Общини

В Троян готови с два проекта за водния цикъл

Пред приключване е подготовката на интегрирани проекти за водните цикли на Троян и близкото до него село Орешак, съобщиха от община Троян. Изработването им се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Стойността на първия от тях е 3 411 646 лв., от които 2 729 316,80 лв. са осигурени от Кохезионния фонд, а 682 329,20 лв. са национално съфинансиране. Другият проект е на стойност 1 847 076 лв., от които 1 477 660,80 лв. са от Кохезионния фонд, а националното съфинансиране е в размер на 369 415,20 лв.
С обществени поръчки за изпълнители на подготовката на интегрирани инвестиционни проекти за водните цикли на Троян и на Орешак са избрани съответно Гражданско дружество (ГД) „Аква БГ Троян", София, и ГД „Аква БГ Орешак”, гр. София. В състава и на двете дружества влизат фирмите „Сиат” ЕООД, гр. София, „Водоканалпроект – чисти води” ООД, гр. София, „Нирас А/С”, Дания, и „Нирас България” ЕООД, гр. София.
За изготвянето на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите е избран „Комплект консулт” ООД, гр. София. Публичността на проектите се осигурява от „Арт Студио БМ” ЕООД, Троян. Предстои да бъдат избрани изпълнители на одита на двата проекта. Организацията и управлението им се осъществяват от екипи, определени със заповеди на кмета на община Троян Минко Акимов.