Общини

700 хил. лв. за ремонти в Благоевград

727 000 лева отблокираха от общинския бюджет членовете на местния парламент в Благоевград по предложение на кмета Костадин Паскалев. Средствата ще бъдат върнати в Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2010 г. и ще бъдат използвани за подобряване на образователната инфраструктура на територията на общината. Инвестиционната програма пък ще бъде променена във връзка с кандидатстването по Оперативна програма „Регионално развитие“ за прилагане на енергоспестяващи мерки в детските и учебните заведения, както и в изпълнение на направените от РИОКОЗ предписания. От Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2010 г. на община Благоевград отпадат обекти на обща стойност 520 000 лв., включени в подготвения проект за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“. Сред тях са 5 детски градини и две училища, в които чрез проекта ще се извърши монтаж на външна топлоизолация и ремонт на покриви. В списъка с капиталовите разходи пък ще бъдат допълнени 14 обединени и целодневни детски градини, където предстоят ремонти на санитарни възли и помощни кухненски помещения. Необходимата за тях сума възлиза общо на 477 хиляди лева. 43 хил. лева ще са нужни пък за обновяване на 4 детски ясли, в които ще се ремонтират площадки, кътове за игра, нафтово помещение и канализация.
Съветниците в Благоевград върнаха за допълнително разглеждане в комисиите предложението на кмета Костадин Паскалев за изменение на плановете за регулация и застрояване на вилните зони „Бодрост“ и „Септемврийче“. Отлагането на решение за тях бе мотивирано от общинския съветник Злата Сотирова с недостатъчно отделеното внимание при разглеждане на предложението. Гражданите ще могат да закупят земята, върху която имат построени вили, след като бъдат приети подробните планове, които се изработват за първи път в двата квартала. Според кметския екип средствата, които ще влязат в бюджета на общината, ще бъдат използвани догодина за довършване на рехабилитацията на пътя „Бодрост“ – „Септемврийче“ и за изграждането на водопровод, електрификация, канализация и улици в двете зони. От ремонт се нуждаят 9 километра от пътната мрежа. С измененията на плановете в двете зони се обособяват 174 самостоятелни урегулирани поземлени имота със запазване на режима на застрояване на съществуващите вилни сгради и възможност за ново вилно застрояване. Вилна зона „Бодрост“ обхваща 72 395 кв. м, а „Септемврийче“ е с площ от 99 021 кв. м.