Общини

Одобриха още 17 проекта за селски туризъм

Проектите са одобрени по Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. Инвестициите са за 7,4 млн. лв. по мярката „Разнообразяване към неземеделски дейности”, чрез която земеделските производители могат да развиват алтернативни дейности. Проектите са свързани основно с изграждане на къщи за гости и хотели от семеен тип. Някои от тях предвиждат развиване на екотуризъм, създаване на конна база, както и изграждане на фотоволтаици. За подобен тип инвестиции - към разнообразяване на земеделските дейности, могат да кандидатстват и частни лица, които не се занимават със земеделие, но по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата, посочват от фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. Стойността на субсидията, която ще получат кандидатите, ако успешно изпълнят планираните инвестиции, е 4,8 млн. лева. До две седмици фонд „Земеделие” предстои да сключи договори с одобрените кандидати.