт Бетон”. В трета зона с районите „Люлин”, „Възраждане”, „Илинден”, „Надежда” и „Връбница” са отворени офертите на „Рамекс груп” и „СК-13 Пътстрой” АД, за четвърта зона с районите „Оборище”, „Сердика”, „Подуяне” и „Нови Искър” е отворена ценовата оферта на „Пътища и съоръжения” ЕАД, за пета зона с районите „Слатина” и „Кремиковци” - на „Автомагистрали” ЕАД и консорциум „Инмат-ПС”, а за шеста зона с районите „Панчарево”, „Младост”, „Студентски” и „Изгрев” - на „ГБС-инфраструктурно строителство” АД.
До отварянето на ценовите предложения не са допуснати сдружение „Пътища София 2010”, „Тера груп” ООД, „Сердика” ДЗЗД, „Балканстрой” АД, „Щрабаг” ЕАД, „Кос Алфа” ООД, обединение „София 2010”, „Софстрой” АД - Митко Митев, ДП „Транспортно строителство и възстановяване” и „Проектстройинженеринг ТП” ООД. Причините за отстраняването им са свързани с несъответствието на подадените документи с изискванията по процедура. Срокът, за който ще бъдат сключвани договорите с класираните кандидати, ще е четиригодишен.